Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Visma Avendo Lønn og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under.
Hvis du ikke kommer inn i programmet må du kopiere databasefilene, disse kan brukes for en eventuell rekonstruksjon av sikkerhetskopi. Vennligst ta kontakt med Avendo Lønn Support på telefon: 455 06 151 eller epost: avendo.support@visma.com for mer informasjon.
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Avendo Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på behandlingsregel, eller krever manuell inntasting. Merk:Du må ikke endre behandlingsregelen på lønnsarter som er definerte av Visma, som for eksempel fagforeningstrekk. Hvis du gjør dette medfører det feil i lønnsberegningen. 0 - Behandles av systemetStandard lønnsarter med behandlingsregel"Behandles av systemet" skal du ikke endre fordi det er "ekstra" behandling i systemet i forhold til disse lønnsartene. 1 - BeløpDenne behandlingsregelen bruker du hvis du skal registrere beløp på lønnsarten eller i lønnsregistrering. 2 - Fast lønnDenne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente fast lønn fra faste lønnstransaksjoner på den ansatte. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endreårslønn. 3 - Sats x Faktor x AntallVed denne behandlingsregelen skal du registrere fast sats og/eller faktor som Visma Avendo Lønn bruker ved multiplikasjon av inntastet antall i tabellen "Lønnsregistreringer". Hvis du ikke har registrert sats eller faktor på lønnsarten, kan du registrere dette i lønnsregistrering. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel diett og kilometergodtgjørelse. 4 - Sats x Faktor x GrunnlagDenne behandlingsregelen bruker du hvis du vil registrere et grunnlag i lønnsregistreringen, og så gjøre en prosentberegning på grunnlag av dette. Prosenten registrerer du i sats- og/eller i faktorfeltet. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel utregning av provisjon. 5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøringDenne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget godkjent lønn og det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for.Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. 6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøringDenne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling/trekk av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for.Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. 7 - Hent kundesaldoNår du bruker en lønnsart med behandlingsregel 7, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Avendo Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 7. 8 - Hent leverandørsaldoNår du bruker en lønnsart med behandlingsregel 8, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Avendo Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 8. 9 - SjømannsfradragNår du bruker en lønnsart med behandlingsregel "Sjømannsfradrag", regner Visma Avendo Lønn ut maksimalgrense for skattereduksjon i hht det som ligger i Firmaopplysninger - "Maks sjømannsfradrag". 10 - TimelønnDenne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente verdien for timelønn som ligger i tabellen "Faste lønnstransaksjoner". Ellers er utregningen som for behandlingsregel 3.Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endreårslønn. Etterfølgende behandlingsregler er primært laget for OTP beregning hvor det skal beregnes OTP av lønn mellom to grenseverdier. 11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervallDenne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser.Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte. 12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervallDenne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Beh. regel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser.Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte. 13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt)Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse.Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte. 14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse.Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet.Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.Behandlingsreglene fra 11 til 14 tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Det vil si at grenseverdiene på lønnsarten blir justert i henhold til stillingsbrøken på hver enkelt ansatt. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.
Den første personen som oppretter firmaet i Visma Avendo Lønn blir automatisk bruker. Hvis det er behov for å legge til ny bruker, går du inn på - "Verktøy, Administratorfunksjoner, Adgang, Brukeroppsett", klikk på "Ny bruker". I valget "Bruker" trykk på "Finn". Du får da opp denne dialogen: I feltet "Skriv inn objektnavnet som skal velges:" skriver du inn navnet på bruker (husk å starte med domene. F.eks. "domene\bruker"), trykk så kontroller navn. Du finner da ønsket bruker. Trykk så ok. I "Adgangsgruppe" velg "Administrator".
Nytt reiseregulativ fra og med 22.06.18! Du kan lese mer om det her. MERK! -som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats. Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordanVisma.net Expensekan effektivisere din og de ansattes hverdag. Les mer omVisma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her. Nye satser gjelder fra og med 22.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455 - registreres pålønnsart 110 Trekkpliktig kr 603 - kr 455 = kr 148 - registreres pålønnsart 135 Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398 -registreres pålønnsart 110 Trekkpliktig kr 528- kr 398 = kr 133 - registreres pålønnsart 135 Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 - registreres pålønnsart 110 Trekkpliktig kr 377- kr 284 = kr 93 - registreres pålønnsart 135 Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127 - registreres pålønnsart 127 Trekkpliktig kr 603 - kr 127 = kr 476 - registreres pålønnsart 135 Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111 -registreres pålønnsart 127 Trekkpliktig kr 528- kr 111 = kr 417 - registreres pålønnsart 135 Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 - registreres på lønnsart 127 Trekkpliktig kr 377- kr 79 = kr 298 - registreres pålønnsart 135 Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres pålønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig delregistreres pålønnsart 135 Lesherhvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil. Satser gjelder til og med 21.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455 - registreres pålønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131 - registreres pålønnsart 135 Hvisstatens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398 -registreres pålønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - registreres pålønnsart 135 Hvisstatens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -registreres pålønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - registreres pålønnsart 135 Pensjonat - innland Hvisstatens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr159- 20 % kr 32 = kr 127 - registreres pålønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459 - registreres pålønnsart 135 Hvisstatens sats er kr 733 og lunsj er inkludert ipensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr159- 30 % kr 48 = kr 111 -registreres pålønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - registreres pålønnsart 135 Hvisstatens sats er kr 733 og middag er inkludert ipensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -registreres pålønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - registreres pålønnsart 135 Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres pålønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig delregistreres pålønnsart 135 Lesherhvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil.
Nedlastinger