Mine områder
Hjelp

Tilbyr du eFaktura og avtalegiro til dine kunder?

25-11-2020 11:51 (Sist oppdatert 25-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1123 Visninger

De fleste vet at det er store fordeler forbundet med å tilby elektroniske distribusjons - og betalingsløsninger til sine kunder. I denne artikkelen oppsummerer vi fordelene for deg og dine kunder med å tilby eFaktura og avtalegiro, og vi beskriver også hvordan du som kunde av Vismas fakturaservicetjeneste kan komme i gang med elektroniske tjenester. 

 

Hva er eFaktura? 

eFaktura er en elektronisk distribusjonsløsning som tilbys i alle norske nettbanker. Med eFaktura blir fakturaen eller "regningen" levert ferdig utfylt i nettbanken til kunden, og det eneste kunden trenger å gjøre er å godkjenne fakturaen. Med ferdig utfylt menes at detaljer som bankkontonummer, KID, beløp og betalingsdato allerede er ført inn slik at kunden slipper å gjøre dette selv. Dersom kunden har "ja-takk-til-alle" (JTTA) aktivert i nettbanken sin og foretar en betaling med KID fra en av deres fakturaer, vil eFakturaavtale aktiveres automatisk. 

 

Hvorfor tilby eFaktura?

  • eFaktura gjør det enkelt for dine kunder å gjennomføre betaling og man unngår at fakturaen blir oversett i mailboksen eller går i "glemmeboka"
  • Enkelheten overfor kunden gjør at det er større sannsynlighet for at kunden betaler fakturaen til forfall, noe som betyr en forbedret cash flow for din bedrift 
  • Å tilby flere distribusjonsalternativer gir kunden fleksibilitet og flere valgmuligheter
  • Du sparer kunden for kostnader med fakturagebyr som ofte ilegges ved eksempelvis postale utsendelser

 

Hva er avtalegiro?

Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste fakturaer. Ved inngåelse av avtale og avtalegiro gir kunden banken tillatelse til å automatisk trekke betaling for fakturaen ved forfall. Til forskjell fra eFaktura er avtalegiro en betalingsløsning og ikke en distribusjonskanal, noe som betyr at avtalen om avtalegiro i seg selv ikke gir kunden tilgang til fakturakopi. Dette løses ved at kunden aktiverer et trekkvarsel som gir informasjon om trekket og fakturakopi. Trekkvarsel kan sendes pr. e-post, pr. post eller som eFaktura. 

 

Hvorfor tilby avtalegiro?

  • Avtalegiro er uten tvil den enkleste betalingsløsningen som du kan tilby dine kunder. Her trenger ikke kunden å foreta seg noe. Fakturabeløpet trekkes automatisk. 
  • I likhet med eFaktura vil avtalegiro bidra til at flere kunder betaler til forfall, noe som vil ha en direkte positiv effekt på likviditeten til din  bedrift

 

Mange kunder har i dag også en forventning om at det tilbys elektroniske løsninger knyttet til distribusjon og betaling. Ved å aktivere tilbud om eFaktura og Avtalegiro imøtekommer du kundenes forventninger og du kan som oppdragsgiver høste av fordelene med de ulike løsningene. 

 

Hvordan kommer jeg i gang med eFaktura og Avtalegiro? 

Ønsker du å komme i gang med eFaktura og/eller avtalegiro mot din fakturaserviceavtale, kan du kontakte Customer Service på support.vfs.no@visma.com som hjelper deg med å komme i gang. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips