avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
av Tone Persdatter1 VISMA
  GDPR tilpasset versjon av Visma Lønn Det er i Visma Avendo Lønn versjon 13 hvor GDPR tilpasninger er gjort.   Retten til å bli glemt Dette punktet omhandler sletting av data. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å sørge for at data som ikke lenger kreves for å ivareta oppbevaringsplikten blir slettet. Dette gjelder f.eks.pårørende informasjon og fravær som ikke er rapporteringspliktig i a-melding. Dette er opplysninger som kan slettes på vanlig måte fra systemet. Visma Avendo Lønn har rutine for å slette sluttede ansatte. Du kan lese om det her.   Innsyn i egne data Visma Avendo Lønn har i dag en rekke rapporter som samlet vil kunne gi den ansatte informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om vedkommende. Rapportene blir i versjon 13 samlet i en mappen “Personalrapporter”, for å gjøre en totaloversikt enkel.   Hvem har innsyn? Alle som er gitt tilgang til Visma Avendo Lønn, har normalt tilgang til alle ansatte og samtlige data. Hvem som har tilgang er bedriftens eget ansvar.     Portabilitet Du kan eksportere personopplysninger fra Visma Avendo Lønn. Rutinen kan benyttes om ansatt ønsker “portabilitet”, “ta med seg dataene sine”. Om vi tenker ansattopplysninger og mulig  ny “samarbeidspartner”, som i denne sammenheng vil si ny arbeidsgiver - så er det i praksis svært få opplysninger som kan være aktuelle. Du kan lese om eksport av data her.   Lønnsslipper og kryptering Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Avendo Lønn. Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem.   Sensitive data - rapporter (fødselsnummer) Vedr rapporter som skriver ut fødselsnummer, kan skrives ut uten. Vi gjør oppmerksom på at lønnsslipp lovpålagt skal inneholde fødselsnummer.   Rapporter som sendes ledere sendes kryptert Visma Avendo Lønn har en rekke rapporter som kan sendes bedriftens ledere. Rapportene sendes kryptert på e-post.   Logg Alle opprettelser, endringer og slettinger som utføres i systemet, kan logges. Du kan lese om logg  her .   Generell sikkerhet Visma Lønn har i alle år hatt streng sikkerhet. Denne er ytterligere sikret i versjon 13.     For generell GDPR-informasjon fra Visma https://www.visma.no/gdpr/ https://www.visma.com/trust-centre/
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Jeg ønsker å slette ett eller flere firmaer. Hvis du har ett eller flere firmaer, som du ønsker å slette kan det gjøres på følgende måte. Logg på server hvor Visma Avendo Lønn er installert. Finn frem til mappen C: \ Program data \ Visma \ Visma Lønn\ Config og filen Vl.ssc. Åpne filen i "notisblokk" og slett linjen(e) med aktuelle firmaer. Slettingen i VL.ssc filen, sletter ikke databasen, dette må gjøres i SQL. Hvis du ønsker dette, ta kontakt med din forhandler eller IT-ansvarlig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎30-05-2018 10:07
  I Visma Avendo Lønn kan du sette opp loggregler. Hensikten med loggregler er at du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når du oppretter, endrer eller sletter poster i Visma Avendo Lønn. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller du ønsker. Loggregler Rutinen finner du under "Verktøy / Administratorfunksjoner / System / Loggregler".    Skjermbilde for loggregler er bygd opp av to tabeller. I den første tabellen ser du tabellene i programmet du kan sette loggregler på.    Felt Forklaring Tabell ID Feltet viser systemets numeriske ID på en tabell. Tabellnavn Feltet viser navnet på tabellen. Beskrivelse Feltet er ikke i bruk i denne versjonen. Logg slett Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge sletting av en post. Logg opprettelse Du krysser av i feltet hvis du ønsker å logge opprettelse av en post.   I tillegg til å logge endringer kan du også sette opp om du ønsker å logge det som blir slettet.   Du setter en loggregel ved å hente opp ønsket tabell og krysse av for de feltene som du ønsker å overvåke. Knappen "Velg alle" krysser av alle felt i en tabell, mens "Velg ingen" fjerner alle kryss.   MERK! Du bør kun sette loggregler på kritiske data, da rutinen krever ressurser fra maskinen.    MERK! Loggregler som settes på nå har ingen tilbakevirkende kraft, kun nye endringer etter at loggregel er satt.  Endringslogg Hensikten med endringsloggen er å vise de postene som er endret der det finnes en loggregel satt på tabellen. Du finner endringslogg under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Status / Endringslogg".    I denne delen av skjermbildet kan du selektere innenfor et gitt tidsintervall, velge tabell og brukernavn. Du må trykke på "Oppfrisk" -knappen hver gang du gjør en ny selektering og endringsloggen blir da oppdatert ut fra de valgte verdiene. Du kan også filtrere endringsloggen via utvalgsdialogen og den blå søkelinja.    Felt Forklaring Tabellnavn Viser tabellen det er gjort endringer i. Feltnavn Viser navnet på feltet som er endret. Brukernavn Viser hvilken bruker som har endret feltet. Endringstidspunkt Viser når endringen har skjedd. Primærnøkkel Viser primærnøkkelen (PK nummer) til den posten som er endret. PK kan hentes frem i alle andre tabeller i Visma  Avendo Lønn med tabelloppsett.  Rad navn Viser navnet til primærnøkkelen. Gammel verdi Viser verdien før endring. Ny verdi Viser verdien det er endret til. Loggtype Viser følgende loggtyper: 1. Endret 2. Slettet 3. Opprettet 4. Loggregel skrudd av 5. Loggregel skrudd på Systemet viser loggregel 4 og 5 hvis import av data (csv, systemdata) er gjennomført. Loggreglene blir slått av ved importrutiner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎30-05-2018 10:06
  Det er enkelt å slette sluttede ansatte i Visma Avendo Lønn! For å få slettet, må selvfølgelig en del kriterier være oppfylt - det betyr at du aldri vil få slettet personer som ikke burde slettes!   Gå inn på aktuell person, klikk "søppelbøtte"-ikonet.   NB!  Som kjent finnes det oppbevaringsplikt. I versjon 13 av Visma Lønn, angir du antall år din virksomhet er pliktig å oppbevare. Normalt 5 år. Feltet finner du i Visma Lønn under "Grunndata /Firmaopplysninger / Lønnsoppslysninger". Med det vil du ikke få slettet person før etter at oppbevaringsplikten er passert. I versjon 12 ligger ingen slik logikk, da må du manuelt vurdere oppbevaringsplikten.   NB! Når du sletter en person, blir ALLE tilhørende data slettet. Dette betyr at totalrapporter for en periode hvor slettet person har fått lønn, ikke lenger vil gi en totaloversikt. Personens lønn vil ikke fremkomme.    Kriterie for å få slettet en person Arbeidsstatus er "Sluttet"  Sluttetdato er angitt Alle feriepenger er utbetalt Oppbevaringspliktig utløpt (f.o.m versjon 13)   Slette flere personer I "ansattlister" kan du markere flere personer å trykke ikon eller "delete"   MERK! Ansatte som har sluttet for avsluttende lønnsår kan ligge skjult i Visma Avendo Lønn. For å se ansatte som har sluttet mer enn 5 år, les mer her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎30-05-2018 10:05
  Visma Avendo Lønn har en generell rutine hvor du kan eksportere data. Du finner den under "Verktøy" I dette tilfelle lager vi csv-fil med enkle ansattopplysninger. Finn tabellen "ansatt" - og "dra med" deg ønskede felter til høyre del av skjermbildet (se eksempel). Når det er gjort, angir du hva filen skal hete, og hvor den skal legges (på maskin/server).    I filen vil samtlige ansatte eksporteres. Gjør du dette med tanke på GDPR - og kompabilitet, "ta med seg data" - kan også alternativet under være et alternativ.   Velg ønsket felter i tabelloppsettet under "Ansattlister", finn aktuell person, klikk høyre-mus i tabellen, og velg kopier til excel NB! I dette skjermbildet har vi tatt med fødselsnummer og bankkontonr. I hvert fall fødselsnummer er sensitiv informasjon, og anbefales utelatt    
Vis hele artikkelen