Hvordan føre tillegg/trekk (f.eks 4/26) av månedslønn ved utbetaling av feriepenger?

En måned har i gjennomsnitt 26 virkedager (6 dagers uke). Enkelte arbeidsgivere legger til grunn at en måned har 22 virkedager (5 dagers uke). Antall virkedager som legges til grunn kan være fastsatt i tariffavtale. Antall virkedager arbeidsgiver legger til grunn vil påvirke beløpet som arbeidstakeren får utbetalt ved ferieavlønning.


 

Ferielov

Tariffavtale

Ferielov

Tariffavtale

 

u/60

u/60

o/60

o/60

5d uke

21

25

26

30

6d uke

25

30

31

36

%

10,2%

12%

12,5%

14,3%

For å føre dette i Mamut, må det opprettes egne lønnsarter.
Slik går du frem:

 

  1. Velg Vis - Lønn - Lønnsarter.
  2. Marker lønnsart for Månedslønn (lønnsart 30).
  3. Klikk på knappen Dupliser.
  4. Svar Ja til å duplisere lønnsart.
  5. Gi den et eget lønnsartnummer, f.eks. 31 og skriv inn en ønsket beskrivelse. Merk at lønnsarten skal ha
    samme innstillinger som lønnsarten som månedslønn, da dette skal behandles som helt ordinær lønn.
  6. I feltet for Formel legger du inn en av formlene nevnt under.
  7. Klikk Ok.

Tillegg/trekk for ansatte under 60 år

- 5 dagers uke, 10,2% feriepenger: 1/22 månedslønn i tillegg (Formel: (g_empex.r_month)/22

- 6 dagers uke, 10,2% feriepenger: 1/26 månedslønn i tillegg (Formel: (g_empex.r_month)/26

- 5 dagers uke, 12% feriepenger: 3/22 månedslønn i trekk (Formel: -(g_empex.r_month)*(3/22)

- 6 dagers uke, 12% feriepenger: 4/26 månedslønn i trekk (Formel: -(g_empex.r_month)*(4/26)

Trekk for ansatte over 60 år

- 5 dagers uke, 12,5% feriepenger: 4/22 månedslønn i trekk (Formel: -(g_empex.r_month)*(4/22)

- 6 dagers uke, 12,5% feriepenger: 5/26 månedslønn i trekk (Formel: -(g_empex.r_month)*(5/26)

- 5 dagers uke, 14,3% feriepenger: 8/22 månedslønn i trekk (Formel: -(g_empex.r_month)*(8/22)

- 6 dagers uke, 14,3% feriepenger: 10/26 månedslønn i trekk (Formel: -(g_empex.r_month)*(10/26)

 

Merk: Fremgangsmåten blir den samme for arbeidstakere i deltidsstillinger. De deltidsansatte vil ha inntekt som er redusert

 i forhold til stillingsandelen, og beregning av feriedager vil derfor bli riktig i forhold til redusert inntekt.

 

Eksempel på utetaling av feriepenger:

En ansatt under 60 år med avtalefestet ferie har i år 2014 opptjent et feriepengegrunnlag på kr 300 000.

12,0 % feriepenger av dette, som skal utbetales i år 2015, utgjør kr 36 000.

Ordinær månedslønn for juni 2015 utgjør kr 30 000. Følgende lønnsutbetaling kan foretas i juni 2015:

Feriepenger

  

   kr 36 000

Månedslønn

(kr 30 000)

 

-4/26 av månedslønnen

    

  - kr 4 615

Til utbetaling

 

   kr 31 385

Kr 36000 skal føres mot lønnsart 765

Kr -4615 skal føres mot egenopprettet lønnsart (i dette eksemplet, lønnsart 31), med samme innstillinger som

lønnsart 30. Formelen på lønnsart 31 skal da være: -(g_empex.r_month)*(4/26).

Er månedslønnen spesifisert i personalregisteret skal programmet automatisk regne ut trekket på kr 4615 når du

taster inn lønnsart 31.

Send melding til
×

Logg inn

Glemt passord | Ny bruker ×
×