avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Fra 15.09.17 er det gjort endringer i postnummerregisteret. For å oppdatere systemet med disse endringene, kan du gå på Kartotek | Poststeder. Her kan du importere ved å trykke på knappen "import". Trykk så på knappen "Hent fil fra Postens hjemmeside" og du får opp en listen over alle postnumrene. Trykk på "import. Systemet vil da bli oppdatert med de nye endringene i postnummerregisteret.   Du kan finne informasjon om de aktuelle endringene her: http://www.bring.no/radgivning/sende-noe/adressetjenester/postnummer        
Vis hele artikkelen
For at dette skal kunne fungere så bør man ha tilgang på egen mailserver som man har full kontroll over. (Eksterne mailservere, typiske ISPservere vil ofte ikke kunne benyttes da de er sperret for slike typer mailoperasjoner.)   I Lønn 5 så må følgende være på plass: Det må stå en gyldig epostadresse i feltet “E-post” i “Kartotek->Firmaoppsett->Firmaopplysninger” og denne adressen må ha tillatelse til å sende mail via smtpserver.   Det må være satt opp en gyldig katalog under “Kartotek->Firmaoppsett-Oppsett Integrasjon” i seksjonen “Lagringsområder->Elektroniske lønnslipper”, og domenebrukeren som kjører lønn må ha minimum “Modify”rettigheter på denne katalogen, underkataloger og filer. (Når det genereres lønnslipper så opprettes det automatisk en katalog kalt “Lslipp” på dette området hvor slippene lagres i pdf format.)   Det må legges inn navn eller ipadresse til SMTPserver i feltet “SMTP server navn” under “Verktøy->Systemoppsett”. Hvis SMTPserver bruker autentisering så kan dette også legges inn her. Lønn 5 støtter nå SSL/TLS og ukryptert autentisering. (NB. SMTPserveradressen i Systemoppsett er unik pr. lønnsdatabase såfremt man ikke har satt hake for "Global SMTP" som da henter SMTP-oppsettet fra fellesdatabasen.)   Hvis alt det ovenstående stemmer så kan man teste med å legge inn en Epostadresse i feltet “Send test e-post til” og teste kommunikasjon ved å trykke på knappen “Test SMTP”. (Dette er kun en forbindelsestest(telnet), og den sier ikke noe om mailserveren er konfigurert korrekt med tanke på masseutsendelser.)   SMTPserveren må være satt opp til å tillate masseutsendelser og relay på port 25. Evt. Volumbegrensninger på SMTPserver kan kludre til sending hvis det er mange lønnslipper som skal sendes. Det samme gjelder brannmurer og antivirusprogramvare og evt. “whitelists” på SMTPserver.   Man kan også sende på valgfri port, dette settes inne på Verktøy-Systemoppsett.   IPAdressen på maskinen som kjører Lønn 5 må også godkjennes for å sende rapporter på mail.   Det er viktig at grensen for antall mail man kan sende stemmer overens med hvor mange lønnslipper man skal distribuere. Har man 20 elektroniske lønnslipper så må regelen på SMTPserver være at man kan sende minst 20 mailer i en operasjon. (Denne grensen settes spesifikt på masseutsendelsesregelen, og må ikke forveksles med sendegrensen på vanlig mailutsendelse.)   Sending av Lønnslipper kan ikke krypteres, men det ligger inne funksjonalitet for passordbeskyttelse av lønnslippene under “Kartotek->Personer->Telefon/E-post”, i seksjonen “Elektronisk lønnslipp”, i feltet “Passord”. For at dette skal fungere så må det settes passord på alle som mottar elektroniske lønnslipper ,og det må hukes av i feltet “Bruk passordbeskyttelse”  under “Periodens lønn->Lønnsrapporter”.   Merk at distribusjon til mailadresser tilknyttet et Microsoftdomene, gmail, online og enkelte andre offentlige maildomener ikke vil kunne motta mailer sendt som massedistribusjon over port 25 da flere ISPer sletter slike mailer ved mottak.   Feilsøking. (NB. Denne logger pr idag kun Systemoppsett testen.) Hvis man sliter med å feilsøke distribusjonen så kan man skru på logging av denne operasjonen. Skru på “Full Verbose Mode” med å kjøre følgende sqlsetning mot databasen man har problemer med å distribuere fra: If NOT EXISTS (SELECT ParamValue FROM Config WHERE ParamGroup='EventLog' AND ParamName = 'Threshold') INSERT INTO Config (ParamGroup,ParamName,ParamValue) VALUES ('EventLog', 'Threshold', '4') ELSE UPDATE Config SET ParamValue = 4 WHERE ParamGroup = 'EventLog' AND ParamName = 'Threshold' Når distribusjonen er fullført så kjør følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Select * from EventLog Resultatet kan da se ut som dette: For å skru av Logging så kjøres følgende sqlsetning mot databasen som feiler: Update Config set ParamValue = 0 where ParamGroup = 'EventLog' and ParamName = 'Threshold' For å se evt. feilmønstre så kreves det at man prøver å distribuere minst 2 ganger. Da vil man kunne lese ut om det er problemer med f.eks. at grensen på masseutsendelser er satt for lavt.
Vis hele artikkelen
 Da skal  problmet med utsendelse av pinkode være løst! Altinn har for tiden problemer med å sende ut pinkoder ved henting av returmeldinger. Dersom du ikke får pinkode, kan du hente retur senere i menyvalg Verktøy | Altinn | Altinn retur. Denne meldingen oppdateres når vi vet mer.
Vis hele artikkelen
Problemer hos Altinn gjør at det ikke er mulig å sende inn eller hente meldinger til/fra Altinn fra lønnssystemet akkurat nå. Dette gjelder skattekort, a-melding og fraværstatistikk. Du vil få påloggingsfeil hvis du forsøker å sende inn til altinn, og en lang feilmelding hvis du forsøker å hente returmelding. Det er heller ikke mulig å logge inn på Altinn.no.   Altinn jobber med saken. Vi oppdaterer på denne saken når problemet er løst.   Oppdatering 06.09.17: Det ser ut til at probleme skal være løst. Dersom du har fått sendt inn men ikke fått returmelding kan du forsøke å hente den på verktøy | altinn retur.
Vis hele artikkelen
  Vi opplever i dag 14.08 en del utstabilitet i vårt ASP-miljø, dette gjør at koblingen mellom lønn og databaseserver brytes med jevne mellomrom. Vi har en jobb som kjører i dette miljøet som terminerer hengte sesjoner etter 5 minutter, og man skal da kunne starte lønn på normal måte. Dersom du ikke får avsluttet, kan du evt gå via Ctrl + Alt + Delete å avslutte via oppgavebehandling. Hvis du får DB-Feil, vent 5-10 minutter og prøv på nytt. Vi jobber med å løse disse utfordringene.
Vis hele artikkelen
DA SKAL UTFORDRINGEN MED PRODUKSJON AV RETURMELDINGER VÆRT LØST!Produksjonsmiljøet i altinn har for tiden enkelte problemer med å produsere returmeldinger ved innsending av a-melding. Dersom du ikke får a-melding retur, forsøk i såfall å hente dette senere via Verktøy | Altinn | Altinn retur, fanen hent returmeldinger fra altinn.
Vis hele artikkelen
For personer som kun har skattekort med prosent blir skatteberegningen feil når du benytter deg av lønnsarten for "trekk i lønn for ferie" også når du legger inn lønnsarten manuelt på registrere per person. Systemet beregner ikke skatt i disse tilfellene.   Dette vil for eksempel være aktuelt dersom du skal trekke for ferie også etter feriepengekjøringen. Du kan rette dette ved å legge inn skatten manuelt med en lønnsart for frivillig forskuddstrekk eller korreksjon forskuddstrekk.   NB! Dette gjelder kun for personer med prosentkort, ikke tabellkort.
Vis hele artikkelen
Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refunderte øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.
Vis hele artikkelen
Logg inn i Lønn, åpne "Verktøy|Åpne Standard Filområde", lokaliser katalogen "lslipp" og åpne denne,  lokaliser filen "Dist0000.htm", høyreklikk på denne og velg "Properties", klikk på "Change" velg IE(Internet Explorer) og klikk OK. Nå kan du dobbeltklikke på lista og sjekke om alle har blitt sendt, og den vil åpne seg automatisk ved distribusjon av Elektroniske Lønnslipper.
Vis hele artikkelen
Etter oppgradering av Citrixservere helgen 10-11 juni så opplever enkelte brukere at printeren/e er borte fra Lønn. Dette kan rettes ved å endre defaultprinter til en annen printer i Windows på maskinen du starter Lønn på, og så sette defaultprinter tilbake til den du opprinnelig brukte. NB!! Husk å logg ut av Lønn og stopp Citrixsesjonen på maskinen ved å høyreklikke på Citrixikonet nede i Taskbar(Feltet til venstre for klokka i nedre høyre hjørne på skrivebordet), og velge Exit.
Vis hele artikkelen
Det er viktig hvis du har personer med fastlønn hvor det er generert trekk for ferie, og dette endres til å utbetale 0/26, det vil si utbetale en vanlig fastlønn i feriemånden.
Vis hele artikkelen
Det skal i helgen 16.-19. juni settes i produksjon nytt PROD miljø i Altinn.   Produksjonsmiljøet vil bli utilgjengelig for bruk under produksjonssetting, der nedetidsplakat vil bli lagt ut. Dagens PROD miljø stenges for brukere 16. juni kl 18:00 og nytt PROD miljø åpner for bruk innen 19. juni kl 06:00 Mer utfyllende informasjon kan dere kan finne her: https://altinnett.brreg.no/no/Altinn/Nye-Altinn-kontrakter/Informasjon-til-tjenesteeiere-ifm-produksjonssetting-av-ny-driftsplattform/​
Vis hele artikkelen
Vi opplever at noen kunder får 0 i beløp på lønnsart trekk i lønn for ferie. Dette skyldes at lønnsarten for fastlønn har høyere nummer enn 1 i kombinasjon med beregningsmåte 02 fastlønn ut fra årslønn
Vis hele artikkelen
Her finner du en praktisk gjennomgang av feriepengeutbetaling for fastlønnede personer.
Vis hele artikkelen
Klikk her for å se kjørejournalen for feriepenger.    Kjørejournalen ligger under Hjelp | Brukerdokumentasjon | Kjørejournal | Feriepenger i lønnsystemet. 
Vis hele artikkelen
Når man endrer fra Ordinært arbeidsforhold til Pensjoner/Frilanser arbeidsforhold, så må dette gjøres i to forskjellige mnd. Inga Theodorsen har nådd pensjonist alder og skal fra og med 01.07.17 motta pensjonsytelser fra sin arbeidsgiver. Hennes ordinære arbeidsforhold blir derfor avsluttet 30.06.17. Vi sender da inn a-melding for Juni hvor hun får sin siste ordinære lønn utbetalt, og sluttdatoen på det Ordinære arbeidsforholdet blir innrapportert. I juli blir hun lagt inn med Pensjoner arbeidsforhold og får utbetalt pensjonsytelser, dette blir innrapportert i a-melding for juli. Hvis det blir sendt inn avslutning av det Ordinære arbeidsforhold og start på Pensjoner arbeidsforholdet i samme mnd vil a-meldingen bli avvist, da mottaket ikke klarer å skille de to arbeidsforholdtypene. Hvis dere må korrigere lønn som har blitt innrapportert på det ordinære arbeidsforholdet tilbake i tid, må dere sende inn a-melding uten arbeidsforhold. 
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler alle våre kunder å sende inn a-melding med en gang lønnskjøringen for mnd er fullført. Det er ofte mange henvendelser fra dere som kunder når det nærmer seg fristen for innsending, pga feilmeldinger i a-meldingen. Har dere flere lønnskjøringer i løpet av en mnd så er det ikke noe i veien for å sende inn flere a-meldinger. A-meldingene som blir sendt for en mnd slår seg sammen i mottaket, de overskriver ikke det som allerede er sendt inn.  Derfor kan man sende så mange a-meldinger som man måtte ønske. For at dere skal få rettet eventuelle feil som måtte komme, i god tid før fristen for a-melding så anbefaler vi at dere gjør innsendinger fortløpende. 
Vis hele artikkelen
Det er dessverre oppstått en utfordring med personer som har skattekort med kun trekkprosent i siste versjon av Huldt & Lillevik når disse trekkes for ferie med ny rutine. Så det er viktig å kontrollere disse personene før utbetaling og godkjenning av feriepengene.
Vis hele artikkelen
Noen kunder ønsker å utbetale timer til de timelønnede i samme lønnskjøring som man kjører feriepenger på de fastlønnede. I disse tilfellene er det viktig å være obs på skatteberegningen.
Vis hele artikkelen
Beskrivelse av hvordan dere skal bruke: Ta med i A-melding
Vis hele artikkelen
Påloggede brukere (471)
Mest aktive bidragsytere
Relevante linker
Support