avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Malredigering

22-04-2015 21:31 (Sist oppdatert 16-01-2018)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1025 Visninger

Malredigering kan brukes til å endre på utseendet til forskjellige blanketter i programmet. Denne guiden viser hvordan man bruker dette verktøyet, med en fakturablankett som eksempel.

 

I denne guiden vil vi lære deg følgende: 

- Starte oppbygging av ny blankett

- Markere felt

- Flytte felt

- Slette felt  

- Legge til tekstfelt

- Endre størrelse på felt

- Legge til datafelt

- Aktivere den nye blanketten

 

Merk: Den samme framgangsmåten som vises i denne guiden kan også brukes på andre blankettyper, for eksempel tilbud, ordrebekreftelse og betalingsvarsel.

Klikk på Fil - Malredigering for å starte. 
 

 

 

 

Starte oppbygging av ny blankett

 

Når du skal lage en ny blankett må du ta utgangspunkt i en av de ferdiglagde blankettene som følger med programmet og endre på den.

 

1. I feltet Maltype velger du hvilken type blankett du ønsker å endre.

2. Klikk på blanketten du ønsker å bruke som

    utgangspunkt for den nye blanketten.

 

3. Klikk på knappen Opprett ny fra

    eksisterende mal.

 

TIPS:

Hvis du allerede har begynt å lage en egen blankett, så kan du klikke Endre i stedet. Merk at dette kan kun gjøres med maler av typen Egen/tilpasset


4. Du får beskjed om å navngi blanketten du oppretter.Skriv inn navnet til blanketten i feltet Rapportnavn. Du kan også skrive noe i feltet Beskrivelse, men dette er ikke påkrevd. 

5. Klikk OK.

 

 

Du er nå kommet til malredigeringsbildet.

Her kan du flytte rundt på felt, slette felt og legge til egne felt. Neste del av guiden viser hvordan dette gjøres.

 

Markere felt

 

Du markerer et felt ved å venstreklikke med musen. Du kan markere flere felt samtidig ved å holde inne Shift på tastaturet mens du markerer feltene.

I eksempelet over er feltene Frakt og Frakt valuta markert. 

TIPS: For hurtig å markere mange nærliggende felt samtidig kan du tegne en boks rundt feltene (dra musepekeren rundt feltene)


Flytte felt

 

For å flytte et felt må du venstreklikke på feltet og holde museknappen inne mens du drar musa i retningen du ønsker å flytte feltet.


I eksemplet over har vi flyttet feltene Frakt og Frakt valuta oppover. 

 

TIPS

Du kan også bruke piltastene på tastaturet for å flytte felt. Dette kan være nyttig for å finjustere på plasseringen.

Du kan flytte mange felt samtidig ved å markere dem først, deretter flytte på et av feltene.

 

 

Slette felt

 

For å slette et eller flere felt må du først markere feltene, deretter trykke på Delete på tastaturet.

 

I eksempelet over er feltene Frakt og Frakt valuta fjernet, og vi sitter igjen med et tomrom som kan brukes til noe annet. 

 

 

Legge inn tekstfelt

 

Du kan selv legge inn tekst der du ønsker på blanketten. Neste delen av guiden hvordan dette gjøres. Som eksempel skal vi legge inn en tekstboks med teksten Prosjekt:

 

1. Klikk på knappen markert Aa nederst til venstre i bildet.

 

2. Klikk på det stedet der du ønsker å ha teksten. 

3. Dobbeltklikk på tekstfeltet du nettopp la inn.

4. Boksen Rapportfelt vises.Skriv inn ønsket tekst i feltet Tekst.

5. Klikk OK.

 

6. Velg en passende skriftstil til tekstfeltet i feltet Skriftstil nederst til venstre på skjermen.

TIPS:

Klikk på et av de andre feltene for å sjekke hvilken skriftstil de bruker. På den måten sikrer du at samme skriftstil brukes overalt på blanketten.

 

 

Endre størrelse på felt

 

Av og til er det nødvendig å endre på størrelsen til et felt for å få plass til all teksten. Det gjøres slik:

 

1. Marker feltet.

2. Hold inne CTRL på tastaturet.

3. Bruk piltastene på tastaturet til å endre i ønsket retning:

    Pil opp: Feltet blir smalere i høyden.

    Pil ned: Feltet blir høyere.

    Pil venstre: Feltet blir smalere i bredden.

    Pil høyre: Feltet blir bredere.

 

 

I eksempelet over har vi endret størrelse på tekstfeltet Prosjekt slik at hele teksten vises Dessuten er feltet like bredt som de andre feltene i nærheten. Skriftstilen er også lik. Dette gir et mer profesjonelt utseende.

 

TIPS:

Du kan også bruke de svarte boksene som du ser rundt et markert felt til å endre størrelsen på feltet. Dra en av boksene i ønsket retning. Vær oppmerksom på at du må være veldig nøyaktig med musepekeren for å få tak i de svarte boksene.

 

Legge til datafelt

 

Datafelt inneholder informasjon som er lagret i programmet, og disse har man mulighet til å vise på blanketten. Et eksempel er kundenr og adresse.

I dette eksempelet skal vi legge inn et datafelt som skal hente prosjektnavnet som er brukt på fakturaer. Dette er et datafelt som ikke vises på standardblankettene som følger med programmet.

 

1. Klikk på knappen Tilgjengelige felter øverst til venstre på skjermen. På knappen er det bilde av to hvite og en blå boks.

2. Velg Enkel

 

Enkel:

Viser de datafeltene som oftest legges inn på blanketter.

Avansert:

Gir deg tilgang til samtlige datafelt som kan hentes inn.

 

3. Boksen Tilgjengelige felter dukker nå opp på høyre side i programmet. Klikk og hold inne venstre museknapp på datafeltet du ønsker å legge inn.

4. Dra feltet inn på blanketten, og slipp museknappen der du ønsker å plassere feltet.

 

 

 

 

5. Hvis du ønsker å endre utseendet på feltet du la inn må du markere det og gjøre de feltendringene som er nødvendige, for eksempel plassere mer

    nøyaktig, eller endre størrelsen på feltet. 

6. Sett en passende skriftstil til datafeltet. Dette velges på Skriftsstil nederst til venstre. 

 

 

Når du er ferdig med å redigere på blanketten kan du lagre endringene du har gjort.

Klikk på Lagre-knappen (disketten) øverst på skjermen.

 

 

Aktivere den nye blanketten 

 

1. Gå til Register - Kunde - Blankettprofiler

2. Dobbeltklikk på blankettprofilen du bruker.

Dersom du ikke har vært her inne tidligere dobbeltklikker du på blankettprofilen Standard.

 

3. Finn linjen der det står Faktura som blankettype. Velg riktig blankett i kolonnen Blankett ved å klikke på nedtrekkslisten. 

 

4. Klikk Lagre

 

Fra nå av vil den nye blanketten din brukes når du skriver ut faktura.

Bidragsytere