avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Ved noen feil må man reinstallere Visma Avendo Lønn
Vis hele artikkelen
14-03-2015 23:29 (Sist oppdatert 06-02-2020)
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 2192 Visninger
Følgende må gjøres etter at du har fått installert patchen: 1. Gå under "Utskrifter / Manglende lønnsberegninger". 2. Kjør rapporten som heter "Kontroll alle lønnsberegninger" for lønnsår 2019. Rapporten vil vise om det er lønnskjøringer i 2019 som mangler lønnsberegninger. Har du tilgang til flere firmaer kan du velge det i menyen på høyre side. Trykk på eksport for å få ut rapporten i PDF.    Hvis det ikke er funnet noe feil - da har du sjekket og kontrollert at alt er riktig. Da trenger du ikke å gjøre noe mer.        Finner rapporten feil på en lønnskjøringen ser den slik ut:       Følgende må gjøres hvis rapporten viser at du har feil i lønnsberegninger: 1. Ta ut rapporten som heter "Retter manglende lønnsberegninger" som ligger under mappen "Manglende lønnsberegninger". Velg lønnsår 2019 og forhåndsvisning. Denne kan også kjøres på tvers av firmaer så lenge du har tilgang til de. Rapporten vil automatisk rette alle lønnskjøringene som mangler lønnsberegninger.        Når den rapporten har blitt kjørt har du rettet feilen med manglende lønnsberegninger og er ferdig.    Dersom du opplever at rapporten "Retter manglende lønnsberegninger" feiler så må du   kontakte support  slik at vi kan hjelpe deg videre.
Vis hele artikkelen
30-01-2020 10:18
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 403 Visninger
Fremgangsmåten for å flytte data for Visma Avendo Lønn fra en maskin til en annen foregår i fem steg. Disse finner du under.
Vis hele artikkelen
14-03-2015 22:30 (Sist oppdatert 18-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2995 Visninger
Denne feilmeldingen kan komme når man skal logge seg inn i et firma. Det kan være flere årsaker til dette.
Vis hele artikkelen
06-08-2015 20:59 (Sist oppdatert 30-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2284 Visninger
Visma Avendo Lønn har en rutine for å importere variable lønnsdata til en lønnskjøring. Det vanligste er å importere timer, overtid o.l - men alle variable data kan importeres, slik som f.eks bonus.   De fleste timeregistreringssystemer i Norge leverer fil ihht. Visma Lønns standard definisjoner.  Det betyr at filene kan importeres direkte inn i denne rutinen.   Det finnes også andre måter å importere data på, som du kan   lese om i denne artikkelen  (innlesning fra excel-ark).   Innlesing gjøres fra "Rutiner / Registrering / Import variable lønnsdata". Du må først opprette en lønnskjøring i Visma Lønn.     Du finner beskrivelse av formatene i F1 hjelp i Visma Lønn.   Valget "Lønnsregistrering standard format" er basert på følgende fil Du kan tilpasse definisjonen om din fil ser annerledes ut, les mer om det nedenfor    Forklaring til kolonnene : WgRegLn.WgYr = Lønnsår Nummerisk WgRegLn.RunNo = Lønnskjørenr. Nummeriks WgRegLn.EmpNo = Ansattnr. Nummerisk WgRegLn.WgSrt = Lønnsart Nummerisk WgRegLn.Bas = Grunnlag Nummerisk WgRegLn.Qty = Antall Nummerisk WgRegLn.Rate = Sats Nummerisk WgRegLn.Am = Beløp Nummerisk WgRegLn.AcNo = Kontonr. Nummerisk WgRegLn.AgAcNo = Motkonto Nummerisk WgRegLn.R1 = Avdeling Alfanummerisk WgRegLn.R2 = Prosjekt,  Alfanummerisk WgRegLn.R3 = Ekstra 1 Alfanummerisk WgRegLn.R4 = Ekstra 2 Alfanummerisk WgRegLn.R5 = Ekstra 3 Alfanummerisk WgRegLn.R6 = Kampanje Alfanummerisk WgRegLn.DedCd = Trekkode (skatt) Nummerisk Generelt om ASCII-filen Alle felt skal være adskilt med semikolon ;. Alfanumeriske felt skal være omgitt av anførselstegn (" ") Numeriske felt kan bli fylt ut med inntil oppgitt antall tegn. Det vil si du kan benytte færre siffer, men ikke flere. Numeriske felt og beløpsfelt kan ikke ha ledende blanke ( ) foran. Du kan kun benytte null (0) som ledende tegn. Alle beløpsfelt må benytte desimalpunktum (.). Lengden på feltet blir angitt med antall siffer før og etter desimalpunktum. Max. lengde på feltet blir da siffer før desimalpunktum + siffer etter desimalpunktum + selve desimalpunktumet. Eksempel: Lengde angis som 8 + 2: 12345678.90 og 01234567.90  Negative beløp skal ha minustegnet som ledende tegn foran beløpet. Det vil si den plassen minustegnet opptar teller som ett siffer. Eksempel: -250.00 Numeriske felt og beløpsfelt som ikke har noen verdi, må bli oppgitt med 0 eller en blank.  Eksempel:;0; eller ; ;  Eksempel på fil i henhold til ovennevnte 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;0;0;"";"";"";"";"";"";0 0;0;1;50;0.00;;0.00;3750.00;0;0;"2";"";"";"";"";"";1 0;0;1;5;0.00;6.75;0.00;0.00;5100;0;"";"2018";"";"";"";"";2 0;0;2;5;0.00;10;300.00;0.00;;;"";"";"";"";"";"";    Trans 1:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, fult skattetrekk Trans 2:  Ansatt 1, lønnsart 50, beløp 3750,- avdeling 2, halvt skattetrekk. Trans 3:  Ansatt 1, lønnsart 5, antall 6,75, konto 5100, prosjekt 2018, trekkfritt Trans 4:  Ansatt 2, lønnsart 5, antall 10, sats 300, skattetrekk i hht. hva som ligger på lønnskjøringen. Forretningslogikk: om ikke avdeling er angitt i filen, hentes den som ligger på den ansatte. Gjelder alle ansvarsenhetsfelt.   Verdier i kolonnene: Lønnsår kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Lønnskjørenr kan stå til verdien 0 i fila som skal leses inn, da du i dialogen for "Innlesing av lønnsregistreringer" oppgir dette. Kolonner som må ha verdi: Ansattnr. Lønnsartnr. Antall eller beløp  (om ikke lønnsarten det henvises til er helt spesiell) Kolonner som kan ha verdi: Konto, Motkonto, Ansvarsenehet 1, Ansvarsenehet 2, Ansvarsenehet 3, Ansvarsenehet 4, Ansvarsenehet 5, Ansvarsenehet 6 kan lese inn hvis disse avviker fra registrerte verdier på Lønnsarten, Ansattopplysninger eller Ansatte Faste transaksjoner. Trekkode velger du når du opprette lønnskjøringen i Visma Lønn, denne kan derfor stå med ingen verdi Detalj  Visma Lønn kan benytte inntil 15 + 2 tegn i feltene beløp, antall og grunnlag. I feltene sats og faktor kan Visma Lønn benyttet 14 + 4 tegn.   Har du en fil som ser annerledes ut, kan du få dette tilpasset. Definisjon av hvordan filen som skal leses inn, er angitt i en IFS-fil.   Under "/Programdata /Visma lønn / Sys" – katalogen ligger filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs". Denne filen viser hvilke kolonner rutinen "Innlesing av lønnsregistreringer" forsøker å lese inn.   Filen "Lønnsregistrering Standard format.ifs" kan editeres slik at fila du skal lese inn kan inneholde færre eller flere kolonner. Se F1-hjelp for mer informasjon om endring av IFS filen.   Endrer du ifs-filen, anbefaler vi deg på det sterkeste å kalle den noe annet.  Da vil angitt navn kommet opp som et import alternativ, jfr skjermbildet over.   Slik ser fila "Lønnsregistrering Standard format.ifs" ut : WgRegLn,CSV;"WgRegLn.WgYr";"WgRegLn.RunNo";"WgRegLn.EmpNo";"WgRegLn.WgSrt";" WgRegLn.Bas";"WgRegLn.Qty";"WgRegLn.Rate";"WgRegLn.Am";" WgRegLn.AcNo";"WgRegLn.AgAcNo";"WgRegLn.R1";"WgRegLn.R2";" WgRegLn.R3";"WgRegLn.R4";"WgRegLn.R5";"WgRegLn.R6";"WgRegLn.DedCd" #ENDFORMAT
Vis hele artikkelen
13-03-2019 14:09
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 545 Visninger
I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Visma Avendo Lønn og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under.
Vis hele artikkelen
27-02-2019 15:38 (Sist oppdatert 27-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 517 Visninger
Hvis du ikke kommer inn i programmet må du kopiere databasefilene, disse kan brukes for en eventuell rekonstruksjon av sikkerhetskopi. Vennligst ta kontakt med Avendo Lønn Support på telefon: 455 06 151 eller epost: avendo.support@visma.com for mer informasjon.
Vis hele artikkelen
27-02-2019 15:20 (Sist oppdatert 27-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 402 Visninger
I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Avendo Lønn og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under.
Vis hele artikkelen
14-03-2015 23:48 (Sist oppdatert 29-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1047 Visninger
Følgende feilmelding kan dukke opp når brukeren skal logge seg inn i lønnsprogrammet etter oppgradering:
Vis hele artikkelen
28-02-2015 20:00 (Sist oppdatert 07-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 595 Visninger
Det er ikke mye som skal settes opp for at integrasjonen mellom Visma Avendo Lønn og Visma.Net Expense skal fungere men følgende punkt er viktig: Organisasjonsnummer må være lik i Visma Avendo Lønn og Visma.Net Expense Punktene nedenfor må være satt opp i henhold til beskrivelse 1. Visma.Net Expense: Klikk på Innstillinger – Integrasjonsbruker. Opprett en integrasjonsbruker og sett et passord Skriv ned integrasjonsbrukeren og passordet. Disse skal du bruke i Visma Avendo Lønn Skjermbilde “Integrasjonsbrukeren” i Visma.Net Expense 2. Visma Avendo Lønn: Klikk på Grunndata – Firmaopplysninger – Firmainformasjon. Sjekk at organisasjonsnummer er den samme her som i Visma.net Expense. VIKTIG Skjermbilde Firmainformasjon i Visma Avendo Lønn INTEGRASJONSOPPSETT Klikk på Rutiner – Registrering – Visma.net Expense. Klikk på knappen Oppsett Visma.net Expense. Her velger du “Visma.net Expense Production” og legger inn integrasjonsbrukeren og passordet du opprettet i Visma.net Expense. Klikk på knappen lagre. Skjermbilde Visma Avendo Lønn og Expense integrasjon i Visma Avendo Lønn Skjermbilde Reiseregningsoppsett i Visma Avendo Lønn OVERFØRING AV GRUNNDATA FRA VISMA AVENDO LØNN TIL EXPENSE Klikk på Rutiner – Registrering – Visma.net Expense. Sett en hake i Kontoplan – Avsenderenheter – Lønnsarter – Ansatte. Klikk på knappen Overfør grunndata. Nå starter overføringen av data fra Visma Avendo Lønn til Visma.net Expense. Når overføringen er ferdig, får du meldingen “Overføring er ferdig” HENT DATA FRA EXPENSE TIL VISMA AVENDO LØNN Klikk på Rutiner – Registrering – Visma.net Expense. Sett en hake i Reiser-utlegg. Klikk på knappen Hent data. Nå starter overføringen av data fra Visma.net Expense til Visma Avendo Lønn. Når overføringen er ferdig, får du meldingen “Overføring er ferdig”
Vis hele artikkelen
28-02-2015 20:07 (Sist oppdatert 07-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 391 Visninger
Det er flere versjoner av lønnsprogrammet installert på Server/PC   1. Avinstaller Visma Avendo Lønn. Dette gjør du på følgende måte: Klikk på Start – Kontrollpanel – Programmer og funksjoner og velg Visma Avendo Lønn Avinstaller den eldste versjonen først før du avinstallerer den nyeste. Hvis samme feilmelding likevel dukker opp må man bruke programmet Visma CleanupUtility:   2. Last ned VismaCleanupUtility fra linken under: - Visma Cleanup Utility -  Pakk ut filen, gå så inn i mappen du valgte å pakke ut til Kjør VismaCleanUpUtility.exe Skriv inn navn på program; Visma Avendo Lønn, klikk Refresh Marker program og klikk Remove   3. Nå skal vi slette noen mapper på din datamaskin: Gå til Start – Datamaskin og bla deg fram til følgende mappe: C:\Programfiler\ C:\Programfiler (x86)\ (hvis du bruker 64 bits operativsystem) Slett følgende mappe (Hvis den ligger der): C:\temp\Visma Avendo Lønn Slett følgende mapper (Hvis de ligger der): C:\Visma Avendo Lonn (Visma Avendo Lonn 760) Slett følgende mappe (Hvis den ligger der): C:\AL775   4. Nå skal vi slette noen mapper i registeret, det gjør du på følgende måte:  Klikk på Start og velg Kjør (eller Søk) og skriv regedit. Trykk Enter Du er nå inne i det som kalles datamaskinens Register. Her skal du finne noen mapper i menyen på venstre side.Gå til følgende mapper i registeret, OBS: Svært viktig at du velger riktige mapper, det er mange med lignende navn: HKEY_CURRENT_USER > SoftwareSlett mappen som heter Rubicon (hvis den finnes) HKEY_LOCAL_MACHINE > SoftwareSlett mappen som heter Rubicon (hvis den finnes) NB: Det er VIKTIG at du kun sletter mappen som heter Rubicon (NB: Bruker du Rubicon skal du ikke slette denne)   5. Start PCen på nytt   6. Installer Visma Avendo Lønn på nytt ved å klikke på linken Her …   Veldig ofte når man har problemer med å avinstallere programmet på vanlig måte, så er dette pga at man har et antivirusprogram på maskinen som forstyrrer. Det er derfor anbefalt at man midlertidig skrur av antivirusprogrammet til man er sikker på at man kommer inn i programmet på nytt uten problemer.
Vis hele artikkelen
28-02-2015 21:01 (Sist oppdatert 07-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 384 Visninger
Skulle man oppleve at man får spørsmål om å aktivere lisensen på nytt, selv etter at dette allerede har blitt gjennomført uten problemer en gang, så er det to filer man trenger å slette for å få aktiveringen til å slutte å gå i loop. Systemet vil opprette disse filene på nytt når man aktiverer lisensen neste gang, så det vil ikke oppstå noen problemer i forhold til at man sletter disse.   1. Avslutt programmet. Etter å ha gjort dette, tast Ctrl+Alt+Delete, velg Oppgavebehandling, og kontroller at prosessen VL_CLI.exe og VL_SRV.exe er avsluttet. 2. Gå inn på C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn\Config og slett filene AL.LIC og VafConfig.ini Merk: mappen Programdata er en skjult mappe, og du må derfor velge at disse skal vises for å finne og slette mappen Avendo. Hvis mappen er skjult, gå til Kontrollpanel -> Utseende og personalisering --> Vis skjulte filer og mapper (under Mappealternativer). Marker deretter Vis skjulte filer og mapper -> Lagre 3. Ta en restart av datamaskinen og forsøk på nytt.
Vis hele artikkelen
28-02-2015 21:50 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 996 Visninger
Det kan være at man ikke får avinstallert Avendo Lønn på vanlig måte. I dette tilfelle kan man bruke verktøyet Visma Cleanup Utility.
Vis hele artikkelen
14-03-2015 21:19 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 605 Visninger
Plasseringen gjelder for Windows 7, Windows 8, Windows 10 og Server 2008. Programfilene ligger her: C:\Programfiler (x86)\Visma Avendo Lønn.  Databasefilene til lønnsprogrammet ligger her C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\DATA.   Dersom SQL server 2005 ligger de her: C:\Programdata\Visma\Shareddata\MSSQL.1\MSSQL\Data  Databasefilene heter FirmadataVLData. En database bestaåt av en MDF- og en LDF-fil. Skulle du få noen databasefeilmeldinger, så logges dette i mappen Log under MSSQL. Klientinstallasjonsfilen finner du her: C:\Program Files (x86)\Visma Avendo Lønn\Setup   Andre datafiler ligger i mappen C:\Programdata\Visma\Visma Lønn  I Config-mappen ligger vl.ssc (med liste over firmaer) og AL.LIC (lisensinformasjon) Skulle det komme feilmeldinger i programmet, så logges dette i mappen Log.
Vis hele artikkelen
15-03-2015 24:18 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 483 Visninger
Denne feilmeldingen kommer under oppgradering hvis du ikke har version 9.00 installert først.
Vis hele artikkelen
15-03-2015 24:28 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 371 Visninger
Denne feilmeldingen kan komme når nedlastet installasjonsfil skal pakkes ut. Mappen som det skal pakkes ut til, er blitt opprettet ved en tidligere anledning, og det tillates ikke å legge til filer der
Vis hele artikkelen
15-03-2015 24:39 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 329 Visninger
Denne feilmeldingen kan komme når man skal opprette nytt firma. Årsaken er at det ikke er noen kobling til databasen, og kan skyldes tre ting: SQL-tjenesten er ikke startet SQL Server er ikke installert. Ved oppgradering blir SQL Server 2005 benyttet, ved nyinstallasjon av 7.80 er det SQL server 2008. SQL-tjenesten er startet, men databasebrukeren VismaAvendoLonnUser eksisterer ikke   Sjekke SQL-tjenesten Gå til Start > Kontrollpanel > Administrative verktøy > Tjenester Finn tjenesten SQL Server (VISMA) Sjekk om tjenesten har status Startet. Hvis ikke, høyreklikk på tjenesten og velg Start Hvis SQL-tjenesten ikke vil starte (du får feilmelding i så fall), så kan du prøve følgende: Gå til Start > Alle programmer > Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 > Microsoft SQL Server Configuration Manager Gå til SQL Server 2005 Network Configuration Manager > Protocols for VISMA Høyreklikk på TCP/IP, velg Egenskaper Sett Listen All til No, klikk deretter OK Prøv å starte SQL-tjenesten på nytt nå. Får du fortsatt ikke startet tjenesten er det sannsynligvis et brannmur eller antivirusproblem. Prøv å deaktivere disse og se om du da får startet tjenesten. Hvis du ikke finner SQL-tjenesten, gå videre til neste avsnitt   SQL Server 2005 eller 2008 ikke installert  Hvis SQL-tjenesten SQL Server (VISMA) ikke eksisterer, så kan det tyde på at Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 ikke er blitt installert. Det kan du sjekke her:   Start > Kontrollpanel > Programmer og funksjoner Se om du finner Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 i listen. Hvis du ikke finner den må du gjøre følgende: Avinstaller Visma Avendo Lønn. Restart PCen. Installer Visma Avendo Lønn på nytt. Legg merke til under installasjonen om det kommer noen feilmelding i forbindelse med SQL-installasjonen.   SQL-tjenesten er startet Hvis SQL-tjenesten SQL Server (VISMA) er startet, så kan det tyde på at databasebrukeren VismaAvendoLonnUser ikke eksisterer. Denne kan du opprette ved å laste ned og kjøre et script. Hvis flere pcer bruker programmet må dette kjøres på pcen som fungerer som server.  Last ned scriptet her. Velg Åpne -> Pakk ut alle -> Pakk ut Dobbeltklikk på filen RunMe.bat. Trykk Enter.   Når dette er gjort, prøv å opprette nytt firma og se om du kommer deg videre nå. Om du ikke gjør dette, ta kontakt med oss på support@vismaavendo.no eller tlf. 45 50 61 51. 
Vis hele artikkelen
02-04-2015 20:28 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1682 Visninger
Hvis man får denne meldingen etter installasjon/oppgradering av programmet, så tyder dette på at noe har gått galt og programmet må derfor reinstalleres.   Guide for hvordan du skal utføre en reinstallasjon finner du her Før du starter, pass på at alle Windows-oppdateringer er utført på maskinen.  Dette kan du sjekke på Start –Kontrollpanel – Windows Update ved å klikke på Se etter oppdateringer. Vi anbefaler også at du slår av brukerkontroll på maskinen.  Windows 7: Klikk på Start og skriv UAC i søkefeltet. Klikk på denne og skru ned brukerkontrollen. Windows 8: Klikk på Windows tasten på tasturet og skriv UAC og velg settings. Klikk på Change User Account Control Settings og skru denne ned. Windows 10: Klikk på Windows tasten på tasturet og skriv UAC og velg settings. Klikk på Change User Account Control Settings og skru denne ned. Deretter kan du høyreklikke på installasjonsfilen og velg Kjør som Administrator. Vi har også vært borti flere tilfeller der det er antivirusprogrammet på maskinen som forstyrrer installasjonen og gjør så den feiler. Skru derfor av denne midlertidig til du ser du kommer inn i programmet uten problemer.
Vis hele artikkelen
03-04-2015 23:27 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 816 Visninger
Felles for alle error coder nedenfor er at det er feil i DCOM oppsett. Sjekk instillingene kun på server og bruk følgende dokument som hjelp: D-com Server  Error code 0x8000401A: Feilkilder: Kan tyde på at det er angitt Interaktiv bruker/Interactive user under Identitet/Identity i DCOM. Kan også tyde på at det er angitt en spesifikk bruker under Identitet/Identity, men at brukernavn/passord eller lignende er feil. Løsning: Endre til Denne brukeren/This user i Identitet/Identity og sørg for at en gyldig administratorbruker er satt inn. Error code 0×80080005: Feilkilder: Kan tyde på at det er angitt Interaktiv bruker/Interactive user under Identitet/Identity i DCOM og at den innloggede brukeren ikke har administratorrettigheter. Løsning: Angi en administratorbruker i DCOM, eller logg inn med en bruker som har administratorrettigheter. Error code 0×8007005: Feilkilder: DCOM tillater ikke at anonyme brukere kan starte programmet. Brukeren under Identitet er angitt til Brukeren som starter programmer. DCOM er ikke aktivert på serveren. Løsning: Sjekk at det er gitt fulle rettigheter til Anonym pålogging og Alle under Sikkerhet – Oppstarts- og aktiveringstillatelser samt Tilgangstillatelser i DCOM. Endre til Denne brukeren/This user i Identitet/Identity og sørg for at en gyldig administratorbruker er satt inn. Aktiver DCOM Error code 0×80070005: Feilkilder : Sikkerhetsinnstillingene er feil i DCOM. Brannmur eller antivirusprogramvare sperrer tilgangen mellom server og klient. Løsning: Sjekk at det er gitt fulle rettigheter til Anonym pålogging og Alle under Sikkerhet – Oppstarts- og aktiveringstillatelser samt Tilgangstillatelser i DCOM. Gjør nødvendige endringer i brannmur, både på server og klient. Åpne port 135 TCP og 137 UDP. Gjør unntak for prosessene AvendoServer.exe og AvendoClient.exe.
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:29 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1004 Visninger
Denne meldingen kommer som regel opp hvis man har benyttet installasjons/oppgraderings-filen til Visma Lønn i stedet for til Visma Avendo Lønn ved en feil. Dette er to forskjellige programmer.   Avinstaller Visma Lønn: Klikk på Start – Kontrollpanel – Programmer og funksjoner, finn Visma Lønn og velg å avinstallere denne.   Sletting av lisensfil Det er også behov for å slette lisensfilene manuelt da disse har blitt opprettet feil. Når man aktiverer lisensen på nytt, vil disse bli opprettet på nytt.    Gå først inn i oppgavebehandling på Ctrl+Alt+Delete, og pass på at prosessen VL_CLI.exe     og VL_SRV.exe er avsluttet.    Gå inn på C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn\Config og slett følgende filer    (Programdata er en skjult mappe, så pass på at du viser skjulte filer og mapper for å    finne denne.)    AL.LIC   VafConfig.ini   Installasjon av Visma Avendo Lønn Restart maskinen før du installerer Visma Avendo Lønn på nytt
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:29 (Sist oppdatert 05-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 845 Visninger