avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
(updated by Tone Persdatter1 VISMA ‎29-05-2019 15:41 )
Tone Persdatter1
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 677 Visninger

 

Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Avendo Lønn.

Innhold

Generelt 
Feriepengesats og feriedager
Feriepenger tilgode
Generering av feriepenger - alle ansatte
Trekk i lønn ved ferieutbetaling
Lønn/trekk for feriedager
Feriedager bruk
Manuell registrering av feriepenger
Del-utbetaling feriepenger   
Ansatte som sluttet i fjor


Generelt  

Etter den nye ferieloven trådte i kraft 1.januar 1990, har alle som arbeider i annens tjeneste rett til 10,2% av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Det stilles ikke lenger krav til arbeidsforholdets omfang og varighet. Se forøvrig "Lov av 29.april 1988".

For arbeidstakere på skip og fiskere gjelder egne lover/forskrifter.

 

Feriedager og feriepengesats

Feriedager og feriepengesats er individuelle i Visma Avendo Lønn.

Se tabellen ”Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger” inne på den ansatte for å se hvilken sats som gjelder for den ansatte.


Feriepenger tilgode

Under "Utskrifter/Årsrapporter" så ligger rapporten "Feriepengeliste". Denne viser alle ansatte med grunnlag for feriepenger, feriepenger tilgode, tidligere utbetalt, opptjent over 60år, påløpt arbeidsgiveravgift m.m. 

Generering av feriepenger - alle ansatte

 • Velg "Lønnsregistrering" og opprett en lønnskjøring
 • Overfør eventuelle faste transaksjoner 
 • Gå ut av lønnsregistreringsbildet
 • Velg "Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger". 
 • Velg lønnsår og kjørenummer feriepenger skal genereres til. 

    

 • I dialogen vil den automatisk sette et trekk på 25 dager. Da er det viktig at du i samme lønnskjøring overfører fastlønnen slik at du får trukket ut hele fastlønnen og differansen på 3,33 dager (over i neste måned)
 • Vi anbefaler å endre navnet på lønnsarten til f.eks. "Trekk pga. 5 uker / 25dg ferie". Når du da overfører faste transaksjoner til lønnskjøringen trykker du som normalt bare OK. 
 • Det er også en egen linje for trekk i lønn ved feriepengeutbetaling for ansatte over 60år. 
 • Trykk OK.

Gå tilbake til lønnsregistrering, du vil nå finne at alle feriepenger i lønnsregistreringen.

Merk! Husk at feriepenger for de over 60år er skattepliktige.

LES OM TREKK VED FERIEPENGEUTBETALING HER. 

Følg denne linken.

MERK! 
Ved genererering av feriepenger blir alle feriepengene oveført. Ved lønnsberegning blir beløpet korrigert for tidligere utbetalt. 


Feriedager brukt

Når ferie avvikles må du registrere det i fraværsregistreringen. Fraværsregistrering har du tilgang til fra hovedmenyen "Rutiner / Fravær / Registrering av fravær".

Velg den ansatte det gjelder og merk de aktuelle dagene.

Feltene "Feriedager brukt" og "Feriedager tilgode" blir da korrekt på lønnsslippen.


Betale ut feriepenger til en person (helt eller delvis)

Dersom du ønsker å registrere feriepenger manuelt, benyttes følgende lønnsarter i "Lønnsregistrering".

 • Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510)
 • Feriepenger tilgode over 60 år (lønnsart 291 / 6520)
 • Lønn/trekk ved feriepengeutbetalingen (lønnsart 285 / 6502) - kan kun brukes en gang pr. ansatt pr. lønnsår.
 • Trekk ved feriepengeutbetaling over 60år (lønnsart 286

Skal du utbetale alle feriepengene så tar du bare "Lønnsberegning alle" etter at du har lagt inn lønnsart 290 og 291. Da vil systemet hente feriepengene som ligger på feriepengelisten. 


Del-utbetaling feriepenger      

Dersom du ønsker å utbetale et forskudd av feriepenger tilgode, benytter du Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) i Lønnsregistrering. Angi antall dager eller beløp.


Ansatte som sluttet i fjor

Ansatte som sluttet i fjor, men ikke fikk utbetalt feriepenger sluttoppgjør kommer med når du genererer feriepenger. 
Det er unødvending å endre arbeidssatus til "Aktiv" på den ansatte for å få utbetalt feriepenger.

Ansatte som har fått delutbetalt / alt av feriepenger tidligere, vil komme over til lønnsregistreringsbilde, men disse linjene blir korrigert/slettet når du kjører "Lønnsberegning alle".

 

Skattetrekk

Ordinære feriepenger opptjent ifjor som utbetales i år, er trekkfri på utbetalingstidspunktet. Men vær kjent med at feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn.

Feriepenger over 60 år og feriepenger som utbetales i andre år enn ferieåret, for eksempel ved sluttoppgjør eller ved bruk av utbet. av feriepenger opptjent tidligere år, er trekkpliktige på utbetalingstidspunktet.

Bidragsytere