Avendo Økonomi 40/60
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Siste nytt

Avendo ekonomi: <C:\ProgramData\Visma\Avendo\Config> &lpar;\SPCSA.scc&rpar; Client lista <C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA> DB filer <c:\programdata\visma\avendo\log> LOGS C:\Program Files &lpar;x86&rpar;\Visma Avendo\Client setup\ISSetupPrerequisites PREREQ C:\Users\anour.hannouch\AppData\Roaming\Visma Avendo Error loggfiler Andra Avendo program Avendo Time: <C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA> DB filer C:\Program Files &lpar;x86&rpar;\Visma Avendo Time\Visma Assist PREREQ/EXTRA .EXE C:\ProgramData\Visma Avendo\Visma Avendo Time\Time_Company2\Reports\»firma» &lpar;Avendo Time rapporter&rpar; Avendo Lönn: <C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA> DB filer <C:\ProgramData\Visma\Visma Lönn\Config> &lpar;\CL.ssc&rpar; Client lista C:\Program Files &lpar;x86&rpar;\Visma Avendo Lönn\Setup PREREQ &lpar;Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar&rpar;
Stäng ner windows service:en SQL server &lpar;Visma&rpar;, därefter kan man kopiera ut alla MDF/LDF filer från SQL server:en och kopiera in dem på den nya server:en. Per default ligger databas filerna i C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA Vill du sedan läsa in alla databaser så måste du: Kopiera in dem i mappen som du kopierade ut dem ifrån. Upprätta en SQL login för varje databas med inställningarna: -kryssa för SQL Server authentication -ta bort krysset för Enforce password policy -lägg in lösenordet och bekräfta &lpar;Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar&rpar;
Under firmainställningar > kundinställningar > tillbud/order registreringar &lpar;Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar&rpar;
Detta beror mest sannolikt på att kunden är ny upprättad och inte lagrats riktigt i databasen. Radera orderen Radera kunden Skapa kunden på nytt Skapa orderen på nytt *Evt. Kan det vara att du har gamla dll filer från en äldre version kvar på din PC Ta säkerhetskopia Avinstallera Ta bort gamla dll filer som är länkade till programmet under programfiles… Installera på nytt &lpar;Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar&rpar;
För att fixa fonterna tillbaka till standard i programmet, kan du ta en SK och sedan ta bort filen «SPCSA.sff» under «C:\programdata\visma\avendo\extensions». -Fonterna kan orsaka problem vid utskrift. Utskrifter blir brutna eller delar av rubriker visas lite överallt på utskriften. Har man av misstag ändrat standard typsnitt som används i rapporter så kommer dessa påvrkas negativt. Rekommendation: Se till att inte ändra inställningar på typsnitt som används i rapporter. &lpar;Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar&rpar;
Nyttige linker