avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Mateusz Szramka VISMA ‎29-01-2019 10:05
I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Avendo Lønn og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent.   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Avendo Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Hvordan registrere overtidsmat og den trekkpliktige delen i Visma Avendo Lønn regler fra 2019.   Så lenge godtgjørelsen / utbetalingen er innenfor reglene for at godtgjørelsen er trekkfri er det ingen rapportering i a-meldingen. Maks beløp for 2019 er kr 200.   Hvis  godtgjørelsen / utbetalingen er utenfor reglene for at godtgjørelsen er trekkfri, rapporteres dette på en lønnsart med a-meldingsnummer   1300. For eksempel   lønnsart 30. Du kan selvsagt lage en kopi av lønnsarten eller endre navn etter ditt eget ønske. 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Support har fått spørsmål om det er mulig å lage seg demo/test firma. Det er det og gjøres på følgende måte: 1- I oppstartsbildet i Visma Lønn, velg "Nytt firma". Oppgi et ønsket navn. Legg inn nødvendig informasjon, IKKE bruk samme org.nr som i ditt vanlige firma.  Du kan opprette fiktive org.nr på denne siden: http://prag.matisk.com/. Hvor mange firmaer du kan opprette styres av ditt firmas lisens. Alle kunder har mulighet til å opprette 2 firmaer.  2- Opprett det antall ansatte som du ønsker. Fødselsnr. finner du her: http://prag.matisk.com/    Hvis du skal lage testfirma som også skal brukes til test mot Visma.net. Gjør da følgende i tillegg til ovenstående. 3- Logg inn i Visma.net, Admin, Firmaer, opprett et nytt firma.  Bruk samme org.nr. som i pkt. 1 over. Kryss av for at firmaet er "Testfirma".   Dette valget er ikke mulig å endre senere.   Alle brukere som kun er knyttet til dette firmaet vil ikke bli belastet i hht gjelde priser.    De "ansatte" må da ha egne e-postadresser. Vi anbefaler at du IKKE bruker din vanlige adresse. Du kan lese mer om hvordan lage e-post alias her.  - https://www.dinside.no/data/du-har-uendelig-mange-gmail-adresser/61264928 Følgende er da mulig. Du oppretter deg en gmail konto. Hvis du da heter "Ole", så forsøker du å opprettet en konto som for eksempel "olevnet" for "Ole Visma net". Så inne på test ansatt nummer en legger du da inn e-postadressen "olevnet+1@gmail.com". Vi anbefaler videre at nummeret du legger inn er overensstemmende med ansattnummer.  Hvis du har flere testfirmaer, så kan du for eksempel bruke adressen "olevnet+1Demo1@gmail.com" og "olevenet+1Demo2@gmail.com".  Hvor " olevnet+1Demo1" er ansatt 1 i testfirma "Demo1" og "olevenet+1Demo2" ansatt 1 i testfirma "Demo2".  
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger:     Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hake på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.    
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.    I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:   Eksempel 1 En ansatt skal ut i 100% permisjon der arbeidsgiver utbetaler full lønn under permisjonen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon". Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.   Eksempel 2 Far er ansatt i 100% stilling men skal ut i foreldrepermisjon. Far ønsker å utsette foreldrepengeperioden for å jobbe heltid, og har søkt om utsettelse. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første permisjonsdag registreres. Sett haken på for "Utsettelse av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.   Eksempel 3 Far skal ut i foreldrepermisjon men ønsker å forlenge foreldrepengeperioden for å jobbe deltid. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Foreldrepenger: Kontroller at "Startdato foreldrepenger" står med riktig dato. Her skal det datoen fra første fraværsdag registreres. Sett haken på for "Gradering av foreldrepenger" og angi perioden den ansatte er i arbeid. Under tabellen "Gradering av foreldrepenger" skal du oppgi "Fra dato" og "Til dato". Legg også inn "Arbeidstidsprosent". Det er den prosentandelen den ansatte er i arbeid. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene. Dersom NAV utbetaler full lønn utover de første 16 dagene så skal ikke   fanen "Refusjon" fylles ut.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Avendo Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser. I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. foreldrepenger:   Eksempel 1 En ansatt har vært borte fra arbeid mer enn 10 dager på grunn av sykt barn. Arbeidsgiver betalt full lønn under fraværet og har krav til å få refundert fra den 11. dagen. Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" er korrekt. Omsorg/pleiepenger: Sett på haken for at "Arbeidsgiver har utbetalt pliktige dager". I feltet "Fraværsperiode" skal det angis datoene for fraværsperioden. Dersom den ansatte er borte f.eks. 4 timer hver dag, så må dette spesifiser under feltet "Delvis fravær". Her legges det inn dato og antall timer. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under permisjonen. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet under fanen "Informasjon". Dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over denne fanen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎21-01-2019 08:56
  Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir.   Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Skjemaet er tilgjengelig på www.altinn.no og er mulig å sende for f.eks. ansatte som skal ut i foreldrepermisjon fra 01.01.2019. Dette er for å sikre ferske inntektsopplysninger fire uker før foreldrepermisjonen starter. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn Registrering av fravær I versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender meldingen til Altinn.   Merk! Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   Det er viktig at de ansatte har tildelt riktig fraværsmal for at beregningene i inntektsmeldingen blir riktige.    La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:      Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.       Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel / Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".   Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned".   Du kan leser mer  om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen i vår artikkel "beregnet gjennomsnittlig inntekt - hvilke a-meldingsnr. er inkludert i grunnlaget?"   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til:   Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode/avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne tabellen gjelder kun ytelsen "Sykepenger". Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB!   Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Dette brukertipset er relatert til brukertipset for "Digital inntektsmelding". Her ligger det en oversikt over alle ordinære inntektsbeskrivelser som blir med i grunnlaget for den beregnede inntekten pr. måned i inntektsmeldingen.   Kontantytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 3700                       fastloenn 9200                      timeloenn 6300                        honorarAkkordProsentProvisjon 3800                       fastTillegg 9700                        uregelmessigeTilleggKnyttetTilArbeidetTid 9800                        uregelmessigeTilleggKnyttetTilIkkeArbeidetTid 4500                       helligdagstillegg 8400                        styrehonorarOgGodtgjoerelseVerv 5200                        kommunalOmsorgsloennOgFosterhjemsgodtgjoerelse 1300                      annet 2100                        beregnetSkatt 4600                       hyretillegg 4650                        ikkeSkattepliktigLoennFraUtenlandskDiplomKonsulStasjon 5860                        loennForBarnepassIBarnetsHjem 5861                        loennTilPrivatpersonerForArbeidIHjemmet 5862                       loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon 5800                      loennTilVergeFraFylkesmannen 2450                       betaltUtenlandskSkatt   Utgiftsgodtgørelse 1301                      annet 1500                       arbeidsoppholdKost 1600                       arbeidsoppholdLosji 2200                       besoeksreiserHjemmetAnnet 2300                       besoeksreiserHjemmetKilometergodtgjoerelseBil 3200                      elektroniskKommunikasjon 3600                       fastBilgodtgjoerelse 4900                      kilometergodtgjoerelseBil 6900                       reiseAnnet 7100                       reiseKost 7500                       reiseLosji 8250                       smusstillegg 8300                        stipend   Naturalytelse A-meldingsnr.        Inntektsbeskrivelse 5600                      kostDoegn 5900                      losji 1320                      annet 8100                      skattepliktigDelForsikringer 2500                      bil 5500                      kostDager 7700                      rentefordelLaan 2600                      bolig 3200                      elektroniskKommunikasjon 1100                      aksjerGrunnfondsbevisTilUnderkurs 6201                      opsjoner 5400                      kostbesparelseIHjemmet 4300                      friTransport 2000                      bedriftsbarnehageplass 9100                      tilskuddBarnehageplass 2202                      besoeksreiserHjemmetAnnet 4600                      innbetalingTilUtenlandskPensjonsordning 2510                      yrkebilTjenestligbehovListepris 2512                      yrkebilTjenestligbehovKilometer
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Feil i A-meldingen om manglende informasjon om tidligere innmeldt permisjon Feil i tilbakemeldingen:   Mangler sluttdato  I dette eksempelet ser vi at er det permisjonen med id: 5-20150101 som mangler informasjon (markert med gul trekant). Denne har da mest sannsynlig ikke blitt meldt som avsluttet. Dette kan skyldes at det har manglet en til dato inne på fanen "Arbeidsforhold/Arbeidsstatus" på denne ansatte:     Merk at ved permisjoner så rapporterer A-meldingen per i dag kun 6 måned tilbake i tid. Så hvis vi i dette eksempelet legger inn en til dato i februar og sender A-melding for september, så vil ikke A-meldingen klare å fange opp datoen. Det må da sendes inn "kun ansattopplysninger" for august for å melde sluttdatoen på denne permisjonen, og deretter erstatte a-meldinger til den måneden du er i nå.    MERK! Du kan ikke endre startdato på permisjon eller endre "Type permisjon" på permisjoner som er sendt til a-meldingen. Hvis det er satt inn feil startdato eller type permisjon må denne linjen sluttmeldes, og man må opprette en ny linje.      
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
 Feil i tilbakemeldingen: "Rapportering mangler: Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold". Bytte lønnssystem/regnskapsfører. Noen opplever å få en slik feil i tilbakemeldingen ved innsending av A-melding: Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en måned, men mangler neste måned. A-ordningen "etterlyser" inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og som var med i a-meldingen foregående måned. Dette skyldes at det i forrige A-melding ikke var med opplysninger om sluttdato. Dette kan skyldes følgende: 1. Ansatt sluttet mer enn 6 mnd tilbake i tid Visma Avendo Lønn rapporterer en sluttet ansatt i 6 måneder etter sluttdato. Det vil si at om den ansatte har sluttdato i f.eks. juni så vil systemet rapportere denne sluttdatoen frem til desember samme år.   Men hvis du nå legger inn en sluttdato som er mer enn 6 måneder tilbake i tid, vil denne ansatte uansett være med i neste innsending. Men hvis du må erstatte denne a-meldingen så har Visma Avendo Lønn satt kryss i feltet "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" under "Arbeidsforhold fanen:     Dette betyr at den ansatte ikke er med på erstatningsoppgaven og du vil få melding om åpent arbeidsforhold. Du må da fjerne krysset i  "Avsluttet arbeidsforhold, ferdig innrapportert" og sende inn en ny erstatningsoppgave.   Arbeidsforhold som sendes inn og er eldre enn 6 måneder, vil få satt på krysset i feltet.    3.   Direkte registrering i Altinn Det har blitt sendt inn a-melding både fra lønnssystemet og via 'Direkte registrering/A01 i altinn. Gjør du dette får du garantert avvik! Bruker du lønnssystem, skal du ikke i tillegg bruke direkte registrering. Da må all rapportering og korrigering skje fra lønnssystemet. Løsning på dette vil være å nulle ut A-meldingen som ble registrert i Altinn. 4. Skifte av lønnssystem/regnskapsfører Det er 2 løsninger: Kontrollen i Altinn er slik at det må sendes inn samme antall eller flere fødselsnr. som forrige måned. Dvs. ansatt må ha samme arbeidsforholdstype og ansattdato i nytt lønnssystem eller hos ny regnskapsfører. Sett alle ansatte som «sluttet» i gammelt lønnssystem/regnskapsfører med sluttdato dagen før overgangen til nytt system og send inn kun ansattopplysninger via det gamle lønnssystemet. Deretter registrerer du de ansatte i det nye systemet/regnskapsfører. Startdatoen, altså ansattdatoen, i det nye systemet må være dagen etter sluttdatoen i det gamle systemet. Merk at dersom du bytter til Visma Avendo Lønn har du mulighet til å registrere opprinnelig ansattdato. Dette gjør du i feltet «Ansatt første gang» inne på fane «7-Personalopplysninger». 5. Henger igjen i tidligere innsendt A-melding De ansatte er innrapportert i en A-melding som er innsendt tidligere i foregående måned og som ikke er slettet eller nullstilt- og som da fortsatt er gjeldende. I tilbakemeldingen ser du hvilke meldinger som er gjeldene, altså de linjene som står som "Mottat leveranse" med et pluss-tegn foran, se under:   Løsningen på dette vil da være å nullstille alle innsendte a-meldinger for foregående måned, og deretter nullstille den for nåværende måned. Så må det da sendes på nytt på vanlig måte, først for foregående måned og deretter nåværende. 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
 I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn. Regler Dersom en arbeidstaker har flere kortere, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen har varighet av over 14 dager i løpet av et år, er de rapporteringspliktig.  Man skal rapportere både lønnede og ulønnede permisjoner.  Følgende skal regnes som permisjon (listen er ikke uttømmende): Kurs/studier o.l. som ikke er pålagt av arbeidsgiver og som innvilges etter ønske fra den ansatte Velferdspermisjoner over 14 dager Permisjoner nevnt i arbeidsmiljøloven § 12, som svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, ved barns- barnepassers sykdom (hvis samlet over 14 dager), omsorg for pleie av nærstående (hvis samlet over 14 dager), ved militærtjeneste, offentlige verv.  Kortere permisjoner enn 14 dager er ikke pliktige å rapportere, men flere kortere permisjoner som varer i en periode utover 14 dager, men ikke er sammenhengende, er rapporteringspliktige hvis disse til sammen vil overstige 14. dager. I Visma Avendo Lønn Bruker du ikke fravær i Visma Avendo Lønn kan du gjøre det fra ansattbildet. Dersom den ansatte er i permisjon må arbeidsstatus endres til "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn". Her må det legges inn en startdato på permisjon samt en permisjonsprosent. Dette tas med i A-meldingen. Det er valgfritt å legge inn en dato for "Forventet tilbake". Registrer f.eks. "Arbeidsstatus" til "Permisjon", "Type permisjon" til "Foreldrepenger" "Perm. fra dato" til 10.01.19 og "Perm.prosent" 100 %. Når du lagrer den ansatte vil du få opp en dialogboks om at det vil bli gjort endringer i historikken og i Arbeidsforholdfanen under Arbeidsstatus. Her vil systemet alltid foreslå dagens dato, og du må selv passe på å rette til den riktige permisjonsdatoen.     Når dette er lagret, vil det under "Arbeidsforhold/Arbeidsstatus" se slik ut:     Merk!   Du kan ikke endre "Fra dato" eller "Type permisjon" i dette bildet. Hvis det er feil startdato eller type permisjon må du sette samme "Til dato" som "Fra dato" og sette "Perm. prosent" til 0, deretter opprette en ny linje med riktige opplysninger.    For å kontrollere hvilke opplysninger som kommer med i A-meldingen anbefaler vi at du tar ut rapporten "A-melding permisjoner". Denne finner du under: "Utskrifter/Kontrollrapporter a-melding/A-melding permisjoner". Ta utvalg på den perioden du skal sende A-melding for.      Merk! Skal den ansatte settes som aktiv igjen må du sette "Arbeidsstatus" til "Aktiv" og lagre. Du vil her også få opp en dialogboks om endring av historikk. Her legger du inn datoen den ansatte skal være aktiv fra. Da vil historikken og Arbeidsforhold/Arbeidsstatus oppdatere seg automatisk.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
 Hvis lønnsarten ikke brukes hver måned på de ansatte, kan det være at du skal sette "1-Prosenttrekk" i kolonnen "Forsk.trekk".
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Den digitale inntektsmeldingen vil gjelde for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger For de ansatte som skal ut i foreldrepermisjon fra 1. januar vil skjemaet være tilgjengelig fra 4. desember 2018. Dette er for å sikre ferske inntektsopplysninger fire uker før foreldrepermisjonen starter. Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker. Digital inntektsmelding i Avendo Lønn I versjon 13.10 av Avendo Lønn kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Skal du sende inn en inntektsmelding digitalt må du gå på fraværsregistreringen. Det gjør du ved å trykke på "Fravær" i hurtigmenyen eller velg i menyen "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Hent aktuell ansatt og velg arkfanen "3 - NAV".  Fravær som er mer enn 16 kalenderdager og fraværskode for "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.   For å sende inntektsmeldingen må du: Huke av for "Send inntektsskjema" på aktuelt fravær Trykke på knappen "Inntektsmelding".   Inntektsmelding Du får nå opp skjermbilde Inntektsmelding - 1 Informasjon      Når du tar ut en inntektsmelding blir det generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavnet, hva slags type ytelse og startdato på fraværet.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Nå er veiledningen for årsavslutning 2018 og oppstart 2019 i Visma Avendo Lønn klar - og du kan laste ned  Årsavslutningsboka 2018  i vedlagt pdf-dokument
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎05-12-2018 11:01
Fremgangsmåten for å flytte data for Visma Avendo Lønn fra en maskin til en annen foregår i fem steg. Disse finner du under.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Har du utbetalt feriepenger/sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring. Du kan ikke bruke standard lønnsart 290 /6510 eller 295/6560 til å korrigere med da feriepenger er allerede utbetalt og har tømt feriepengelista. Da må du kopiere/lage en ny lønnsart som du korrigerer med. Kopier standard lønnsart  292   - Feriepenger til gode fra tidligere år.   Opprett en trekkfri kjøring hvor du bruker den nye lønnsarten. Har det blitt trukket skatt av feriepengene/sluttoppgjøret korrigeres det manuelt som en vanlig korrigering. Vi har et brukertips på hvordan korrigere en godkjent lønn .    Etter godkjenning må denne nye lønnskjøringen sendes inn til Altinn på vanlig måte.  MERK!   Den nye lønnsarten for korrigering av feriepenger vil ikke påvirke feriepengelista. Dvs at beløpet som er av feriepenge til gode vil fortsatt stå til 0. Korrigeringen er kun i forhold til innberettning og betaling.  Når feriepenger skal utbetales på nytt må du bruke den nye lønnsarten til å manuelt utbetale det den ansatte skal ha i feriepenger/sluttoppgjør. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-11-2018 10:58
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-11-2018 10:57
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-11-2018 10:57
Nedlastinger