avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Avendo Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Anour Hannouch VISMA ‎18-07-2019 11:32
Fremgangsmåten for å flytte data for Visma Avendo Lønn fra en maskin til en annen foregår i fem steg. Disse finner du under.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mateusz Szramka VISMA ‎30-05-2019 10:41
Denne feilmeldingen kan komme når man skal logge seg inn i et firma. Det kan være flere årsaker til dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Magdalena Swiezak VISMA ‎24-10-2019 13:55
Ved noen feil må man reinstallere Visma Avendo Lønn
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 13:32
Oppskrift på utbetaling av sluttoppgjør i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎19-10-2018 12:23
Innberetning av forsikringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎11-05-2018 13:33
Når skal jeg bruke erstatningsmelding og nullstill melding?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎14-08-2018 11:44
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎05-11-2018 14:48
Last ned siste versjon av   versjon 12.10 fra denne linken   Last deretter ned en patch for feilrettinger.    Før du starter å installere programmet, er det viktig å kontrollere at det ikke finnes noen viktige windows-oppdateringer som skulle vært installert, da det kan gjøre at du får problemer under installasjonen av programmet. Dette kan du sjekke på   Start – Kontrollpanel – Windows Update   ved å klikke på   Se etter oppdateringer. NB! Dersom du ikke har oppdatert til Windows 10, og ikke ønsker dette, pass på å se over hvilke oppdateringer som vil bli installert. Kommer Windows 10 opp i listen kan denne hukes vekk. Hvis du har egne programmer for brannmur og antivirus anbefaler vi at du deaktiverer brannmuren og antivirusbeskyttelsen mens installasjonen foregår. Hvordan du gjør dette varierer fra program til program, men det kan stort sett gjøres ved å høyreklikke på ikonet for programmet nederst til høyre i Windows og velge dette der. Før du installerer anbefaler vi også at du skrur av Brukerkontroll i Windows. For å gjøre dette, gå til   Kontrollpanel -> Brukerkontoer -> Endre innstillinger for brukerkontokontroll. Sett bryteren til   det nederste nivået   og klikk   OK.   Etter at du har lastet ned installasjonsfilen må du høyreklikke på denne og velge Kjør som administrator. Trenger du eldre versjoner enn 12.10, så kontakt oss på   support@vismaavendo.no   eller tlf. 45 50 61 51 for å få tilsendt versjoner. Installasjons-oppgraderingsveiledning 12 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lonn 12   Dette programmet er kompatibelt med følgende operativsystem: -Windows 8 og 8.1 -Windows 10  (Visma Avendo Lønn versjon 10 og nyere) - Windows Server 2012 - Windows Server 2016 NB: Det er kun Visma Avendo Lønn versjon 10 og nyere som støtter Windows 10.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎05-11-2018 15:07
Denne feilmeldingen kan komme når man skal opprette nytt firma. Årsaken er at det ikke er noen kobling til databasen, og kan skyldes tre ting: SQL-tjenesten er ikke startet SQL Server er ikke installert. Ved oppgradering blir SQL Server 2005 benyttet, ved nyinstallasjon av 7.80 er det SQL server 2008. SQL-tjenesten er startet, men databasebrukeren VismaAvendoLonnUser eksisterer ikke   Sjekke SQL-tjenesten Gå til Start > Kontrollpanel > Administrative verktøy > Tjenester Finn tjenesten SQL Server (VISMA) Sjekk om tjenesten har status Startet. Hvis ikke, høyreklikk på tjenesten og velg Start Hvis SQL-tjenesten ikke vil starte (du får feilmelding i så fall), så kan du prøve følgende: Gå til Start > Alle programmer > Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 > Microsoft SQL Server Configuration Manager Gå til SQL Server 2005 Network Configuration Manager > Protocols for VISMA Høyreklikk på TCP/IP, velg Egenskaper Sett Listen All til No, klikk deretter OK Prøv å starte SQL-tjenesten på nytt nå. Får du fortsatt ikke startet tjenesten er det sannsynligvis et brannmur eller antivirusproblem. Prøv å deaktivere disse og se om du da får startet tjenesten. Hvis du ikke finner SQL-tjenesten, gå videre til neste avsnitt   SQL Server 2005 eller 2008 ikke installert  Hvis SQL-tjenesten SQL Server (VISMA) ikke eksisterer, så kan det tyde på at Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 ikke er blitt installert. Det kan du sjekke her:   Start > Kontrollpanel > Programmer og funksjoner Se om du finner Microsoft SQL Server 2005 eller 2008 i listen. Hvis du ikke finner den må du gjøre følgende: Avinstaller Visma Avendo Lønn. Restart PCen. Installer Visma Avendo Lønn på nytt. Legg merke til under installasjonen om det kommer noen feilmelding i forbindelse med SQL-installasjonen.   SQL-tjenesten er startet Hvis SQL-tjenesten SQL Server (VISMA) er startet, så kan det tyde på at databasebrukeren VismaAvendoLonnUser ikke eksisterer. Denne kan du opprette ved å laste ned og kjøre et script. Hvis flere pcer bruker programmet må dette kjøres på pcen som fungerer som server.  Last ned scriptet her. Velg Åpne -> Pakk ut alle -> Pakk ut Dobbeltklikk på filen RunMe.bat. Trykk Enter.   Når dette er gjort, prøv å opprette nytt firma og se om du kommer deg videre nå. Om du ikke gjør dette, ta kontakt med oss på support@vismaavendo.no eller tlf. 45 50 61 51. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎31-10-2018 10:33
Visma Avendo Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎15-10-2018 14:05
Veiledning på hvordan man enkelt kan utbetale feriepenger i Visma Avendo Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎15-05-2018 10:05
Skatteoppkreveren kan pålegge arbeidsgiver å foreta utleggstrekk til dekning av ubetalt skatt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎07-11-2018 13:42
 I tabellen under finner du en oversikt over standard fraværskoder. Klikk på numrene for å se hvordan de ulike fraværskodene er bygget opp   Nummer Navn 1 Egenmelding 2 Sykmelding (arb.giv forskutterer sykepenger) 3 Sykmelding (NAV utbetaler sykepenger) 4 Sykmelding (uten arb.giv.periode) 7 Vanlig fridag 10 Barn syk 15 Permisjon 16 Fødsel/adopsjonspenger 17 Svangerskapspenger 18 Omsorgspenger 19 Pleie-/opplæring 26 Fødsel/adopjonspenger (fra NAV) 27 Svangerskapspenger (fra NAV) 28 Omsorgspenger (fra NAV) 29 Pleie-/opplæring (fra NAV) 30 Ikke legitimert fravær 38 Helligdag 39 Ikke mulig dagsverk 40 Fravær i timer 99 Ferie
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎08-05-2018 11:24
Feriepenger skal rapporteres med egen lønnsbeskrivelse i a-meldingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎16-11-2018 10:58
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎10-10-2018 14:40
Noen opplever å få feilmeldingen "Encountered an improper argument" ved utskrift
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Nå er veiledningen for årsavslutning 2018 og oppstart 2019 i Visma Avendo Lønn klar - og du kan laste ned  Årsavslutningsboka 2018  i vedlagt pdf-dokument
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mateusz Szramka VISMA ‎29-01-2019 10:05
I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Avendo Lønn og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under.
Vis hele artikkelen
av Tone Persdatter1 VISMA
  Hver gang du skal betale terminoppgjør, bør konti i regnskap kontrolleres mot beløpene som fremkommer av "A-melding, bankliste". Og "A-melding bankliste" bør avstemmes mot   A07   for samme termin. Kontroller generelt Konto for arbeidsgiveravgift stemmer med beregnet avgift på "A-melding, bankliste". Konto for skattetrekk stemmer med "A-melding, bankliste". At skattetrekk og arbeidsgiveravgift stemmer med A06/A07   for terminen. Konto for utleggstrekk til skatteoppkrever (kemner) stemmer med rapporten "Utleggstrekk for skatt og avgift", denne finner du under "Rapportering / Utskrifter / Periodiske rapporter / Utleggstrekk for skatte og avgift". Dette er rapporten du må sende til aktuell skatteoppkrever hvis du har ansatte som er ilagt "uleggstrekk for skatt og avgift", tidligere kjent som "påleggstrekk". Konti for avgiftspliktig lønn, (husk på feriepengeutbetalinger) stemmer med avgiftsgrunnlaget på rapporten som ligger under "Utskrifter / Kontrollrapporter A-melding" som heter "Beregnet arbeidsgiveravgift per lønnskjøring". Feriepengeavsetningene stemmer med lønnsarter og konti det skal beregnes feriepenger av. (Merk!   Man får ikke refundert utbetalte feriepenger av sykepenger utover 42 uker fra NAV.) Alle balansekonti som vedrører lønn; som fagforeningstrekk, div. utleggstrekk, forskudd, lånetrekk m.m. bør kontrolleres. Avvik Dersom konto for arbeidsgiveravgift ikke stemmer, pass på at alle bunter fra Visma Avendo Lønn er oppdatert i regnskapsprogrammet ditt. Det kan også eventuelt være at du har bokført manuelt på kontoen for arbeidsgiveravgift i regnskap. Dersom skattetrekkskontoen   ikke stemmer, kan det være feilføringer i regnskapet. Sjekk transaksjonene på konto for skattetrekk. Konto for   utleggstrekk for skatt og avgift skal kun inneholde utleggtrekk for skatt og avgift. Uoverensstemmelser kan skyldes at det er registrert andre typer trekk på kontoen for utleggstrekk for skatt og avgift, sjekk lønnsartene (ta ut numerisk liste av lønnsartene). Det kan være foretatt feil i regnskapsføringen; sjekk transaksjonene på konto for påleggstrekk. En rask måte å finne hvilke konti som er avgiftspliktige i Visma Avendo Lønn, er å gjøre følgende. Gå på lønnsarter, velg fane 3 "Lønnsarter med koder".  Klikk deg inn på navnefeltet i kolonnen "Arb.g.avg", pass på at alle hakene for at lønnsarten er arbeidsgiveravgifts-pliktig, kommer øverst i tabellen. Nå kan du notere deg hvike konti du skal avstemme mot i regnskapet.   Summer alle avgiftspliktige konti, og sjekk mot grunnlag arbeidsgiveravgift. Feriepengeavsetningene beregnes på grunnlag av lønnsarter med hake i kolonnen for feriepenger under "Lønnsartår" i selve lønnsartbildet. Kontroller også at alle balansekonti som vedrører lønn, for eksempel konto for forskudd, utleggstrekk, fagforening m.m., stemmer. Hvis det er uoverensstemmelser her, må bilagene sjekkes. Avstemming ved terminbetaling Bruk rapporten "A-melding, bankliste" avstem denne mot avstemmingsrapporten fra Altinn (A06/A07). Avstem videre beløpene her mot skyldig forskuddstrekk og skyldig arbeidsgiveravgift i regnskap. Videre kan rapportene  "Beregnet arbeidsgiveravgift per lønnskjøring" eller "A-melding, avstemming" eventuelt også brukes.  Merk! Rapporten "Terminoppgave" og "Terminoppgave, bankliste" vedlikeholdes ikke lenger av Visma Lønn utvikling. Disse rapportene kan brukes for lønnsår 2014 og tidligere.     Avstemming av regnskap Under "Utskrifter / Avstemming" kan du kjøre ut rapporten "Avstemming Regnskap a-melding uten detaljer". Rapporten viser hvilke hovedbokskontoer Visma Avendo Lønn har kontert på og beløpet. Du må gjøre utvalg og sortere på følgende måte: Utvalg:                  Kjørenr. Sortering:            1. Konto 2. Ingen I feltet "Kjørenr." kan du angi flere lønnskjørenummer i feltet, for eksempel "2018001-2018002", "2018004,2018006", "2018010-2018020" eller en kombinasjon av dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tone Persdatter1 VISMA ‎03-09-2019 13:23
Beskrivelse av rutinene fast og variablet forskudd
Vis hele artikkelen