avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
senast uppdaterad av JoakimPirholt VISMA ‎09-08-2018 08:36
På startmenyn ser du blåa och orange knappar, de orange knapparna måste du aktivt gå in för att se eller göra någonting, de blå knapparna visar information om att något skall göras eller påminnelser. Själva layouten styrs av dina användarrättigheter, med andra ord så har du de knappar som du har tillgång till och behöver i ditt arbete. Om du klickar på "transPA" längst upp till vänster så kommer du tillbaks till startsidan. Om du klickar på figuren med rutorna så når du en snabbmeny. Dessa funktioner är alltid tillgängliga i TransPA. Starta fjärrhjälp, Ändra lösenord och Info om er TransPA licens, finns under kugghjulet Namnet visar vem som är inloggad och klickar du på namnet visas företaget.  Utloggning sker genom att klicka på dörren.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av JoakimPirholt VISMA ‎06-08-2018 13:50
  Vi delar upp användare av TransPA i två olika kategorier. De som arbetar inne i TransPA, administrativt. En sådan användare kallar vi för systemanvändare. Personal som tidrapporterar. Dessa skapas upp av lämplig systemanvändare. I detta avsnitt förklarar vi hur ni skapar upp systemanvändare.   Har du ingen egen inloggning? Då ska du se till att skapa upp dig själv som systemanvändare i TransPA.  Från början har ni bara en inloggning på företaget kallad ADMIN, med tilldelat lösenord från oss.  Denna användare har full behörighet och är främst tänkt att användas i inledningsskedet, just för att ni ska kunna skapa upp era egna personliga systemanvändare med önskade behörigheter. Har du inte tillgång till denna så be någon ansvarig eller med behörighet till systeminställningar om hjälp. Ni skapar systemanvändare i TransPA klient. Ni kan obehindrat skapa upp så många systemanvändare ni önskar.    Behörig loggar in som administratör och väljer därefter i menyn verktyg och klicka på generella inställningar. Om ni redan har TransPA klient installerad så startar nu programmet upp. Om du inte har installerat programmet så följ avsnittet   installation av TransPA klient.   Här används samma inloggning som i den webbaserade delen,   www.mytranspa.com. Välj därefter Arkiv - systeminställningar. Här kommer TransPA känna av om du har tillgång till behörigheten systeminställningar eller ej.    Nu ser ni en lista över era systemanvändare. Vill ni skapa en ny så klicka på knappen och nedanstående ruta kommer upp. Nu kommer ni få välja en signatur som blir definitiv, går alltså ej att ändra. Tänk på stora och små bokstäver. Ni väljer därefter ett lösenord som ni även kommer få bekräfta. Tänk på att inte välja ett för enkelt lösenord som kan göra att någon obehörig kan komma åt er information. Fyll i resten av uppgifterna. Välj nu också vilka delar av TransPA som denna användare ska ha behörighet till genom att bocka i rutorna. Ni ska också få aktivera ett eller flera företag som denna systemanvändare ska få tillgång till genom att klicka på raden för företagets namn - Nej ändras då till Ja. I detta exempel nedan så har vi gett vissa behörigheter för Pelle, men bara gett tillgång till företaget TransPA. Om ni har flera företag så kan ni välja att ha det ni arbetar mest i som förvalt. När du är färdig så sparar du på den gröna bocken. Nu är systemanvändaren skapad och kan logga in med sin egen inloggning både på www.mytranspa.com och i transPA klient. Prova redan nu genom att stänga ner TransPA klient och logga ut från www.mytranspa.com, logga därefter in igen men nu som din egna användare.    
Visa fullständig artikel
av JoakimPirholt VISMA
Lönetillägg är en extra kontant ersättning som den anställde erhåller vid varje arbetad timme eller per löneperiod (typiskt per månad). Ersättningen kan vara ett fast belopp eller en procentdel av aktuell timlön. Lönetillägg skapas under Register - Lönetillägg - Lägg till lönetillägg. Vid registrering anges också vilken   löneart   som lönetillägget skall kopplas till   När du har registrerat Lönetillägget behöver du koppla de anställda till Lönetillägget. Vi rekommenderar att du skapar Lönetillägg i registret först, istället för att lägga personliga lönetillägg direkt på personen, även om det är tekniskt möjligt. Det gör det t ex mer överskådligt, t ex om beloppet ska höjas vid ett tillfälle, och en höjning som dessutom ska gälla flera anställa på en gång. Öppna upp en anställd, gå till fliken Lönetillägg, Lägg till lönetillägg och markera rätt lönetillägg. Här kan du även välja om lönetillägget gäller skall tidsbegränsas eller ej.   
Visa fullständig artikel
av JoakimPirholt VISMA
Du som arbetar inne i TransPA som administratör kallar vi för systemanvändare.   Många av er behöver inte installera någonting, utan når alla nödvändiga funktioner i TransPA genom webbsidan  www.mytranspa.com . Vi vill hänvisa dig att använda någon av webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge eller Internet Explorer 11 eller senare. Det är endast i dessa webbläsare vi säkerställer full funktion. För att logga in som systemanvändare väljer du Administrera.   Nu kommer inloggningsrutan upp.  Ert kund-id  fick ni när ni startade igång med TransPA. Är du osäker så titta i er dokumentation, fråga kollega eller ta kontakt med oss på TransPA support.  Din signatur och ditt lösenord är personliga uppgifter som valdes när du lades upp som systemanvändare.  Var noga med att ange korrekt uppgifter med stora och små bokstäver, på samma sätt som när du skapades upp. Ni får en bekräftelse på att signaturen är rätt genom att ange den och därefter ställa er på lösenord på raden nedanför. Kommer då företagets namn upp så är signaturen korrekt.  Har ni flera företag så välj i listan, därefter logga in. Har du ingen egen inloggning? Se avsnittet Så här skapar ni systemanvändare . Om du önskar ändra ditt lösenord så kan du göra detta som inloggad genom att klicka på kugghjulet, ändra lösenord.   TransPA Klient Vårt arbete med att göra TransPA Gold helt webbaserat pågår för fullt och när detta är klart innebär det att ni kommer åt alla delar helt utan installation. Än så länge finns dock vissa delar av TransPA som ännu inte är överflyttade från vår PC-baserade klient till webben. Detta kommer du märka genom att vissa menyval inte öppnar en ny sida, utan istället anropar denna klient. Om du behöver komma åt någon av nedanstående funktioner krävs installation. Se avsnittet installation av transPA klient. Funktioner som kräver TransPA klient är: systeminställningar  där idag följande funktioner finns: Skapa administratörer och ställa in dess behörigheter Registret över länder med belopp för skattefritt traktamente Inställningar för tidrapportering - funktionen tillåten tidsförskjutning samt inställning för om fordonsnummer är obligatoriskt eller ej Inställningar för stämpelklocka Inställningar för att begränsa anställdas tidrapportering till specifika datorer Företagsinställningar Inställningar i lönegrupper Löneberäkning  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av JoakimPirholt VISMA ‎30-07-2018 13:46
  I detta avsnitt bekantar vi oss med kalendern och förklarar menyradens symboler. Det som visas i kalendern beror på vilken flik som är markerad.  Tre olika vyer kan väljas. Antingen utifrån person, fordon eller pass Personvyn används ofta. Du ser allt gällande din personal så som planerat arbetspass, frånvaro, rapporterad tid, digital färskrivardata, resa och andra aktiviteter. Fordonsvyn   används då du vill se hur dina fordon är planerade. Bakåt i tiden kan du se vem som kört aktuellt fordon en viss dag. Detta blir definitivt först när tidrapporten syns (grön). Framåt i tiden ses planerat fordon (blå). För att få en rättvis bild behöver ni planera alla fordon.  Passvy använder du som arbetar och utgår ifrån företagets arbetspass. Här syns passmallarna och hur de är planerade och utlagda i kalendern.     Dessutom finns en rad med inställningar som hjälper dig att utforma kalendern så som du önskar. Nedan följer en beskrivning av samtliga funktioner. Inställningarna sparas automatiskt på dig som systemanvändare. Här kan du välja hur många dagar du vill ska visas. Klicka gärna i rutan och skriv in önskat antal dagar, avsluta med enter. 1-31 dagar kan väljas. Med dessa knappar markerar du utseende i Kalendern.      1      2       3      4      5     Placera händelser över hela dagen. Placera händelser exakt där de inträffar på dygnet. Visa/dölj hovringsinformation för händelser. Visa/dölj pass utan personal. Visa/dölj färdskrivardata.  Här väljer du den information som skall synas i kalendern gällande den anställde. Välj något ur registret markera och tryck på pilen i någon av kolumnerna alt ”dra och släppmetoden”. Obs! det är viktigt att kolumnerna tillsammans blir 100%. (Här i exemplet nedan har vi lyft ned statistikceller i alla fyra kolumner och satt kolumnbredden till 70 + 10 + 10 +10 = 100%) När du sedan är i kalendern kan du hovra över statistikcellen, för att se dina val.   Här väljer du vilka anställda som skall visas i kalendern, och på vilket sätt.   1       2      3   Sortera de anställda Gruppera de anställda Filtrera de anställda Här väljer du vilken information som skall visas på varje aktivitet (arbetspass, tidrapport) i Kalendern. Förklaring till menyradens övriga val Utöver attestfunktionen så kan ni även godkänna tidrapporter från kalendern. Markera de tider ni önskar genom att hålla nere ctrl-knappen och klicka på tiden så aktiveras valet godkänn och ni kan bekräfta med denna knapp.   Ni kan söka efter anställd genom att ange förnamn eller efternamn. Om ni har anställningsnummer eller signatur synligt i kalendern så kan ni även söka på detta. Får ni flera träffar så gå till nästa med pilarna. För att förflytta dig en period framåt eller bakåt så använder du höger och vänster pil. Klickar du på idag så syns denna dag som första dag i din vy. Klickar du på triangelsymbolen så kommer kalendern fram och då kan du välja valfri dag.    
Visa fullständig artikel
av JoakimPirholt VISMA
Löneartsregistrert är ett centralt register som används i själva löneexporten till löneprogrammet. Det är löneartsnumret som exporteras och som därför måste matchas med upplagda lönearter i löneprorammet. Löneartsregistret är fött med standardlönearter, och används även för att koppla Aktivitetstyper,   Tidnycklar   och   Arbetsuppgifter   till rätt löneart. Lönearterna i registret är sorterade efter avtalsområde, i dagsläget för Tjänstemannaavtalet och Övriga avtal (Transportavtalet, Bussbranschavtalet, Maskinföraravtalet).    Tänk på att det är löneartsnumret som exporteras, inte namnet, så var noggrann vilken löneart du väljer. I TransPAs löneberäkning kan allt se korrekt ut, men kan bli fel i ditt löneprogram för att du har använt  ett löneartsnummer som används till annat.        1      2      3                 4 Eftersom löneartsregistret kan vara ganska omfattande kan det finnas goda anledningar att kunna sortera och filtrera, så här kommer en förklaring till knapparna fungerar, en hantering som är densamma på de flesta av sidorna i TransPA: Med denna symbol kan du växla mellan aktiva och inaktiva lönearter. Om du slutar använda en löneart kan det vara bra att sätta den som inaktiv, för att slippa se den, men ändå möjlighet att ta fram statistik om den i framtiden För att se att alla lönearter i TransPA är desamma som i löneprogrammet, kan det vara bra att exportera en excelfil, eventuellt för att skriva ut. Samma sak kan även göras från Analyser - Rapporter - Register - Lönearter Med denna knapp kan du filtrera på t ex ett sökord, för att hitta den löneart du är ute efter. Om du till exempel vill hitta alla lönearter som börjar på 5, kan du skriva en 5:a i rutan för löneartsnummer, och på den blå trattsymbolen intill, välja Börjar mer. Här placerar du sorteringsordningen, genom att dra och släppa kolumnrubriken. Klicka på krysset om du vill ta bort en sortering.     
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Oscar Mattsson VISMA ‎26-06-2018 10:10
 Vad är TransPA klient? Behöver jag installera den? Vårt arbete med att göra TransPA Gold helt webbaserat pågår för fullt och när denna utveckling är klar innebär det att ni kommer åt alla delar helt utan installation.  Än så länge finns dock vissa delar av TransPA som ännu inte är överflyttade från vår PC baserade klient till webben.  Detta kommer du märka genom att vissa menyval inte öppnar en ny sida, utan istället anropar denna klient. Om du behöver komma åt någon av nedanstående funktioner krävs installation.  Funktioner som kräver TransPA Klient är: Systeminställningar där idag följande funktioner finns: Skapa administratörer och ställa in dess behörigheter Registret över länder med belopp för skattefritt traktamente Inställningar för tidrapportering - funktionen tillåten tidsförskjutning samt inställning för om fordonsnummer är obligatoriskt eller ej Inställningar för stämpelklocka Inställningar för att begränsa anställdas tidrapportering till specifika datorer Företagsinställningar Inställningar i lönegrupper Löneberäkning Installation i servermiljö Skulle ni vilja installera i servermiljö så hänvisar vi till vårt MSI-paket där ni finner länken i vår Systemdokumentation med systemkrav   Standardinstallation, lokalt på din dator Om du installerar lokalt på din dator så gör du detta själv genom att följa denna guide.  Logga in på www.mytranspa.com som administratör.                               Väljer ni att använda Internet Explorer så kan du istället få upp denna ruta. Klicka på öppna     När installationen påbörjas så ser det ut på följande vis                       I slutet av installationen så öppnas TransPA klient och här kommer du bli tillfrågad att ange ditt kundnummer. Ofta består detta av fyra eller fem siffror. Här får ni bara ett försök, så är ni osäker så titta i er dokumentation, fråga kollega eller ta kontakt med oss på TransPA support. Efter du angett kundnummer så kommer du till ny inloggningsruta. Här loggar du in med samma uppgifter som på www.mytranspa.com. Här är principen den samma som på webben, d v s ni får en bekräftelse på att signaturen är rätt genom att ange den och därefter ställa er på lösenordsraden. Kommer då företagets namn upp så är signaturen korrekt. Har ni flera företag så välj i listan, därefter logga in. Du kan arbeta i www.mytranspa.com parallellt, så det går utmärkt att ha uppe både Klienten och webbsidan samtidigt - exempelvis lägga in frånvaro i kalendern och sedan växla till löneberäkningen i klienten för att se resultatet. Om inte dina senaste ändringar syns i löneberäkningen så uppdatera sidan genom att trycka på F5-tangenten. 
Visa fullständig artikel