avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Prissättning av fastprisprojekt

02-09-2019 12:42
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 370 Visningar

När du arbetar med fastprisprojekt är det viktigt att kunna jämföra faktisk fakturering med värdet av upparbetad tid. 

En förutsättning för att kunna följa upp detta är att prislistan är inställd på timpriser, men att de inte är markerade som fakturerbara. Detta timpris används för att beräkna värdet av de rapporterade timmarna som även påverkar den anställdes debiteringsgrad, även om projektet faktureras utifrån ett fastpris.

 

Du kan även använda en projektspecifik prislista och markera att vissa timmar ska faktureras. Till exempel kan projektet generellt vara ett fastprisprojekt, men vissa överenskomna timmar utanför detta får faktureras per timme. 

Fastpris projektprislista.JPG

Om projektet utgår från en av standardprislistorna som skapats i systeminställningarna går det inte att redigera kryssrutan Fakturera. Om du vill kunna fakturera vissa timmar eller göra andra anpassningar av prislistan kan du:

  • Kontrollera standardprislistans innehåll under Inställningar/Prislistor
    Observera! Om du gör ändringar i standardprislistan påverkas alla projekt som baseras på denna prislista.
  • Använd en annan prislista
  • Ändra till projektspeficik prislista
    Observera! Om du ändrar ett projekt från en standardprislista till en projektspecifik prislista och senare uppdaterar den underliggande standardprislistan, kommer dessa ändringar inte att påverka den projektspecifika prislistan. Eventuella prisändringar behöver då göras manuellt i den projektspecifika prislistan eller via massuppdatering av dessa.  

 

Det finns även möjlighet att lägga till en fastprissättning av en enskild fas i ett projekt. Detta hittar du under Fasspecifika undantag. Observera! Värdet av dessa timmar beräknas utifrån priset på överskjutande timmar. 

 

Om du inte har ett pris på överskjutande timmar är det bättre att använda en fastprisprodukt för den aktuella fasen, eftersom ett överskjutande timpris på 0kr innebär att de som rapporterar tid på denna fas inte tillgodoräknas debiteringen. 

Om du har ett pris på överskjutande timmar på t.ex. 1000 kr/h kommer alla som rapporterar tid på denna fas, oavsett arbetstyp, att få ett värde om 1000 kr/h i uppföljningen.

Fastpris projekt fasundantag.JPG

Medverkande