Mine områder
Hjelp

Brukertips i Avendo Økonomi 40/60

Sorter etter:
Denne guiden viser deg hva du må gjøre for å reinstallere Avendo Fakturering/Økonomi 40-60. Om programmet er installert på en klient-pc i et server/klient-oppsett kan du se bort fra punkt 1 da selve dataene ligger på serveren.
Vis hele artikkelen
17-06-2015 24:18 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3980 Visninger
Dersom du har registre på kunder, artikler og leverandører i Avendo, kan du få med deg alt dette over til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
23-04-2015 20:20 (Sist oppdatert 22-11-2017)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3697 Visninger
Felles for alle error coder nedenfor er at det er feil i DCOM oppsett.
Vis hele artikkelen
17-06-2015 24:33 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3333 Visninger
Den nye MVA-meldingen trer i kraft for alle MVA-pliktige fra 01.01.2017. Les mer om hva du må gjøre og hva som blir nytt i programmet.
Vis hele artikkelen
30-12-2016 01:59 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3335 Visninger
Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for tjenester fra utlandet.
Vis hele artikkelen
30-12-2016 24:25 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3071 Visninger
Denne artikkelen tar for seg hvordan flytte Avendo Økonomi/Fakturering til en ny pc.
Vis hele artikkelen
21-04-2015 23:42 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2958 Visninger
Innføring av ny Mva-melding får konsekvenser for alle MVA-registrerte virksomheter.
Vis hele artikkelen
23-12-2016 18:16 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2515 Visninger
    Denne feilmeldingen kommer av en Windows oppdatering som nylig ble utgitt, hvilket gjør at man ikke får åpnet Avendo. Windows har identifisert feil i denne versjonen som skaper disse problemene for Avendo, og feilretting vil gjøres i en fremtidig versjon av Windows.    For å løse problemet må du manuelt fjerne en komponent fra oppdateringen. I de fleste tilfeller forekommer den under navnet "Sikkerhetsoppdatering for Microsoft Windows ( KB4056892)". Vi har også sett den med andre navn basert på hvilket operativsystem man har. Om du ikke finner en oppdatering med det dette navnet så se i kolonnen for installert dato (scroll deg til høyre) om du har en "Sikkerhetsoppdatering fra Microsoft Windows (KBxxxxxxx)" fra januar, det er i så fall denne som må fjernes.  Dette er  en delkomponent av Windows oppdateringen i Windows 1709 som  kom ut i Januar 2018.   Gjør som følger: Åpne Kontrollpanel og velg deretter "Programmer". Her inne trykker du på "Programmer og funksjoner" og derunder ’Vis installerte oppdateringer’. Avinstaller ”Sikkerhetsoppdatering for Microsoft Windows (KB4056892)”. Start datamaskinen på nyt, så skal Avendo fungere igjen. Det kan bli nytting for mange å slå av automatiske oppdateringer i windows 10 inntil videre, slik at denne oppdateringen ikke blir installert automatisk igjen. Skulle det være tilfellet, må prosedyren gjøres på nytt for å komme inn i programmet.   Her finnes instruksene hvordan du kan gjøre dette: https://www.windowscentral.com/how-stop-updates-installing-automatically-windows-10   Får du fortsatt feil etter å ha tatt bort komponenten fra oppdateringen, gjør følgende: Slå datamaskinen av og på igjen Reinstaller programmet (installasjon av Avendo må gjøres som administator).   Merk at innholdet i denne artikkelen er basert på våre egne erfaringer og at alle forsøk på å gjennomføre løsningsforslaget skjer på eget ansvar.    Vi jobber med å få på plass en permanent løsning som gjør at programmet vil kunne fungere sammen med denne sikkerhetsoppdateringen.  
Vis hele artikkelen
15-01-2018 11:05 (Sist oppdatert 22-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2528 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du installerer klientversjonen av Avendo Økonomi/Fakturering. Dette er nødvendig hvis programmet brukes på flere pcer i firmaet, hvorav en server og en eller flere klienter.
Vis hele artikkelen
01-09-2015 19:17 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2432 Visninger
Dersom du skulle få avvik på mva-oppgaven i Avendo Økonomi, gjennomgå denne guiden for å spore opp hvor feilen har oppstått. Merk at avstemming av mva-oppgave er en regnskapsteknisk problemstilling og for hjelp til å spore en feil i regnskapet bør man høre med regnskapsfører.
Vis hele artikkelen
25-01-2016 24:02 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2272 Visninger
Fra og med versjon 5.30 av Avendo kan du sende efaktura (elektronisk faktura) via tjenesten Visma Autoinvoice. Denne guiden forteller deg hvordan du setter opp og bruker dette.
Vis hele artikkelen
17-06-2015 24:38 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2052 Visninger
Denne guiden forklarer hvordan du fører moms på fakturaer for varer fra utlandet.
Vis hele artikkelen
30-12-2016 01:56 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2071 Visninger
Her finner du en oversikt over viktige filer og mapper i Visma Avendo Fakturering/Økonomi. Oversikten gjelder for Windows Vista, 7, 8, 10 og Server 2008.
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:31 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1913 Visninger
Etter å ha oppgradert til Windows 10 kan enkelte kunder oppleve å ikke komme lenger enn til logoen når man prøver å åpne Avendo Økonomi.  En løsning er å gå tilbake til forrige versjon av Windows dersom det ikke har gått mer enn 30 dager. Dette kan gjøres på en enkel måte via en veiviser, og tar erfaringsmessig ikke mer enn 30 min på en moderne pc. Forutsetningen er, som nevnt, at oppgraderingen ikke skjedde for mer enn 30 dager siden. Se mer info her. Ellers kan man forsøke å reinstallere programmet ved å følge denne guiden. Dersom dette ikke fungerer er den eneste løsningen å opprette en ny bruker i Windows. Dette da det ser ut til å ha skjedd endringer på brukeren ved oppdateringen som gjør at programmet ikke kan kjøres med den aktuelle brukeren. Et alternativ til å opprette ny bruker i Windows er å gjøre en såkalt "clean install" av Windows. Man kan så installere programmet på nytt og det vil fungere i gjen. Man må da passe på at man har tatt kopi av databaser og øvrige filer på maskinen man trenger. 
Vis hele artikkelen
08-10-2015 17:52 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1904 Visninger
I noen tilfeller vil det være nødvendig å reinstallere både Avendo Økonomi og SQL Server for å løse et problem. Guide for dette følger under. Merk: om programmet skal brukes på flere pcer (med et klient/server-oppsett) må reinstallasjonen skje på serveren.
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:31 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1944 Visninger
NB: Avendo-programmene vil kunne brukes på en ekstern/virtuell server (terminalserver, Citrix etc), men dette er ikke testet fra vår side, og vil derfor ikke bli supportert. Ved evt. tekniske feil vil vi ta utgangspunkt i feilen som om programmet var installert på vanlig måte (lokalt). Skulle det vise seg at problemet trolig er relatert til den eksterne server-løsningen kan vi desverre ikke hjelpe til med dette. Ta i såfall kontakt med leverandøren av løsningen. Skal programmet likevel installeres på en ekstern/virtuell server, merk følgende: Det må gjøres en vanlig installasjon av programmet på serveren (husk å velge server i installasjonsveiviseren). Videre er det ikke behov for å installere klienter, da den eksterne/virtuelle serveren gjør denne funksjonen. Etter at serverinstallasjonen er gjort, må dere kjøre dcomcnfg.exe. Her må dere sette opp at Avendo kjøres med en konto som har lokale administrator rettigheter. Det samme gjelder for installasjon på Citrix. SQLserver 2008 R2 følger programinstallasjonen. Skal programmet kjøres mot ekstern SQL må vi ha informasjon om dette, da det må gis tilgang til å bruke det via vår lisens. Det er også viktig at dere skaper en instans som heter VISMA, slik at programmet kan gjøre den konfigurajonen som trengs. Bruk av Mac NB: Avendo-programmene vil kunne brukes på Mac via en Windows-installasjon men dette er ikke testet fra vår side, og vil derfor ikke bli supportert. Det samme gjelder derfor her: ved evt. tekniske feil vil vi ta utgangspunkt i feilen som om programmet var installert på vanlig måte.  Brukerspørsmål vil selvsagt bli supportert som vanlig.  
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:31 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1753 Visninger
1) Du oppretter et nytt regnskapsår i programmet ved å gå inn på Fil – Velg regnskapsår og klikker på Opprett nytt regnskapsår. 2) Sjekk at årsnavn og datointervall stemmer og huk av for om du ønsker å benytte samme kontoplan som foregående år eller om du vil benytte en helt ny kontoplan. Trykk så på Fullfør. 3) Du vil da få beskjed om at nytt regnskapsår er opprettet og at UB er overført til IB. Klikk på Ok.     Hvis man får opp melding om at regnskapsår ikke kan opprettes fordi flere brukere er innlogget samtidig, må man stenge ned prosessene til programmet. Dette kan gjøres ved å starte servermaskinen på nytt. Hvis programmet er lokalinstallert, så er det maskinen programmet ligger på som skal restartes. Hvis man av diverse årsaker ikke har anledning til å restarte servermaskinen, så kan man stenge prosessene manuelt. På servermaskinen må man åpne oppgavebehandling (ctrl+alt+del – Åpne oppgavebehandling/task manager). Velg fanekort 2, Prosesser. I listen finner man AvendoServer.exe og AvendoClient.exe. Begge disse må avsluttes ved å klikke på en av gangen og deretter Avslutt. Etter at dette er gjort åpner man Avendo på servermaskinen og oppretter nytt regnskapsår  som beskrevet overnfor.   Diverse Det er viktig at du står i det regnskapsåret som du skal bokføre bilag i. Så skal du opprette et bilag med bilagsdato i 2014, må du også stå i regnskapsår 2014. Hvilket regnskapsår du står i, vil du se helt nederst på den mørke linjen i programmet Du kan bytte mellom hvilket regnskapsår du ønsker å jobbe i inne på Fil – Velg regnskapsår ved å kikke på regnskapsåret du ønsker og så på Aktiver år-knappen. Vi anbefaler ikke å låse regnskapsår, men mindre man har en god grunn til det, da man selv ikke har mulighet til å låse opp igjen et låst regnskapsår med mindre du leser inn en gammel sikkerhetskopi fra før du låste året.
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:31 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1605 Visninger
Denne feilmelding kan komme når man skal logge seg inn i et firma. Dette skyldes at programmet ikke får kontakt med SQL databasen. Det kan være flere årsaker til dette:     SQL-tjenesten er ikke startet     Feil kobling i filen spcsa.ssc     Firmadatabasen eksisterer ikke     Firmadatabasen eksisterer, men har mistet kontakt med SQL-instansen Problemet løses stort sett ved å kjøre programmet Visma Assist Avendo Økonomi. Dette  skal være installert sammen med Avendo Økonomi (for å finne programmet kan du søke etter det på startmenyen i Windows). Avslutt først Avendo Økonomi. Start deretter Visma Assist Avendo Økonomi. Her klikker du på Reparer. Programmet vil deretter gå gjennom innstillinger/konfigurasjon av programmet, og rette dette, evt. gi beskjed om hva som er galt.   Hjelper ikke dette, følg guiden under. Sjekk at alle Windowsoppdateringer er tatt. Dette kan du sjekke på Start – Kontrollpanel – Windows Update ved å klikke på Se etter oppdateringer. Pass da på at alle viktige Windowsoppdateringer og alle frivillige oppdateringer, spesielt de som har med SQL og .NET å gjøre, er tatt.  Ta så en restart av maskinen når oppdateringen er utført. Sjekk om SQL-tjenesten har startet Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 2008 Server:     Gå til Start > Kontrollpanel > Administrative verktøy > Tjenester     Finn tjenesten SQL Server (VISMA)     Sjekk om tjenesten har status Startet. Hvis ikke, høyreklikk på tjenesten og velg Start Hvis SQL-tjenesten ikke vil starte (du får feilmelding i så fall), så kan du prøve følgende:     Gå til Start > Alle programmer > Microsoft SQL Server 2005 > Microsoft SQL Server Configuration Manager     Gå til SQL Server 2005 Network Configuration Manager > Protocols for VISMA     Høyreklikk på TCP/IP, velg Egenskaper     Sett Listen All til No, klikk deretter OK     Prøv å starte SQL-tjenesten på nytt nå. Får du fortsatt ikke startet tjenesten er det sannsynligvis et brannmur eller antivirusproblem. Prøv å deaktivere disse og se om du da får startet tjenesten. Windows XP / 2003 Server:     Gå til Start > Alle programmer > Oppstart > Service Manager     Sjekk at SQL-serveren er startet, klikk eventuelt Start-knappen for å få den startet. Sjekk filen spcsa.ssc Denne filen gir en liste over firmaer som vises i påloggingsvinduet til Visma Avendo Økonomi, samt koblingen til SQL-instansen. Filen ligger i denne mappen: C:\Programdata\Visma\Avendo\Config ellerC:\Documents and Settings\All users\Programdata\Visma\Avendo\Config Filen kan åpnes i Notisblokk. Filen inneholder en linje for hvert firma som vises i innloggingsbildet. Eksempel på en slik linje kan være: 1;2;(local)\VISMA:TestfirmaetAS(Fakturering)SPCSAData;Testfirmaet AS (Fakturering) Første del av teksten har formatet Server\SQL-instans. SQL-instansen skal være VISMA hvis de bruker Windows Vista, 7 eller 2008 Server, sjekk at det stemmer. Bruker de Windows XP eller 2003 Server, så skal det stå AVENDO i stedet for VISMA. Server kan enten være (local) ved lokal installasjon eller PC-navnet, eventuelt navnet til servermaskinen hvis dette er en klient i et server-klient-miljø. Hvis det står navnet på PCen her, prøv å bytte til (local). NB: Viktig at du får med parentesene. Hvis det står (local) fra før, prøv å bytte til PC-navnet. Tips: PC-navnet finner du ved å høyreklikke på Datamaskin (ligger på Start-knappen eller på skrivebordet) og velge Egenskaper. Sjekk firmadatabase Firmadatabasen har navnet FirmanavnSPCSAData.MDF. Vanligvis ligger den lagret i denne mappen: C:\Programdata\Visma\Shared Data\MSSQL.1\MSSQL\Data Hvis filen ikke ligger i denne mappen, så kan du søke på PCen for å se om den kan ligge et annet sted. Ligger den ikke noe annet sted er det et tegn på at databasen ikke eksisterer i det hele tatt. Vær oppmerksom på at ved en serverinstallasjon ligger databasen lagret på servermaskinen. Kontakt med SQL-instans Hvis databasen eksisterer, men du likevel får ODBC-feilmelding, så er det koblingen til SQL-instansen som er problemet. For å løse dette må du kjøre en reparasjon av installasjonen. Dette gjøres ved å kjøre gjennom installasjonen på nytt og velge Reparer. Brannmur Hvis alt annet er i orden kan det være brannmuren på maskinen som sperrer. Åpne port 135 TCP og 137 UDP. Gjør unntak for prosessene AvendoServer.exe og AvendoClient.exe. Hvis man har en ekstra brannmur i f.eks. et antivirusprogram, så kan det hjelpe å deaktivere denne.
Vis hele artikkelen
22-04-2015 21:31 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1583 Visninger
Denne meldingen kan komme når du prøver å åpne programmet etter å ha oppgradert til Windows 10.
Vis hele artikkelen
08-10-2015 17:06 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1504 Visninger
Nå som du har kommet i gang med Visma eAccounting er det på tide å importere inn dine kunder, leverandører og artikler.
Vis hele artikkelen
23-04-2015 20:20 (Sist oppdatert 13-07-2017)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1550 Visninger