avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma Severa (- okt 2017)

Sortera efter:
Funktionen värde av timmar lanseras den 22:a november, och för att komma igång med den på bästa sätt har vi här gjort en lista med saker du kan gå igenom för att säkerställa att alla inställningar är korrekta. Obs! Bilderna på sidan är tagna från vår utvecklingsmiljö och därför är texterna på engelska. Detta kommer inom kort att uppdateras. Att göra innan uppdateringen den 22:a november: Ladda ner fakturerbarhetens procent för era anställda   Att göra efter uppdateringen den 22:a november Kategorisera produkter Uppdatera prissättning i fastprisprojekt Gör inställningar för uppföljning av projektmedlemmars produktivitet Uppdatera och skapa rapporter När detta är genomfört är ni redo att börja nyttja vår nya funktion.  Att göra innan den 22:a november Fakturerbar Vi har i denna uppdatering förbättrat hur vi räknar fram fakturerbarheten för era anställda i Visma Severa.  Innan denna uppdatering beräknades anställdas fakturerbara procent i Visma Severa på antal timmar i kundprojekt, oavsett pris eller om de fakturetats, delat med totalt antal inmatade timmar.  Det enda sättet att få kundtimmar att anses inte fakturerbara var att i en faktura ta bort timmarna och välja alternativet "markera som ej fakturerbar". Dessutom så räknades interna timmar som ej fakturerbara, detta kommer inte att ändras.  Från och med uppdateringen den 22:a november räknas förutom interna timmar alla timmar i kundprojekt med pris 0kr/h som ej fakturerbara automatiskt. Timmar som i faktura markerats som ej fakturerbara kommer också anses vara ej fakturerbara.  Det innebär att faktureringsgraden i Severa kan förändras från tidigare. Alla fastprislistor kommer att behöva uppdateras med pris, se sektionen prislistor, i projekt med fakturering per timme kommer arbete med pris 0kr/h också anses vara ej fakturerbart. Ladda ner faktureringsgraden för era anställda innan den 22:a november om ni vill behålla informationen som den är idag. Gå till den rapport ni använder för att kontrollera faktureringsprocent för era anställda, t.ex. Arbetstimssummeringen (Ny > Rapport med Innehåll Arbetstimssummering) och ladda hem rapporterna. Tänk på att du kan behöva ladda ner rapporten flera gånger med olika tidsintervall om du vill behålla detta. Detta måste göras innan den 22:a november Att göra efter den 22:a november Produkter Alla produkter har nu tre kategorier fr att kategorisera vad för typ av intäkt/kostnad varje produkt är för något. Detta för att vi ska kunna ta fram nya rapporter och beräkningar: Arvode De produkter som ni fakturerar för ert arvode. T.ex. fastprisuppdrag eller supportavtal. Leverantörskostnader De produkter som används för att fakturera leverantörskostnader. Artiklar De artiklar eller varor som ni fakturerar Nya produkter som skapas, och alla befintliga som finns i registret när funktionen lanseras, kommer automatiskt att få typen "Arvode". I produktregistret kan ni nu klicka på knappen för "Produkttypshantering" där du snabbare kan ändra på flera olika proudkter.  Prislistor För att få ut mest av funktionen behöver ni som arbetar med fastprislistor gå igenom och uppdatera dem. För att fakturor inte ska genereras på timmar är de normalt sätt inställda på ett timpris på 0kr/h.  När vi nu introducerar denna funktion ska fastprislistorna inte vara uppsatta på detta sätt. Fastprislistorna ska vara uppsatta på samma sätt som för debitering per timme. Det vill säga prislistan ska innehålla alla regler som gäller, även om detta inte faktureras per timme.  Gå till er eller era fastprislistor och fyll i priserna korrekt. Se bara till att bockrutan till höger om priset inte är förbockat. Detta innebär att timmarna inte faktureras löpande till detta pris utan endast värderas enligt det angivna priset.  Produktivitet för projektmedlemmar Det finns nu en ny inställning under Verktyg > Inställningar och i avdelningen Organisation. Den kallas "Produktivitet för projektmedlemmar".  Här anger du hur fakturering för projektets medlemmar ska fördelas. Detta är en helt ny funktion som bland annat innebär möjligheten att fördela fakturering av produkter till medlemmarna i projektet för att kunna ta ut rapporter på konsulter som arbetar i fastprisprojekt.  Det finns tre modeller: Efter värde (standard) Fördelningen av projektets fakturering baserar sig på värdet av timmarna. Värdet definieras efter projektets prislista, vilket innebär att den som gör dyrast eller mest arbete kommer att få en större andel av faktureringen. Efter antal timmar Man kan välja att fördela jämnt per arbetad timme. Detta innebär att alla får lika mycket värde fördelat till sig per arbetad timme.  Efter kostnad per timme Fördela intäkterna så att den med högst kostnad får större andel.  Detta innebär att man t.ex. värderar seniora konsulter med högre timkostnad högre för projektets framgång. Kostnaden definieras per användare under Verktyg > Användarhantering av en användare/administratör med rättigheter att redigera användare.  Dessutom kan du välja vilka olika typer av fakturering som ska fördelas på medlemmarna i projektet, så att de endast tar del av det ni anser är arvode: Arbetstimmar: Fakturerade timmar (löpande debitering) Resekostnader: Alla resekostnader för traktamenten, kilometerersättningar och övriga utlägg Artiklar: Alla produkter som kategoriserats som artiklar  Arvode: Alla produkter som kategoriserats som arvode  Leverantörskostnader: Alla produkter som kategoriserats som leverantörskostnader Kategoriseringen av produkter görs per produkt i produktregistret, när de läggs till i ett projekt eller i en faktura.  Standard är att arbetstimmar och arvode är den fakturering som projektets medlemmar får ta del utav.  Rapporter Inga nya standardrapporter har skapats och lagts till i era startsidor eller bland favoriterna. Vi har däremot lagt till en ny del på projektsidan för att se projektmedlemmarnas produktivitet: Men i och med denna uppdatering tillkommer en mängd nya värden som ni kan använda i olika rapporter. Framför allt möjligeten att rapportera: Värde av timmar Värdet av timmarna i kundprojekt enligt prislistan i projekten. Kan rapporteras per kund, projekt, användare med mera.  Andel av fakturering Rapporteras per användare eller i rapporten användaranalys.*  Du kan rapportera andelen av faktureringen på alla olika sätt, även om du inte valt det under inställningen för "team productivity".  Det har också tillkommit en helt ny rapport som gör det möjligt att ta ut listrapporter på användare så att alla har möjlighet att ta ut värde av timmar och andel av fakturering på användare. Den hittar du under Ny > Rapport och väljer innehåll Användare. Här kan du förutom värde och andel ta ut information om användarna (namn, avdelning etc.) samt ta ut data om arbetstimmar, fakturering, kostnader och KPI som skapats för användare.* * Kräver avancerade rapporter och KPI
Visa fullständig artikel
13-11-2015 16:45
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 512 Visningar
I denna video går vi igenom och berättar hur du använder mallprojekt för att snabba upp och förenkla skapandet av projekt med rätt struktur i Visma Severa.
Visa fullständig artikel
17-09-2015 18:07
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 473 Visningar
Elefanten i rummet