avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
av Tone Persdatter1 VISMA
  Bilgodtgjørelse For at Visma Lønn skal behandle bilgodgjørelse for skattefri organisasjon riktig må a mld nummer 4901 brukes For fullstendig oversikt over fremgangsmåte se   her
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Visma Avendo Lønn sin sykefraværstatistikk baserer seg på NAV sine retningslinjer for føring av statistikk over sykefravær, fravær ved barns sykdom og annet fravær. Fraværskoder Fraværsregistrering Fraværstekster Fraværsbetingelser     Fraværskoder "Fraværskodene" danner grunnlaget for fraværsregistreringen. Etter at du har installert Visma Avendo Lønn er det opprettet standard fraværskoder. Du bør sette deg inn i hvordan disse er definert, og eventuelt opprette egne fraværskoder. Skjermbildet for fraværskode finner du på menyen under "Grunndata / Fravær / Fraværskode".   Fraværsregistrering Skjermbildet for å registrere fravær er delt opp i flere faner. I fanen "Kalender" kan du registrere fravær ved å markere dager direkte i kalenderen og legge inn fraværskode og grad (evt. endre tidsrom). Trykk så på "Lagre". Du kan også legge inn linjer under fane "2 – Fraværstilfeller". I tillegg kan du masseregistrere i "Fraværsregistrering alle" som du finner under "Rutiner / Fravær".   Fraværsregistrering halv dag ferie / barn sykdom I versjon 12 av Visma Lønn kan du nå registrere en halv dag på fraværskoder med kodebehandling ferie eller barn syk.   Når du registrerer ferie eller barn syk har du tilgang til avkrysningsfeltet "Halv dag" i dialogen for registrering av fraværstilfelle. Du kan ikke registrere en halv dag ferie på en en dag du har 100% fridag, du kan derfor f.eks. ikke markere "Halv dag" ferie over en helg dersom du har halv dag ferie mandag og fredag.   Markere en fraværsperiode Du kan markere en fraværsperiode på 4 måter: Dobbeltklikk på hver enkelt dag i perioden. Klikk på en dato, hold museknappen nede og dra musen over ønsket område. Klikk på en "Fra-dato" og hold "Ctrl"-knappen nede mens du drar musen over ønsket område. Klikk på knappen "Registrer fravær", velg fraværskode og tidsrom. Du kan også bruke piltaster, samt mellomromstasten for å markere datoer. Fraværet er angitt med forskjellige farger avhengig av type fravær. Før du registrerer fraværet må du velge riktig fraværstype, fyll inn evt. beskrivelse, fraværsprosent og om fraværet skal være et knyttet tilfelle. Så markerer du fraværsperioden på en av de måtene vi har beskrevet ovenfor. Hvis du senere ikke husker hvilken type fravær fargen representerer, kan du sette markøren på fraværet. Under kalenderen får du opp informasjon om fraværstype og periode. Hvis du dobbeltklikker på fraværet får du opp et bildet hvor du kan endre opplysningene på fraværet. De registreringene som blir gjort i kalenderen, blir "speilet" over til fane "2 - Fraværstilfeller", og omvendt. Markeringene for fridager og helligdager tilsvarer det som er registrert i den malen som den ansatte er knyttet til. I tillegg ser du registrert fravær på den ansatte. Fraværet er angitt med forskjellige farger, avhengig av type fravær. Hvis du senere ikke husker hvilken type fravær fargen representerer, kan du sette markøren på et fravær. Det blir da vist et informasjonsfelt om dette fraværet.   Fraværstekster Standard fraværstekster er knyttet til enkelte av fraværskodene som alarmtekster. Hvis du går inn på fraværskoden ser du hvilke fraværstekster som er knyttet til fraværskoden. Når du registrerer mer enn tillatt antall dager/tilfeller på en av fraværskodene, oppstår det en "Fraværsalarm". Fraværsalarmen henter "Fraværsteksten" som ligger på "Fraværskoden". Ønsker du flere fraværstekster, kan du enklest opprette disse ved å trykke på knappen "NY". Nye fraværstekster får fraværstekstnummer fra 100 og oppover. Du kan også endre standard fraværstekster. Du finner skjermbildet for fraværstekster på menyen under "Grunndata / Fravær / Fraværstekster".   Fraværsbetingelser I skjermbildet "Fraværsbetingelser" som du finner under "Grunndata / Fravær / Fraværsbetingelser", kan du registrere spesielle betingelser for fravær som gjelder for hver enkelt ansatt.   Eksempel: Fraværskode "Barn syk" har 10 dager som standardverdi i feltet maksimum antall dager totalt. En ansatt som har tre barn, kan ha 15 dager fravær med sykt barn i løpet av et kalenderår. På denne ansatte registrerer du en linje i "Fraværsbetingelser" med fraværskode "Barn syk" og med 15 i feltet maksimum antall dager totalt. Når du registrerer fraværskode "Barn syk" på denne ansatte, tar Visma Lønn hensyn til betingelsen du har opprettet og ikke det antallet som er angitt på fraværskoden. Skjermbildet for å registrere fravær er delt opp i flere faner. I fanen "Kalender" kan du registrere fravær ved å markere dager direkte i kalenderen. Markeringene for fridager og helligdager tilsvarer det som er registrert i den malen som eventuelt er kopiert til den ansatte.    Skjermbildet for "Fraværsregistrering" finner du i hurtigmenyen under "Fravær".   Du markerer perioden fraværet var og får da mulighet til å velge fraværskode og grad. Fraværet er angitt med forskjellige farger, avhengig av type fravær. Hvis du senere ikke husker hvilken type fravær fargen representerer, kan du peke på en markert dag i kalenderen og det blir da vist et informasjonsfelt om dette fraværet. Du kan også dobbeltklikke på en markert dag i kalenderen og få opp en informasjonsdialog.  Ansatt i redusert stilling Tidligere versjoner - registrering av ferie på ansatt med deltidsstilling Dersom du har ansatte med stillingsbrøk som er lavere enn 100%, kan du registrere ferie på to måter:   Du kan redusere antall feriedager. Du kan fjerne fridager i ferieukene. Merk!   Uansett hvilken metode du velger, kan du opprette egne fraværsmaler for ansatte som har redusert stilling eller du kan justere det direkte i kalenderen på den ansatte.     Versjon 12- registrering av ferie på ansatt med deltidsstilling I versjon 12 beregner Visma Avendo Lønn nå korrekte feriedager på ansatte med redusert stilling hver dag. Hvis du registrerer en feriedag  på en dag hvor du har delvis fri, blir det telt som 1 dag i feltet "Brukt ferie" (og minus 1 dag i feltet "Ferie til gode").   Merk!  Antall dagsverk blir fortsatt stående som "0,50" på transaksjonen dersom du har 50% fridag den dagen. Egenmelding Egenmelding tar ikke hensyn til fridager. Hvis for eksempel egenmeldingen er registrert på fredag-lørdag-søndag-mandag blir det fire fraværsdager og ikke to. Hvis du ønsker at egenmelding skal ta hensyn til fridager og ferie, må du lage en tilsvarende fraværskode i skjermbildet for fravær/fraværskoder, hvor du krysser i avkrysningsfeltet Ta hensyn til fridager og ferie fra fraværsmalen.  Fraværsalarmer På fraværskodene ligger det felter for maksimum antall tilfeller, maksimum antall dager pr. tilfelle og maksimum antall dager totalt. Du har også tilgang til de samme feltene når du registrerer spesielle fraværsbetingelser på den ansatte. Dersom noen av disse betingelsene blir overskredet når du registrerer fravær, vil det bli generert en melding om dette under Fraværsalarmer. Når betingelsene ikke er overskredet, ser du teksten "Det er ingen nye alarmer på den ansatte".   Hvis for eksempel din bedrift tillater fire tilfeller med egenmeldinger pr. år, vil du ved den femte egnemeldingen få alarm. På samme måte får du en alarm når en ansatt har overskredet antall dager ved barns sykdom.   Eksempel Når maksimum antall tilfeller er overskredet, får du melding om at det er en ny alarm på den ansatte når du lagrer kalenderen. Velger du knappen Vis alarmer så ser du hvilke fravær som har medført en "Alarm". Du kan se alle tidligere alarmer dersom du krysser i feltet "Vis tidligere alarmer" der meldinger er sendt.  I og med at antall egenmeldinger og antall dager barns sykdom kan avvike fra standardverdiene 4 og 10 kan du endre informasjonsmeldingen som kommer fram på rapporten "Overskredet fravær". Dette kan du overstyre i skjermbildet for fraværsmaler. Når det blir generert en alarm, kan du alltid overstyre teksten.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  I dette eksempelet er det bruk kr 733 som sats. MERK! -   som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Avendo Lønn som utbetalter "full" sats. Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute og reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et system for dette.  Ved spørsmål om Visma.net Expense, ta kontakt med vår salgsavdeling på tlf:  23203450.   Nye   diett satser finner du her.   Hotell - innlands  Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 586 - kr 455 = kr 131  - registreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  - registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 513- kr 398 = kr 115 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis   statens sats er kr 733 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 -  registreres på   lønnsart 110 Trekkpliktig kr 366- kr 284 = kr 82 - r egistreres på   lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 733 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 20 % kr 147 = kr 586 Trekkfritt blir kr   159   - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 586 - kr 127 = kr 459  - registreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og lunsj er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 30 % kr 220 = kr 513 Trekkfritt blir kr   159   - 30 % kr 48 = kr 111  - registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 513- kr 111 = kr 402 - r egistreres på   lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 733 og middag er inkludert i   pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 733 - 50 % kr 367 = kr 366 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 -  registreres på   lønnsart 127 Trekkpliktig kr 366- kr 79 = kr 287 - r egistreres på   lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135  
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%. Fraværsmal Fraværsmal er en kalender der fridager og helligdager er angitt. Det ligger en standard fraværsmal i Visma Avendo Lønn, der alle offentlige fridager og helligdager er markerte. Ansatte blir automatisk knyttet til denne fraværsmalen. Dersom din bedrift har fridager utover det som er opprettet i standard fraværsmal, bør du opprette ny fraværsmal. For ansatte i redusert stilling, opprettes fraværsmal som er tilpasset deres arbeidsmønster. Skjermbildet for vedlikehold av fraværsmaler finner du på menyen under "Grunndata / Fravær / Fraværsmal". Mal til ansattkalender Det er svært viktig at du kopierer riktig fraværsmal til de ansatte, slik at alle fraværsrapporter og statistikker blir riktige. Du kopierer en valgt fraværsmal til en ansatt eller et utvalg av ansatte i bildet "Fraværsmal" som du finner under "Grunndata / Fravær / Fraværsmal". I nedtrekksfeltet Fraværsmalnummer henter du frem riktig mal, deretter trykker du på knappen "Mal til ansattkalender". Du kan velge en ansatt eller et utvalg ansatte som skal knyttes til fraværsmalen. Når malen er kopiert til ansatte vil du i fraværskalenderen til de ansatte se at feriedagene og fridagene er markerte. Hvis du ikke har andre fridager enn de som følger kalenderåret eller har ansatte som arbeider redusert, er det ikke nødvendig å endre eller opprette ny fraværsmal. Når du gjør endringer i en av fraværsmalene, kan du oppdatere malen til de ansatte med rapporten "Fraværsmal til ansattkalender" eller på samme måte som når du kopierer ut fraværsmal til en ansatt eller et utvalg av ansatte. Rutinen finner du under "Rutiner / Fravær / Mal til ansattkalender". Eksempel: Slik lager du en fraværsmal for 80% stilling - fri hver onsdag Opprett først en ny mal - se i eksemplet over.   Marker "første"onsdag, og velg gjenta hver uke   Lagre   Etter du har opprettet malen for 80% stilling med fri hver onsdag, må du kopiere den til de aktuelle ansatte. Dette gjør du med rutinen "Mal til ansattkalender". Du kan bruke følgende fraværskoder i fraværsmalen: Vanlig fridag   Helligdag   Ferie   Slik lager du en fraværsmal for 60% stilling - 4,5 time jobb hver dag. Opprett først en ny mal - se i eksemplet over.  Marker "første" hele uke, velg Vanlig fridag og Fraværsgrad 40% (den ansatte skal jobbe 60%, har da fri 40%) og velg gjenta hver uke  Lagre  Etter du har opprettet malen for 60% stilling med 4,5 time jobb hver dag, må du kopiere den til de aktuelle ansatte. Dette gjør du med rutinen "Mal til ansattkalender". Hvordan registerere ferie på en ansatt som ikke har full stilling? Fra versjon 12.xx vil en feriedag på en dag hvor det ligger en delvis fridag, som i eksemplet her, så vil dette bli telt som en hel feriedag.  Hvis den ansatte har hele ekstra fridager kan dette løses på 2 måter: 1- endre antall feriedager på den ansatte (gjøres inne på den ansatte i feltet "Fdgr pr. år". 2- fjerne fridagene i kalenderen til de ansatte.   Her er nok pkt. 1 raskeste løsning. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎25-04-2018 10:15
Vedlikehold av satsen for km / bilgodtgjørelse må gjøres av deg som bruker. Finn frem lønnsarten for bilgodtgjørelse (100/500) i lønnsartregistert og endre satsen.  Husk også å endre på lønnsarten for over 10000 km (101/501). Bruker du  Visma.net Expense vedlikeholder Visma disse satsene for deg.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎25-04-2018 09:54
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎25-04-2018 09:44
Lønnsoppgave eller sammenstillingsoppgave skal sendes til ansatte innen 1.februar 2017
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎24-04-2018 14:47
Lønnstrekk kommer kun for ansatte som ligger med fast transaksjon "Fastlønn"
Vis hele artikkelen