peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Användartips på svenska

Lajitteluperuste:
Användargrupper definierar vilka mappar användare har rätt till och vilka rättigheter de har. Så här lägger du till en användargrupp från företagets inställningar:   Gå till inställningar -> användare -> grupper -> klicka på lägg till en ny grupp . Ange ett namn för användargruppen. Lägg vid behov till en beskrivning på användargruppen. Välj en mapp från menyn och lägg till gruppens rättigheter för mappen. Lägg till alla nödvändiga mappar från knappen + Tilldela ny mapp . Slutligen, tryck på skapa användargrupp . Behörigheterna till mapparna är följande: Admin / förvalta: I mappar som en användargrupp har admin- eller hanteringsrättigheter kan användare lägga till nya dokument och ta bort gamla. Det finns ingen skillnad i dessa rättigheter för enskilda mappar. Om en användargrupp har admin-åtkomst till alla mappar har användargruppen obegränsad åtkomst till alla mappar och dokument, samt möjligheten att ändra företagsinställningar och åtkomsträttigheter. Läs: Om en användargrupp har läsbehörighet till en mapp ser användaren dokumenten där men kan inte skapa nya inbjudningar. När rättigheterna för en användargrupp ändras träder den ändrade åtkomsträtten omedelbart i kraft för alla användare i användargruppen. Om en användare överförs från en användargrupp till en annan, träder rättigheterna under den nya användargruppen i kraft omedelbart. Med vissa webbläsare kan användaren behöva logga in och ut för att se ändringarna.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:40 (Päivitetty 01-04-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 192 Näytöt
I Visma Sign är det möjligt att specificera om undertecknarens personnummer krävs för signeringen och ifall personnumret sparas som en del av signatursloggen. Avsändare av inbjudan avgör alltid om personnumret sparas eller ej.   Om personnumret sparas bredvid signaturen informeras undertecknaren alltid innan man anger personnumret och identifierar sig. Som undertecknare har du alltid rätt att få tilläggsinformation av avsändaren om hur dina personuppgifter används.   Om du vill spara personnumret i dokumentet bredvid signaturen kan du välja alternativet "Inkludera personnummer i signatur" då du skapar en inbjudan. Det här valet finns längst ner till höger på sidan och är alltid inaktiverad som standardinställning.
Näytä koko artikkeli
14-09-2020 16:28
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 265 Näytöt
Det vanligaste sättet att använda Visma Sign är att skicka dokument för signering till en eller flera personer. I sin enklaste form behöver du följande för att skicka en inbjudan att signeras:   - Dokumentet som ska undertecknas i PDF-format - Signatörernas e-postadresser och / eller mobilnummer      Börja signaturinbjudan genom att trycka på nytt dokument från menyn. Ge dokumentet ett namn. Detta namn kommer att visas i e-post rubriken på signeringsinbjudan, under signeringsprocessen och efter undertecknandet i Visma Sign-arkivet. Välj den mapp där dokumentet ska sparas i arkivet. Ladda upp PDF-filen som skall signeras. Lägg till eventuell länk och länkens adress. Om du lägger till en länk kan signatören öppna sidan i signeringsstadiet och måste acceptera den länken för att gå vidare i signeringsprocessen. Aktivera vid behov Kräv att mottagaren läser igenom dokumentet - knappen. Aktivera också Skicka dokumentet till undertecknaren efter signering alternativet om du vill att det signerade dokumentet skickas per e-post till signatörerna. Om du vill skapa ett separat dokument från flera filer på en gång skall du aktivera Skicka dokument för underteckning separat . Med det här alternativet kan du skicka flera pdf-filer som separata inbjudningar till signatörerna. Observera att i detta fall har varje inbjudan samma signaturer och inställningar, och signaturerna för varje dokument debiteras separat. Lägg sedan till signatörer. Notera att om du signerar kontraktet själv, skall du se till att lägga till dig själv i listan på signatörer. Du kan inte heller lägga till nya signatörer i inbjudan efter att du skickat iväg inbjudan, så kontrollera tillslut att ingen av undertecknarna saknas. Välj hur inbjudan ska skickas till mottagaren: e-post, SMS eller båda. När du använder tjänsten som privatperson kan du endast skicka inbjudan per e-post. Om dokumentet innehåller känslig information kan du använda säker inbjudan. Välj då E-post + SMS för att aktivera säker inbjudan. I säker inbjudan skickas länken per e-post och lösenordet som textmeddelande. Skriv ett e-postmeddelande ifall du vill lägga till ett följebrev till inbjudan.   Välj språk och giltighetstid. Standardinställningen är att varje undertecknande meddelas då alla undertecknare har undertecknat dokumentet. Om du vill förhindra att meddelandet skickas inaktiverar du knappen Meddela de inbjudna när alla har signerat  (Detta syns som en megafonsymbol bredvid signatören).  Observera att i detta fall kommer en kopia av det signerade dokumentet inte att skickas till undertecknaren som en bilaga till e-posten, utan du måste ta hand om leveransen på egen hand. Aktivera vid behov Ett skilt dokument per undertecknare . I det här fallet går allas underskrifter till ett separat dokument. Denna funktion kan till exempel användas då man skickar massinbjudningar, i vilket fall det är önskvärt att skapa flera liknande inbjudningar samtidigt. Om du skickar en inbjudan från ett företagskonto har inbjudan standardalternativet Bjud bara in med organisationsnamn . Detta innebär att namnet på avsändaren av inbjudan döljs och att endast företagets namn visas som den inbjudande parten. Ifall du också vill visa namnet på skaparen av inbjudan kan du klicka för att avaktivera funktionen. Välj Inkludera personnummer i signatur för att be signatören att ange sitt personnummer vid signeringsskedet. Det givna personnumret lagras på signatur-sidan efter personens namn. Som standardinställning frågas inte personnumret alls. Tryck tillslut på Spara dokument och skicka inbjudningarna .   Vilka PDF-filer är dugliga för elektronisk signering?   Filen får inte vara större än 15 mb i storlek. Den får inte vara lösenordsskyddat för varken öppnandet av filen eller för editering. Om bilagor är inbäddade i PDF-filen kan signeringen misslyckas. Filnamnet får inte innehålla specialtecken och namnet kan inte vara längre än 255 tecken, filändelsen inkluderat.   Vissa gratis onlineprogram och mycket gamla PDF-konverteringsprogram skapar, trasiga filformat som är odugliga för signering. I dessa fall lönar det sig att kopiera innehållet till exempel till ett kontorsprogram, och spara det i PDF-format.
Näytä koko artikkeli
31-08-2020 13:35
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 660 Näytöt
Du behöver en webbläsare och BankID eller ett mobilcertifikat för att signera elektroniskt. Du behöver inte registrera dig i tjänsten eller ange dina uppgifter förrän du ser vad du skriver under.   Öppna inbjudningslänken för att börja signera. Ange lösenordet i fältet för att se dokumentet som ska signeras. Klicka på Förhandsgranska dokumentet för att se dokumentet. Välj verifieringsland och autentiseringsmetod. Klicka på Signera dokumentet efter autentisering. Du får ett meddelande och ett signerat dokument i din e-post när dokumentet har signerats av alla parter. Om skaparen av inbjudan har blockerat detta kan du se dokumentet genom att ladda ner det direkt eller genom att registrera dig på https://sign.visma.net/sv/register/trial/sweden/  och sedan logga in på tjänsten. Dokument som är signerade med stark autentisering finns i arkiven Visma Sign tjänstens arkiv.   Med Visma Sign kan du också signera utan stark autentisering. Skaparen av inbjudan avgör om det krävs en stark autentisering från undertecknaren eller om dokumentet är undertecknat utan stark autentisering. Om du har fått en inbjudan som är signerad utan stark autentisering kan du läsa mer om detta  här .
Näytä koko artikkeli
31-08-2020 13:33 (Päivitetty 31-08-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 195 Näytöt
Om dokumentet har begärts att undertecknas som en företrädare för ett företag, om du signerar som förmyndare på uppdrag av en minderårig eller som en förvaltare, kommer du vid signeringsskedet att frågas om arten av din representationsrätt och information om den du representerar. Frågan ställs efter identifieringen.   Välj först firmateckningsrätt, ställningsfullmakt eller förvaltare, beroende på din representationsrätt.   - Om du har användningsrätt till ett eller flera företag som använder Visma Sign, kan du välja företaget direkt bland alternativen listade i tjänsten. Om det önskade företaget inte finns som alternativ, kan du ange företagets officiella namn i utrymmet avsett för det.   - Om du representerar en person väljer du först vårdnadshavare och anger sedan namnet och födelsedatumet för den person du representerar i fälten som öppnas.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:21 (Päivitetty 18-08-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 207 Näytöt
Som grundinställning lagras signaturer i dokument utan information om företaget eller personen som förvaltas. Ibland är det dock nödvändigt att samla information om företaget och rättigheten fö representation. I dessa fall skall  knappen Signering som en organisation aktiveras. Samma val används också när man agerar på uppdrag av en person som förvaltare / vårdnadshavare. Detaljerna för den representerade personen registreras vid signeringen.   När du väljer denna åtgärd, uppenbara sig en blå kontorsbild bredvid signatören. Om du vill kan du välja funktionen för olika signatörer av och på genom att trycka på kontorsikonen.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:42
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 183 Näytöt
Om du är en av signatörerna till dokumentet kan du direkt välja knappen Jag signerar själv så läggs dina uppgifter i listan på signatörer. När du har skickat inbjudningarna kan du gå direkt till signeringen av dokumentet från Mottagna inbjudningar .
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 150 Näytöt
Hela dokumentets status kan vara ett av följande:   Ny - sparad, men inga inbjudningar har skickats Väntar på signeringar - inbjudningar har skickats, men minst en signatur saknas Signerad - Alla inbjudna har undertecknat Avbruten - signaturinbjudan har avbrutits eller har gått ut   Status för en inbjudan som mottagits av en signatör kan vara en av följande:   Ny - inbjudan har skickats men har ännu inte öppnats Öppnad - Personen har öppnat inbjudningslänken men har ännu inte signerat dokumentet Väntar - Inbjudan skapats men ännu inte skickad Signerad - Personen har signerat och inbjudan kan inte längre ändras på Avbruten - Inbjudan har avbrutits eller har gått ut
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:36
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 151 Näytöt
Företagets inställningar kan ändras med admin-rättigheter. Inställningssidan är indelad i fyra delar: Organisationsinfo, användare, inbjudningar, integrationer och transaktionshistorik. Nedan följer en kort beskrivning av vilka inställningar du kan redigera på varje flik.   Organisationsinfo   I denna flik ser du längst upp allmän företagsinfo, som till exempel företagets namn, adress och e-faktureringsadress och operatörsinformation. Du kan ändra företagets typfärg under menyfärgen . Färgen är synlig t.ex. i sidans övre balk i signeringsskedet. Ange färgen i RGB-format. För att hitta rätt färgkod kan du se instruktioner till exempel på: https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp   I företagets grundinställningar kan du också ladda ner en logotyp för företaget genom att klicka på rutan skapad för logotypen. Logotypen måste vara en JPG-, PNG- eller GIF-bildfil och högst 0,5 MB i storlek. Logotypen kommer att vara synlig för signatören under signeringsprocessen. När du har lagt till logotypens färg och logotyp lönar det sig att granska hur signeringssidan ser ut som en helhet. Ibland är det till exempel nödvändigt att beskära logon eller välja en färg som skiljer sig från originalet så att alla element syns tillräckligt väl.   I Inbjudningsinställningar-delen kan du definiera vilka signaturmetoder som är tillåtna för företaget. Dessa inställningar avgör om man kan använda både stark autentisering och signatur utan stark autentisering, och vilken inställning är aktiverad som grundinställning då man skapar en inbjudan.   Den sista delen innehåller inbjudningsmallar. Företagets administratörer kan skapa och redigera inbjudningsmallarna för att underlätta processen för att skapa och skicka inbjudningar.   Användare   I fliken Användare hittar du en lista på alla användare i företaget samt alla användargrupper som skapats för kontot. Du kan lägga till, redigera och ta bort användare och användargrupper.   Inbjudningar   I fliken Inbjudningar kan du skapa färdiga meddelandemallar samt e-postlistor. Med meddelandemallar kan du enkelt lägga till det meddelande du vill ha i dina inbjudningar, så att du inte behöver skriva in meddelandet på nytt gång på gång. Med mottagargrupper kan du skapa färdiga e-postlistor som underlättar inbjudningsprocessen då du kan lägga till alla signatörer på en gång med hjälp av färdiga mottagargrupper.    Integrationer   I denna flik hittar du alla befintliga serviceanslutningar och integrationer som skapats för kontot.   Transaktionshistorik   Den sista fliken finns till för att följa upp använda signaturer, vilket kan behövas då man vill ändra på sitt Visma Sign prenumerationspaket. På sidan kan du ange önskat tidsintervall och se hur många signaturer och textmeddelanden som har använts under den tiden. Den maximala perioden för begärda perioden är 45 dagar. Du kan också byta prenumerationspaket genom att trycka på och bekräfta önskat servicepaket.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:34
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 203 Näytöt
Om du har signerat ett dokument med stark autentisering (BankID eller mobilcertifikat) kommer dokumentet att sparas i arkivet av ditt personliga Visma Sign-konto, som du kommer åt då du registrerar dig i tjänsten som privatperson på https://sign.visma.net/sv/register   Att registrera dig som privatperson är gratis och förpliktar dig inte till någonting. När du registrerar dig kommer du att kunna logga in på ditt konto och ladda ner dokumentet från arkivet.   Om du har signerat dokumentet utan stark autentisering eller har skrivit under med företagsnamn genom att välja företaget direkt från menyn, bör du kontakta skaparen av inbjudan om du inte har fått den signerade versionen per e-post.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:31
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 152 Näytöt
Så här skapar du en inbjudningsmall:   Företagets administratörer kan skapa färdiga inbjudningsmallar och redigera dem efter behov. Det är möjligt att göra önskade standardinställningar för inbjudningsmallar, vilket kan påskynda och förenkla inbjudningsprocessen. Inbjudningsmallar är inte tillgängliga för privata användarkonton.   Inbjudningsmallar kan skapas från Inställningar -> Organisationsinfo -> inbjudningsmallar -> lägg till ny mall   När du skapar en ny inbjudningsmall väljer du alltid den användargrupp som den mallen är tillgänglig för. Dessutom väljs mappen där inbjudningsmallen sparas. Observera i så fall att den valda användargruppen bestämmer vem som ser inbjudningsmallen, dvs att den mallen du skapar inte nödvändigtvis är tillgänglig för alla användare i företaget.   Du kan sedan ställa in de återstående inbjudningsinställningarna som du vill. När du väljer önskad inbjudningsmall under inbjudningsfasen ändras inställningarna automatiskt till de inställningar som du sparat på inbjudningsmallen. Så här använder du en inbjudningsmall:   Om kontoadministratörer har skapat inbjudningsmallar för företaget, kommer alla inbjudningsmallar tillgängliga för användaren att visas under länken Välj inbjudningsmall högst upp på sidan i fliken Nytt dokument. Observera att olika användargrupper har olika mallar att välja mellan.   Även om användaren väljer en färdig mall för inbjudan, kan han ändå redigera inbjudans inställningar själv. Inbjudningsmallen ger helt enkelt de önskade standardalternativen.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:26
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 140 Näytöt
Märkte du att signatörens e-postadress eller telefonnummer är felaktig? Oroa dig inte, så här redigerar du en skickad inbjudan:   Öppna inbjudan från arkivet. Klicka på redigeringsknappen bredvid önskad signerare för att göra fälten redigerbara. När du är klar klickar du på spara.   När du har sparat inställningarna skickas inbjudan per e-post  och / eller SMS igen. Om inbjudan redan har öppnats är redigeringsalternativet inte tillgängligt.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 144 Näytöt
Varje Visma Sign-användare har möjlighet att redigera sin egen personliga information. Personlig information kan hittas i menyn under Min information efter att du har ändrat inställningen ”använd som privatperson” i rollmenyn. Om du inte har ett företag bakom ditt användarnamn är du alltid automatiskt i ett privat användarkonto. Under Min information kan du till exempel ändra din e-post, som även fungerar som ditt användarnamn, ändra ditt lösenord eller köpa signaturer för ditt privata konto.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:16
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 142 Näytöt
Administratörer för konton kan lägga till användare till företaget eller föreningen och ändra deras åtkomsträttigheter. Så här lägger du till en användare från företagets inställningar:   Lägg till användarens e-postadress och vid behov, telefonnummer. E-postadressen är obligatorisk information då du lägger till en användare. Välj den användargrupp som du vill lägga användaren till. Användargruppen bestämmer vilka mappar användaren har synliga och vilka rättigheter man har. Välj språk för registreringsinbjudan och tryck på spara. Den nya användaren kommer att få en inbjudan till sin e-post med en länk för att slutföra inloggningen som företagsanvändare. I samband med inloggningen måste användaren registrera sig och identifiera sig med BankID eller ett mobilcertifikat, om hen inte redan har registrerat sig i Visma Sign-tjänsten. Om en användare som har lagts till som företagsanvändare redan har ett personligt konto eller ett konto som är kopplat till ett annat företag kan de bekräfta inloggningen med sitt eget användarnamn och lösenord.     Om registreringsinbjudan inte hittas i e-post inkorgen, lönar det sig att kontrollera sin skräppost. Om inbjudan inte hittas kan du skicka inbjudningarna på nytt genom att klicka på Skicka en påminnelse vid användaren. Om inbjudan har gått till fel adress kan du avbryta inbjudan genom att klicka på Ta bort vid användaren. Användarnamnet ersätts av ( Inbjudan skickad ) tills användaren har slutfört registreringen.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:14
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 195 Näytöt
Alla företag som använder Visma Sign-tjänsten har möjlighet att använda Visma Sign Webblankettjänsten. Användaren måste vara användare av minst ett företag i Visma Sign för att skapa och redigera onlineformulär. Webblankettjänsten är därför inte tillgänglig när du använder Visma Sign som privatperson.   Webblanketten är ett lättanvänt formredigeringsverktyg som automatiskt skapar formulär med elektronisk signaturfunktion. Ingen separat avgift debiteras för skapandet och publicerandet webblanketten. Endast signaturer på ifyllda formulär kommer att debiteras som en del av faktureringen för Visma Sign-användning.   De skapade formulärerna kan skickas som en länk för ifyllandet och undertecknandet av formulären, eller inbäddas på din webbsida med iFrame-teknik. Signerade formulären kommer att skickas per e-post till den e-postadress du angett samt till signatörens e-post som PDF-filer. Dessutom lagras de signerade formulärerna i Visma Sign Arkivet.   När du har loggat in i Visma Sign kan du komma åt formredigeringsverktyget från länken Skapa ett formulär i huvudmenyn eller från uppehållslänken som skickas separat till dig.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:01
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 156 Näytöt
Med Visma Sign är det möjligt att signera även utan stark autentisering, i vilket fall signaturen görs genom att rita antingen med ett finger eller en mus. Du kan fastställa i företagets inställningar om det krävs en stark autentisering eller signering utan stark autentisering som grundinställning och om det är möjligt att välja vilken signatur som ska användas när du skapar en inbjudan.   Tillåtna signeringsmetoder definieras under Inställningar -> Organisationsinfo -> Inbjudningsinställningar -> Redigera.   Tillåtna signaturer och standardinställningar kan ändras på följande vis:   Tillåtna signaturtyper: Med det här alternativet kan du ange om stark identifiering, signatur utan stark autentisering eller båda är tillåtna i företagets dokument.   Standard signaturtyp: Det här alternativet bestämmer vilken inställning som är aktiverad som standard då inbjudan skapas.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 13:58 (Päivitetty 12-08-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 142 Näytöt
Med Visma Sign är det också möjligt att signera utan stark autentisering, i vilket fall signaturen görs genom att rita med antingen ett finger eller en mus. Signatursidan kommer att innehålla den signatur du angav, namnförtydligande, den inbjudna e-postadressen och IP-adressen som använts under signeringen.   Skaparen av inbjudan avgör om det krävs en stark autentisering från undertecknaren eller om dokumentet kan skrivas under utan stark autentisering. Signatören kan inte själv välja signeringssättet.    Signeringsprocessen är likadan oavsett om personen signerar med eller utan stark autentisering.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 13:56
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 173 Näytöt
Om alternativet att använda både stark autentisering och signatur utan stark autentisering har valts i organisationsinställningarna, kan den önskade signaturmetoden väljas då inbjudan skapas. Stark autentisering eller signering utan stark autentisering kan också aktiveras för endast en signatör genom att klicka på knappen Anpassa och välja Tillåt signering utan stark autentisering vid vald signatör.   Observera att om organisationsinställningarna är inställda till att endast stark autentisering eller signering utan stark autentisering är möjlig, kommer knappen under Anpassa inte att hittas alls under skapandet av inbjudan.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 13:54
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 143 Näytöt
Alla dokument som undertecknats via Visma Sign-tjänsten lagras i arkivet i sju år från att inbjudan har skickats. Dokumentinnehåll kan vid behov tas bort från tjänsten, men en sammanfattning och logginformation som krävs för att signaturerna är juridiskt bindande lagras permanent.   Dokument som är signerade utan stark autentisering lagras inte i signatörens personliga arkiv, utan i  dess arkiv som skapat inbjudan,  precis på samma vis som dokument signerade med stark autentisering.   Arkivet är organiserat på huvudnivå i dina egna dokument och i mappar under huvudnivån. Alla mappar ligger direkt under huvudnivån, vilket innebär att inga nya mappar kan skapas i mappen.   I arkivet kan du göra följande:   Ifall du är administratör kan du lägga till nya mappar genom ny mapp -knappen. Du kan se dokumentens status. I dokumentet kan du se namnet (angett då inbjudan skapats, alltså inte filnamnet), status, antalet signaturer som erhållits och begärts samt datum då inbjudningarna skickades. Du kan redigera dokumentet från funktionsknappen i slutet av raden. Du kan filtrera fram endast de dokument du vill se. Notera att filtrering bara visar dokumenten i den valda mappen, inte hela innehållet i arkivet. Du kan ladda ner dokumentet till din dator som en PDF-fil från funktionsknappen i slutet av raden Du kan skicka en påminnelse till de inbjudna. Du kan ta bort eller avbryta dokument.   Varför hittar jag inte dokument / inbjudningar / avtal i tjänsten?   I det här fallet bör du först logga in igen och kontrollera om dokumentet blir synligt. Dessutom lönar det sig att kontrollera från toppmenyn att användaren har valt rätt organisation om man har flera organisationer kopplat till sitt konto. Det är också möjligt att en av administratörerna har tagit bort dokument eller gjort ändringar i behörigheter, vilket också lönar sig att kontrollera. Mapparnas vy kan vara annorlunda om behörigheterna har ändrats.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 13:47
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 192 Näytöt