Avendo Økonomi 40/60
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Avendo Økonomi 40/60

Finn informasjonen du trenger om Avendo Økonomi 40/60 - alt fra installasjonsveileding , til løsninger når du får en feilmelding og tips for beste bruk av programmet. Snakk med andre brukere og finn nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Fil – Sikkerhetskopiering – aktivt firma   Välj mapp att lagra säkerhetskopiering i. Ok   (Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar)
0 0
Postet av
Man hittar Avendo ekonomi installationsfilerna här: (OBS! Innan installation måste ni manuellt avinstallera Avendo ökonomi från kontrolpanelen, därefter måste ni installera programmet som administrator (Höger klicka - kör som administrator))   Version 5.31 https://cdl.mamut.com/BIN/Avendo/Programmer/Gamle versjoner/Faktureringökonomi/Versjon5.31/Visma_Avendo_NO_5.31_setup.exe   Version 5.40 Denna version fungerar på Windows XP, Vista och 7 men innehåller buggar för er som använder Avendo ökonomi 60 (denna version fungerar bra för er som använder Avendo ökonomi 40) https://cdl.mamut.com/bin/avendo/Visma_Avendo_NO60_5.40_setup.exe   Version 5.41 Denna version är inte optimerad för att köras på operativsystem äldre än Windows 8. https://cdl.mamut.com/bin/avendo/Visma_Avendo_NO60_5.41_setup.exe     (Innehållet i denna post är baserat på erfarenhet och alla försök att återskapa lösningen sker på eget ansvar)
0 0
Postet av
Dersom du skulle få avvik på mva-oppgaven i Avendo Økonomi, gjennomgå denne guiden for å spore opp hvor feilen har oppstått. Merk at avstemming av mva-oppgave er en regnskapsteknisk problemstilling og for hjelp til å spore en feil i regnskapet bør man høre med regnskapsfører.   Ved feil i avgiftsoppgaven Det er flere ting du må sjekke I denne forbindelse. Det er viktig at du ser på bilagene, da det er momskode på disse som danner grunnlaget for mvaoppgaven. Momskode på bilag arves fra konto ved føring, men det betyr ikke at bilagene har samme momskode som kontoen. Eksempelvis dersom man har gjort føringer med feil momskode på konto vil bilagene fortsatt ha feil mvakode selv om du endrer dette på kontoene i ettertid.Sjekk også at bilagene ikke har blitt ført etter at man har skrevet ut og godkjent den aktuelle mvaoppgaven. Bilagene vil da komme på neste ledige mvaoppgave selv om dette ikke stemmer med bilagsdatoen. Dersom man skal få disse bilagene på rett oppgave blir løsningen å angre alle mvaoppgaver tilbake til da bilagene skulle med. Skulle man finne bilag som ikke hører hjemme på en mvaoppgave kan det ha samme årsak, at bilagene ble ført etter at tidligere oppgave ble godkjent.  Benytt gjerne rapporten Oversikt mva per konto for å se hva som har blitt bokført av mva. Du finner denne rapporten nede til venstre i bildet på mvaoppgave. Det er og mulig å trykke på symbolet til høyre for tallene på oppgaven for å se hvilke tall som danner grunnlaget for tallene som fremkommer.      Detaljert gjennomgang 1. Sjekk at mva-koden på bilaget stemmer. Gå inn på Regnskap – Bilagshistorikk – Fane 2 Transaksjoner og søk opp bilaget der. Det er mva-koden som bestemmer hvor i mva-rapporten noe kommer. Er det da noe som har kommet på feil sted i mva-rapporten, ikke kommet med i det hele tatt, eller kommet med når det ikke skulle være der, så er det mva-koden på bilaget man skal gjøre om på. Et bilag med moms må inneholde både en inntekts/kostnadskonto og en momskonto. Har man f.eks. et bilag mot hovedbokskonto med mva-kode 1, trenger man også en momskonto med mva-kode 4.Du endrer mva-kode inne på Arbeid med - Regnskap – Oppdater mva-koder. Søk opp bilaget, samt kontonr, slik at man på skjermen kun ser den linjen som skal endres. Velg riktig mva-kode på ny verdi og trykk på start. Skal mva-koden fjernes, skal ny verdi stå blank. 2. Sjekk at dato på bilaget stemmer ved å søke det opp i Bilagshistorikken. Har bilaget blitt opprettet med feil dato, reverser bilaget og før det på nytt. Eventuelt krediter og opprett faktura på nytt hvis det er en faktura det er gjelder. 3. Hvis du får et avvik på hele mva-beløpet på mva-rapporten, mellom beregnet mva og faktisk mva er det enten at bilaget mangler momskonto, 27xx konto, eller at momskontoen mangler mva-kode. Hvis den mangler mva-kode, se punkt 1. Hvis bilaget mangler momskonto, er det anbefalt at man reverserer bilaget og fører det på nytt. Man reverserer bilaget inne på Regnskap – Bilagshistorikk ved å markere bilaget og trykke på Endringsbilags-knappen.Oppretter du et bilag inne på Hurtigregistrering vil programmet hjelpe til i forhold til moms. Oppretter du bilaget i stedet inne på Nytt bilag må man passe på å få med dette selv. 4. Hvis det er en faktura som skulle vært med i mva-rapporten som ikke er der, er fakturaen mest sannsynlig opprettet uten moms. Dette blir styrt av artikkelkonteringen på artiklene på fakturaen eller overstyrt av behandlingsprofilen til kunden du har sendt den til. Har du opprettet en faktura med feil momssats må den krediteres og føres på nytt. 5. Hvis bilag fra tidligere perioder kommer med i mva-rapporten er ikke tidligere mva-oppgave avsluttet. Gå inn på tidligere mva-oppgave og avslutt denne ved å skrive den ut. 6. Hvis man ikke får godkjent mva-rapporten fordi du får beskjed om at du har bilag som ikke er bokført må man sjekke om det er bilag som ikke er bokført inne på hurtigregistrering og nytt bilag. Videre om det er salgsfaktura eller leverandørfaktura som ikke er bokført eller om det er betalinger som ikke er bokført. Dette gjelder uavhengig av dato på bilaget. 
1 0
Postet av
Den nye MVA-meldingen trer i kraft for alle MVA-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet.   Det du selv må passe på å gjøre er å: Sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift Sette deg inn i hvordan man finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi Lage rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles Les mer om dette på Skatteetaten og Tolletatens sider.Her finner du en enkel Introduksjon til MVA 2017 fra Skatteetaten.  Visma Avendo er automatisk oppdatert med ny oppgave, MVA-koder og MVA-kontoer. Det er lagt til 10 nye MVA-kontoer og 11 nye MVA-koder. I listen under ser du de nye MVA-kontoene, med tilhørende beskrivelse og koder. Disse er nå lagt til i din kontoplan for 2017 (Dette er hvis du oppretter regnskapsåret 2017 i versjon 5.40). Dersom du tidligere selv har opprettet kontoen du ser i listen under, må du gjøre følgende: Tøm kontoene slik at saldoen på disse er null. Dette gjøres med et manuelt bilag under Arbeid med - Regnskap – Nytt bilag. Er du usikker på hvilke kontoer det skal føres over på anbefaler vi deg å høre med en regnskapsfører. Se hva vi tilbyr av regnskapsteknisk hjelp nederst på denne siden.  Gå til Register - Regnskap - Kontoplan, søk frem en og en konto og klikk på Dobbeltklikk. Endre MVA-koden etter hva skjemaet under viser. Disse kontoer skal du ha: Konto Navn Mva-kode Status 2700 Utgående mva, høy sats 4 Finnes allerede 2701 Utgående mva, kjøp tjenester fra utlandet BR Må korrigeres 2702 Utgående mva, middels sats 8 Finnes allerede 2703 Utgående mva, lav sats 12 Finnes allerede 2707 Beregnet merverdiavgift innførsel middels sats 55 Ny 2708 Beregnet merverdiavgift innførsel høy sats 54 Ny 2710 Inngående mva, høy sats 3 Finnes allerede 2711 Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet 24 Finnes allerede 2712 Inngående mva, middels sats 7 Finnes allerede 2713 Inngående mva, lav sats 11 Finnes allerede 2717 Fratrekk merverdiavgift innførsel middels sats 25 Ny 2718 Fratrekk merverdiavgift innførsel høy sats 24 Ny 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift   Finnes allerede 2750 Grunnlag kjøp tjenester fra utlandet høy sats GR Ny 2754 Grunnlag innførsel høy sats 51 Ny 2756 Grunnlag innførsel middels sats 52 Ny Finnes den ikke et av disse kontoer i kontoplan for 2017 må den opprettes og/eller endres slik at den har korrekt MVA-kode. Alle disse kontoer er gjelds kontoer* Følgende kontoer må opprettes for å få korrekt beregning: Konto Navn MVA-kode 2751 Motkonto 2750 Tjenester fra utland Ingen 2755 Motkonto 2754 Grunnlag Innførsel høy sats Ingen 2757 Motkonto 2756 Grunnlag Innførsel middels sats Ingen Det må også opprettes andre kontoer mot de andre MVA-kodene som ikke ligger inne som standard.   Følgende MVA-koder er nye: MVA-kode Beskrivelse 20 Import uten avgift 21 Inngående MVA høy sats import 22 Inngående MVA middels sats import 24 Føring inng. MVA høy sats import 25 Føring inng. MVA middels sats import 29 Innførsel av varer fritatt for MVA 51 Grl innførsel høy avgift 52 Grl innførsel middels avgift 54 Utg. MVA innførsel høy avgift 55 Utg. MVA innførsel middels avgift EX Utførsel av varer fritatt for MVA   Under ser du en oversikt over den nye MVA-meldingen og hvilke koder som fører beløp i hvilke poster. Merk: Post 7 og 13 vil det ikke komme beløp i, da dette gjelder for handel med gull og klimakvoter som Visma Avendo ikke støtter.  Når skal man begynne å benytte den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding)? Den nye Skattemelding for merverdiavgift (MVA-melding) gjelder alle transaksjoner som er utført fra og med 1. januar 2017. For transaksjoner som er foretatt i 2016 skal den gamle omsetningsoppgaven benyttes.  Les mer om Skattemelding for merverdiavgift på Skatteetaten sine sider.
0 0
Postet av
Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for varer fra utlandet. Her er det ofte to ulike situasjoner, det er viktig å skille mellom disse og se hvilken av metodene du skal bruke. 1. Faktura fra utlandet der leverandøren sender deg en faktura med norsk mva. Det er en del store internasjonale leverandører som er pliktet til å sende fakturaer til norske kunder med norsk mva. Får man en slik faktura hvor norsk mva allerede ligger på fakturaen så skal man bokføre denne som en helt vanlig norsk leverandørfaktura med mva. 2. Den andre situasjonen er der man kjøper en vare fra en utenlandsk leverandør som ikke gjør slik som nevnt over, da dette ikke blir gjort av alle mindre leverandører. Da betaler man ikke mva via fakturaen, og har dermed ikke noe å føre fradrag for. Det skal likevel rapporteres merverdiavgift av dette, og man må derfor vise dette i Mva-meldingen. Dette vil gi føringer til både debet og kredit på samme beløp* og føringene vil gå i null. Merk: Det går kun i 0 dersom man har 100 % mva-fradrag. Dersom man kun har 50% fradrag, så vil man ha en økning i sine kostnader på 50 % av mva-beløpet, da dette kommer til full betaling som inntekt, men bare 50% fradrag i post 14/17. Hvordan skal leverandørfakturaen opprettes Opprett en leverandørfaktura via Innkjøpsmodulen der du velger en kostnadskonto med mva-kode “Ingen mva” (dvs. blank, tomt i feltet for mva-kode).  Du kan se hvilken mva-kode en konto har ved å gå til Register – Regnskap - Kontoplan. Fakturaen betales på vanlig måte som andre leverandørfakturaer. Eksempel på hvordan en slik leverandør faktura skal se ut som ferdig bilag Mva-koder på disse kontoer   Husk å sjekke at du har nødvendige kontoer før du fortsetter, i vårt eksempel bruker vi 2754, 2708, 2755 og 2718, disse kontoene må se slik ut i kontoplanen: Mva bokføres på et eget bilag når du har fått tollpapirene. Finn fram tolldeklarasjon fra Tolletaten før du fører bilaget. Gå til Arbeid med - Regnskap - Nytt bilag.  For høy sats 25%: Start med å velge konto 2754 og legg inn beløpet på kredit. Dette beløpet finner du på tolldeklarasjonsdokumentet post 46 og 47. Kontroller bilaget og klikk deretter Bokfør.   Dette er en forenklet framstilling som i mange tilfeller stemmer. Det kan være verdt å gjøre oppmerksom på at dette ikke alltid er så enkelt. Skatteettaten har laget informasjon om dette i ulike formater. På denne nettsiden finnes informasjon og en steg-for-steg-veileder: www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/import/mva/ Her er en lynlæring som gir noe mer informasjon:  sitsmedia.no/NSL_Beregning/ Og her er presentasjonen som inneholder detaljer og lenker videre til mer stoff hos Tolletaten:  www.skatteetaten.no/globalassets/odin/beregning-av-innforselsmva---utfyllende.pdf   Denne ligger på siden www.skatteetaten.no/mva-melding
0 0
Postet av
Medlemmer med flest likes
Nedlastinger
Påloggede brukere (368)