avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
Tone Persdatter1
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 108 Visninger

 I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.

Regler

Dersom en arbeidstaker har flere kortere, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen har varighet av over 14 dager i løpet av et år, er de rapporteringspliktig. 

Man skal rapportere både lønnede og ulønnede permisjoner. 

Følgende skal regnes som permisjon (listen er ikke uttømmende):

  • Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte
  • Velferdspermisjoner over 14 dager
  • Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven § 12, som svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, ved barns- barnepassers sykdom (hvis samlet over 14 dager), omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv. 

Kortere permisjoner enn 14 dager er ikke pliktige å rapportere, men flere kortere permisjoner som varer i en periode utover 14 dager, men ikke er sammenhengende, er rapporteringspliktige hvis disse til sammen vil overstige 14. dager.

I Visma Avendo Lønn

Bruker du ikke fravær i Visma Avendo Lønn kan du gjøre det fra ansattbildet.

Dersom den ansatte er i permisjon må arbeidsstatus endres til "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn". Her må det legges inn en startdato på permisjon samt en permisjonsprosent. Dette tas med i A-meldingen. Det er valgfritt å legge inn en dato for "Forventet tilbake".

Registrer f.eks. "Arbeidsstatus" til "Permisjon", "Type permisjon" til "Foreldrepenger" "Perm. fra dato" til 10.01.19 og "Perm.prosent" 100 %. Når du lagrer den ansatte vil du få opp en dialogboks om at det vil bli gjort endringer i historikken og i Arbeidsforholdfanen under Arbeidsstatus. Her vil systemet alltid foreslå dagens dato, og du må selv passe på å rette til den riktige permisjonsdatoen.

 

Dato for endring.PNG

 

Når dette er lagret, vil det under "Arbeidsforhold/Arbeidsstatus" se slik ut:

 

Arbeidstatus.PNG

 

Merk! Du kan ikke endre "Fra dato" eller "Type permisjon" i dette bildet. Hvis det er feil startdato eller type permisjon må du sette samme "Til dato" som "Fra dato" og sette "Perm. prosent" til 0, deretter opprette en ny linje med riktige opplysninger. 

 

For å kontrollere hvilke opplysninger som kommer med i A-meldingen anbefaler vi at du tar ut rapporten "A-melding permisjoner". Denne finner du under: "Utskrifter/Kontrollrapporter a-melding/A-melding permisjoner". Ta utvalg på den perioden du skal sende A-melding for. 

 

a-melding perm.PNG

 

Merk! Skal den ansatte settes som aktiv igjen må du sette "Arbeidsstatus" til "Aktiv" og lagre. Du vil her også få opp en dialogboks om endring av historikk. Her legger du inn datoen den ansatte skal være aktiv fra. Da vil historikken og Arbeidsforhold/Arbeidsstatus oppdatere seg automatisk.

Bidragsytere