avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Avgiftsoppgaven stemmer ikke

25-01-2016 24:02 (Sist oppdatert 16-01-2018)
  • 1 Svar
  • 0 Liker
  • 1640 Visninger

Dersom du skulle få avvik på mva-oppgaven i Avendo Økonomi, gjennomgå denne guiden for å spore opp hvor feilen har oppstått. Merk at avstemming av mva-oppgave er en regnskapsteknisk problemstilling og for hjelp til å spore en feil i regnskapet bør man høre med regnskapsfører.

 

Ved feil i avgiftsoppgaven

Det er flere ting du må sjekke I denne forbindelse. Det er viktig at du ser på bilagene, da det er momskode på disse som danner grunnlaget for mvaoppgaven. Momskode på bilag arves fra konto ved føring, men det betyr ikke at bilagene har samme momskode som kontoen. Eksempelvis dersom man har gjort føringer med feil momskode på konto vil bilagene fortsatt ha feil mvakode selv om du endrer dette på kontoene i ettertid.
Sjekk også at bilagene ikke har blitt ført etter at man har skrevet ut og godkjent den aktuelle mvaoppgaven. Bilagene vil da komme på neste ledige mvaoppgave selv om dette ikke stemmer med bilagsdatoen. Dersom man skal få disse bilagene på rett oppgave blir løsningen å angre alle mvaoppgaver tilbake til da bilagene skulle med. Skulle man finne bilag som ikke hører hjemme på en mvaoppgave kan det ha samme årsak, at bilagene ble ført etter at tidligere oppgave ble godkjent. 

Benytt gjerne rapporten Oversikt mva per konto for å se hva som har blitt bokført av mva. Du finner denne rapporten nede til venstre i bildet på mvaoppgave. Det er og mulig å trykke på symbolet til høyre for tallene på oppgaven for å se hvilke tall som danner grunnlaget for tallene som fremkommer.   

 

Detaljert gjennomgang

1. Sjekk at mva-koden på bilaget stemmer. Gå inn på Regnskap – Bilagshistorikk – Fane 2 Transaksjoner og søk opp bilaget der. Det er mva-koden som bestemmer hvor i mva-rapporten noe kommer. Er det da noe som har kommet på feil sted i mva-rapporten, ikke kommet med i det hele tatt, eller kommet med når det ikke skulle være der, så er det mva-koden på bilaget man skal gjøre om på.

Et bilag med moms må inneholde både en inntekts/kostnadskonto og en momskonto. Har man f.eks. et bilag mot hovedbokskonto med mva-kode 1, trenger man også en momskonto med mva-kode 4.
Du endrer mva-kode inne på Arbeid med - Regnskap – Oppdater mva-koder. Søk opp bilaget, samt kontonr, slik at man på skjermen kun ser den linjen som skal endres. Velg riktig mva-kode på ny verdi og trykk på start. Skal mva-koden fjernes, skal ny verdi stå blank.

2. Sjekk at dato på bilaget stemmer ved å søke det opp i Bilagshistorikken. Har bilaget blitt opprettet med feil dato, reverser bilaget og før det på nytt. Eventuelt krediter og opprett faktura på nytt hvis det er en faktura det er gjelder.

3. Hvis du får et avvik på hele mva-beløpet på mva-rapporten, mellom beregnet mva og faktisk mva er det enten at bilaget mangler momskonto, 27xx konto, eller at momskontoen mangler mva-kode.

Hvis den mangler mva-kode, se punkt 1. Hvis bilaget mangler momskonto, er det anbefalt at man reverserer bilaget og fører det på nytt. Man reverserer bilaget inne på Regnskap – Bilagshistorikk ved å markere bilaget og trykke på Endringsbilags-knappen.
Oppretter du et bilag inne på Hurtigregistrering vil programmet hjelpe til i forhold til moms. Oppretter du bilaget i stedet inne på Nytt bilag må man passe på å få med dette selv.

4. Hvis det er en faktura som skulle vært med i mva-rapporten som ikke er der, er fakturaen mest sannsynlig opprettet uten moms. Dette blir styrt av artikkelkonteringen på artiklene på fakturaen eller overstyrt av behandlingsprofilen til kunden du har sendt den til. Har du opprettet en faktura med feil momssats må den krediteres og føres på nytt.

5. Hvis bilag fra tidligere perioder kommer med i mva-rapporten er ikke tidligere mva-oppgave avsluttet. Gå inn på tidligere mva-oppgave og avslutt denne ved å skrive den ut.

6. Hvis man ikke får godkjent mva-rapporten fordi du får beskjed om at du har bilag som ikke er bokført må man sjekke om det er bilag som ikke er bokført inne på hurtigregistrering og nytt bilag. Videre om det er salgsfaktura eller leverandørfaktura som ikke er bokført eller om det er betalinger som ikke er bokført. Dette gjelder uavhengig av dato på bilaget. 

Kommentarer
av Anour Hannouch

 

Her er en forklaring til de forskjellige mva-rapportkodene som brukes i programmet

OBS! Disse koder gjelder for gamle MVA-oppgave (ikke for endringene for 2017)

1

Utgående mva. høy sats (brukes på alle kontoer med utgående mva høy sats F.eks. 3000)

2

Inngående mva. høy sats (brukes på alle kontoer med inngående mva høy sats F.eks. 4000 ).

3

Føring inngående mva. høy sats (brukes KUN på mva-konto for inngående høy sats).

4

Føring utgående mva. høy sats (brukes KUN på mva-konto for utgående høy sats).

5

Utgående mva. middels sats (brukes på alle kontoer med utgående middels sats).

6

Inngående mva. middels sats (brukes på alle kontoer med inngående middels sats).

7

Føring inngående mva. middels sats (brukes KUN på mva-konto for inngående mva middels sats).

8

Føring utgående mva. middels sats (brukes KUN på mva-konto for utgående mva middels sats).

9

Utgående mva. lav sats (brukes på alle kontoer med utgående mva lav sats).

10

Inngående mva. lav sats (brukes på alle kontoer med inngående mva lav sats).

11

Føring inngående mva. lav sats (brukes KUN på mva-konto for inngående mva lav sats).

12

Føring utgående mva. lav sats (brukes KUN på mva-konto for utgående mva lav sats).

I

Ingen mva. innenfor mva-området (brukes på alle kontoer som skal med på mva-oppgaven, men som det ikke skal beregnes mva på og som er innenfor mva område).

U

Ingen mva. utenfor mva-området (brukes på alle kontoer som skal med på mva-oppgaven, men som det ikke skal beregnes mva på og som er utenfor mva område).

GR

Beregningsgrunnlag for tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats (må settes manuelt).

BR

Føring tjenester kjøpt fra utlandet, høy sats (må settes manuelt. Skal KUN brukes på mva-konto).