avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
  Vi opplever i dag 14.08 en del utstabilitet i vårt ASP-miljø, dette gjør at koblingen mellom lønn og databaseserver brytes med jevne mellomrom. Vi har en jobb som kjører i dette miljøet som terminerer hengte sesjoner etter 5 minutter, og man skal da kunne starte lønn på normal måte. Dersom du ikke får avsluttet, kan du evt gå via Ctrl + Alt + Delete å avslutte via oppgavebehandling. Hvis du får DB-Feil, vent 5-10 minutter og prøv på nytt. Vi jobber med å løse disse utfordringene.
Vis hele artikkelen
DA SKAL UTFORDRINGEN MED PRODUKSJON AV RETURMELDINGER VÆRT LØST!Produksjonsmiljøet i altinn har for tiden enkelte problemer med å produsere returmeldinger ved innsending av a-melding. Dersom du ikke får a-melding retur, forsøk i såfall å hente dette senere via Verktøy | Altinn | Altinn retur, fanen hent returmeldinger fra altinn.
Vis hele artikkelen
For personer som kun har skattekort med prosent blir skatteberegningen feil når du benytter deg av lønnsarten for "trekk i lønn for ferie" også når du legger inn lønnsarten manuelt på registrere per person. Systemet beregner ikke skatt i disse tilfellene.   Dette vil for eksempel være aktuelt dersom du skal trekke for ferie også etter feriepengekjøringen. Du kan rette dette ved å legge inn skatten manuelt med en lønnsart for frivillig forskuddstrekk eller korreksjon forskuddstrekk.   NB! Dette gjelder kun for personer med prosentkort, ikke tabellkort.
Vis hele artikkelen
Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refunderte øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.
Vis hele artikkelen
Logg inn i Lønn, åpne "Verktøy|Åpne Standard Filområde", lokaliser katalogen "lslipp" og åpne denne,  lokaliser filen "Dist0000.htm", høyreklikk på denne og velg "Properties", klikk på "Change" velg IE(Internet Explorer) og klikk OK. Nå kan du dobbeltklikke på lista og sjekke om alle har blitt sendt, og den vil åpne seg automatisk ved distribusjon av Elektroniske Lønnslipper.
Vis hele artikkelen
Etter oppgradering av Citrixservere helgen 10-11 juni så opplever enkelte brukere at printeren/e er borte fra Lønn. Dette kan rettes ved å endre defaultprinter til en annen printer i Windows på maskinen du starter Lønn på, og så sette defaultprinter tilbake til den du opprinnelig brukte. NB!! Husk å logg ut av Lønn og stopp Citrixsesjonen på maskinen ved å høyreklikke på Citrixikonet nede i Taskbar(Feltet til venstre for klokka i nedre høyre hjørne på skrivebordet), og velge Exit.
Vis hele artikkelen
Det er viktig hvis du har personer med fastlønn hvor det er generert trekk for ferie, og dette endres til å utbetale 0/26, det vil si utbetale en vanlig fastlønn i feriemånden.
Vis hele artikkelen
Det skal i helgen 16.-19. juni settes i produksjon nytt PROD miljø i Altinn.   Produksjonsmiljøet vil bli utilgjengelig for bruk under produksjonssetting, der nedetidsplakat vil bli lagt ut. Dagens PROD miljø stenges for brukere 16. juni kl 18:00 og nytt PROD miljø åpner for bruk innen 19. juni kl 06:00 Mer utfyllende informasjon kan dere kan finne her: https://altinnett.brreg.no/no/Altinn/Nye-Altinn-kontrakter/Informasjon-til-tjenesteeiere-ifm-produksjonssetting-av-ny-driftsplattform/​
Vis hele artikkelen
Vi opplever at noen kunder får 0 i beløp på lønnsart trekk i lønn for ferie. Dette skyldes at lønnsarten for fastlønn har høyere nummer enn 1 i kombinasjon med beregningsmåte 02 fastlønn ut fra årslønn
Vis hele artikkelen
Her finner du en praktisk gjennomgang av feriepengeutbetaling for fastlønnede personer.
Vis hele artikkelen
Klikk her for å se kjørejournalen for feriepenger.    Kjørejournalen ligger under Hjelp | Brukerdokumentasjon | Kjørejournal | Feriepenger i lønnsystemet. 
Vis hele artikkelen
Når man endrer fra Ordinært arbeidsforhold til Pensjoner/Frilanser arbeidsforhold, så må dette gjøres i to forskjellige mnd. Inga Theodorsen har nådd pensjonist alder og skal fra og med 01.07.17 motta pensjonsytelser fra sin arbeidsgiver. Hennes ordinære arbeidsforhold blir derfor avsluttet 30.06.17. Vi sender da inn a-melding for Juni hvor hun får sin siste ordinære lønn utbetalt, og sluttdatoen på det Ordinære arbeidsforholdet blir innrapportert. I juli blir hun lagt inn med Pensjoner arbeidsforhold og får utbetalt pensjonsytelser, dette blir innrapportert i a-melding for juli. Hvis det blir sendt inn avslutning av det Ordinære arbeidsforhold og start på Pensjoner arbeidsforholdet i samme mnd vil a-meldingen bli avvist, da mottaket ikke klarer å skille de to arbeidsforholdtypene. Hvis dere må korrigere lønn som har blitt innrapportert på det ordinære arbeidsforholdet tilbake i tid, må dere sende inn a-melding uten arbeidsforhold. 
Vis hele artikkelen
Vi anbefaler alle våre kunder å sende inn a-melding med en gang lønnskjøringen for mnd er fullført. Det er ofte mange henvendelser fra dere som kunder når det nærmer seg fristen for innsending, pga feilmeldinger i a-meldingen. Har dere flere lønnskjøringer i løpet av en mnd så er det ikke noe i veien for å sende inn flere a-meldinger. A-meldingene som blir sendt for en mnd slår seg sammen i mottaket, de overskriver ikke det som allerede er sendt inn.  Derfor kan man sende så mange a-meldinger som man måtte ønske. For at dere skal få rettet eventuelle feil som måtte komme, i god tid før fristen for a-melding så anbefaler vi at dere gjør innsendinger fortløpende. 
Vis hele artikkelen
Det er dessverre oppstått en utfordring med personer som har skattekort med kun trekkprosent i siste versjon av Huldt & Lillevik når disse trekkes for ferie med ny rutine. Så det er viktig å kontrollere disse personene før utbetaling og godkjenning av feriepengene.
Vis hele artikkelen
Noen kunder ønsker å utbetale timer til de timelønnede i samme lønnskjøring som man kjører feriepenger på de fastlønnede. I disse tilfellene er det viktig å være obs på skatteberegningen.
Vis hele artikkelen
Beskrivelse av hvordan dere skal bruke: Ta med i A-melding
Vis hele artikkelen
Det er nå publisert ny versjon av Huldt & Lillevik, 5.17.2 (1661).  Vi anbefaler å oppgraderere til denne. Det er også gjort rettelser i denne versjonen i forhold til tidligere versjon. Du kan lese flere detaljer og laste ned versjon her: https://community.visma.com/no/software/produkter/Huldt--Lillevik/nedlastinger/Huldt--Lillevik-51551334oppdatering/
Vis hele artikkelen
Her er noen eksempler på hvordan skatteberegningen blir når du kjører feriepenger. Her holdes de ordinære feriepengene utenfor, siden disse er trekkfrie uansett. NB! Det som er viktig å vite i tillegg, er for at systemet skal ta trekkfritaket så må du: Ha med ansattgruppen på “generere trekk for feriefravær” Kjøre lønnsberegning med “skatt ved ferielønn, null skatt”. Eks 1:  Fastlønn  50 000 Trekk 30/26 - 57 692  Trekkgrunnlag -7 692 Trekkpl. naturalytelser 5 000  Trekkgrunnlag -2 692 Overtid 5 000 Faktisk trekkgrunnlag 2 308  Her er trekket høyere enn lønn, som gir et negativt grunnlag på -7 692,- De trekkpliktige naturalytelsene (EKOM, forsikring, fri bil osv) reduserer det negative trekkgrunnlaget til -2 692,- MEN disse ville uansett vært trekkfrie, selv om de var høyere enn det negative trekkgrunnlaget (se eks.2) Lønnsartene skal stå til "skatt tabell". Overtiden gjør at trekkgrunnlaget blir positivt og det vil da bli trekt skatt av 2 308,- Men, for at systemet  skal trekke denne skatten når man bruker "skatt ved ferielønn null skatt" må lønnsarten stå til "skatt prosent". Eks 2. Fastlønn  50 000 Trekk 30/26 -57 692 Trekkgrunnlag -7 692 Trekkpl. naturalytelser 10 000  Trekkgrunnlag 0 (2 308) Overtid 5 000 Faktisk trekkgrunnlag 5 000  Her er det likt som i eksempel 1, trekkgrunnlaget er negativt, men de trekkpliktige naturalytelsene  (EKOM, forsikring, fri bil osv) er høyere enn det negative trekkgrunnlaget. Selv om det egentlig blir 2 308,- trekkes det ikke forskuddstrekk her, men lønnsartene må stå til "skatt tabell". Det trekkes da kun skatt av overtiden på 5 000,- så lenge den står til "skatt prosent".  Eks 3: Fastlønn 50 000 Feriepenger over 60 år 13 800 Trekk 36/26 -69 230 Trekkgrunnlag -5 430 Trekkpl. naturalytelser 2 500 Trekkgrunnlag -2 930 Overtid 5 000 Faktisk trekkgrunnlag 2 070 Her er trekket høyere enn lønnen og feriepenger over 60 år, som gir et negativt grunnlag på -5 430,- De trekkpliktige naturalytelsene (EKOM, forsikring, fri bil osv) reduserer det negative trekkgrunnlaget til -2 930,- MEN disse ville uansett vært trekkfrie, selv om de var høyere enn det negative trekkgrunnlaget (se eks.2) Lønnsartene skal stå til "skatt tabell". Overtiden gjør at trekkgrunnlaget blir positivt og det vil da bli trekt skatt av 2 070,- Men, for at systemet  skal trekke denne skatten når man bruker "skatt ved ferielønn null skatt" må lønnsarten stå til "skatt prosent". I dette tilfellet vil det ikke bli beregnet skatt prosent av Feriepenger over 60 år, da trekkgrunnlaget er negativt. Skatt prosent vil kun slå inn når trekkgrunnlaget er positivt. 
Vis hele artikkelen
Skal du ikke trekke den ansatte full ferie, men kun noen dager i en annen mnd enn den ordinære feriepengekjøring, kan du bruke dette oppsettet.
Vis hele artikkelen
For kunder som har lønn hvor det legges inn tilleggsopplysninger, og som skal bruke automatikken i Huldt & Lillevik til å generere trekk for ferie, er det viktig at ting gjøres i riktig rekkefølge.
Vis hele artikkelen
Påloggede brukere (399)
Mest aktive bidragsytere
Support