avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Avendo Lønn

Finn informasjonen du trenger om Avendo Lønn - alt fra a-melding, lønnsarter, ferie samt generelle tips og triks Snakk med andre brukere og finn nyheter som er relevante for deg og din virksomhet.
Siste nytt

Noen Avendo Lønn brukere kan oppleve følgende feilmelding ved oppdatering/installasjon av programmet:"Denne appen kan ikke kjøres på PCen din" For å løse problemet må man bruke spesiell installasjonsfil:1. Last ned komprimert mappe her 2. Åpne opp filen og pakk ut innholdet til C:\\Temp (Lag ny Temp -mappen hvis den ligger ikke på maskinen fra før) 3. Åpne opp mappen og bla deg fram til: Start.exe 4. Høyreklikk på filen og velg "Kjør som Administrator" 5. Følg videre instrukser i veiviseren Bruk denne linken hvis du får samme melding ved installasjon av patchhttps://cdl.mamut.com/BIN/Avendo/AL12101Patch.zip(Fremgangsmåten er lik som ved Avendo Lønn installasjon/Oppdatering)
Se nyheter og last ned siste versjon av Avendo Lønn V.13.
GDPR tilpasset versjon av Visma Lønn Det er i Visma Avendo Lønn versjon 13 hvor GDPR tilpasninger er gjort. Retten til å bli glemt Dette punktet omhandler sletting av data. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at data som ikke lenger kreves for å ivareta oppbevaringsplikten blir slettet. Dette gjelder f.eks.pårørende informasjon og fravær som ikke er rapporteringspliktig i a-melding. Dette er opplysninger som kan slettes på vanlig måte fra systemet. Visma Avendo Lønn har rutine for å slette sluttede ansatte. Du kan lese om dether. Innsyn i egne data Visma Avendo Lønn har i dag en rekke rapporter som samlet vil kunne gi den ansatte informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om vedkommende. Rapportene blir i versjon 13 samlet i en mappen “Personalrapporter”, for å gjøre en totaloversikt enkel. Hvem har innsyn? Alle som er gitt tilgang til Visma Avendo Lønn, har normalt tilgang til alle ansatte og samtlige data. Hvem som har tilgang er bedriftens eget ansvar. Portabilitet Du kan eksportere personopplysninger fra Visma Avendo Lønn. Rutinen kan benyttes om ansatt ønsker “portabilitet”, “ta med seg dataene sine”. Om vi tenker ansattopplysninger og mulig ny “samarbeidspartner”, som i denne sammenheng vil si ny arbeidsgiver - så er det i praksis svært få opplysninger som kan være aktuelle. Du kan lese om eksport av dataher. Lønnsslipper og kryptering Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Avendo Lønn. Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem. Sensitive data - rapporter (fødselsnummer) Vedr rapporter som skriver ut fødselsnummer, kan skrives ut uten. Vi gjør oppmerksom på at lønnsslipp lovpålagt skal inneholde fødselsnummer. Rapporter som sendes ledere sendes kryptert Visma Avendo Lønn har en rekke rapporter som kan sendes bedriftens ledere. Rapportene sendes kryptert på e-post. Logg Alle opprettelser, endringer og slettinger som utføres i systemet, kan logges. Du kan lese om loggher. Generell sikkerhet Visma Lønn har i alle år hatt streng sikkerhet. Denne er ytterligere sikret i versjon 13. For generell GDPR-informasjon fra Visma https://www.visma.no/gdpr/ https://www.visma.com/trust-centre/
Jeg ønsker å slette ett eller flere firmaer. Hvis du har ett eller flere firmaer, som du ønsker å slette kan det gjøres på følgende måte. Logg på server hvor Visma Avendo Lønn er installert. Finn frem til mappen C: \ Program data \ Visma \ Visma Lønn\ Config og filen Vl.ssc. Åpne filen i "notisblokk" og slett linjen(e) med aktuelle firmaer. Slettingen i VL.ssc filen, sletter ikke databasen, dette må gjøres i SQL. Hvis du ønsker dette, ta kontakt med din forhandler eller IT-ansvarlig.
Visma Avendo Lønn har en generell rutine hvor du kan eksportere data. Du finner den under "Verktøy" I dette tilfelle lager vi csv-fil med enkle ansattopplysninger. Finn tabellen "ansatt" - og "dra med" deg ønskede felter til høyre del av skjermbildet (se eksempel). Når det er gjort, angir du hva filen skal hete, og hvor den skal legges (på maskin/server). I filen vil samtlige ansatte eksporteres. Gjør du dette med tanke på GDPR - og kompabilitet, "ta med seg data" - kan også alternativet under være et alternativ. Velg ønsket felter i tabelloppsettet under "Ansattlister", finn aktuell person, klikk høyre-mus i tabellen, og velg kopier til excel NB! I dette skjermbildet har vi tatt med fødselsnummer og bankkontonr. I hvert fall fødselsnummer er sensitiv informasjon, og anbefales utelatt
Medlemmer med flest likes
Nedlastinger