avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Avendo Lønn

Finn informasjonen du trenger om Avendo Lønn - alt fra a-melding, lønnsarter, ferie samt generelle tips og triks Snakk med andre brukere og finn nyheter som er relevante for deg og din virksomhet.
Siste nytt

Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Avendo Lønn. Innhold Generelt Feriepengesats og feriedager Feriepenger tilgode Generering av feriepenger - alle ansatte Trekk i lønn ved ferieutbetaling Lønn/trekkfor feriedager Feriedager bruk Manuell registrering av feriepenger Del-utbetaling feriepenger Ansatte som sluttet i fjor Generelt Etter den nye ferieloven trådte i kraft 1.januar 1990, har alle som arbeider i annens tjeneste rett til 10,2% av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Det stilles ikke lenger krav til arbeidsforholdets omfang og varighet. Se forøvrig "Lov av 29.april 1988". For arbeidstakere på skip og fiskere gjelder egne lover/forskrifter. Feriedager og feriepengesats Feriedager og feriepengesats er individuelle i Visma Avendo Lønn. Se tabellen ”Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger” inne på den ansatte for å se hvilken sats som gjelder for den ansatte. Feriepenger tilgode Under "Utskrifter/Årsrapporter" så ligger rapporten "Feriepengeliste". Denne viser alle ansatte med grunnlag for feriepenger, feriepenger tilgode, tidligere utbetalt, opptjent over 60år, påløpt arbeidsgiveravgift m.m. Generering av feriepenger - alle ansatte Velg "Lønnsregistrering" og opprett en lønnskjøring Overfør eventuelle faste transaksjoner Gå ut av lønnsregistreringsbildet Velg "Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger". Velg lønnsår og kjørenummer feriepenger skal genereres til. I dialogen vil den automatisk sette et trekk på 25 dager. Da er det viktig at du i samme lønnskjøring overfører fastlønnen slik at du får trukket ut hele fastlønnen og differansen på 3,33 dager (over i neste måned) Vi anbefaler å endre navnet på lønnsarten til f.eks. "Trekk pga. 5 uker / 25dg ferie". Når du da overfører faste transaksjoner til lønnskjøringen trykker du som normalt bare OK. Det er også en egen linje for trekk i lønn ved feriepengeutbetaling for ansatte over 60år. Trykk OK. Gå tilbake til lønnsregistrering, du vil nå finne at alle feriepenger i lønnsregistreringen. Merk!Husk at feriepenger for de over 60år er skattepliktige. LES OM TREKK VED FERIEPENGEUTBETALING HER. Følg denne linken. MERK!Ved genererering av feriepenger blir alle feriepengene oveført. Ved lønnsberegning blir beløpet korrigert for tidligere utbetalt. Feriedager brukt Når ferie avvikles må du registrere det i fraværsregistreringen. Fraværsregistrering har du tilgang til fra hovedmenyen "Rutiner / Fravær / Registrering av fravær". Velg den ansatte det gjelder og merk de aktuelle dagene. Feltene "Feriedager brukt" og "Feriedager tilgode" blir da korrekt på lønnsslippen. Manuell registrering av feriepenger Dersom du ønsker å registrere feriepenger manuelt, benyttes følgende lønnsarter i "Lønnsregistrering". Feriepenger tilgode (lønnsart 290/ 6510) Feriepenger tilgode over 60 år (lønnsart 291/6520) Lønn/trekk ved feriepengeutbetalingen (lønnsart 285/ 6502) - kan kun brukes en gang pr. ansatt pr. lønnsår. Trekk ved feriepengeutbetaling over 60år (lønnsart 286) Skal du utbetale alle feriepengene så tar du bare "Lønnsberegning alle" etter at du har lagt inn lønnsart 290 og 291. Da vil systemet hente feriepengene som ligger på feriepengelisten. Del-utbetaling feriepenger Dersom du ønsker å utbetale et forskudd av feriepenger tilgode, benytter du Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) i Lønnsregistrering. Angi antall dager eller beløp. Ansatte som sluttet i fjor Ansatte som sluttet i fjor, men ikke fikk utbetalt feriepenger sluttoppgjør kommer med når du genererer feriepenger.Det er unødvending å endre arbeidssatus til "Aktiv" på den ansatte for å få utbetalt feriepenger. Ansatte som har fått delutbetalt / alt av feriepenger tidligere, vil komme over til lønnsregistreringsbilde, men disse linjene blir korrigert/slettet når du kjører "Lønnsberegning alle". Skattetrekk Ordinære feriepenger opptjent ifjor som utbetales i år, er trekkfri på utbetalingstidspunktet. Men vær kjent med at feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn. Feriepenger over 60 år og feriepenger som utbetales i andre år enn ferieåret, for eksempel ved sluttoppgjør eller ved bruk av utbet. av feriepenger opptjenttidligere år, er trekkpliktige på utbetalingstidspunktet.
I versjon 11 har vi fått en ny funksjon som gjør at du kan lese inn import av refusjon sykepenger fra NAV. I versjon 11 kan du nå importere filen som du får fra NAV inn til Visma Avendo Lønn. Selve filen kan du laste ned / lagre fra Altinn. Lagre filen som har endelsen .csv, men ikke åpne den, bare lagre den på maskinen din. Du leser inn filen ved å gå på "Rutiner / Fravær / Import refusjon sykepenger". Her finner du igjen filen som du har lagret på datamaskinen. Etter at filen er lest har du mulighet til å "Koble refusjon mot fravær". Systemet gjør da en sjekk på om fraværstransaksjonene som ligger i filen kan kobles mot fraværet som ligger i fraværsregistreringen. Dette er en valgfri rutine. Sykepenger refusjon Dette feltet finner du under "Rutiner / Fravær / Sykepenger refusjon". Dette bildet gir deg en oversikt over hva som har blitt lest inn fra filen. Her vil du se hvem ansatt, beløp, fra-dato/til-dato. Fraværstilfelle med refusjon Her ser du en oversikt over alle transaksjoner i NAV-fanen til alle ansatte og hvilke refusjonstransaksjoner de er koblet til. Du kan velge å oppdatere refundert beløp ved å trykke på knappen "Oppdater refundert beløp". Dersom du velger denne, vil feltet "Faktisk refundert beløp" på fraværstransaksjonen du har valgt i øverste kolonne bli summert ut fra refusjonstransaksjonene som er koblet til. Du kan også oppdatere "Faktisk refundert beløp" manuelt som tidligere. Dette er også en valgfri rutine. Lønnsregistrering Videre kan refusjonen overføres til lønnsregistreringen.I "Lønnsregistrering" og "Lønn pr. ansatt" er det lagt inn en knapp "Overføre refusjon". Du får opp en dialog med lønnsår og kjørenummer, fra-dato og til-dato, og en liste med ansatte. Transaksjoner som matcher datoutvalget blir overført til lønnskjøring og merket "Overført lønnsreg." i tabellen fraværstilfelle med refusjon og sykepenger refusjon. Det er lagt inn et nytt felt "Refusjon ID" på lønnsregistreringslinjen som inneholder id til refusjonstransaksjonen. Transaksjonene blir overført til lønnsart for refusjon AGA sykepenger, standard lønnsart 99. Dersom ansatt har kryss for "UTL1", blir transaksjonen overført til refusjon AGA sykepenger UTL1, ut i fra hvilken lønnsart du har satt opp "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter andre", standard lønnsart 98. Rapport "Oversikt over refusjon importert fra NAV" Under "Utskrifter / Fraværsrapporter" er det lagt inn en ny rapport " Oversikt over refusjon importert fra NAV". Her kan du velge fra-til dato, fra-til ansattnummer og om du vil skrive ut transaksjoner som allerede er overført til lønnsregistrering.
Support får ofte spørsmål om hvordan gjøre når en ansatt ikke har full opptjening i firmaet. Hvordan gjennomføre trekk i lønn for feriedagene? Vi vil først gjøre oppmerksom på at det er noen situasjoner hvor den ansatte kan nekte å ta ut ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Les mer om dette i Ferieloven. Denne har du tilgang til under "Hjelp, Oppslag Juridisk". I denne artikkelen tar vi for oss ansatte som har brukt opp feriepengene fra tidligere arbeidsgiver. Tipset kan også brukes på ansatte som mangler feriepengegrunnlag, men likevel ønsker å ta ut full ferie. Som første punkt bør ditt firma ha etablert en rutine hvor det avklares med de ansatte som mangler full opptjening, hvordan ferietid og ferietrekk skal gjennomføres. Hvordan finner du hvem disse ansatte er? - Under "Utskrifter, Ansattrapporter" rapporten "Ansatt begynt", velg fra dato 1.februar på fjoråret. La til dato stå blankt. Du vil nå få ut en oversikt over alle ansatte som ikke har full opptjening i firmaet. Hvis det ikke er du som lønningsansvarlig som gjennomfører denne avklaring med den ansatte, kan denne rapporten også sendes automatisk til respektive avdelingsleder.Les mer om fremgangsmåte her. Noen av disse ansatte vil bekrefte at de har penger nok til at du trekker de i lønn, andre vil svare at de ikke har råd til ferie. Som arbeidsgiver skal man påse at alle ansatte tar minst 4 uker og 1 dag ferie (unntak fra regelen står i Ferieloven). Det må derfor avtales hvordan trekket for feriedagene skal gjennomføres. Som arbeidsgiver har man full rett til å fastsette ferietid. For eksempel så bestemmer arbeidsgiver at ferietiden er hele juli måned, da er ikke den ansatte på jobb, og har ikke krav på lønn. Men dette er kanskje ikke den beste personalpolitikk? Dere kan bli enig om a ta 14 dager i juni og tilsvarende i juli, men dette kan også være økonomisk utfordrende for den ansatte og litt ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Et alternativ du / dere kan vurdere da, er at for de ansatte som ikke har nok feriepenger, er å avtale at trekket pga. ferie fordeles over flere måneder. Så kan ansatt ta ferietid når det passer firmaet og den ansatte. For da å slippe og huske på å gjennomføre trekket hver måned så kan følgende anbefaling brukes (her kan ditt firma og den ansatte tilpasse avtalen, slik at det passer best for dere): Start med åkopierelønnsart 285. Gå inn på ansattregisteret, søk frem aktuell ansatt, og fanen "Faste transaksjoner". På første ledige linje, velg "Fast tr. type" = Manuell. Legg inn lønnsarten du laget i pkt. 1 og beløpet som er avtalt trukket i minus. Legg også inn en til dato, så slipper du å huske på å avslutte trekket. Hvis den ansatte slutter før til datoen er nådd, må rest trekk beregnes og trekkes manuelt.
Nedlastinger