avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎13-06-2018 13:13
I noen tilfeller ønsker man en annen timelønnsfaktor på en lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-06-2018 11:22
Rutinen "masseoppdatering" er laget for å endre en verdi på flere poster samtidig i tabelloppsett.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-06-2018 11:10
Du har mulighet til å hente opp flere kolonner i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎04-06-2018 14:03
Det er enkelte lønnsarter som må ligge i tabellen "Lønnsartår" for at de skal virke slik det er tenkt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-05-2018 15:44
Importere timer til lønnsregistering i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎08-05-2018 11:29
Hvordan føre nettolønn i A-melding?
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut 3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere enn reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold.   Dersom du har utbetalt hele satsen som skattepliktig hittil i år så kan du korrigere dette på følgende måte: Opprett en trekkfri lønnskjøring Før en transaksjon på   lønnsart 135   med kr - 88 i sats og - 1 i antall Før en transaksjon på   lønnsart 123 med kr 88 i sats og 1 i antall Godkjenn denne kjøringen og send A-melding på den måneden det er utbetalt skattepliktig 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎04-05-2018 14:07
For personer bosatt i Norge er det skatteplikt til Svalbard når oppholdet er på minst 30 dager sammenhengende.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Avendo Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den. Innhold Muligheter i Excelarket Forberedelser i Visma Lønn Oppsett av lønnsjusteringsarket Felter som oppdateres i Visma Lønn Faste transaksjoner som skal beregnes ut ifra ny årslønn Du finner Excelarket i Visma Avendo Lønn under Rutiner / Registering / Lønnsjustering (Excel). Angi hva lønnsøkning er i % (evt overstyr for enkelte personer), oppdater - og du er ferdig!   Muligheter i Excelarket Lønnsopptrykk i % (med mulighet for overstyring per person) Lønnsopprykk fast krone-tillegg (med mulighet for overstyring per person) Ny årslønn pr lønnstrinn (Les mer om lønnstrinn   her). Stilling og ansiennitet gir lønnstrinn. Årslønn ut i fra det. For utfyllende forklaring til dette les   her. Forberedelser i Visma Avendo Lønn Ta sikkerhetskopi av lønnsdataene før du gjør noe i regnearket. Vurder om lønnsfastsettelsen skal foregå for hele bedriften eller pr. avdeling, prosjekt, ansattgruppe o.l. Personer som har ansettelsesstatus "Sluttet" leses ikke ut i regnearket.   Skal du gjøre lønnsfastsettelse ut ifra lønnstrinn (evt stilling og ansiennitet), bør dette være registrert på de ansatte i Visma Avendo Lønn før du starter arbeidet i Excel. Oppsett av lønnsjusteringsarket For at Excelarket skal fungere mot Visma Avendo Lønn må feltene i fanen "Innstillinger" være fylt ut. Sjekk derfor dette Klient/Firma   er firmanavnet dataene skal hentes fra og skrives til. Dette er det samme firmanavnet du får frem når du skal logge deg på Visma Avendo Lønn. Navnet må skrives på nøyaktig samme måte som det fremkommer i påloggingsvinduet.   Servernavn   er navnet på serveren hvor Visma Lønn er installert. Hvis Visma Avendo Lønn ikke er installert på en server skal servernavn være blankt.   Inneværende år   bestemmer på hvilket lønnsår opplysningene skal hentes fra.   Brukernavn/passord   er samme brukernavn og passord som brukes når du logger deg på Visma Lønn. Hvis det ikke benyttes brukernavn og passord ved pålogging skal disse feltene være blank. Hent ansiennitet fra ansiennitetsfeltet og ikke fra ansattdato   er normalt haket av, men er i reell bruk først hvis man bruker lønnsfastsettelse ut fra stillingen og ansiennitet (regulativ). Felter som oppdateres i Visma Avendo Lønn Feltene "Årslønn" og "Gjelder fra dato" oppdateres med knappen "Oppdater lønnsopplysninger". Ut ifra ny årslønn vil det også være naturlig å oppdatere faste transaksjoner med ny fastlønn og timesats, dette skjer ved hjelp av knappen "Generere nye faste lønnstransaksjoner". Det er viktig at du kontrollerer at beregnet ny årslønn pr. person er korrekt før du oppdaterer Visma Avendo Lønn, og at sikkerhetskopi før du starter oppdateringen. Faste transaksjoner som skal beregnes ut fra ny årslønn Faste transaksjoner som skal beregnes ut fra årslønn angis i fanen "Lønnsarter". Merk at lønnsarten for fastlønn alltid skal være den første lønnsarten. Vi anbefaler å la huken for "Oppdater kun lønnsarter som allerede ligger på den ansattes faste transaksjoner", da vil ikke fastlønn og timesats bli beregnet for andre faste transaksjoner enn det som allerede finnes pr. ansatt. NB! Har du lagt inn timesats på andre lønnsarter enn du angir her, må du vurdere hva satsen skal være på disse manuelt.  Utregning av ny timesats vil skje basert på samme opplysninger (timer pr. måned) som om du hadendret årslønnen manuelt. Tilsvarende også vedr personer med redusert stillingsprosent.    Etterbetaling - lønnsendring med tilbakevirkende kraft Om ny lønn registreres med tilbakevirkende kraft - har Visma Avendo Lønn en smart rutine for etterbetaling. Rutinen kan benyttes enten lønn endres som beskrevet over, eller om den endres manuelt. Etterbetalingsrutinen vil behandle også timelønnede,   les mer her Hva med timelønnede personer? Excel-arket tar kun utgangspunkt i ansattes nåværende årslønn. For å beregne ny timesats for timelønnede, må du evt først regne om lønnen deres i årslønn. Det går helt fint å angi at person med f.eks kr 200 i timen har en årslønn på kr 390.000 (basert på 1950 timer i året). Når du angir årslønn i ansattregisteret (og lagrer), MÅ du fjerne hake for fastlønn slik at kun timesats beregnes. Får denne person en lønnsøkning på 3%, vil rutinen regne ut ny årslønn til kr 401.700 og ny timesats til kr. 206. Personen vil selvfølgelig ikke få ny fastlønn beregnet (Forutsatt at haken i skjermbildet over er satt, "Oppdater kun lønnsarter som ligger på den ansatte").  Angitt årslønn på timelønnede vil verken skape problemer for A-meldingen eller for rapporteringer av tjenestepensjon/OTP   . Personene skal fremdeles stå som "timelønnet" i feltet avlønningstype.    Tips: Hvis det ikke er du som gjør selve lønnsendringen (gjøres av daglig leder, avd. leder mv.) kan du lagre arket, så sende det på e-post til aktuell leder. Så gjør denne ønskede endringer, sender arket tilbake til deg. Du trykker så på valgene som endrer årslønn og fastlønn / timelønn. Hvis leder trykker på knappen vil det ikke gjøre noen endring i Visma Lønn, da dette kun er mulig å gjøre av brukere som har tilgang til Visma Lønn.     Arket kan også sendes leder i sammenheng med f.eks. budsjettutarbeidelse for å simulere hva kostnadene blir ved lønnsøkning. 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  I dette eksempelet er det bruk kr 733 som sats. MERK! -   som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Avendo Lønn som utbetalter "full" sats. Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute og reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et system for dette.  Ved spørsmål om Visma.net Expense, ta kontakt med vår salgsavdeling på tlf:  23203450.   Nye   diett satser finner du her.   Hotell - innlands  Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131  - registreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -  registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - r egistreres på   lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr   159   - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459  - registreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr   159   - 30 % kr 48 = kr 111  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -  registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - r egistreres på   lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎25-04-2018 10:15
Vedlikehold av satsen for km / bilgodtgjørelse må gjøres av deg som bruker. Finn frem lønnsarten for bilgodtgjørelse (100/500) i lønnsartregistert og endre satsen.  Husk også å endre på lønnsarten for over 10000 km (101/501). Bruker du  Visma.net Expense vedlikeholder Visma disse satsene for deg.  
Vis hele artikkelen