avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Magdalena Swiezak VISMA ‎06-02-2020 14:27
Ved noen feil må man reinstallere Visma Avendo Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-01-2020 13:04
Du har mulighet til å hente opp flere kolonner i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-01-2020 13:00
Support ser at mange kunder har fått brev fra Skatteetaten om "R apportert null i antall døgn eller kilometer i 2019".    Grunnen til det er at transaksjonene under "Forespørsel / Godkjent lønn" mangler antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn".  Brevet refererer til at det må korrigeres tilbake på den måneden rapporteringen skjedde.    Sett riktig antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn" under "Forespørsel / Godkjent lønn". Videre må de lønnskjøringene hvor antall ikke har blitt rapporteres erstattes i A-meldingen.  Les mer her hvordan du sender erstaningsmelding.   Grunnen til at antallet ikke har blitt rapportert inn for 2019 kan være at lønnsarten du har bruk har på huke for "Sette verdi i antall T1 og beløp T1 til 0".  Det kan du se under "Grunndata / lønnsarter / lønnsarter / Lønnsartliste". Kolonnen må hentes frem ved   tabelloppsett.  Sjekk at lønnsarten som har blitt brukt ikke har noe huke i den kolonnen for at du ikke skal få feil fremover:       Det er også viktig at lønnsarter som skal rapportere antall til A-meldingen har behandlingsregel 3- sats*faktor*antall. Står lønnsarten med behandlingsregel 1- beløp vil Visma Lønn kun sende inn beløp. Samme fremgangsmåte som over for å rette antall under "Forespørsel / Godkjent lønn".   For tidligere år har ikke Skatteetaten reagert på at antall ikke har blitt rapportert inn.
Vis hele artikkelen
av Henrik Horn VISMA
Følgende må gjøres etter at du har fått installert patchen: 1. Gå under "Utskrifter / Manglende lønnsberegninger". 2. Kjør rapporten som heter "Kontroll alle lønnsberegninger" for lønnsår 2019. Rapporten vil vise om det er lønnskjøringer i 2019 som mangler lønnsberegninger. Har du tilgang til flere firmaer kan du velge det i menyen på høyre side. Trykk på eksport for å få ut rapporten i PDF.    Hvis det ikke er funnet noe feil - da har du sjekket og kontrollert at alt er riktig. Da trenger du ikke å gjøre noe mer.        Finner rapporten feil på en lønnskjøringen ser den slik ut:       Følgende må gjøres hvis rapporten viser at du har feil i lønnsberegninger: 1. Ta ut rapporten som heter "Retter manglende lønnsberegninger" som ligger under mappen "Manglende lønnsberegninger". Velg lønnsår 2019 og forhåndsvisning. Denne kan også kjøres på tvers av firmaer så lenge du har tilgang til de. Rapporten vil automatisk rette alle lønnskjøringene som mangler lønnsberegninger.        Når den rapporten har blitt kjørt har du rettet feilen med manglende lønnsberegninger og er ferdig.    Dersom du opplever at rapporten "Retter manglende lønnsberegninger" feiler så må du   kontakte support  slik at vi kan hjelpe deg videre.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Registrering av antall dager om bord for sjøfolk For sjøfolk med hovedbeskjeftigelse om bord på skip i fart, skal faktisk antall døgn om bord oppgis. Det må gjøres med en egen lønnsart med rett A-meldingsnr 7751. Dette skal kun registreres som en tilleggsopplysning.  Hvis det viser seg at det er innrapportert feil antall dager i en tidligere innsendt A-melding, er det ikke nødvendig å korrigere denne. Antall dager kan i stedenfor korrigeres ved en senere anledning. Det er ikke nødvending at antall døgn om bord er korrekt pr. måned, så lenge det innrapporteres korrekt antall totalt i løpet av året.    For at antall døgn skal rapporteres må de ansatte være haket av for "Sjømann" i Ansattlister, og transaksjonen må ha skatte- og avgiftsregel "nettoloennForSjoefolk" eller "saerskiltFradragForSjoefolk".   Eksempel på lønnsart kan du se her:  
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Det er utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Avendo Lønn. I Visma Avendo Lønn er inntektskombinasjonene som skal identifisere de ulike ytelsene i a-meldingen spesifisert med et a-meldingsnummer.  For at du lettere skal vite hvilke a-meldingsnummer du skal bruke på lønnsartene har vi utarbeidet et kodespeil. Kodespeilet viser de gamle lønns- og trekkodene og hvilke inntektskombinasjoner og a-meldingsnummer som erstatter disse.  Du kan laste ned denne oversikten under.   Vær oppmerksom på at Altinn.no også har et kodespeil som kan være til hjelp. Denne oversikten er oppdatert pr. 24. januar 2020.    Vær oppmerksom på at det kan komme nye inntektskombinasjoner. Det er ikke alltid disse vil passe til en gammel LT-kode. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å "glemme" gamle LT-koder og isteden forholde seg til   veiledningen for A-ordningen. Hva trenger du å tenke på hvis du har en innektskombinasjon som du ikke finner i oversikten? - Det som er viktig er, skal det beregnes arbeidsgiveravgift eller ikke.  Skal beløpet rapporteres som trekkpliktig eller ikke.  Det er primært disse to spørsmålene du må ta stilling til. 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Ansatte skal innrapporteres på både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Hvis deres firma ikke har virksomhetsnummer må dere søke om dette. Hvis dere må sende a-melding før dere har fått virksomhetsnummer kan dere bruke juridisk organisasjonsnummer på arbeidsstedet, men må endre til virksomhetsnummer da dere får det. Les mer om dette på skatteetatens side her.   Dette brukertipset beskriver hvordan du endrer fra juridisk organisasjonsnummer til virksomhetsnummer på Arbeidssted. For å få sendt inntektsmelding fra Visma Lønn må du ha virksomhetsnummer på arbeidsstedet.   1. Hvis ditt firma kun har ETT virksomhetsnummer:   1. Gjør ferdig alle a-meldinger i f.eks januar 2019. 2. Gå inn på Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Arbeidsteder 3. Hent frem 1 - "Hovedarbeidssted" 4. Fjern det juridiske organisasjonsnummeret og legg inn virksomhetsnummeret 9 siffer uten mellomrom. "Lagre".     2. Hvis ditt firma har flere virksomhetsnummer:   1.Sett alle ansatte som sluttet siste dag i en mnd, f.eks 31.01.19. La det juridiske organisasjonsnummeret ligge på arbeidsstedet, send Kun ansattopplysninger for januar 2019. 2.På "Hovedarbeidssted" endrer du fra juridisk org.nr til et av virksomhetsnummerne. 3.Opprett flere arbeidssteder med de andre virksomhetsnummerene. 4.Sett alle ansatte som aktive igjen første dag i måneden etter, f.eks 01.02.19. Endre Hovedarbeidssted på de ansatte som skal på de/det andre virksomhetsnummerne. 5.Send a-melding som vanlig for februar.   MERK!   Du kan ikke opprette et nytt arbeidsted og legge inn virksomhetsnummer der, samtidig som du har det juridiske organisasjonsnummeret på et annet arbeidsted, da får du ikke sendt inn a-melding.   MERK!   Hvis du må sende a-melding tilbake i tid der du opprinnelig hadde det juridiske organisasjonsnummeret på arbeidstedet, må du legge tilbake det juridiske org.nr for at du ikke skal få åpent arbeidsforhold på de ansatte.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Veldedige og ideelle organisasjoner er skattefrie organisasjoner som er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om det totale beløpet. Det skal da beskattes for kr 10 000 og beløpet som overskrides. Skatteetaten har presisert at de håndterer beløp under innberetningsgrensen ved bruk av skatte - og avgiftsregelen "SkattefriOrganisasjon".   I Visma Avendo Lønn må du gjøre følgende: Gå inn i "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".       Når denne huken er på så vil alle lønnstransaksjoner som gjelder utbetaling av lønn automatisk få teksten "SkattefriOrganisasjon" i kolonnen "Skatte- og avgiftsregel". Denne kolonnen kan du se i Forespørsel / Godkjent lønn, eller hente inn kolonnen via Tabelloppsett i lønnsregistreringen.   Ved bruk av denne skatte- og avgiftsregelen så vil Skatteetaten ta hensyn til om denne ansatte har fått lønnsutbetaling over grensen for innberetning. Skatteetaten vil da bruke dette for å avgjøre om lønnsutbetalingen skal være med på selvangivelsen eller ikke.. NB! Den nye skatte -og avgiftsregelen gjelder ikke for trekkfrie godtgjørelser.  Disse har en adskilt grense på kr 10 000. Vi har fått tilbakemelding fra Skatteetaten at det ikke er nødvendig med denne skatte- og avgiftsregelen på trekkfrie godtgjørelser.   Nyhet!   Fra og med versjon 14.10 så vil Visma Avendo Lønn automatisk håndtere trekkfritaket på kr. 10 000. Dette betyr at det ikke blir beregnet forskuddstrekk før lønn på den ansatte er overskredet kr. 10 000.   Ønsker den ansatte å få beregnet forskuddstrekk fra første krone så kan du hente inn kolonnen "Skattefri org. alltid trekke skatt" på den ansatte i tabellen "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger". Her kan du sette hake for denne kolonnen. Det er ikke nødvendig å opprette noen egne lønnsarter for skattefrie organisasjoner.   Ideell organisasjon uten arbeidsgiveravgift Vær oppmerksom på at plikten til å betale arbeidsgiveravgift skal gjelde selv om beløpet er under kr 10 000. I tilfeller der skattefrie institusjoner og organisasjoner anses som veldedige og allmennyttige skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Dette fritaket gjelder bare dersom den totale lønnsutgiften er opp til kr 700 000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 70 000 per ansatt. Lønnsutgifter til næringsvirksomhet inngår ikke i grensebeløpet. Hvis din organisasjon er innen for disse reglene må du bruk en lønnsart med a-meldingsnummer 5862. Eksempel på lønnsart som kan brukes finner du   her.  Ideelle organisasjoner kan bruke forenklet a-melding. Dette støttes ikke av Visma Avendo Lønn og innsending gjøres vi vanlig a-melding. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎30-12-2019 13:16
Nå er veiledningen for årsavslutning 2019 og oppstart 2020 i Visma Avendo Lønn klar - og du kan laste ned vedlagte pdf-dokument. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎24-10-2019 11:27
Løsning på hvordan du håndterer ambulerende virksomhet i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎09-10-2019 11:00
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere som skal sende inn inntektsmelding  til NAV for sine arbeidstakere som gjelder fra 1. januar 2019 må forholde seg til digital rapportering. Det vil fra da ikke være mulig å sende inntektsmelding på papir. Skjemaet er også tilgjengelig på   www.altinn.no . Arbeidsgiver skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker.   Den digitale inntektsmeldingen gjelder for: Sykepenger Foreldrepenger Svangerskapspenger Pleiepenger Omsorgspenger Opplæringspenger Digital inntekstmelding i Visma Avendo Lønn Registrering av fravær NB! Du trenger versjon 14.00 for å kunne sende inntektsmelding på sykepenger og svangerskapspenger da det er denne versjonen som sender med første fraværsdag.   Fra versjon 13.10 av Visma Avendo Lønn så kan du ta ut inntektsmeldingen og sende den digitalt til Altinn. Innsendingsmetoden som blir brukt er den samme som ved innsendelse av f.eks. A-melding.   I dette brukertipset skal vi forklare deg generelt om hvordan du kan registrere fraværet, forklaring av felter på inntektsmeldingen og hvordan du forhåndsviser og sender inntektsmeldingen til Altinn. Nederst på denne siden vil det ligge link til flere brukertips med flere eksempler for registrering av foreldrepenger, sykepenger, omsorgspenger osv.   Merk! Selv om Visma Avendo Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verider med utvalg og beløp.   La oss ta et eksempel: Morten blir sykemeldt fra 10.12.2018. I fraværsregistreringen registreres det en sykemelding med startdato 10.12.2018 (forutsettes at dette er sykemelding på over 16 dager).   Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner/Fravær/Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet:     Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær (se punktene ovenfor) som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen.     Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".   Nå får du forhåndsvist inntektsmeldingen:   Inntektsmeldingen blir generert et neste ledig nummer. Beskrivelsen vil inneholde ansattnavn, hva slags type ytelse det er og startdato på fraværet. Trykk   her   for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon       I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned I dette feltet vil den gjennomsnittlige beregnede inntekten legges til. Systemet vil alltid sjekke først om den ansatte har fått ny årslønn de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Hvis det er tilfelle, så vil ny månedslønn legges til grunn. For timelønnede ansatte så er det ny timesats * antall timer pr. måned.   Dersom systemet ikke finner noe lønnendring, så vil det beregnes et beløp ut i fra det som er gjennomsnittlige utbetalt de siste tre kalendermånedene fra første fraværsdag. Beregningen skjer ut i fra lønnskjøringene som ligger i de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag og dividere det på tre.   I vårt eksempel:    Visma Avendo Lønn vil se på alle lønnskjøringene med utlønningsdato innenfor kalendermåned september, oktober og november. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se   her. Hvilke lønnskjøringer som blir med vil være enklest å se i "Forespørsel/Status lønnskjøring" hvor du ser på "Utlønningsdato".     Deretter kan du gå inn på "Forespørsel/Godkjent lønn" og filtrere etter lønnsår, ansattnr., de lønnskjøringene som er gjeldende og inntekter som er inkludert i sykepengegrunnlaget (se litt lenger opp hvilke koder dette gjelder).       Dette beløpet summeres og divideres på 3 og vil gi deg beløpet som foreslås i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Dette beløpet er kun et forslag fra lønnssystemet og kan overstyres dersom dere kommer fram til at beløpet skal være noe annet enn hva systemet foreslår.    I vårt eksempel: Totalen i "Godkjent lønn" utgjør beløpet 204 447. 204 447 / 3 = 68 149. Dette er det samme beløpet vi finner i feltet "Beregnet inntekt pr. måned". Du kan leser mer  her   om hvilke transaksjoner (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag). MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   I vårt eksempel: (68 149 / 21,67) * 11 = 34 593,49 Grunnen til at systemet beregner 11 dager er fordi de første 16 dagene inneholder: 7-8 desember og 14-15 desember = lørdag og søndag 25. desember = helligdag   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger/varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermånedene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie   Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Avendo Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   5 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".    Naturalytelser faller bort     Visma Avendo Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel/Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Avendo Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Avendo Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel/Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   I vårt eksempel så har den ansatte mottatt elektronisk kommunikasjon som går på A-meldingsnr. 3200.   Her er et annet eksempel: En ansatt har fått elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Dersom i vårt eksempel at firmabil fallert bort og elektronisk kommunikasjon ikke faller bort, så kan du markere og slette transaksjonen for elektronisk kommunikasjon. Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Avendo Lønn tar med i beregningen.   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.     I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   NB!   Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Avendo Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎23-09-2019 14:01
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Avendo Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på behandlingsregel, eller krever manuell inntasting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎04-09-2019 10:16
Det er laget nye regler for beskatning av varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo med virkning fra 2016.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎03-09-2019 13:23
Beskrivelse av rutinene fast og variablet forskudd
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎02-09-2019 13:39
Lønnsartnummer er tilfeldig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Anour Hannouch VISMA ‎18-07-2019 11:32
Fremgangsmåten for å flytte data for Visma Avendo Lønn fra en maskin til en annen foregår i fem steg. Disse finner du under.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mateusz Szramka VISMA ‎30-05-2019 10:41
Denne feilmeldingen kan komme når man skal logge seg inn i et firma. Det kan være flere årsaker til dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎29-05-2019 15:41
  Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Avendo Lønn. Innhold Generelt  Feriepengesats og feriedager Feriepenger tilgode Generering av feriepenger - alle ansatte Trekk i lønn ved ferieutbetaling Lønn/trekk for feriedager Feriedager bruk Manuell registrering av feriepenger Del-utbetaling feriepenger    Ansatte som sluttet i fjor Generelt   Etter den nye ferieloven trådte i kraft 1.januar 1990, har alle som arbeider i annens tjeneste rett til 10,2% av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Det stilles ikke lenger krav til arbeidsforholdets omfang og varighet. Se forøvrig "Lov av 29.april 1988". For arbeidstakere på skip og fiskere gjelder egne lover/forskrifter.   Feriedager og feriepengesats Feriedager og feriepengesats er individuelle i Visma Avendo Lønn. Se tabellen ”Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger” inne på den ansatte for å se hvilken sats som gjelder for den ansatte. Feriepenger tilgode Under "Utskrifter/Årsrapporter" så ligger rapporten "Feriepengeliste". Denne viser alle ansatte med grunnlag for feriepenger, feriepenger tilgode, tidligere utbetalt, opptjent over 60år, påløpt arbeidsgiveravgift m.m.  Generering av feriepenger - alle ansatte Velg "Lønnsregistrering" og opprett en lønnskjøring Overfør eventuelle faste transaksjoner  Gå ut av lønnsregistreringsbildet Velg "Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger".  Velg lønnsår og kjørenummer feriepenger skal genereres til.       I dialogen vil den automatisk sette et trekk på 25 dager. Da er det viktig at du i samme lønnskjøring overfører fastlønnen slik at du får trukket ut hele fastlønnen og differansen på 3,33 dager (over i neste måned) Vi anbefaler å endre navnet på lønnsarten til f.eks. "Trekk pga. 5 uker / 25dg ferie". Når du da overfører faste transaksjoner til lønnskjøringen trykker du som normalt bare OK.  Det er også en egen linje for trekk i lønn ved feriepengeutbetaling for ansatte over 60år.  Trykk OK. Gå tilbake til lønnsregistrering, du vil nå finne at alle feriepenger i lønnsregistreringen. Merk!   Husk at feriepenger for de over 60år er skattepliktige. LES OM TREKK VED FERIEPENGEUTBETALING HER.  Følg denne linken. MERK!  Ved genererering av feriepenger blir alle feriepengene oveført. Ved lønnsberegning blir beløpet korrigert for tidligere utbetalt.  Feriedager brukt Når ferie avvikles må du registrere det i fraværsregistreringen. Fraværsregistrering har du tilgang til fra hovedmenyen "Rutiner / Fravær / Registrering av fravær". Velg den ansatte det gjelder og merk de aktuelle dagene. Feltene "Feriedager brukt" og "Feriedager tilgode" blir da korrekt på lønnsslippen. Betale ut feriepenger til en person (helt eller delvis) Dersom du ønsker å registrere feriepenger manuelt, benyttes følgende lønnsarter i "Lønnsregistrering". Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) Feriepenger tilgode over 60 år (lønnsart 291 / 6520) Lønn/trekk ved feriepengeutbetalingen (lønnsart 285   / 6502) - kan kun brukes en gang pr. ansatt pr. lønnsår. Trekk ved feriepengeutbetaling over 60år (lønnsart 286)  Skal du utbetale alle feriepengene så tar du bare "Lønnsberegning alle" etter at du har lagt inn lønnsart 290 og 291. Da vil systemet hente feriepengene som ligger på feriepengelisten.  Del-utbetaling feriepenger       Dersom du ønsker å utbetale et forskudd av feriepenger tilgode, benytter du Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) i Lønnsregistrering. Angi antall dager eller beløp. Ansatte som sluttet i fjor Ansatte som sluttet i fjor, men ikke fikk utbetalt feriepenger sluttoppgjør kommer med når du genererer feriepenger.   Det er unødvending å endre arbeidssatus til "Aktiv" på den ansatte for å få utbetalt feriepenger. Ansatte som har fått delutbetalt / alt av feriepenger tidligere, vil komme over til lønnsregistreringsbilde, men disse linjene blir korrigert/slettet når du kjører "Lønnsberegning alle".   Skattetrekk Ordinære feriepenger opptjent ifjor som utbetales i år, er trekkfri på utbetalingstidspunktet. Men vær kjent med at feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn. Feriepenger over 60 år og feriepenger som utbetales i andre år enn ferieåret, for eksempel ved sluttoppgjør eller ved bruk av utbet. av feriepenger opptjent tidligere år, er trekkpliktige på utbetalingstidspunktet.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2019 være:    2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63   62 2. kvartal 58   60 3. kvartal 66   63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251   249 Ferie 25   25 Dager netto 226   224 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1695   1680   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.   3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg   tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
Utenlandsk pendler kan bli behandlet etter to forskjellige ordninger. 1 - De som har skattekort med kildeskatt (trekkprosent 25 eller 16,8). 2- De som har skattekort uten standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) 1- skattekort med kildeskatt Er det skattekort med kildeskatt vil dekning av mat, losji og reiseutgifter være trekkpliktig og også aga-pliktig avhengig av A1. Dette selv om vedkommende er pendler.   Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5600, AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Godtgjørelse kost hotell/pensjonat/privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja               Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Bolig     1600 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil     2302 AGA=Ja / Nei, Skatt=Ja                 2- skattekort uten standardfradrag / kildeskatt Standardfradrag (tabellnummer 7100 og til og med 72..) Reiseutgifter Det kan dekkes reiseutgifter for besøk i hjemmet inntil kr 97.000 pr år (2019). Gjelder ved naturalytelse og ved refusjon. Bilgodtgjørelse: Inntil 50.000 km: kr 1,56 pr km  Fra 50001 - 75000 km: kr 0,76 pr km Til sammen maks 97.000 for disse godtgjørelsene også.    Type ytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Tillegsinformasjon Ameldingsnr. Fri kost Naturalytelse Kost (døgn) Antall døgn   5602 AGA=Nei Skatt=Nei Godtgjørelse kost hotell/pensjonat Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost Antall døgn Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 1500 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse privat overnatting/hybel Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold kost     1501 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja Kostbesparelse i hjemmet (ved fri kost eller refusjon av alle måltider) Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet   Antall døgn   5400 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja                 Fri bolig/Refusjon bolig Naturalytelse Bolig       2603 AGA=Nei Skatt=Nei   Fritt losji/Refusjon losji Naturalytelse Arbeidsopphold losji     1600 AGA=Nei Skatt=Nei   Godtgjørelse losji Utgiftsgodtgjørelse Arbeidsopphold losji     1601 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja             Besøksreise refusjon/naturalytelse Naturalytelse Besøksreiser hjemmet annet   Antall reiser / Utlending med opphold i Norge 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - bil Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet kilometergodtgjørelse bil Antall kilometer Antall reiser / Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag 2301 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise godtgjørelse - annet Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet   Utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag / Antall reiser 2201 AGA=Nei Skatt=Nei Besøksreise - trekkpliktig - utover grense Utgiftsgodtgjørelse Besøksreiser hjemmet annet     2204 AGA=Ja/Nei Skatt=Ja 
Vis hele artikkelen