Spørsmål og svar om Lønns- og trekkoppgave

I denne artikkelen har vi samlet de mest vanlige spørsmålene i forbindelse med Lønn- og trekkoppgaven. 


Her kan du se opplæringsvideo for utfylling og levering av Lønns - og trekkoppgaven.

 

 

 


 

 

 

 

Informasjonshefte om lønns- og trekkoppgave
Et eget hefte med brukerveiledning og steg-for-steg oppskrifter på hvordan du leverer lønns- og trekkoppgave finner du her.

Hvordan skriver jeg ut lønns- og trekkoppgavene?
For å skrive ut lønns- og trekkoppgavene i Mamut, fordrer det at du har kjørt lønn via lønnsmodulen. Fremgangsmåten for å skrive ut lønn- og trekkoppgavene finner du beskrevet her.


Hvordan leverer jeg lønns- og trekkoppgavene til Altinn?
Du må ha versjon 17.2 for å sende lønns- og trekkoppgaver for 2013 direkte fra rapportmodulen og over til arbeidsområdet på Altinn- portalen.Fremgangsmåten for dette finner du beskrevet her.


Kan jeg skrive ut lønns- og trekkoppgavene flere ganger?
Du kan skrive ut lønns- og trekkoppgavene så mange ganger du måtte ønske. Om du godkjenner, men gjør endringer i ettertid, kan du velge om du vil skrive ut en ny lønns- og trekkoppgave som inneholder både de opprinnelige tallene samt endringene, eller om du vil skrive ut en endringsoppgave som kun inneholder endringene du har gjort. Dersom du gjør endringer etter å ha sendt inn lønns- og trekkoppgavene, må du sende inn endringsoppgaven. 

 
Hvordan registrerer jeg informasjon på tilleggskodene?
Du har mulighet til å legge inn informasjon på tilleggskodene direkte fra lønnsregistreringen. Les mer om tilleggskoder her.

Hvordan fører jeg elektronisk kommunikasjon?
Her 
finner du informasjon om hvordan du fører elektronisk kommunikasjon i Mamut Business Software.

Hvordan avstemmer jeg Obligatorisk tjenestepensjon?
Når du mottar regningen fra din pensjonstilbyder, så kan dette avvike med det har avsatt i lønnsprogrammet. Du bør derfor avstemme dette mot hverandre, og føre differansen i lønnsmodulen i Mamut Business Software. Fremgangsmåten for å avstemme tjenestepensjon finner du her.


Hvordan registrerer jeg utbetaling til selvstendig næringsdrivende?
Her
 finner du informasjon om hvordan man fører lønn til selvstendig næringsdrivende.


Hvordan fører jeg styrehonorar?
Her
finner du informasjon om føring av styrehonorar.

Hvordan skriver jeg ut årsoppgaven?
Årsoppgaven skriver du ut ved å gå til VisLønnRapporter. Marker rapporten Lønns- og trekkoppgave og klikk Skriv ut. Merk av for å skrive ut Årsoppgave for arbeidsgiveravgift.


Hvordan avstemmer jeg Årsoppgave for arbeidsgiveravgift (RF-1025)?
Her
kan du lese om hvordan du kan avstemme årsoppgaven ved hjelp av rapporten Avstemming av Årsoppgave for arbeidsgiveravgift.


Feltene treffer ikke korrekt på blanketten
Årsaker til at utskriften ikke treffer korrekt kan være ulike typer skrivere og skriverdrivere. Løsningen er å redigere selve rapporten. Fremgangsmåten for dette finner du beskrevet her. Alternativt kan du benytte blanketten som ligger inne i programmet. Du må da huke av for Vis utskrift på Lønns- og trekkoppgaveblankett ved utskrift av lønns- og trekkoppgavene.

Det er én eller flere ansatte jeg ikke får skrevet ut lønns- og trekkoppgaven for
Når samlede trekkpliktige utbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000 kreves dette ikke lønnsinnberettet, og det skal derfor ikke skrives ut lønns- og trekkoppgave. Grensen er kr 4000 for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, og kr 10 000 for medlemsinnsats eller opptreden for sin forening. Om beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes. Ansatte dette gjelder skal være spesifisert i rapporten Ansatte med lønn under oppgavepliktig grense som du kan skrive ut fra rapportmodulen i Mamut.

Hvordan skriver jeg ut endringsoppgave for lønns- og trekkoppgave?
Fremgangsmåten for å skrive ut endringsoppgave finner du beskrevet her.

Hvordan spesifiserer jeg flere firmabiler på lønns- og trekkoppgaven?
Dersom du har brukt to eller flere firmabiler gjennom året, så må dette spesifiseres på lønns- og trekkoppgaven. Det gjøres ved å gruppere lønnskjøringene under tilleggskoder for lønns- og trekkoppgaven. Fremgangsmåten for dette finner du her.

×
Glemt passord | Ny bruker ×
×