TendSign
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
by Veronica Scott VISMA
Nedan finns en instruktion på hur man avbryter en upphandling i TendSign. Den finns även bifogat som en PDF.   På upphandlingens startsida klickar du på knappen ”Avbryt upphandlingen”   Därefter får du följande information och du måste även fylla i en motivering. Glöm inte att informera eventuella anbudslämnare etc. INNAN du klickar på knappen ”Avbryt upphandlingen”. Efter det är det ej möjligt att kommunicera via verktyget.       Klicka därefter på nytt ”Avbryt upphandlingen”. Du får du upp en varning om du verkligen vill avbryta den.     Du får nu upp en ny dialogruta som bekräftelse på att den avbrutits.     På upphandlingens startsida har den nu fått status ”Avbruten”.  
View full article
by Veronica Scott VISMA
Från upphandlingens startsida och vänstermenyn kan man navigera till upphandlingens massbrev. Där ser man den informationen som skickats ut via TendSign. Man ser också vilket datum och klockslag informationen skickades. Klickar man på namnet för massbrevet (i nedan exempel "Test") kan man se hela massbrevet.  
View full article
by Veronica Scott VISMA
 Nedan följer en instruktionsvideo om delar, kriterier och viktning i TendSign Docs.  
View full article
updated by Veronica Scott VISMA ‎20-04-2018 16:08
Nedan följer en instruktionsfilm om hur man utvärderar anbud i TendSign Docs.  
View full article
by Veronica Scott VISMA
Via nedan länk hittar du information om vårt nya annonseringsverktyg och utfasningen av vårt gamla annonseringsverktyg DIBUS.   http://www.tendsign.com/support/tendsign-upphandlare/faq-utfasning-av-annonseringsverktyget-dibus/
View full article
updated by Veronica Scott VISMA ‎20-04-2018 10:38
Här finns det en presentation om hur man hanterar avtalsområden. Se bifogad fil.
View full article
by Veronica Scott VISMA
Det finns möjlighet att annonsera en frivillig förhandsinsyn i TendSign.   Man går in under Annonser ---> Fristående annonser i den blåa listen. Sedan klickar man på knappen Ny fristående annons.    
View full article
by Veronica Scott VISMA
För att vi på TendSignsupport ska kunna hantera ärenden så snabbt och effektivt som möjligt, är det bra om användarkontot är upplåst innan ett ärende felanmäls via telefon eller e-post.   Gör så här >>>   Utgå från ”Min startsida” och håll muspekaren över ditt namn till höger i toppmenyn och välj min profil i menyn.   Snett ner till höger, under rubriken Support markeras radiorutan för ”Ja”.   Avsluta med att klicka på ”Spara supportval”.     Kontot är nu upplåst i 24 timmar, för vidare supporthjälp därefter, måste konto låsas upp på nytt Meddela oss att kontot är upplåst.
View full article
updated by Veronica Scott VISMA ‎19-04-2018 16:19
För administrering utav tjänsterna rättfallsbiblioteket- och upphandlingsbiblioteket får man ta kontakt med administratören för TendSign, som i sin tur tar kontakt med ansvarig säljare för organisationen.  Ansvarig säljare slår sedan på det själva, eller kontaktar supporten för hjälp.    
View full article
by Veronica Scott VISMA
För administrering utav tjänsten Opic Analys får man ta kontakt med administratören för TendSign, som i sin tur tar kontakt med ansvarig säljare för organisationen.   Ansvarig säljare slår sedan på det själva, eller kontaktar  supporten för hjälp.
View full article
by Veronica Scott VISMA
Det finns möjlighet att via administratörskontot ladda upp organisationens logotype. Detta görs inne på Administrera ---> Organisationens inställningar ---> Logotyper.       Storlek på logotyp - En riktlinje är lägre än 60 pixlar och kortare än 600 pixlar men att en mindre logotyp oftast smälter in bättre.  Notera att det är en riktlinje och inte en begränsning. Kan t.ex. vara högre och kortare vid behov.    
View full article
by Veronica Scott VISMA
Bifogat finns en användarmanual för TendSign Administratör.   I administratörsvyn kan du administrera:   • Användare • Licenser • Organisationsinställningar • Centrala avtal • Mallhantering • Länkar • Mallgrupper • Övrigt
View full article
by Veronica Scott VISMA
Kontotyper i TendSign Visma TendSign finns i tre nivåer - ett komplett verktyg för hela processen eller delar av den. Oavsett vilken nivå du har kan du köpa till en eller flera fristående moduler. Visma TendSign kan utvecklas och uppgraderas efter dina behov och kan integreras med flera ledande affärssystem. Du har alltså alla möjligheter att skapa just det verktyg som är mest effektivt för ditt arbete.    TendSign PRO Elektronisk upphandling med elektroniska formulär och automatisk utvärdering. Visma TendSign Pro innehåller alla möjligheter. Du jobbar i en tydlig process med behörighetsstyrning. Här kan du skapa helt elektroniska förfrågningsunderlag, tidsplanera hela processen, hantera och publicera frågor och svar, samt utforma och distribuera tilldelningsbeslut. Leverantörerna svarar i elektroniska formulär och du kan hantera automatisk utvärdering direkt vid anbudsöppningen; enkelt, säkert och effektivt för alla.    TendSign PLUS Upphandlingsverktyg med elektronisk anbudsgivning via bifogade dokument. Visma TendSign Plus ger dig möjligheten att jobba i en tydlig process med behörighetsstyrning, tidsplanering och bifogade filer. Här kan du även hantera och publicera frågor och svar, samt utforma och distribuera tilldelningsbeslut. Anbudsgivning sker elektroniskt via att leverantörerna bifogar dokument.    TendSign BASIC Annonseringsverktyg med enkel tidsplanering och möjlighet att bifoga filer. Visma TendSign Basic är ett enklare verktyg med integrerad annonspublicering. På denna nivå kan du också bifoga filer som leverantörerna får tillgång till.
View full article
updated by Veronica Scott VISMA ‎19-04-2018 14:36
Nedan följer en instruktion på hur man bjuder in en individ i en upphandling.   Gå till Upphandlingens startsida. Peka på Grupper i övre menyraden och välj Visa grupper. Kommentar; Gruppen Ansvariga användare existerar alltid och innehåller alltid upphandlingens handläggare. Denna grupp har totala rättigheter. I denna grupp placeras deltagare som ska kunna göras till handläggare. Alternativet är att skapa en ny grupp och tilldela den önskade rättigheter och därefter lägga till medlemmar/deltagare. Lägg till medlem i en grupp, genom att klicka på önskad grupp. Klicka nu på Lägg till medlem. Sök nu efter organisationen som individen hör till. Klicka på organisationens namn. Nu visas en lista över de individer som finns på organisationen. Saknas personen du vill koppla in, i listan – används fritextfälten längre ner för att lägga till individen. Markera bockrutan i kolumnen Valda individer för önskad individ och klicka på den blå knappen Lägg till ikryssade individer i gruppen. Nu finns den tillagda individen i vald grupp. Kontrollera i kolumnen Systemanvändare att det står "Ja". Om det står "Nej", klicka på Skapa gästkonto så får individen ett gästkonto skickat till sig.   Glöm inte att meddela deltagaren följande information: Logga in i TendSign Peka på Upphandlingar i övre menyraden och välj valet Upphandlingar i dropplisten. Klicka nu på dropplisten Handläggare och markera den inbjudande handläggaren. Klicka nu på den aktuella upphandlingens titel. Nu är kopplingen skapad och upphandlingen återfinns på Min startsida.
View full article
updated by Veronica Scott VISMA ‎19-04-2018 14:22
Att prenumerera på ett avtal innebär inte att man får automatiska besked vid ändringar i avtalet, utan man dyker upp i en grupp Prenumeranter i avtalet, som upphandlaren kan rikta information till. Ingen information skapas med automatik, man har själv möjlighet att välja vad som skall finnas med. Man skapar ett massbrev och skickar det sedan till gruppen ”Prenumeranter”.      
View full article
by Veronica Scott VISMA
Via administratörskontot kan man se hur många kontolicenser man har för organisationen.  Under Administrera ---> Licenser ser man antalet tillåtna och hur många som används.   Licensöversikt   Behöver man fler licenser, får man ta kontakt med ansvarig säljare. Vet man inte vem man har som ansvarig säljare, kan vi på supporten hjälpa till att ta reda på det.    
View full article
by Veronica Scott VISMA
 I TendSign finns det möjlighet att lägga upp en RFI och det görs på samma sätt som en vanlig upphandling.   I steget Planera ---> Upphandlingstyp väljer man RFI och sedan RFI på Upphandlingsförfarande.    
View full article
by Veronica Scott VISMA
Avbryta annonsering av frivillig förhandsinsyn Vi avpublicerar inga annonser. Anledningen till att vi inte avpublicerar annonser är för historikens skull. Våra kunder (både upphandlare och leverantörer) skall kunna söka upp de upphandlingar/förhandsinsyner/RFI:er etc som har gjorts historiskt. Det är en del av den tjänst som vi erbjuder och bidrar till den transparens som vi eftersträvar.
View full article
by Veronica Scott VISMA
Det dyker i bland upp frågor om vilka begränsningar som finns i TendSign när dessa inte är uppenbara i gränssnittet. Vissa begränsningar går att se i databasen (t.ex Max antal tecken i namn på individ), medan andra begränsningar ligger i kod eller styrs av prestanda och tidsgränser för datauthämtningar (timeout-gränser). Även begränsningar i undersystem så som exempelvis annonsverktyg kan påverka i vissa situationer. Här försöker vi lista upp kända begränsningar allt eftersom frågorna uppkommer.   -Finns det något maximalt antal anbud man kan ha i en upphandling? Nej, det finns ingen specificerad gräns. Den högsta siffran hittills i TendSign är 1609 anbud. Det kan finnas vissa begräsningar i undersystem, exempelvis annonsverktyget som har någon gräns vid antalet tilldelade kontrakt i efterannonsen. -Finns det något maximalt antal personer som kan ligga i en grupp? Nej.  -Finns det något maximalt antal avtal man kan ha i en ramavtalsgrupp?  Nej. -Finns det något maximalt antal mottagare av ett massbrev?  Det finns inget egentligt stopp förutom en gräns på 1 miljon tecken.  Dock rekommenderas nog inte att skicka alltför stora utskick generellt. Men 600 st ska nog inte vara något problem.
View full article
by Veronica Scott VISMA
Logga in som administratör, gå till Administrera ---> Standardval egna fält Välj objekttyp , exempelvis om det gäller upphandling eller avtal. Här listas nu alla standardfält.         Du kan redigera , ta bort egna fält som aldrig haft någon koppling, ändra svarsalternativ om du exempelvis har ett uppslagsvärde,   du kan publicera och avpublicera samt välja om du vill ha egna fält som krav eller som valbart. Knappen fältdefinitioner tar dig in bakom kulisserna. Här kan du klicka på en fältgrupp (kategori) för att komma in till kärnan och du kan ändra fältnamnen(fråga)  eller klicka i kolumnen Fälttyp (svarsalternativ) på alla de som är blåfärgade och understrukna (länkar) för att där kunna redigera innehållet.    Man kan   exportera   egna fält till en  E xcelfil   utifrån Avtal --->Avtal ---> Exportera egna fält Man kan använda egna fält på Avtal ---> Avtalsprocess > Klassificera > Egna fält. Man kan  exportera  egna fält till en  Excelfil  utifrån Upphandlingar ---> Upphandlingar ---> Exportera egna fält.
View full article