Mine områder
Hjelp

Problemer med Avtalegiro? Kjente feilmeldinger og forslag til løsning

27-05-2021 13:13
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1004 Visninger

Avtalegiro, også kjent som fast betalingsoppdrag (FBO), er en av de best brukte betalingsløsningene vi har i markedet i dag. Via våre produksjonssystemer sender vi ut og kvitterer på tusenvis av avtalegiro-FBO'er hver eneste måned. Når vi har sendt et avtalegiro-oppdrag til Nets som plasserer oppdraget i den aktuelle kundens nettbank, mottar vi i gjengjeld fra Nets en kvittering med status på den aktuelle FBO'en. I de aller fleste tilfellene vil FBO'en være vellykket levert til kundens nettbank. I enkelte tilfeller vil FBO'en bli avvist av Nets. 

 

Vi er i dag kjent med hovedsakelig to typer av feilmeldinger knyttet til en FBO; FBO finnes ikke og betalingstransaksjonen har høyere beløp enn på FBO. I fortsettelsen vil vi gå nærmere inn på disse feilmeldingene og forslag til løsning. 

 

1. FBO finnes ikke. Denne feilmeldingen oppstår dersom

 

 • Avtalen er så ny at FBO enda ikke er registrert hos Nets
 • Avtalen er avsluttet 

 

Forslag til løsning

 

 • Be kunden sjekke om hvorvidt avtalen er aktiv eller ikke i nettbanken. Dersom avtalen er avsluttet, må kunden opprette avtalen på nytt 
 • Sjekk med kunden når avtalen ble opprettet. Dersom avtalen er nylig opprettet, og gjerne tett opp mot en fakturering, kan det være en mulig årsak til at siste faktura ikke ble levert som avtalegiro.
 • Be kunden avvente situasjonen og videre følge med i nettbanken om det tildeles et «AvtaleGiro etablert Nets» stempel eller lignende via kundens oversikt over Aktive Avtalegiro-oppdrag i nettbanken. 

 

2. Betalingstransaksjonen har høyere beløp enn på FBO. Denne feilmeldingen oppstår dersom

 

 • Beløpet som faktureres kunden er endret, og beløpsgrensen er ikke endret tilsvarende i kundens nettbank. Husk at det er kunden selv som regulerer beløpsgrensen, og er denne for lav vil vi ikke kunne levere FBO til kundens nettbank. 
 • Ny avtale satt på AvtaleGiro? Sammenlagt sum av flere avtaler kan være høyere enn beløpsgrensen på fullmakten (FBO) hos Nets.
 • Betaler har selv vært i nettbanken og endret på beløpsgrensen sin.
 • Beløpsgrense mangler på fullmakten.

 

Forslag til løsning

 

 • Be kunden sjekke hvilken beløpsgrense som er satt for den aktuelle avtalen. Be også kunden sjekke at det faktisk finnes en beløpsgrense for den aktuelle avtalen. Det anbefales at beløpsgrensen settes til 2 ganger månedlig fakturabeløp. 
Bidragsytere
Aktuelt brukertips