peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Användartips på svenska

Lajitteluperuste:
Användargrupper definierar vilka mappar användare har rätt till och vilka rättigheter de har. Så här lägger du till en användargrupp från företagets inställningar:   Gå till inställningar -> användare -> grupper -> klicka på lägg till en ny grupp . Ange ett namn för användargruppen. Lägg vid behov till en beskrivning på användargruppen. Välj en mapp från menyn och lägg till gruppens rättigheter för mappen. Lägg till alla nödvändiga mappar från knappen + Tilldela ny mapp . Slutligen, tryck på skapa användargrupp . Behörigheterna till mapparna är följande: Admin / förvalta: I mappar som en användargrupp har admin- eller hanteringsrättigheter kan användare lägga till nya dokument och ta bort gamla. Det finns ingen skillnad i dessa rättigheter för enskilda mappar. Om en användargrupp har admin-åtkomst till alla mappar har användargruppen obegränsad åtkomst till alla mappar och dokument, samt möjligheten att ändra företagsinställningar och åtkomsträttigheter. Läs: Om en användargrupp har läsbehörighet till en mapp ser användaren dokumenten där men kan inte skapa nya inbjudningar. När rättigheterna för en användargrupp ändras träder den ändrade åtkomsträtten omedelbart i kraft för alla användare i användargruppen. Om en användare överförs från en användargrupp till en annan, träder rättigheterna under den nya användargruppen i kraft omedelbart. Med vissa webbläsare kan användaren behöva logga in och ut för att se ändringarna.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:40 (Päivitetty 01-04-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 238 Näytöt
I Visma Sign är det möjligt att specificera om undertecknarens personnummer krävs för signeringen och ifall personnumret sparas som en del av signatursloggen. Avsändare av inbjudan avgör alltid om personnumret sparas eller ej.   Om personnumret sparas bredvid signaturen informeras undertecknaren alltid innan man anger personnumret och identifierar sig. Som undertecknare har du alltid rätt att få tilläggsinformation av avsändaren om hur dina personuppgifter används.   Om du vill spara personnumret i dokumentet bredvid signaturen kan du välja alternativet "Inkludera personnummer i signatur" då du skapar en inbjudan. Det här valet finns längst ner till höger på sidan och är alltid inaktiverad som standardinställning.
Näytä koko artikkeli
14-09-2020 16:28
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 314 Näytöt
Det vanligaste sättet att använda Visma Sign är att skicka dokument för signering till en eller flera personer. I sin enklaste form behöver du följande för att skicka en inbjudan att signeras:   - Dokumentet som ska undertecknas i PDF-format - Signatörernas e-postadresser och / eller mobilnummer      Börja signaturinbjudan genom att trycka på nytt dokument från menyn. Ge dokumentet ett namn. Detta namn kommer att visas i e-post rubriken på signeringsinbjudan, under signeringsprocessen och efter undertecknandet i Visma Sign-arkivet. Välj den mapp där dokumentet ska sparas i arkivet. Ladda upp PDF-filen som skall signeras. Lägg till eventuell länk och länkens adress. Om du lägger till en länk kan signatören öppna sidan i signeringsstadiet och måste acceptera den länken för att gå vidare i signeringsprocessen. Aktivera vid behov Kräv att mottagaren läser igenom dokumentet - knappen. Aktivera också Skicka dokumentet till undertecknaren efter signering alternativet om du vill att det signerade dokumentet skickas per e-post till signatörerna. Om du vill skapa ett separat dokument från flera filer på en gång skall du aktivera Skicka dokument för underteckning separat . Med det här alternativet kan du skicka flera pdf-filer som separata inbjudningar till signatörerna. Observera att i detta fall har varje inbjudan samma signaturer och inställningar, och signaturerna för varje dokument debiteras separat. Lägg sedan till signatörer. Notera att om du signerar kontraktet själv, skall du se till att lägga till dig själv i listan på signatörer. Du kan inte heller lägga till nya signatörer i inbjudan efter att du skickat iväg inbjudan, så kontrollera tillslut att ingen av undertecknarna saknas. Välj hur inbjudan ska skickas till mottagaren: e-post, SMS eller båda. När du använder tjänsten som privatperson kan du endast skicka inbjudan per e-post. Om dokumentet innehåller känslig information kan du använda säker inbjudan. Välj då E-post + SMS för att aktivera säker inbjudan. I säker inbjudan skickas länken per e-post och lösenordet som textmeddelande. Skriv ett e-postmeddelande ifall du vill lägga till ett följebrev till inbjudan.   Välj språk och giltighetstid. Standardinställningen är att varje undertecknande meddelas då alla undertecknare har undertecknat dokumentet. Om du vill förhindra att meddelandet skickas inaktiverar du knappen Meddela de inbjudna när alla har signerat  (Detta syns som en megafonsymbol bredvid signatören).  Observera att i detta fall kommer en kopia av det signerade dokumentet inte att skickas till undertecknaren som en bilaga till e-posten, utan du måste ta hand om leveransen på egen hand. Aktivera vid behov Ett skilt dokument per undertecknare . I det här fallet går allas underskrifter till ett separat dokument. Denna funktion kan till exempel användas då man skickar massinbjudningar, i vilket fall det är önskvärt att skapa flera liknande inbjudningar samtidigt. Om du skickar en inbjudan från ett företagskonto har inbjudan standardalternativet Bjud bara in med organisationsnamn . Detta innebär att namnet på avsändaren av inbjudan döljs och att endast företagets namn visas som den inbjudande parten. Ifall du också vill visa namnet på skaparen av inbjudan kan du klicka för att avaktivera funktionen. Välj Inkludera personnummer i signatur för att be signatören att ange sitt personnummer vid signeringsskedet. Det givna personnumret lagras på signatur-sidan efter personens namn. Som standardinställning frågas inte personnumret alls. Tryck tillslut på Spara dokument och skicka inbjudningarna .   Vilka PDF-filer är dugliga för elektronisk signering?   Filen får inte vara större än 15 mb i storlek. Den får inte vara lösenordsskyddat för varken öppnandet av filen eller för editering. Om bilagor är inbäddade i PDF-filen kan signeringen misslyckas. Filnamnet får inte innehålla specialtecken och namnet kan inte vara längre än 255 tecken, filändelsen inkluderat.   Vissa gratis onlineprogram och mycket gamla PDF-konverteringsprogram skapar, trasiga filformat som är odugliga för signering. I dessa fall lönar det sig att kopiera innehållet till exempel till ett kontorsprogram, och spara det i PDF-format.
Näytä koko artikkeli
31-08-2020 13:35
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 860 Näytöt
Som grundinställning lagras signaturer i dokument utan information om företaget eller personen som förvaltas. Ibland är det dock nödvändigt att samla information om företaget och rättigheten fö representation. I dessa fall skall  knappen Signering som en organisation aktiveras. Samma val används också när man agerar på uppdrag av en person som förvaltare / vårdnadshavare. Detaljerna för den representerade personen registreras vid signeringen.   När du väljer denna åtgärd, uppenbara sig en blå kontorsbild bredvid signatören. Om du vill kan du välja funktionen för olika signatörer av och på genom att trycka på kontorsikonen.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:42
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 218 Näytöt
Om du är en av signatörerna till dokumentet kan du direkt välja knappen Jag signerar själv så läggs dina uppgifter i listan på signatörer. När du har skickat inbjudningarna kan du gå direkt till signeringen av dokumentet från Mottagna inbjudningar .
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:37
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 182 Näytöt
Hela dokumentets status kan vara ett av följande:   Ny - sparad, men inga inbjudningar har skickats Väntar på signeringar - inbjudningar har skickats, men minst en signatur saknas Signerad - Alla inbjudna har undertecknat Avbruten - signaturinbjudan har avbrutits eller har gått ut   Status för en inbjudan som mottagits av en signatör kan vara en av följande:   Ny - inbjudan har skickats men har ännu inte öppnats Öppnad - Personen har öppnat inbjudningslänken men har ännu inte signerat dokumentet Väntar - Inbjudan skapats men ännu inte skickad Signerad - Personen har signerat och inbjudan kan inte längre ändras på Avbruten - Inbjudan har avbrutits eller har gått ut
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:36
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 184 Näytöt
Så här skapar du en inbjudningsmall:   Företagets administratörer kan skapa färdiga inbjudningsmallar och redigera dem efter behov. Det är möjligt att göra önskade standardinställningar för inbjudningsmallar, vilket kan påskynda och förenkla inbjudningsprocessen. Inbjudningsmallar är inte tillgängliga för privata användarkonton.   Inbjudningsmallar kan skapas från Inställningar -> Organisationsinfo -> inbjudningsmallar -> lägg till ny mall   När du skapar en ny inbjudningsmall väljer du alltid den användargrupp som den mallen är tillgänglig för. Dessutom väljs mappen där inbjudningsmallen sparas. Observera i så fall att den valda användargruppen bestämmer vem som ser inbjudningsmallen, dvs att den mallen du skapar inte nödvändigtvis är tillgänglig för alla användare i företaget.   Du kan sedan ställa in de återstående inbjudningsinställningarna som du vill. När du väljer önskad inbjudningsmall under inbjudningsfasen ändras inställningarna automatiskt till de inställningar som du sparat på inbjudningsmallen. Så här använder du en inbjudningsmall:   Om kontoadministratörer har skapat inbjudningsmallar för företaget, kommer alla inbjudningsmallar tillgängliga för användaren att visas under länken Välj inbjudningsmall högst upp på sidan i fliken Nytt dokument. Observera att olika användargrupper har olika mallar att välja mellan.   Även om användaren väljer en färdig mall för inbjudan, kan han ändå redigera inbjudans inställningar själv. Inbjudningsmallen ger helt enkelt de önskade standardalternativen.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:26
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 172 Näytöt
Märkte du att signatörens e-postadress eller telefonnummer är felaktig? Oroa dig inte, så här redigerar du en skickad inbjudan:   Öppna inbjudan från arkivet. Klicka på redigeringsknappen bredvid önskad signerare för att göra fälten redigerbara. När du är klar klickar du på spara.   När du har sparat inställningarna skickas inbjudan per e-post  och / eller SMS igen. Om inbjudan redan har öppnats är redigeringsalternativet inte tillgängligt.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 14:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 177 Näytöt
Med Visma Sign är det möjligt att signera även utan stark autentisering, i vilket fall signaturen görs genom att rita antingen med ett finger eller en mus. Du kan fastställa i företagets inställningar om det krävs en stark autentisering eller signering utan stark autentisering som grundinställning och om det är möjligt att välja vilken signatur som ska användas när du skapar en inbjudan.   Tillåtna signeringsmetoder definieras under Inställningar -> Organisationsinfo -> Inbjudningsinställningar -> Redigera.   Tillåtna signaturer och standardinställningar kan ändras på följande vis:   Tillåtna signaturtyper: Med det här alternativet kan du ange om stark identifiering, signatur utan stark autentisering eller båda är tillåtna i företagets dokument.   Standard signaturtyp: Det här alternativet bestämmer vilken inställning som är aktiverad som standard då inbjudan skapas.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 13:58 (Päivitetty 12-08-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 174 Näytöt
Om alternativet att använda både stark autentisering och signatur utan stark autentisering har valts i organisationsinställningarna, kan den önskade signaturmetoden väljas då inbjudan skapas. Stark autentisering eller signering utan stark autentisering kan också aktiveras för endast en signatör genom att klicka på knappen Anpassa och välja Tillåt signering utan stark autentisering vid vald signatör.   Observera att om organisationsinställningarna är inställda till att endast stark autentisering eller signering utan stark autentisering är möjlig, kommer knappen under Anpassa inte att hittas alls under skapandet av inbjudan.
Näytä koko artikkeli
12-08-2020 13:54
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 174 Näytöt
Tunnistelaput