avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
Tone Persdatter1
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 81 Visninger

 Feil i tilbakemeldingen: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold". Bytte lønnssystem/regnskapsfører.

Noen opplever å få en slik feil i tilbakemeldingen ved innsending av A-melding:

Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en måned, men mangler neste måned. A-ordningen "etterlyser" inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og som var med i a-meldingen foregående måned. Dette skyldes at det i forrige A-melding ikke var med opplysninger om sluttdato.

Dette kan skyldes følgende:

1. Ansatt sluttet mer enn 6 mnd tilbake i tid

Visma Avendo Lønn rapporterer en sluttet ansatt i 6 måneder etter sluttdato. Det vil si at om den ansatte har sluttdato i f.eks. juni så vil systemet rapportere denne sluttdatoen frem til desember samme år.

 

Men hvis du nå legger inn en sluttdato som er mer enn 6 måneder tilbake i tid, vil denne ansatte uansett være med i neste innsending. Men hvis du må erstatte denne a-meldingen så har Visma Avendo Lønn satt kryss i feltet "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" under "Arbeidsforhold fanen:

 

Avsluttet arb.PNG

 

Dette betyr at den ansatte ikke er med på erstatningsoppgaven og du vil få melding om åpent arbeidsforhold. Du må da fjerne krysset i "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" og sende inn en ny erstatningsoppgave.  Arbeidsforhold som sendes inn og er eldre enn 6 måneder, vil få satt på krysset i feltet. 

 

3. Direkte registrering i Altinn
Det har blitt sendt inn a-melding både fra lønnssystemet og via 'Direkte registrering/A01 i altinn. Gjør du dette får du garantert avvik! Bruker du lønnssystem, skal du ikke i tillegg bruke direkte registrering. Da må all rapportering og korrigering skje fra lønnssystemet. Løsning på dette vil være å nulle ut A-meldingen som ble registrert i Altinn.

4. Skifte av lønnssystem/regnskapsfører
Det er 2 løsninger:

  • Kontrollen i Altinn er slik at det må sendes inn samme antall eller flere fødselsnr. som forrige måned. Dvs. ansatt må ha samme arbeidsforholdstype og ansattdato i nytt lønnssystem eller hos ny regnskapsfører.
  • Sett alle ansatte som «sluttet» i gammelt lønnssystem/regnskapsfører med sluttdato dagen før overgangen til nytt system og send inn kun ansattopplysninger via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i det nye systemet/regnskapsfører. Startdatoen, altså ansattdatoen, i det nye systemet må være dagen etter sluttdatoen i det gamle systemet. Merk at dersom du bytter til Visma Avendo Lønn har du mulighet til å registrere opprinnelig ansattdato. Dette gjør du i feltet «Ansatt første gang» inne på fane «7-Personalopplysninger».

5. Henger igjen i tidligere innsendt A-melding

De ansatte er innrapportert i en A-melding som er innsendt tidligere i foregående måned og som ikke er slettet eller nullstilt- og som da fortsatt er gjeldende. I tilbakemeldingen ser du hvilke meldinger som er gjeldene, altså de linjene som står som "Mottat leveranse" med et pluss-tegn foran, se under:

 

Løsningen på dette vil da være å nullstille alle innsendte a-meldinger for foregående måned, og deretter nullstille den for nåværende måned. Så må det da sendes på nytt på vanlig måte, først for foregående måned og deretter nåværende. 

Bidragsytere