avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
Tone Persdatter1
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 114 Visninger

 

Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.

 

 I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:

 

Eksempel 1

En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen.

Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere:

 • Informasjon: Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt.
 • Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres.
 • Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen.
 • Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon".

Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.

Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.

 

Eksempel 2

Far er ansatt i 100% stilling men skal ut i foreldrepermisjon. Far ønsker å utsette foreldrepengeperioden for å jobbe heltid, og har søkt om utsettelse.

Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere:

 • Informasjon: Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt.
 • Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første permisjonsdag registreres.
  Sett haken på for "Utsettelse av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid.
 • Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen.
 • Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon"

Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.

Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.

 

Eksempel 3

Far skal ut i foreldrepermisjon men ønsker å forlenge foreldrepengeperioden for å jobbe deltid.

Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere:

 • Informasjon: Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt.
 • Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres.
  Sett haken på for "Gradering av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid.
  Under tabellen "Gradering av foreldrepenger" skal du oppgi "Fra dato" og "Til dato". Legg også inn "Arbeidstidsprosent". Det er den prosentandelen den ansatte er i arbeid.
 • Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen.
 • Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon"

Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.

Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke fanen "Refusjon" fylles ut.

Bidragsytere