Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Dersom du har sendt en inntektsmelding med f.eks. feil beløp i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" så kan du sende en endring ved å følge denne rutinen: Gå inn på "Rutiner / Fravær / Inntektsmelding". Finn fram inntektsmeldingen du opprinnelig sendte til Altinn. Du kan få en oversikt over dette ved å trykke på "F12" på tastaturet ditt mens du står i feltet "Inntektsmelding". Når du har fått opp inntektsmeldingen, så kan du trykke på knappen "Kopier / Endring".Da vil feltet "Årsak til innsending" automatisk få verdien "Endring".Endre beløpet til riktig i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" og sett haken på for "Inntekt endret". Her kan du velge årsak "Feil inntekt". Velg deretter "Skjema OK, send til Altinn" og eksporter inntektsmeldingen.
Visma Avendo Lønn har en rutine for å importere variable lønnsdata til en lønnskjøring. Det vanligste er å importere timer, overtid o.l - men alle variable data kan importeres, slik som f.eks bonus. De fleste timeregistreringssystemer i Norge leverer fil ihht. Visma Lønns standard definisjoner. Det betyr at filene kan importeres direkte inn i denne rutinen. Det finnes også andre måter å importere data på, som du kanlese om i denne artikkelen (innlesning fra excel-ark). Innlesing gjøres fra "Rutiner /Registrering /Import variable lønnsdata". Du må først opprette en lønnskjøring i Visma Lønn. Du finner beskrivelse av formatene i F1 hjelp i Visma Lønn. Valget "Lønnsregistrering standard format" er basert på følgende fil Du kan tilpasse definisjonen om din fil ser annerledes ut, les mer om det nedenfor Forklaring til kolonnene : WgRegLn.WgYr = Lønnsår Nummerisk WgRegLn.RunNo = Lønnskjørenr. Nummeriks WgRegLn.EmpNo = Ansattnr. Nummerisk WgRegLn.WgSrt = Lønnsart Nummerisk WgRegLn.Bas = Grunnlag Nummerisk WgRegLn.Qty = Antall Nummerisk WgRegLn.Rate = Sats Nummerisk WgRegLn.Am = Beløp Nummerisk WgRegLn.AcNo = Kontonr. Nummerisk WgRegLn.AgAcNo = Motkonto Nummerisk WgRegLn.R1 = Avdeling Alfanummerisk WgRegLn.R2 = Prosjekt, Alfanummerisk WgRegLn.R3 = Ekstra 1 Alfanummerisk WgRegLn.R4 = Ekstra 2 Alfanummerisk WgRegLn.R5 = Ekstra 3 Alfanummerisk WgRegLn.R6 = Kampanje Alfanummerisk WgRegLn.DedCd = Trekkode (skatt) Nummerisk Generelt om ASCII-filen Alle felt skal være adskilt med semikolon ;. Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet.Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90 Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer.Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.Eksempel:;0; eller ; ; Eksempel på fil i henhold til ovennevnte 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;0;0;"";"";"";"";"";"";00;0;1;50;0.00;;0.00;3750.00;0;0;"2";"";"";"";"";"";10;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;5100;0;"";"2018";"";"";"";"";20;0;2;5;0.00;10;300.00;0.00;;;"";"";"";"";"";""; Trans 1: Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, fult skattetrekk Trans 2: Ansatt 1, lønnsart 50, beløp 3750,- avdeling 2, halvt skattetrekk. Trans 3: Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, konto 5100, prosjekt 2018, trekkfritt Trans 4: Ansatt 2, lønnsart 5, antall 10, sats 300, skattetrekk i hht. hva som ligger på lønnskjøringen. Forretningslogikk: om ikke avdeling er angitt i filen, hentes den som ligger på den ansatte. Gjelder alle ansvarsenhetsfelt. Verdier i kolonnene: Lønnsår kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Lønnskjørenr kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Kolonner som må ha verdi: Ansattnr. Lønnsartnr. Antall eller beløp (om ikke lønnsarten det henvises til er helt spesiell) Kolonner som kan ha verdi: Konto, Motkonto, Ansvarsenehet 1, Ansvarsenehet 2, Ansvarsenehet 3, Ansvarsenehet 4, Ansvarsenehet 5, Ansvarsenehet 6 kan lese inn hvis disse avviker fra registrerte verdier på Lønnsarten, Ansattopplysninger eller Ansatte Faste transaksjoner. Trekkode velger du når du opprette lønnskjøringen i Visma Lønn, denne kan derfor stå med ingen verdi Detalj Visma Lønn kan benytte inntil 15 + 2 tegn i feltene beløp, antall og grunnlag. I feltene sats og faktor kan Visma Lønn benyttet 14 + 4 tegn. Har du en fil som ser annerledes ut, kan du få dette tilpasset. Definisjon av hvordan filen som skal leses inn, er angitt i en IFS-fil. Under "/Programdata /Visma lønn / Sys" – katalogen ligger filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs". Denne filen viser hvilke kolonner rutinen "Innlesing av lønnsregistreringer" forsøker å lese inn. Filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs" kan editeres slik at fila du skal lese inn kan inneholde færre eller flere kolonner. Se F1-hjelp for mer informasjon om endring av IFS filen. Endrer du ifs-filen, anbefaler vi deg på det sterkeste å kalle den noe annet. Da vil angitt navn kommet opp som et import alternativ, jfr skjermbildet over. Slik ser fila "Lønnsregistrering Standard format.ifs" ut : WgRegLn,CSV;"WgRegLn.WgYr";"WgRegLn.RunNo";"WgRegLn.EmpNo";"WgRegLn.WgSrt";"WgRegLn.Bas";"WgRegLn.Qty";"WgRegLn.Rate";"WgRegLn.Am";"WgRegLn.AcNo";"WgRegLn.AgAcNo";"WgRegLn.R1";"WgRegLn.R2";"WgRegLn.R3";"WgRegLn.R4";"WgRegLn.R5";"WgRegLn.R6";"WgRegLn.DedCd"#ENDFORMAT
I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Visma Avendo Lønn og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under.
Hvis du ikke kommer inn i programmet må du kopiere databasefilene, disse kan brukes for en eventuell rekonstruksjon av sikkerhetskopi. Vennligst ta kontakt med Avendo Lønn Support på telefon: 455 06 151 eller epost: avendo.support@visma.com for mer informasjon.
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Avendo Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på behandlingsregel, eller krever manuell inntasting.
Nyttige linker