cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Announcements
Endringer i Visma Community – Les denne artikkelen for mer informasjon.
Latest posts
Latest knowledge articles

Korrigering av godkjent lønn

Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Avendo Lønn. For å korrigere lønn i en godkjent lønnskjøring må følgende gjøres. Understående forutsetter at ...

(Updated

Egenmelding - coronarelatert fravær

Fredag 20. mars kom det pressemelding fra regjeringen om nye regler som er iverksatt i forbindelse med coronaviruset. De nye reglene gjelder for alt ...

(Updated

Barn syk - omsorgspenger coronavirus

Nye regler for utvidet antall dager med rett til omsorgspenger trer i kraft straks og med virkning fra fredag 13. mars. De nye reglene gjelder for ka...

(Updated
Announcements
Endringer i Visma Community – Les denne artikkelen for mer informasjon.

Avendo Lønn

632 are following this area

Kontakt support for driftstatus