avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
Tone Persdatter1
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 108 Visninger

Utenlandsk pendler kan bli behandlet etter to forskjellige ordninger.

1 - De som har skattekort med kildeskatt (trekkprosent 25 eller 16,8).

2- De som har skattekort uten standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..)


1- skattekort med kildeskatt

Er det skattekort med kildeskatt vil dekning av mat, losji og reiseutgifter være trekkpliktig og også aga-pliktig avhengig av A1. Dette selv om vedkommende er pendler.

 

Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr.
Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5600, AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja
Godtgjørelse kost hotell/pensjonat/privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag

1500

AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja

           
 Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig

 

 

 

2600

AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja

 Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Bolig    

1600

AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja

 Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji    

1601

AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja

           
Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet    

2204

AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja

Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil  

 

2302

AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja

           

 

 

2- skattekort uten standardfradrag / kildeskatt
Standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..)

Reiseutgifter

Det kan dekkes reiseutgifter for besøk i hjemmet inntil kr 97.000 pr år (2019). Gjelder ved naturalytelse og ved refusjon.

Bilgodtgjørelse:

Inntil 50.000 km: kr 1,56 pr km  Fra 50001 - 75000 km: kr 0,76 pr km

Til sammen maks 97.000 for disse godtgjørelsene også. 

 

Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr.
Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn  

5602

AGA=Nei

Skatt=Nei

Godtgjørelse kost hotell/pensjonat Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag

1500

AGA=Nei

Skatt=Nei

 

Godtgjørelse privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost    

1501

AGA=Ja/Nei

Skatt=Ja

Kostbesparelse i hjemmet

(ved fri kost eller refusjon av alle måltider)

Naturalytelse

Kostbesparelse i hjemmet

 

Antall døgn  

5400

AGA=Ja/Nei

Skatt=Ja

 

           
 Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig

 

 

 

2603

AGA=Nei

Skatt=Nei

 Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Arbeidsopphold losji    

1600

AGA=Nei

Skatt=Nei

 Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji    

1601

AGA=Ja/Nei

Skatt=Ja

           
Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet   Antall reiser / Utlending med opphold i Norge

2201

AGA=Nei

Skatt=Nei

Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer

Antall reiser / Utenlandsk pendler med skattekort

uten standardfradrag

2301

AGA=Nei

Skatt=Nei

Besøksreise godtgjørelse - annet Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet   Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag / Antall reiser

2201

AGA=Nei

Skatt=Nei

Besøksreise - trekkpliktig - utover grense Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet    

2204

AGA=Ja/Nei

Skatt=Ja 

Bidragsytere