avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
  Opprette firmabil Firmabil opprettes i Employees under menyen “Innstillinger / Bilregister”. Du oppretter en ny firmabil på følgende måte: 1. Trykk på “Legg til firmabiler” for å legge til en ny firmabil:   2. Følgende informasjon må fylles ut: I bruk : Legg inn en fra dato for når bilen skal gjelde fra, og en eventuell tildato. Registreringsnummer: Bilens registreringsnummer. Registreringsår: Det året bilen ble registrert Type bil: Type bil er som standard Ordinær. Type firmabiler som støttes: Ordinær Varebil klasse 2/lastebil < 7501 kg Bil med uforholdsmessig listepris Navn: Navnet på bilen. Navnet på bilen vil vises når du skal knytte bilen til en ansatt, så sørg for at navnet på bilen er et unikt navn. Listepris: Bilens verdi El-bil: Velg Ja hvis bilen er en elbil. Som standard er "Nei" avhuket.   3. Når du har fylt inn alle verdier, klikker du på Fortsett. Hvis du trenger å gjøre endringer på            feltene, f.eks på fra datoen kan du gjøre dette. Hvis alt er ok, trykker du på Lagre nederst på siden      for å lagre firmabilen.   Knytte firmabil til ansatte Når firmabilen(e) er opprettet i bilregisteret, kan de knyttes til de ansatte. Merk at en firmabil kun kan knyttes til en ansatt av gangen. For å knytte en firmabil til en ansatt, må du gjøre følgende: 1. Gå inn på aktuell ansatt og fanen “Ansatt / Bil”. 2. Trykk deretter på “Legg til firmabilavtale”: 3. Velg deretter perioden når bilen skal være i bruk, velg aktuell bil fra nedtrekkslisten og fyll ut en verdi i feltet “Antatt kjørelengde arbeid”: Antall km du legger inn har betydning for reglene om lang kjørelengde. Legger du inn et antall høyere enn 40.000 km (pr. 2017), så vil bilen verdsettes for 75% av listepris.   4. Trykk deretter på Fortsett. Dersom alle verdier er korrekte, kan du trykke på Lagre nederst på siden. Endre firmabil Dersom en ansatt skal endre firmabil, må du gjøre følgende (eksempel): 1. Den ansatte skal endre firmabil fra Audi til Mazda som skal gjelde fra 01.09.2017. 2. Den første bilen, Audien, er lagret med I bruk fra dato, og ikke en tildato. Du må derfor først angi en til dato. Dette gjør du ved å trykke på det blå ikonet med tre prikker i, og velge alternativet “Endre datoer for Avtaleperiode”: Legg inn til datoen 31.08.2017 og klikk Lagre.   4. Trykk på “Legg til” for å legge til den nye bilen, og legg inn fra datoen 01.09.2017. 5. Dersom fra datoen på den nye bilen er frem i tid, vil du se begge bilene i skjermbildet, hvor bilen som starter frem i tid vil vises med et slikt ikon: Avslutte / slette en firmabil på ansatt Avslutte Dersom den ansatte ikke lenger skal ha firmabil, må du legge inn en tildato på bilen på følgende måte: 1. Klikk på det blå ikonet med tre prikker, og velg alternativet “Endre datoer for Avtaleperiode”. 2. Legg inn til datoen og trykk deretter på Lagre:   Slette Dersom du ønsker å slette en firmabil på en ansatte, f.eks. på grunn av feilregistrering, kan du gjøre dette på følgende måte: 1. Trykk på det blå ikonet med tre prikker, og velg alternativet “Slett”: 2. Trykk "Ja" på dialogen som dukker opp, dersom du er sikker på at du ønsker å slette. 3. Trykk deretter på Lagre nederst på siden, for å fullføre slettingen.   Beregningen i Payroll Fordelen for firmabil er noe som blir beregnet automatisk i Payroll ut ifra opplysningene du legger inn i Employees. I Payroll finnes det en standard lønnsart (nummer 310000) hvor det ligger et skript som inneholder reglene for firmabil:   Firmabil trenger dermed ikke legges inn som en transaksjon i Employees, da den blir beregnet ut i fra opplysningene på den ansatte/bilregisteret. Beløpet vil da bli beregnet i lønnskjøringen på lønnsart 310000:   I tillegg vil rapporteringen til a-meldingen inneholde korrekt informasjon:
Vis hele artikkelen
 I oppstartsveiviser Dersom du allerede har Visma.net Financials når du starter opp med Payroll/Employees, vil du allerede i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere (dimensjoner):     Kostnadsbærere (dimensjoner) eies nemlig av Visma.net Financials og synkroniseres automatisk til Employees. Dimensjoner bør da derfor administreres i Financials for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over dimensjonene i menyen “Innstillinger / Dimensjonsdefinisjoner/definisjonsverdier”.   I oppstartsveiviseren kan du i steget “Rapportering” velge eksportformatet “Visma.net Financials”.     Regnskapsfilen som genereres i Payroll må ha dette formatet for å kunne importeres til Financials. Denne innstillingen finner du også i menyen “Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering", når veiviseren er avsluttet. Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så har både Visma.net Financials og Visma.net Employees egne oppsett av hovedbokskontoer slik at brukeren må manuelt synkronisere hovedbokskontoene mellom disse systemene. Hvis hovedbokskonto er opprettet i Visma.net Financials, må de opprettes manuelt i Visma.net Employees og knyttes til kontotyper. Uten å synkronisere (ha like kontoplaner) kan ikke brukeren sende regnskapsfilen fra Visma.net Payroll til Visma.net Financials. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net Financials fra lønnskjøringen i steget “Betaling og rapportering”. Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på “Send” for å sende regnskapsfilen:   NB! Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Financials og kontoer/dimensjoner mangler, vil du få en feilmelding.   Statusen endres da til “Sender”:   Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til “Sendt”: I Financials Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i "Visma.net Financials / Finans / Hovedbok / Arbeidsområde / Hovedbokstransaksjoner": NB! MVA håndtering støttes ikke i denne versjonen. Hvis du må håndtere MVA, så må dette legges på en midlertidig konto og korrigeres i Financials.
Vis hele artikkelen
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerere SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Kontering".    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på dimensjonsdefinisjonene i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }
Vis hele artikkelen
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
For at lønningsansvarlig skal få tilgang til de ulike modulene i Payroll-pakken, kreves det at det settes opp ulike roller for de ulike modulene.
Vis hele artikkelen
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboardind-wizarden første gang du går i gang med systemet. Dersom dette ikke gjøres i dette steget må dette gjøres i etterkant, før første lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Her finner du en enkel veiledning for hvordan du kan sende A-melding for en lønnskjøring i Payroll.
Vis hele artikkelen
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
I denne veiledning kan du se hvordan du enkelt kan opprette en ferieavtale.
Vis hele artikkelen
Veiledning på hvor enkelt du utbetaler feriepenger i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
Hvilke økonomisystemer er Payroll integrert med?
Vis hele artikkelen
Payroll-pakken åpner for at hele virksomheten kan jobbe smart og effektivt med lønn- og personal.
Vis hele artikkelen
Mest aktive bidragsytere
Relevante linker
Support