Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Se nyheter og last ned siste versjon av Avendo Lønn V.14.00
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie. Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte. I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall. 1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2019 være: 2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63 62 2. kvartal 58 60 3. kvartal 66 63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251 249 Ferie 25 25 Dager netto 226 224 Timer pr dag 7,5 7,5 Timer pr. år eks. ferie 1695 1680 2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort. 3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år". MERK! Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velgtabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus. Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne". Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter". Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon. Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.
Utenlandsk pendler kan bli behandlet etter to forskjellige ordninger. 1 - De som har skattekort med kildeskatt (trekkprosent 25 eller 16,8). 2- De som har skattekort uten standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) 1- skattekort med kildeskatt Er det skattekort med kildeskatt vil dekning av mat, losji og reiseutgifter være trekkpliktig og også aga-pliktig avhengig av A1. Dette selv om vedkommende er pendler. Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn 5600, AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Godtgjørelse kost hotell/pensjonat/privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig 2600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Bolig 1600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji 1601 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet 2204 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil 2302 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja 2- skattekort uten standardfradrag / kildeskattStandardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) Reiseutgifter Det kan dekkes reiseutgifter for besøk i hjemmet inntil kr 97.000 pr år (2019). Gjelder ved naturalytelse og ved refusjon. Bilgodtgjørelse: Inntil 50.000 km: kr 1,56 pr kmFra 50001 - 75000 km: kr 0,76 pr km Til sammen maks 97.000 for disse godtgjørelsene også. Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn 5602 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse kost hotell/pensjonat Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost 1501 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Kostbesparelse i hjemmet (ved fri kost eller refusjon av alle måltider) Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet Antall døgn 5400 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig 2603 AGA=Nei Skatt=Nei Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Arbeidsopphold losji 1600 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji 1601 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet Antall reiser / Utlending med opphold i Norge 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer Antall reiser / Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 2301 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - annet Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag / Antall reiser 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise - trekkpliktig - utover grense Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet 2204 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja
Da det fra april 2019 vil være krav om at ansatte som har arbeidsforholdstype "2-Frilanser, honorar mm" er denne testen bygget inn i Visma Avendo Lønn versjon 13.10. Vi ser at denne testen er litt vel ivrig, og testen gjøres på alle ansatte selv om de har sluttdato. Vi anbefaler at dere legger inn yrkeskode på alle ansatte som har sluttdato opp til 6 måneder tilbake i tid, da de vil være med i a-meldingen 6 måneder etter sluttdato. For å slippe å legge inn yrke på alle ansatte, så har vi laget en ny fil som bare tester på ansatte som ikke har sluttdato. Er du et firma med mange ansatte med denne arbeidsforholdstypen anbefaler vi at du legger inn denne filen "WgCREDAGReport.SQL". Denne filen lagres der Visma Avendo Lønn er installert (på server hvis Visma Lønn er installert der) på mappen "Sys". Standard filsti er "C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys" erstatt filen som ligger der fra før. Du finner filen under "Nedlastinger / Versjon 13.10".
Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent &lpar;25 eller 16,8 for 2019&rpar;. Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Avendo Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt. Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring. Tips fra support vedrørende utbetaling av feriepenger til ansatte med kildeskatt Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger" For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny". Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus". Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata/Ansatte /Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer". Deretter oppretter du en lønnskjøring for utbetaling av feriepenger, lagre denne og gå så til Rutiner/Registrering/Generering feriepenger. Velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok. Åpne lønnskjøringen du lagde, hvis dere trekker 25 feriedager må du også overføre fast lønn. Beregn deretter 25% av skattegrunnlaget og legg inn dette på standard lønnsart 500 / 9250Korrigering/ekstra skattetrekk. MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk. Når du er ferdig med feriepengene og registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, kjører du rutinen for å generere feriepenger på Alle ansatte. Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? -Pr. nå er følgende mulig -1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser. 2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt". Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 &lpar;sommer 2019&rpar;.
Nedlastinger