avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Ved oppdatering av leveransen oppdateres lageret med antallet som ligger på leveransen. Den regnskapsmessige oppdateringen av varelageret kan skje ved flere alternativer: Du kan velge å oppdatere den regskapsmessige verdien (det systemet kaller varelagerdokument) på følgende måter: 1. Automatisk ved oppdatering av leveransen 2. Via menyvalget "Oppdater varelager" 3. Ved at du klargjør faktura på leveransen   Alterntiv 1 gjør at den regnskapsmessige og den lagermessige biten oppdateres samtidig. Da har du alltid oppdatert regnskap i hennhold til lager. Ønsker du denne varianten må du aktivere i feltet "Oppdater lagersted automatisk når leveranse er bekreftet". Det finner du under Salg, Konfigurasjon, Innstillinger og Salgsinnstillinger   Idet du oppdaterer leveransen med dette parameteret aktivert blir det opprettet et varelagerdokument.   Hvis parameteret i punkt 1 ikke er aktivert       kan du velge å oppdatere regnskapsmessig verdi fra leveransen via  menyen Behandlinger og        "Oppdater varelager" (alternativ 2)       ellers vil varelagerdokumentet opprettes ved rutine Klargjør faktura.        
Vis hele artikkelen
Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale øre som fakturaen inneholder vil man få åpne poster på kunden som må føres mot en øreavrundingskonto.
Vis hele artikkelen
De fleste har automatikk rundt  innbetalinger slik at innbetalinger fra kunder automatisk blir oppdatert i Financials via AutoPay. I noen tilfeller avrunder kunden fakturabeløpet og innbetaler kun beløpet f.eks i hele kroner. Det resulteter i at faktura og betaling differerer med noen øre som igjen fører til en åpen post på reskontroen. Hvordan du kan avslutte åpen post på flere reskontroposter som har øredifferanser i samme operasjon er forklart her: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Saldoavskrivninger-pa-kunder/ta-p/29725   Du kan også føre bort differansen direkte på betalingsbilaget. Det er spesielt aktuelt hvis du manuelt registrerer innbetalingen. Eksempel: Faktura er på kr 1000,40   Betaling er på kr 1000,00 Du kan avskrive  kr 0,40 direkte på innbetalingen eller bruke rutinen forklart i linken over. Avskriver du direkte på innbetalingen legger du inn betalt beløp kr 1000,00, saldoavskriving på 0,40 og årsakskode for avskriving.  Årsakskode inneholder konto og kostnadsbærer for motpost (avskrivningen). Se detaljer på linken først i artikkelen.       Betalingen og øredifferansen blir da bokført og reskontro avsluttet.      
Vis hele artikkelen
En faktura som sendes via AutoInvoice kan inneholde filvedlegg. Du kan manuelt legge inn filvedlegget eller du kan automatisere dette. Via Innstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstilligner og Innstillinger for AutoInvoice har du feltet "Merk filvedlegg som skal sendes til AutoInvocie automatisk".     Hvis dette feltet aktiveres blir vedlegg du legger inn på faktura autmatisk merket med "Send fil til AutoInvoice".  Hvis dette feltet ikke er aktivert må du manuelt velge "Send fil til AutoInvoice".  
Vis hele artikkelen
På f.eks en salgsordre kan det være mange ordrelinjer og fort bli uoversiktlig hvis du skal endre på linjene. Vi har lagt til flere redigeringsvalg for dette.  Ved registrering av salgsordre, faktura, innkjøp og varemottak har du nå mulighet for å sette inn linjer , klippe ut linjer og s ett inn utklippet linje. Menyen for disse valgene fremkommer via høyere musetast når du står inne på linjene.     Du har også mulighet for å endre rekkefølgen på linjene ved å bruke drag and drop. Klikk på en varelinje og dra den opp eller ned for å endre rekkefølgen på linjen.
Vis hele artikkelen
   Du har tilgang til å se de kommentarene som er lagt inn via Visma.net Approval også i Financials. De er tilgjengelige via skjermbilde for Inngående faktura, (Leverandørreskontro, Arbeidsområde og Registrering). Hent opp fakturaen, velg Forespørsler og Detaljert dokumenthistorikk fra Approval.   Kommentarene vises under kolonnen Kommentar:    
Vis hele artikkelen
 I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert. Du har f.eks en faktura hvor du i utgangspunktet har definert utskrift til skriver og har oppdatert fakturaen.     I ettertid finner du ut at du ønsker å sende fakturaen på mail til kunden isteden. Da kan du hente opp fakturaen, velge fanen Fakturaadresse og endre slik at faktura ikke skal skrives til skriver, men sendes på mail.        
Vis hele artikkelen
 I versjon 6.11 er rutinen for automatisk import av valutakurser endret. Kursene ble tidligere importert via automatisk tidsplan. I 6.11 aktiveres automatisk import av valutakurser via innstilling inne i Financials. Settingen ligger under Valutabehandling, Konfigurasjon, Innstillinger og Valutainnstillinger.  Sett en hake i feltet Automatisk import av valutakurser, Velg kurstype og intervall for import og lagre endringene. Da er automatisk import av valutakurser satt opp.   Ved oppgradering til versjon 6.11 var planen at alle firmaer som hadde en aktiv tidsplan for import av valutakurser skulle få aktivert import av valutakurser. Dette skjedde dessverre ikke. Det medfører at import av valutakurser ikke er blitt kjørt etter oppgraderingen. Utvikling hos oss har endret dette slik at det nå skal være aktivert på de firmaene som hadde tidsplan for dette. Gå inn her i ditt firma og sjekk at den er aktiv hvis dere benytter automatisk import av valutakurser.    Valutakursene for de dagene rutinen ikke var aktiv må eventuelt legges inn manuelt hvis det er viktig med daglige valutakurser. Det kan du gjøre via Valutabehandling, Arbeidsområde, Vedlikehold og Valutakurser. Legg inn basisvaluta  i feltet Til valuta.  I feltet Dato legger du inn den datoen det mangler valutakurs for f.eks 26.06.2017 På fanen valutakursregistrering trykker du + og legger inn de valutaene du benytter og korrekt kurs. Dette må gjentas for de dagene hvor kurs ikke er importert automatisk.   Import av automatisk valutakurser skjer kun for de dagene du er logget inn i Financials på en av rutinene som benytter valutahåndtering. Det betyr at hvis du ikke bruker systemet/er logget inn i systemet en dag, men logger på dagen etter så vil ikke valutakursen for den dagen du ikke benyttet systemet bli importert.   Vi ønsker egentlig at valutakurser oppdateres for alle dager, uavhengig av om du benytter systemet eller ikke. Vil har meldt dette og vil oppdatere denne posten ved endringer. ----------------- NB! Rutinen er nå endret. Fra og med versjon 6.11.01  vil systemet automatisk laste ned valutakurser for alle datoer siden sist import basert på innstillinger du har definert under Importhyppighet. -----------------  
Vis hele artikkelen
 Vi  oppgraderte til ny versjon denne helgen og dessverre er det en feil i rapporten "Hovedbokstransaksjoner pr konto". Denne rapporten finner du under Hovedbok, Rapporter og Saldo.  Rapporten viser feil IB hvis det er posteringer med forskjellige kostandsbærer på kontoen.   Workaround kan være å benytte "Kontoutdrag" som du finner under Hovedbok, Arbeidsområde, Forespørsler. Denne gir samme informasjon og kan eksporteres til Excel. Feilen er rappotert og vi oppdaterer informasjon her når den blir rettet.   Denne er nå løst.
Vis hele artikkelen
For å føre mva bilag i bankstyringsmodulen er det viktig at du legger på en avgiftssone på posteringstypene du skal bruke for å føre mva.
Vis hele artikkelen
 Vi har fått flere henvendelser vedrørende overgang til nytt ISO format spesielt vedr DNB og når avtalen inneholder både inn- og utbetalinger. Se hva som må gjøres i den forbindelse i denne artikkelen: http://community.visma.com/t5/Brukertips/DnB-og-ISO20022-stotte/ta-p/30764   Generelt: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Overgang-til-ISO20022/ta-p/31836    
Vis hele artikkelen
 Vi har fått tilbakemeldinger fra mange som ønsker en visning av selve fakturaen (pdf-filen) de mottar fra leverandøren. Det har da vært ønske at denne skal kunne vises når du er inne på fakturaen via f.eks Finans, Leverandørreskontro,  Arbeidsområde, Registrering og Inngående faktura.   Det har vi nå implementert. Åpner du en faktura hvor det er knyttet til en fil vil fakturaen vises hvis du klikker på knappen "Vis filer".   Du har mulighet for å bla mellom vedleggene hvis det er flere, roter og forstørre/forminske. Velg knappen "Skjul filer" for å stenge visningen av fakturaen.      
Vis hele artikkelen
 Mange bruker Approval og sender faktura på flyt for godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra flere  med ønske om en bedre oversikt over hvor i flyten dokumentet er inne fra Financials.   Nå har du mulighet for enkelt å kunne sjekke status på en faktura sendt til Approval uten å gå inn i Approval. Det kan sjekkes fra flere skjermbilder i Financials. Henter du opp fakturaen via vanlig fakturaregistrering vil du i felt  "Godkjenningsstatus"  kunne trykke på linken. Det fører deg til dokumenthistorikken til fakturaen.   Du kan også velge Finans, Leverandørreskontro, Arbeidsområde, Forespørsler og  Dokumenthistorikk fra Approval.    
Vis hele artikkelen
 Når du mottar elektronisk faktura fra din leverandør kan det være endringer på leverandrørinformasjon i forhold til det du har i ditt leverandørregister. Det kan f.eks være at leverandøren har endret adresse. Det kan være vanskelig å fange opp disse når fakturaen blir lest inn i Fakturainnboksen.   Du har mulighet for å sette på en varslig slik at du vil få en indikasjon på at det er endringer på leverandørinformasjon i forhold til hva du har i ditt leverandøregister.   Hva du ønsker å varsle om angir du via Finans, Leverandørreskontro, Konfigurasjon, Innstillinger og Leverandørinnstillinger.   Når du har aktivert de feltene du ønsker varsling på og du mottar en elektronisk faktura i Fakturainnboksen hvor leverandørinformasjone på faktura er ulik den informasjonen du har på din leverandør vil du få en melding via et gult ikon:     Du har da mulighet til å oppdatere informasjone som følger med denne fakturaen til ditt leverandørregister via knappen "Oppdater leverandør" eller å ignorere endringen ved å velge "Ignorer leverandørvalidering".     
Vis hele artikkelen
 Du har mulighet for å sette opp valideringsregler noe som reduserer risikoen for mangelfulle data. Dette er spesielt viktig hvis du skal sende elektroniske fakturaer.   Valideringen defineres under Innstillinger, Konfigurasjon, Innstillinger, Fellesinnstillinger, Konfigurasjon Land/komuner/postnumre. Hent opp landet Norge og velg fanen Customer validation. Her kan du definere hvilke felt du skal varlidere på.   Når du oppretter nye kunder og disse feltene er aktivert vil du få et varselikon på feltet hvis det mangler informasjon.   Det gjør at kvaliteten på dataene dine blir bedre og du vil minimere risiko for mangelfull informasjon på faktura som blandt annet sendes til AutoInvocie.  
Vis hele artikkelen
Du har tidligere hatt mulighet til å sette parameter for at faktura skal sendes til Autoinvoice inne på hver enkelt kunde. Mange har etterlyst mulighet for at dette parameteret aktiveres automatisk ved opprettelse av ny kunde og uavhengig om kunden kan motta e-faktura eller ikke.   Det er nå mulig ved at du på kundeprofilen aktiverer feltet "Send fakturaer til AutoInvoice". Kundeprofil kan du åpne via Kundereskontro, Konfigurasjon, Innstillinger.     Aktiveres dette feltet vil nye kunder som opprettes med denne kundeprofilen automatisk bli satt til at de skal sende faktura via AutoInvoice. Ved fakturering vil da faktura bli sendt til AutoInvioce og de sender den videre til kunde. Hvordan den sendes videre til kunde avhenger av om kunden kan motta e-faktura eller ikke. Prioriteringen er som følge: Ligger  kunden som e-faktura mottaker i adresseboka til AutoInvoice blir det sendt e-faktura til kunden. Kan ikke kunden motta e-faktura blir faktura sendt på e-post til kunden så sant det ligger e-postinformasjon på fakturaen. Ligger det ikke e-post informasjon på fakturaen og kunden ikke kan motta e-faktura blir faktura printet ut og sendt pr post hvis kunden har aktivert utskriftstjenesten. Se mer detaljert om sendemåte her: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Oppsett-og-bruk-av-AutoInvoice/ta-p/30055   Nyheten er altså at du har mulighet til å aktivere "Send til AutoInvoice" på kundeprofilen noe som medfører at nye kunder opprettet med denne profilen automatisk får aktivert at de skal sende utgående faktura til AutoInvoice.
Vis hele artikkelen
Er ditt firma integrert med Autoinvioce gjøres det oppslag i AutoInvoice adressebok på feltene  Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr. ved opprettelse av ny kunde.   Når du registeren ny kunde i Visma.net Financials vil systemet forsøke å finne denne kunden i adresseboken til AutoInvoice når du har lagt inn Organisasjonsnummer eller MVA reg.nr.     Hvis kunden finnes i adresseboken og de kan motta elektronisk faktura vil feltet "Send til AutoInvoice" automatisk bli satt på kunden. Denne automatikken gjør at du slipper å huske på å aktivere AutoInvoice manuelt på kunden.        
Vis hele artikkelen
Sender du utgående faktura via AutoInvoice også for de kunder som ikke kan motta elektronisk faktura, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til kunden hvis det ligger e-post informasjon på fakturaen. På e-posten kunden mottar vil det ligge en seksjon hvor det står: Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:   Informasjon i disse feltene definerer du under Innstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Konfigurasjon, Fellesinnstillinger, Innstillinger for AutoInvoice. Under Sende fakturaer har vi felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson.        
Vis hele artikkelen
Via Kundereskontro, Arbeidsområde, Forespørsler har du Fakturaliste. Du kan via denne klikke på et fakturanr for å åpne en spesifikk faktura. Det vil dessverre gi følgende feilmelding:   For å korrigere dette kan du gjøre følgende: 1. Velg Kundereskontro, Arbeidsområde, Registrering og Enkel faktura 2. Velg Brukerinnstillinger oppe til høyere i skjermbildet. 3. Klikk på feltet Faktura under fanen Standardinnstillinger og Lagre. 4. Åpne fanen Standardinnstillinger igjen og klikk på faktura slik atfeltet ikke er aktivert, Lagre.     Hensikten med dette er å reaktivere innstillingen slik at den ikke er aktiv.   Når du nå åpner Fakturaliste blir du rutet til Standard faktura skjermbilde isteden for Enkel faktura skjermbildet og vil ikke få feilmeldingen.        
Vis hele artikkelen
Ofte er det nyttig å vite hvilke tabell- eller feltnavn som er benyttet i et skjermbilde. Spesielt i forbindelse med egendefinerbar forespørsel og blankettredigering. Det har du mulighet til å vise ved å bruke funksjonen Tilpasning.
Vis hele artikkelen
Mest aktive bidragsytere
Support