avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎29-05-2019 15:41
  Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Avendo Lønn. Innhold Generelt  Feriepengesats og feriedager Feriepenger tilgode Generering av feriepenger - alle ansatte Trekk i lønn ved ferieutbetaling Lønn/trekk for feriedager Feriedager bruk Manuell registrering av feriepenger Del-utbetaling feriepenger    Ansatte som sluttet i fjor Generelt   Etter den nye ferieloven trådte i kraft 1.januar 1990, har alle som arbeider i annens tjeneste rett til 10,2% av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Det stilles ikke lenger krav til arbeidsforholdets omfang og varighet. Se forøvrig "Lov av 29.april 1988". For arbeidstakere på skip og fiskere gjelder egne lover/forskrifter.   Feriedager og feriepengesats Feriedager og feriepengesats er individuelle i Visma Avendo Lønn. Se tabellen ”Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger” inne på den ansatte for å se hvilken sats som gjelder for den ansatte. Feriepenger tilgode Under "Utskrifter/Årsrapporter" så ligger rapporten "Feriepengeliste". Denne viser alle ansatte med grunnlag for feriepenger, feriepenger tilgode, tidligere utbetalt, opptjent over 60år, påløpt arbeidsgiveravgift m.m.  Generering av feriepenger - alle ansatte Velg "Lønnsregistrering" og opprett en lønnskjøring Overfør eventuelle faste transaksjoner  Gå ut av lønnsregistreringsbildet Velg "Rutiner / Registrering / Generering av feriepenger".  Velg lønnsår og kjørenummer feriepenger skal genereres til.       I dialogen vil den automatisk sette et trekk på 25 dager. Da er det viktig at du i samme lønnskjøring overfører fastlønnen slik at du får trukket ut hele fastlønnen og differansen på 3,33 dager (over i neste måned) Vi anbefaler å endre navnet på lønnsarten til f.eks. "Trekk pga. 5 uker / 25dg ferie". Når du da overfører faste transaksjoner til lønnskjøringen trykker du som normalt bare OK.  Det er også en egen linje for trekk i lønn ved feriepengeutbetaling for ansatte over 60år.  Trykk OK. Gå tilbake til lønnsregistrering, du vil nå finne at alle feriepenger i lønnsregistreringen. Merk!   Husk at feriepenger for de over 60år er skattepliktige. LES OM TREKK VED FERIEPENGEUTBETALING HER.  Følg denne linken. MERK!  Ved genererering av feriepenger blir alle feriepengene oveført. Ved lønnsberegning blir beløpet korrigert for tidligere utbetalt.  Feriedager brukt Når ferie avvikles må du registrere det i fraværsregistreringen. Fraværsregistrering har du tilgang til fra hovedmenyen "Rutiner / Fravær / Registrering av fravær". Velg den ansatte det gjelder og merk de aktuelle dagene. Feltene "Feriedager brukt" og "Feriedager tilgode" blir da korrekt på lønnsslippen. Betale ut feriepenger til en person (helt eller delvis) Dersom du ønsker å registrere feriepenger manuelt, benyttes følgende lønnsarter i "Lønnsregistrering". Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) Feriepenger tilgode over 60 år (lønnsart 291 / 6520) Lønn/trekk ved feriepengeutbetalingen (lønnsart 285   / 6502) - kan kun brukes en gang pr. ansatt pr. lønnsår. Trekk ved feriepengeutbetaling over 60år (lønnsart 286)  Skal du utbetale alle feriepengene så tar du bare "Lønnsberegning alle" etter at du har lagt inn lønnsart 290 og 291. Da vil systemet hente feriepengene som ligger på feriepengelisten.  Del-utbetaling feriepenger       Dersom du ønsker å utbetale et forskudd av feriepenger tilgode, benytter du Feriepenger tilgode (lønnsart 290 / 6510) i Lønnsregistrering. Angi antall dager eller beløp. Ansatte som sluttet i fjor Ansatte som sluttet i fjor, men ikke fikk utbetalt feriepenger sluttoppgjør kommer med når du genererer feriepenger.   Det er unødvending å endre arbeidssatus til "Aktiv" på den ansatte for å få utbetalt feriepenger. Ansatte som har fått delutbetalt / alt av feriepenger tidligere, vil komme over til lønnsregistreringsbilde, men disse linjene blir korrigert/slettet når du kjører "Lønnsberegning alle".   Skattetrekk Ordinære feriepenger opptjent ifjor som utbetales i år, er trekkfri på utbetalingstidspunktet. Men vær kjent med at feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn. Feriepenger over 60 år og feriepenger som utbetales i andre år enn ferieåret, for eksempel ved sluttoppgjør eller ved bruk av utbet. av feriepenger opptjent tidligere år, er trekkpliktige på utbetalingstidspunktet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-05-2019 09:47
Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Avendo Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.   Tips fra support vedrørende utbetaling av feriepenger til ansatte med kildeskatt   Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger"   For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny".     Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt   Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus".     Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata/Ansatte /Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer".     Deretter oppretter du en lønnskjøring for utbetaling av feriepenger, lagre denne og gå så til Rutiner/Registrering/Generering feriepenger. Velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok.     Åpne lønnskjøringen du lagde, hvis dere trekker 25 feriedager må du også overføre fast lønn. Beregn deretter 25% av skattegrunnlaget og legg inn dette på standard lønnsart 500 / 9250 Korrigering/ekstra skattetrekk.       MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er  Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode  Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk.     Når du er ferdig med feriepengene og registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, kjører du rutinen for å generere feriepenger på Alle ansatte.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? - Pr. nå er følgende mulig -   1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser.  2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt".  Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 (sommer 2019). 
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Har du utbetalt feriepenger/sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring. Du kan ikke bruke standard lønnsart 290 /6510 eller 295/6560 til å korrigere med da feriepenger er allerede utbetalt og har tømt feriepengelista. Da må du kopiere/lage en ny lønnsart som du korrigerer med. Kopier standard lønnsart  292   - Feriepenger til gode fra tidligere år.   Opprett en trekkfri kjøring hvor du bruker den nye lønnsarten. Har det blitt trukket skatt av feriepengene/sluttoppgjøret korrigeres det manuelt som en vanlig korrigering. Vi har et brukertips på hvordan korrigere en godkjent lønn .    Etter godkjenning må denne nye lønnskjøringen sendes inn til Altinn på vanlig måte.  MERK!   Den nye lønnsarten for korrigering av feriepenger vil ikke påvirke feriepengelista. Dvs at beløpet som er av feriepenge til gode vil fortsatt stå til 0. Korrigeringen er kun i forhold til innberettning og betaling.  Når feriepenger skal utbetales på nytt må du bruke den nye lønnsarten til å manuelt utbetale det den ansatte skal ha i feriepenger/sluttoppgjør. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-11-2018 10:45
Hvis det i tidligere år ikke er utbetalt alle feriepenger så vil disse fremkomme i kolonnen "Tidl opptjent ikke utbetalt". Grunnen for at det står igjen feriepenger tar vi ikke for oss i dette brukertipset, men hvordan fjerne beløpet. Start med å Kopiere lønnsart 292, endre behandlingsregel til "1-Beløp". Legg inn konto 2940. Endre også navnet slik at du forstår ved senere anledning hva lønnsarten kan brukes til. I vanlig lønnskjøring, registrer lønnsart 292 og kjør "Lønnsberegning alle". Det vil nå fremkomme et beløp (det samme som står på feriepengelisten "Tidl opptjent ikke utbetalt"). Registrer samme beløp som fremkommer på 292 i minus på lønnsarten du laget i pkt. 1. Disse beløpene vil nå nulle ut hverandre. Godkjenn kjøringen. Resultatet av dette er at kolonnen "Tidl opptjent ikke utbetalt" nå står til 0- null.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 13:32
Oppskrift på utbetaling av sluttoppgjør i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 13:21
Oversikt over når de ansatte skal ha ferie ut ifra fraværsregistreringen i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-10-2018 13:25
Når det gjelder feriedager kan det gjøres forskjellige avtaler og det er også noen utfordringer ved ny ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎15-10-2018 14:05
Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎02-08-2018 15:17
Feriepengegrunnlaget er enten for høyt eller lavt, og du ønsker å endre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎02-08-2018 15:08
Veiledning på hvordan du kan endre feriepengeprosenten.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎01-08-2018 11:43
Lønnsarten for feriepenger forsvinner i lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎01-08-2018 10:23
Ønsker du at utbetalte feriepenger skal bli med i "Lønn" nederst på lønnsslippen?
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Support får ofte spørsmål om hvordan gjøre når en ansatt ikke har full opptjening i firmaet. Hvordan gjennomføre trekk i lønn for feriedagene? Vi vil først gjøre oppmerksom på at det er noen situasjoner hvor den ansatte kan nekte å ta ut ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Les mer om dette i Ferieloven. Denne har du tilgang til under "Hjelp, Oppslag Juridisk". I denne artikkelen tar vi for oss ansatte som har brukt opp feriepengene fra tidligere arbeidsgiver. Tipset kan også brukes på ansatte som mangler feriepengegrunnlag, men likevel ønsker å ta ut full ferie. Som første punkt bør ditt firma ha etablert en rutine hvor det avklares med de ansatte som mangler full opptjening, hvordan ferietid og ferietrekk skal gjennomføres.  Hvordan finner du hvem disse ansatte er? - Under "Utskrifter, Ansattrapporter" rapporten "Ansatt begynt", velg fra dato 1.februar på fjoråret. La til dato stå blankt. Du vil nå få ut en oversikt over alle ansatte som ikke har full opptjening i firmaet. Hvis det ikke er du som lønningsansvarlig som gjennomfører denne avklaring med den ansatte, kan denne rapporten også sendes automatisk til respektive avdelingsleder.   Les mer om fremgangsmåte her.   Noen av disse ansatte vil bekrefte at de har penger nok til at du trekker de i lønn, andre vil svare at de ikke har råd til ferie. Som arbeidsgiver skal man påse at alle ansatte tar minst 4 uker og 1 dag ferie (unntak fra regelen står i Ferieloven). Det må derfor avtales hvordan trekket for feriedagene skal gjennomføres. Som arbeidsgiver har man full rett til å fastsette ferietid. For eksempel så bestemmer arbeidsgiver at ferietiden er hele juli måned, da er ikke den ansatte på jobb, og har ikke krav på lønn. Men dette er kanskje ikke den beste personalpolitikk? Dere kan bli enig om a ta 14 dager i juni og tilsvarende i juli, men dette kan også være økonomisk utfordrende for den ansatte og litt ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Et alternativ du / dere kan vurdere da, er at for de ansatte som ikke har nok feriepenger, er å avtale at trekket pga. ferie fordeles over flere måneder. Så kan ansatt ta ferietid når det passer firmaet og den ansatte. For da å slippe og huske på å gjennomføre trekket hver måned så kan følgende anbefaling brukes (her kan ditt firma og den ansatte tilpasse avtalen, slik at det passer best for dere): Start med å kopiere   lønnsart 285. Gå inn på ansattregisteret, søk frem aktuell ansatt, og fanen "Faste transaksjoner". På første ledige linje, velg "Fast tr. type" = Manuell. Legg inn lønnsarten du laget i pkt. 1 og beløpet som er avtalt trukket i minus. Legg også inn en til dato, så slipper du å huske på å avslutte trekket. Hvis den ansatte slutter før til datoen er nådd, må rest trekk beregnes og trekkes manuelt. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎08-05-2018 11:24
Feriepenger skal rapporteres med egen lønnsbeskrivelse i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎24-04-2018 14:47
Lønnstrekk kommer kun for ansatte som ligger med fast transaksjon "Fastlønn"
Vis hele artikkelen