avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma Severa (- okt 2017)

Sortera efter:
Fråga  Får felmeddelande "please use 3 digit prefix with all activity types" när jag ska ladda ner TLU-filen (löneexport) under dataöverföring. Svar Visma Lön varnar att vissa aktivitetstyper inte har en kod framför sig. Alla aktivitetstyper behöver en tresiffrig kod innan namnet, exempelvis "040 Semester". Detta gäller även privata- och uppgiftsaktiviteter, vår rekommendation är att använda sig av samma kod framför alla aktiviteter som inte ska påverka lönen, exempelvis "999 Uppgift" och "999 E-post" etc. I Visma Lön ska sedan tidkoderna matcha snabbvalen för aktivitetstyperna, till exempel bör då tidkoden "999" matchas mot tidkoden "Tidkod används ej".
Visa fullständig artikel
21-12-2017 12:19 (Uppdaterad 21-12-2017)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 682 Visningar
I detta dokument kan du hitta information om vår integration till Visma eEkonomi. Introduktion Inställningar Visma Severa Visma eEkonomi Integrationsinställningar Överföring Uppdateringar Fältöverföring Kunder Produkter  Projekt Faktura Leverantörsfakturor Felmeddelanden Introduktion Integrationen mellan Visma Severa och Visma eEkonomi är helt inbyggd i Visma Severa, alla inställningar och överförningar görs av användare med administratörsrättigheter inifrån Visma Severa. Integrationen för över följande information: Kunder Förs över mellan båda systemen  Artiklar  Förs över mellan båda systemen.   Projekt  Förs över från Visma Severa till vald resultatenhet/kostnadsbärare i Visma eEkonomi Fakturor Fakturorna i Visma Severa överförs till Visma eEkonomi som fakturautkast.   Därför måste faktureringen till kund ske ifrån Visma eEkonomi. Leverantörsfakturor Rader från leverantörsfakturorna kan föras över till projekten i Visma Severa som kostnader eller för vidarefakturering.   Integrationen är kostnadsfri och kan läggas till under sektionen "Uppgraderingar" till höger i Visma Severa. Där inne trycker du på knappen "Egenskaper" och går till fliken "Gränssnitt". Här kan du välja integrationen "Visma eEkonomi". Gå sen längst ner på sidan tryck på Nästa och bekräfta uppdateringen av ert avtal. Inställningar Innan man tar integrationen i bruk bör man göra en del inställningar för att anpassa överföringen mellan Severa och eEkonomi. Först och främst bör man gå igenom och kontrollera följande inställningar. Har man redan använt båda systemen behöver man också kontrollera existerande data så att den data som finns är upplagt på samma sätt i båda systemen.  Visma Severa Kunder Kunder i Visma Severa måste ha minst en adress, då både postnummer och stad är obligatoriska fält på en kund i Visma eEkonomi. Tänk på att om det redan fins kunder i båda systemen ska de ha samma kundnummer i båda systemen. Se också till kundnummerserier inte överlappar varandra.  Produkter, resekostnader och arbetstyper Integrationen använder sig av Visma eEkonomis artiklar i faktureringen.  Dessa överförs från Visma Severas register för produkter, resekostnader och arbetstyper. Gå in i samtliga register och ange en unik kod på varje typ som finns.  Denna kommer användas som artikelnummer i Visma eEkonomi.  Tänk även här på att informationen inte ska krocka med eventuellt befintlig a artiklar i Visma eEkonomi.  Fakturastatus  Integrationen använder sig av fakturastatusar för att veta vilka fakturor som ska överföras och vilka som har överförts. När en faktura är överförd är den tillagd i Visma eEkonomi som ett utkast. Lägg till ett alternativ för de fakturor som ska överföras och de som har överförts:   Visma eEkonomi Resultatenheter/Kostnadsbärare Projekten i Visma Severa förs över till  en vald resultatenhet/kostnadsbärare i Visma eEkonomi. Innan integrationen tas i bruk gå till Bokföring > Resultatenheter i Visma eEkonomi. Tryck på knappen "Ny kostnadsbärare" och skapa en kostnadsbärare för projekten. Eller se till att det finns en befintlig som kan användas.  Aktivera API i eEkonomi För att integrationen ska kunna köras måste man ha tilläggstjänsten API aktiverad i Visma eEkonomi.  Integrationsinställningar När grundinställningarna är genomförda är det dags att göra inställningarna för integrationen, det är inte möjligt att påbörja överföring innan inställningarna är uppsatta. Gå till Verktyg > Dataöverföring och gå till avdelningen "VISMA EEKONOMI". Tryck sen på knappen "Inställningar".  Innan du påbörjar inställningarna, tryck på knappen "Anslut", för att hämta nödvändig information från Visma eEkonomi.  Gå igenom inställningarna: Överordnat system för kunder Välj vilket system som ska vara  överordnat för kunder. Detta innebär att du väljer vilket system som ska uppdatera  kunder, nya kunder kan läggas till i vilket system som helst och överföras till det andra. Men sen endast uppdateras i vald riktning.  Överordnat system för produkter Välj vilket system som ska vara  överordnat för produkter. Detta innebär att du väljer vilket system som ska  uppdatera  produkter, nya produkter kan läggas till i vilket system som helst och överföras till det andra. Men sen endast uppdateras i vald riktning. OBS! Produkter innefattar också arbetstyper och resekostnader i Visma Severa och detta synkroniseras till artikelregistret i Visma eEkonomi.  Kostnadsbärare för projekt (Resultatenhet) Välj vilken kostnadsbärare/resultatenhet som ska användas för att spara projekt i. Projekten förs endast över till Visma eEkonomi från Visma Severa. Standard artikelnummer Om någon rad i fakturan inte har en kod knuten till sig i Visma Severa, t.ex. när en ny produkt läggs till i fakturan, ange vilket artikelnummer som ska användas på fakturaraden i Visma eEkonomi.   Överför leverantörsfakturur som Välj om leverantörsfakturor som hämtas ska bli fakturerbara efter överföring (kostnaden blir pris) eller om den inte ska bli fakturerbar (priset blir 0kr) Status för fakturor som ska överföras  Ange vilken status som ska användas för fakturorna som ska överföras till Visma eEkonomi. Status för överförda fakturor När fakturan är överförd, välj vilken status fakturan ska få i Visma Severa Överföring För att utföra överföringen gå till Verktyg > Dataöverföring, i denna vy kan du föra över registren, som förs över ett i taget. Tryck på knappen "Överför" för något alternativ, då öppnas ett fönster där du behöver logga in till Visma eEkonomi, ange här din e-post och ditt lösenord till eEkonomi för att ansluta till rätt företag. Du behöver därefter godkänna anslutningen och ge Visma Severa access till eEkonomi: Överföringen startar sen automatiskt. När överföringen är klar visas en statusrad högst upp på sidan som visar antal överförda, uppdaterade och också antal som inte gått att överföra om något fel inträffat: Klicka sen på knapparna för att föra över de olika registren: Följande uppdateringar lanserades den 9:e augusti 2016: Möjlighet att få fakturanummer, OCR-nummer och “Skickad”-status tillbaka från eEkonomi till Severa Möjlighet att få “Betalad”-status från eEkonomi till Severa Förbättring gällande fakturarader: om fakturarader är grupperade, överför vi produkt/arbetstyps-koden till eEkonomi istället för att använda oss av standardkoden. Integrationen kommer att fungera som vanligt för existerande användare. Det kommer att finnas två nya inställningar: Vilken status ska fakturorna i Severa få efter att fakturorna skickats från eEkonomi Vilken status ska fakturorna i Severa få när fakturorna är betalda i eEkonomi Samt två nya överföringsalternativ: Kontrollera skickade fakturor Kontrollera betalda fakturor Fältöverföring Kunder Fält markerade med stjärna(*) är nödvändig information. Fält/Uppgift Information Kundnummer* Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma Severa Kundnamn* Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma Severa Kundtyp  Sätts i Visma eEkonomi till "Företag" när överföring sker från Visma Severa. Org/momsreg.nr Samma information förs över till Visma eEkonomis båda fält organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Adress* Från Visma Severa överförs den första fakturaadressen, finns inte fakturaadressen används huvudadress. Om det är fler än två rader i adressen samlas samtliga rader, utom den första, på andra raden i Visma eEkonomis adress. Postnummer*   Stad/Postort*   Land*   Telefon Hämtas från adressen i Visma Severa E-post Företagets e-postadress Hemsida   Kontakt/Referens: namn Överför den första kontaktpersonen som är kopplad till fakturaadressen. När informationen förs över till Visma Severa från eEkonomi delas för och efternamn upp på det första mellanslaget.  Kontakt/Referens: e-post Kontakt/Referens: telefonnummer   Kontakt/Referens: mobiltelefon   Betalningsvillkor Om kunden inte har något definierat används standard. Valuta Kräver valutahantering   Produkter (Arbetstyper, resekostnader och produkter) Fält/Uppgift Information  Aktiv/Inaktiv   Artikelnummer*   Artikelnamn*   Artikelkontering Det som förs över från Visma Severa får artikelkontering "Tjänster 25% moms" förvalt.  Enhet Följande förvals: Arbetstyper: tim Mil-/kilometerersättning: km Traktamenten: st Övriga utgifter: st Produkter: st På produkter väljs om möjligt en annan enhet baserat på vad som angivits i Severa. Pris exkl. moms   Pris inkl. moms Räknas automatiskt ut av integrationen baserat på momssats i Visma Severa.   I överföring från Visma eEkonomi till Severa överförs allt till produktregistret.  I överföring från Visma Severa till eEkonomi så överförs arbetstyper, resekostnader samt produkter till artikelregistret i Visma eEkonomi.   Projekt Fält/Uppgift Information Aktiv Projekt öppet/stängt Projektnummer* Överförs till fältet förkortning i Visma eEkonomi Namn*   Fakturor Fakturahuvud Fält/Uppgift Information Kund*   Adress*   Postkod*   Postort/stad*   Land*   Betalningsvillkor   Fakturadatum   Förfallodatum   Vår referens   Er referens   Fakturaanteckning  Alla tre textfält förs över från Visma Severa till utkastfakturan i Visma eEkonomi.  Fakturarader Fält/Uppgift Information Artikelnummer/Kod  Det är artikeln i eEkonomi som anger moms och bokföringsuppgifter oavsett moms på fakturaraden i Visma Severa. Beskrivning   Antal   Enhet   Pris   Projekt/resultatenhet Hämtas för varje rad i fakturan. Leverantörsfakturor Fält/Uppgift Information Beskrivning Produkten i Severa får beskrivning bestående av leverantörsfakturadatum, verifikationsnr och leverantörens namn från Visma eEkonomi.  Datum Leverantörsfakturadatum  Antal Alltid 1  Pris Om leverantörsfakturan är satt att vara ej fakturerbar är pris 0kr, annars samma som kostnad. Kostnad Leverantörsfakturaradens debetsumma Momssats Företagets standard Felmeddelanden Ibland går saker och ting inte som man tänkt sig, och ett eller flera fel inträffar. Detta redovisas när överföringen har gjorts i Severas statusruta: Fel som inträffar loggas och redogörs för under fliken "Felmeddelanden" som finns på sidan för dataöverföring.  Inne på sidan ser man de senaste felmeddelandena och varför felet har inträffat så att man kan vidta lämplig åtgärd: Lyckas ni inte lösa ert problem vänligen ta kontakt med supporten så kan vi hjälpas åt att hitta en lösning.
Visa fullständig artikel
22-10-2015 12:24
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 895 Visningar
I denna video går vi igenom och visar nyheter för version 1.6.0 av integrationen, samt hur integrationsprogrammet fungerar.
Visa fullständig artikel
25-09-2015 16:06
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 517 Visningar
I denna video visar vi hur du löser felmeddelandet att "Versionen av API är äldre". Detta händer efter uppdatering av Visma Administration då man måste uppdatera vår integration.
Visa fullständig artikel
17-09-2015 18:18
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 546 Visningar
I denna video går vi igenom hur du uppdaterar integrationen mellan Visma Severa och Visma Administration
Visa fullständig artikel
17-09-2015 18:17
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 552 Visningar
I detta dokument hittar du information om felmeddelanden och lösningar på felen vid användande av Visma Severa - Visma Administration integrationen. Om du inte hittar ditt felmeddelande skicka ditt felmeddelande med beskrivning av när det uppstår till: severa.support@visma.com Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här. På den här sidan listar vi olika felmeddelanden och lösningar på felen vid användande av Visma Severa - Visma Administration integrering. Om du inte hittar ditt felmeddelande skicka ditt felmeddelande med beskrivning av när det uppstår till: severa.support@visma.com Innehåll Felaktig sökväg till filer / Ingen databas öppen Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration / Ingen databas öppen Kan ej hitta angiven resultatenhet Kan ej hitta angiven artikel Felaktig kontrollsiffra För många decimaler Projekt måste ha start- och slutdatum Leverantörsfaktura raden: ... finns redan i Severa. Kan ej hitta angiven faktura Kan ej hitta angiven valutakod Hanteringen för språk och valuta är för tillfället inaktiverad Kan ej hitta angivet betalningsvillkor Dokumentnummer finns redan Projektnumret har använts tidigare, välj ett annat Nyckeln används redan Aktuellt fält får inte ändras i avslutat projekt Felaktig sökväg till filer / Ingen databas öppen Felmeddelande Felaktig sökväg till gemensamma filer för Visma Administration eller Felaktig sökväg till företag visas vid uppstart. Felmeddelande Ingen Databas öppen visas vid överföring visas. Antingen i varje rad eller i ett nytt fönster. Lösning I integrationsprogrammet gå in under Inställningar - Inställningar. Sökväg till Visma administration företagsmapp och/eller Visma Administration vanliga filer saknas eller är felaktiga. Uppdatera med korrekta, är du osäker på sökvägarna öppar du Visma Administration. I menyraden väljer du Hjälp - Om Visma Administration och klicka sen på Systeminfo. Visma Administration företagsmapp = Sökväg för företaget Visma Administration vanliga filer = Sökväg gemensamma filer  Tillbaka till innehåll Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration / Ingen databas öppen Felmeddelande Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration. Uppdatera eller reparera installationen av Visma Administration visas vid uppstart. Felmeddelande Ingen Databas öppen visas vid överföring. Lösning Gå till installationsmappen för Visma Administration, om du är osäker högerklicka på genvägen och välj Egenskaper och kontrollera sökvägen. Kopiera i denna mapp filen Adk.dll Gå till installationsmappen för Integreringsprogrammet, om du är osäker högerklicka på genvägen och välj Egenskaper och kontrollera sökvägen. Klistra här in och ersätt den befintliga filen Adk.dll Kvarstår felet genomför en reparation av Visma Administration med hjälp av verktyget Visma Assist Administration som du hittar under Start - Alla program - Visma Spcs - Visma Assist.  Tillbaka till innehåll Kan ej hitta angiven resultatenhet   Felmeddelande vid överföring från Visma Severa till Visma Administration att resultatenhet inte går att hitta. I Visma Administration används namnet resultatenhet för vad som i Visma Severa kallas kostnadsställe. Resultatenheter och kostnadsställen måste användas för att överföringen ska fungera. I Visma Severa hittar ni kostnadsställen under Verktyg - Inställningar - Kostnadsställen I Visma Administration hittar ni resultatenheter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Resultatenheter. Det som kopplar samman kostnadsställen och resultatenheter är ID i Visma Severa och Resultatenhet i Visma Administration som måste överensstämma. Lösning Felet kan bero på att information saknas i Visma Severa eller i Visma Administration Visma Severa Kontrollera att Kostnadsställe finns på projektet i projektöversikten Om integrationen är aktiverad är detta ett krav när man skapar projekt, men projekt som skapats innan integreringen aktiverats kan sakna kostnadsställe. Uppdatera med korrekt kostnadsställe i projektöversikten, sen kan fakturan överföras. Om kostnadsställe saknas på projektet är kolumnen med Resultatenhet tom i integreringsverktyget Kontrollera att ID i Visma Severa överensstämmer med Resultatenhet i Visma Administration Visma Administration Kontrollera att Resultatenheten är upplaggd i Visma Administration, samt att resultatenhet i Visma Administration och ID i Visma Severa överensstämmer.  Tillbaka till innehåll Kan ej hitta angiven artikel Kod för resekostnader, arbetstyper eller produkt som faktureras och är upplagd i Visma Severa finns inte upplagd i Visma Administration. I Visma Administration kallas koder för artikelnummer. Artikelnummer kopplas till artiklar som läggs upp under Register - Artiklar & Tjänster.  Lösning  Tips för att enkelt hitta vilken fakturarad som orsakar felet hittar du här. Koden för den fakturerade posten måste läggas upp på samma sätt i Visma Administration. Flera produkter, artiklar och resekostnader kan ha samma kod om ni önskar. Om ni inte definierar koder så kommer standardartikelnummer att användas som definieras i Integrationen under Inställningar - Inställningar. Klicka här för att läsa mer. I Visma Severa finns tre typer av fakturerbara poster som har koder: Arbetstyper Verktyg - Inställningar - Arbetstyper: Produkter Verktyg - Inställningar - Produkter. Välj sen att arbeta med en utvald produkt: Resekostnader Verktyg - Inställningar - Resekostnader: Alla unika koder som ska faktureras måste ha en motsvarande artikel med koden som artikelnummer i Visma Adminsitration: Välj i huvudmenyn: Register - Artiklar & Tjänster Lägg upp ny artikel i Visma Administration om den saknas Se till att Artikelnr motsvarar Kod från Visma Severa: Tänk på att det finns också ett standard artikelnummer i integrationsprogrammet som bör vara korrekt uppsatt för att det ska fungera. Detta artikelnummer används: När en produkt, arbetstyp eller reseersättning saknar fördefinierad kod När man lägger in nya produkter/poster i projekt eller faktura När man grupperar fakturaraderna på ett sådant sätt att ingen kod kan sättas på raden (t.ex. gruppering per person): För mer information om hur du använder Artiklar & Tjänster i Visma Administration hänvisar vi er till Visma Spcs hemsida. Klicka här för att läsa mer.  Tillbaka till innehåll Felaktig kontrollsiffra Momsregisreringsnummer på kunden i Visma Severa är felaktigt. Om ett VAT-nummer är angivit i momsnummerfältet kommer samma felmeddelande visas, därför kan endast Svenska momsnummer anges i momsnummerfältet. Om man vill använda VAT-nummer måste man markera kundens som momsfri i Severa eller Export i Visma Administration.  Lösning Logga in på Visma Severa, gå till kundkortet för den valda kunden. Öppna och redigera avdelningen Kunduppgifter. Ange momsregistreringsnummer korrekt: Är det en svensk kund måste momsregistreringsnummer i Visma Severa vara formaterat som ett svenska organisationsnummer.   Tillbaka till innehåll För många decimaler I Visma Administration definierar man hur många decimaler som är tillåtna för olika enheter, ingen sådan inställning finns i Visma Severa. I detta fall har fler decimaler angetts på fakturan i Visma Severa än vad enheten tillåter i Visma Administration Lösning I Visma Administration kan man definiera hur många decimaler som ska vara tillåtna. Detta gör man under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/Lager - Enheter. Här kan nya enheter läggas till eller befintliga redigeras för att tillåta decimaler:  Tillbaka till innehåll Projektet måste ha start- och slutdatum I Visma Administration måste projekt definieras med start- och slutdatum. Lösning Uppdatera projektet i Visma Severa med ett slutdatum. Detta gör du genom att gå till projektet och göra något av följande: Klicka på Lägg till schema i projektöversikten, ange slutdatum och tryck på spara: Gå till sektionen Aktiviteter & Faser. Klicka sen på projektfasen (den översta) i listan och ange slutdatum. Tryck sen på spara: Sen kan projektet överföras till Visma Administration.  Tillbaka till innehåll Leverantörsfaktura raden: ... finns redan i Severa   Fel vid överföring av leverantörsfaktura från Visma Administration till Visma Severa. Lösning Leverantörsfakturan är redan överförd till Visma Severa för valt projekt. När en leverantörsfaktura är överförd kan informationen inte överföras på nytt eller uppdateras från Visma Administration via integreringen. Gå till projektet i Visma Severa och redigera produkterna manuellt. Du kan också radera produkterna och sen överföra dem på nytt.  Tillbaka till innehåll Kan ej hitta angiven faktura Fel vid överföring av kreditfaktura från Visma Severa till Visma Administration Lösning En kreditfaktura försöker överföras till Visma Administration utan att dess orginalfaktura har överförts. Se till att först överföra orginalfakturan till Visma Administration innan ni överför kreditfakturan. Om du är osäker på vilken faktura som är kopplad till kreditfakturan öppna Visma Severa och gå till kreditfakturan. Där står det vilken orginalfakturan är:   Tillbaka till innehåll Kan ej hitta angiven valutakod Fel vid överföring av faktura från Visma Severa till Visma Administration. Valutan som används i Visma Severa finns inte i Visma Administration Lösning Du behöver i Visma Administration definiera valutan: Gå till Arkiv - Inställningar - Valutakurser Skapa ny valuta Markera den valuta du vill lägga till i Visma Administration Därefter kan du definiera valutan i Visma Administration Tänk på att valutakursen för fakturan är den som är angiven som valutakurs i Visma Severa För mer information om valuta i Visma Administration klicka här!   Tillbaka till innehåll Hanteringen för språk och valuta är för tillfället inaktiverad Felmeddelande när faktura ska överföras från Visma Severa till Visma Administration Lösning I Visma Administration måste hantering för språk och valuta vara aktiverad. Detta görs under Arkiv - Företagsunderhåll - Valuta och språk. Visma Severa integrationen kräver att Valuta och språk är aktiverat för Försäljning.   Tillbaka till innehåll Kan ej hitta angivet betalningsvillkor Fel vid överföring av kund från Visma Severa till Visma Adinistration Lösning Detta uppstår när man har angivit betalningsvillkor i dagar i Visma Severa som inte finns definierat i Visma Administration. Antingen korrigerar man dagarna på kunden i Visma Severa till något som finns eller så läggs nytt betalningsvillkor till i Visma Administration: Gå till Arkiv - Inställningar -  Företagsinställningar Välj under Företag Betalningsvillkor I Visma Severa defininieras endast betalningsvillkor med antal dagar. Detta antal dagar måste också finnas definierat i detta register: Lägg till det betalningsvillkor som saknas genom att ange koden och betkod samma som antalet dagar definierat på kunden i Visma Severa:   Tillbaka till innehåll  Dokumentnummer finns redan Felmeddelande vid överföring av faktura från Visma Severa till Visma Administration Lösning Detta fel kan inträffa när man överför en faktura från Visma Severa som ännu inte fått ett fakturanummer, och nästa nummer i Visma Administrations nummerserie redan är upptaget. Gå till tabell med kundfakturor i Visma Administration Kontrollera vilket nummer som är det senaste i faktura serien Gå till Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar och kontrollera Nummerserier under Företag. I nummerserie är nästa fakturanummer redan upptaget. Fakturan som överförs försöker ges ett nummer som används av annan faktura i Visma Administration: Uppdatera nummerserien med nästa lediga nummer i fakturaserien.   Tillbaka till innehåll Projektnumret har använts tidigare  Felmeddelande vid överföring av projekt. Lösning Projektnummer har använts tidigare och raderats från projekttabellen i Visma Administration. Gå till projektet i Visma Severa, och tryck på Redigera i avdelningen översikt. Ändra där projektnummer, det behöver vara unikt i Visma Severa samt får inte tidigare använts i Visma Administration. För mer information om raderade projekt i Visma Administration klicka här.  Tillbaka till innehåll Nyckeln används redan Fakturanummer används redan. Förmodligen har fakturan överförts tidigare, markera då fakturan i Visma Severa som överförd manuellt för att få bort den från listan med fakturor för överföring.  Tillbaka till innehåll  Aktuellt fält får inte ändras i avslutat projekt När ett projekt har stängts kan det inte längre uppdateras via integrationen utan att man först manuellt öppnar projektet i Visma Administration. Öppna Visma Administration. Gå till projektet. Klicka ur rutan som markerar att projektet är avslutat. Nu kan projektet igen uppdateras via integrationen.  Tillbaka till innehåll
Visa fullständig artikel
17-09-2015 16:18
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1527 Visningar
Etiketter
Elefanten i rummet