Mine områder
Hjelp

Alt du lurer på om eFaktura

17-09-2021 12:23 (Sist oppdatert 08-02-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 754 Visninger
eFaktura er forbrukernes klare favoritt for mottak av faktura. Flere og flere ønsker også å alltid motta eFaktura. eFakturaløsningen har gjennomgått en betydelig endring de siste årene og nå kan forbrukere motta både faktura og inkassobrev direkte i nettbanken. I denne artikkelen svarer vi på alt du måtte lure på om eFaktura. 

 

Definisjoner

 

 • Betalingsflate Mobil-/Nettbank eller annen betalingsapp der det er mulig å motta eFaktura, eksempelvis Vipps. 
 • JTTA Forkortelse for Ja takk til alle. Forbruker gjør generell aksept av eFaktura. 
 • Y2A Forkortelse for Yes to all, engelsk for Ja takk til alle. Også kjent som eFakura 2.0 eller Alltid eFaktura

 

1. Hva er eFaktura Y2A?

eFaktura Y2A er også kjent som Alltid eFaktura, Ja takk til alle, eller eFaktura 2.0. Kjært barn har mange navn. Gjennom eFaktura Y2A sier fakturamottaker Ja takk til å alltid motta eFaktura

Informasjon om at fakturamottaker har gjort generell aksept av eFaktura lagres i et felles avtaleregister som banker og fakturautstedere kan søke mot. Dette registeret kalles også eFakturaregisteret. I eFakturaregisteret henter fakturautsteder informasjon om eFakturaavtalen til fakturamottaker. Dersom fakturamottaker ikke ønsker eFaktura fra enkelte utstedere finnes mulighet for reservasjon i de ulike betalingsflatene. 

 

 

2. Hva er forskjellen på eFaktura Y2A og eFaktura slik vi tradisjonelt kjenner løsningen? 

Tradisjonelt har fakturamottaker vært nødt til å aktivt melde seg på eFaktura per fakturautsteder i en betalingsflate, ved bruk av KID eller eFakturareferanse. En slik påmelding genererer en melding tilbake til fakturautsteders system hvor kunden blir registrert som mottaker av eFaktura. Kundens neste faktura blir sendt som eFaktura. 

 

Gjennom eFaktura Y2A tildeles derimot fakturamottaker en unik eFakturareferanse som benyttes på tvers av alle fakturautstedere som sender eFaktura. Fakturamottakere som har gjort generell aksept av eFaktura vil nå derfor motta eFaktura uten å manuelt måtte registrere seg som eFakturamottaker hos den enkelte utsteder. 

 

 

3. Hva er fordelene med eFaktura Y2A? 

 • Kundens første faktura kan sendes som eFaktura. Tradisjonelt har kunden måttet melde seg på eFaktura etter å ha mottatt første faktura på enten e-post eller postalt. Med den unike eFakturareferansen er ikke dette lenger nødvendig. 
 • Bedre kundeopplevelse ved leverandørbytte da forbruker ikke behøver å forholde seg til papir/e-postfaktura, og ikke behøver å inngå ny eFakturaavtale manuelt. Dette er et stort steg i retningen av en heldigitalisert kundereise.
 • Færre postale fakturaer - bra for miljøet! 

 

 

4. Når kan man som fakturamottaker ikke lenger melde seg på eFaktura mot en spesifikk utsteder? 

Etter 01.12.2021 vil forbrukere ikke lenger kunne melde seg på eFaktura mot en spesifikk utsteder, men forbruker kan fortsatt slette avtalen sin. 

 

 

5. Jeg har kunder som ikke har gjort generell aksept av eFaktura. Vil kunde fortsatt motta eFaktura etter 01.12.2021?

 

Eksisterende eFaktura-avtaler inngått mot en spesifikk utsteder blir ikke fjernet etter 01.12.2021. Kunden vil derfor fortsatt kunne motta eFaktura selv om kunden ikke har aktivert eFaktura Y2A.

 

 

6. Hvordan blir en kunde identifisert som mottaker av eFaktura Y2A? 

Følgende personalia fra kundekortet benyttes i spørringen etter eFakturareferanse Y2A: 

 

B2C 

 • Navn
 • Fødsels- og personnummer
 • Adresse 
 • E-postadresse
 • Telefonnummer 
 • Kundens tidligere eFaktura-referanse 

 

B2B

 • Organisasjonsnummer

 

Hvis kunde blir identifisert i avtaleregisteret for eFaktura Y2A, returneres en 9-sifret referanse tilbake til fakturautsteder. Denne referansen er unik for hver enkelt fakturamottaker. Hvilke av dataene oversendt i spørringen (se punkter over) som er avgjørende for at en kunde blir identifisert i avtaleregisteret, er ikke informasjon som returneres tilbake til fakturautsteder. 

 

 

7. Hvordan kan fakturamottaker melde seg av eFaktura Y2A? 

Dersom fakturamottaker ikke lenger ønsker å motta eFaktura fra en gitt utsteder, må mottaker reservere seg mot den spesifikke utstederen i nettbanken. Dersom kunden har spørsmål til hvordan man går fram i nettbanken, vil banken være behjelpelig med å svare på dette. 


 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips