avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny
(updated by JoakimPirholt VISMA ‎30-07-2018 13:46 )
JoakimPirholt
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 59 Visningar

 image.png

I detta avsnitt bekantar vi oss med kalendern och förklarar menyradens symboler. Det som visas i kalendern beror på vilken flik som är markerad. 

image.png

Tre olika vyer kan väljas. Antingen utifrån person, fordon eller pass

image.png

Personvyn används ofta. Du ser allt gällande din personal så som planerat arbetspass, frånvaro, rapporterad tid, digital färskrivardata, resa och andra aktiviteter.

image.png

Fordonsvyn används då du vill se hur dina fordon är planerade. Bakåt i tiden kan du se vem som kört aktuellt fordon en viss dag. Detta blir definitivt först när tidrapporten syns (grön). Framåt i tiden ses planerat fordon (blå). För att få en rättvis bild behöver ni planera alla fordon. 

image.png

Passvy använder du som arbetar och utgår ifrån företagets arbetspass. Här syns passmallarna och hur de är planerade och utlagda i kalendern.

image.png

 

 

Dessutom finns en rad med inställningar som hjälper dig att utforma kalendern så som du önskar. Nedan följer en beskrivning av samtliga funktioner. Inställningarna sparas automatiskt på dig som systemanvändare.

image.png

Här kan du välja hur många dagar du vill ska visas. Klicka gärna i rutan och skriv in önskat antal dagar, avsluta med enter. 1-31 dagar kan väljas.

Med dessa knappar markerar du utseende i Kalendern.

   1      2       3      4      5    

image.png

 1. Placera händelser över hela dagen.
 2. Placera händelser exakt där de inträffar på dygnet.
 3. Visa/dölj hovringsinformation för händelser.
 4. Visa/dölj pass utan personal.
 5. Visa/dölj färdskrivardata. 

image.png

Här väljer du den information som skall synas i kalendern gällande den anställde. Välj något ur registret markera och tryck på pilen i någon av kolumnerna alt ”dra och släppmetoden”. Obs! det är viktigt att kolumnerna tillsammans blir 100%. (Här i exemplet nedan har vi lyft ned statistikceller i alla fyra kolumner och satt kolumnbredden till 70 + 10 + 10 +10 = 100%) När du sedan är i kalendern kan du hovra över statistikcellen, för att se dina val.

image.png

 

Här väljer du vilka anställda som skall visas i kalendern, och på vilket sätt.

  1       2      3

image.png 

 1. Sortera de anställda
 2. Gruppera de anställda
 3. Filtrera de anställda

image.png

Här väljer du vilken information som skall visas på varje aktivitet (arbetspass, tidrapport) i Kalendern.

image.png

Förklaring till menyradens övriga val

Utöver attestfunktionen så kan ni även godkänna tidrapporter från kalendern. Markera de tider ni önskar genom att hålla nere ctrl-knappen och klicka på tiden så aktiveras valet godkänn och ni kan bekräfta med denna knapp.

image.png

 

Ni kan söka efter anställd genom att ange förnamn eller efternamn. Om ni har anställningsnummer eller signatur synligt i kalendern så kan ni även söka på detta. Får ni flera träffar så gå till nästa med pilarna.

image.png

För att förflytta dig en period framåt eller bakåt så använder du höger och vänster pil. Klickar du på idag så syns denna dag som första dag i din vy. Klickar du på triangelsymbolen så kommer kalendern fram och då kan du välja valfri dag.

image.png

 

 

Medverkande