avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Rapportere permittering i A-melding

13-03-2020 10:49 (Sist oppdatert 01-12-2020)
  • 51 Svar
  • 5 Liker
  • 23160 Visninger
For du går i gang med registrering av permittering i lønnsystemet, anbefaler vi at du leser denne artikkelen fra vår juridiske avdeling. Her finner du svar på blandt annet hvilke start- og sluttdatoer du skal benytte, arbeid i permitteringsperioden og permittering i kombinasjon med annet type fravær. 

 

Tidsrom for permittering må registreres under Fravær | Registrere fravær og ferie

Vet du ikke sluttdato kan du ha et åpent fravær, og legge inn sluttdato når den er kjent. 

 

Har du ikke opprettet fraværskode for permittering , kan du gjøre det under Fravær | Fraværskoder. Finn et ledig nummer du kan opprette den på.

Den må ha type permittering for at denne skal bli med i a-meldingen. 

 

Fraværskode permittering.PNG

 

Fraværet blir automatisk hentet inn i a-meldinga når du lager den. Du trenger ikke overføre fravær til lønn for at dette skal bli med i A-melding. 

Vi anbefaler å sende inn a-melding med kun arbeidsforhold med en gang, og ikke vente til den 5 i påfølgende måned. Dette for at de ansatte skal inn med riktige opplysninger til en hver tid, slik at behandlingen går enklere hvis de trenger ytelser fra det offentlige i denne perioden.

 

For å legge hvor stor % permittering en person har, legger du dette i kollonnen syk %, se eksempel.

Permittert_80.PNG

Hvis personene er 100 % permittert endre status til permittert under Kartotek | Personer, slik at de ikke blir med i lønnsberegningen. Arbeidsforholdet skal ikke avsluttes.  

 

 

 

 

 

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 

Jeg har ansatte som jobber deltid, og som nå er delvis permittert. Hva skal jeg legge inn i kolonnen “syk%” under fraværsregistreringen?

Under fraværsregistreringen legger du inn prosenten den ansatte er permittert. Du skal med andre ord ikke regne om permitteringsprosenten ut i fra stillingsprosent.
F.eks. Den ansatte jobber normalt 60% og blir 50% permittert, dvs. at arbeidskravet i permitteringsperioden er 30%. Deltidsprosenten skal ikke endres. Under fraværet legger du inn permittering, med 50% i kolonnen syk%.

 

Jeg har en ansatt som er delvis sykemeldt når alle ansatte i firmaet blir permittert fra 1. april. Hvordan registrerer jeg dette?

Du skal rapportere opprinnelig startdato for permitteringen, også for den ansatte som er sykemeldt. Dette vil si at du også må avslutte sykemeldingen i lønnsystemet, for videre å registrere permitteringen. Legg inn 1. april som startdato på permitteringen og 100% i kolonnen syk%.

Sykemeldingen vil videre håndteres mellom NAV og arbeidstaker, og arbeidstaker vil fortsette å få sykepenger fra NAV så lenge han/hun er sykmeldt. I tillegg vil den ansatte kunne søke om dagpenger dersom arbeidstakeren er mindre enn 50% sykemeldt. Så snart den ansatte er friskmeldt må han/hun søke dagpenger fra NAV. Arbeidstakeren må selv gi informasjon til NAV om han/hun er sykemeldt. 

Les forøvrig artikkelen fra vår juriske avdeling ang. rapportering av permitteringen her og info til arbeidstaker fra NAV her.

 

Skal arbeidsgiver sende inn inntektsmelding og skatteopplysninger ved permitteringer?

Nei, du skal ikke sende inntektsmelding. NAV henter selv inntektene den ansatte hadde siste 12 eller 36 avsluttende måneder før den ansatte søkte dagpenger, fra tidligere a-meldinger.

 

Skal jeg endre deltidsprosenten på arbeidsforholdet som følge av at de ansatte blir permittert?

Nei, deltidsprosenten på arbeidsforholdet skal kun endres dersom den ansatte faktisk går opp eller ned i stillingsprosent. Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt, dvs. at arbeidsforholdet består slik det er avtalt før permitteringsbehovet oppsto.

 

Hva skal rapporteres som første permitteringsdato under Fravær | Registrere fravær og ferie?

Det er første dag man blir permittert som skal innrapporteres, det vil si første dag i lønnspliktperioden for arbeidsgiver.

 

Jeg har registrert permittering tilbake i tid, må jeg også sende a-melding tilbake i tid? 

Nei, du trenger ikke sende a-melding tilbake i tid, det er godt nok at dette blir med i nyeste a-meldingsmåned. 

 

Vi anbefaler deg også og se på vårt brukertips Coronavirus - ofte stilte spørsmål for mer informasjon.

Kommentarer
Marte Bergli
CONTRIBUTOR *
av Marte Bergli

Hvordan skal man registrere dersom man er permittert for eksempel 80% av en 100% stilling?

av Elin Hammerud

Hei @Marte Bergli 

Fraværsprosenten, i ditt tilfelle 80%, kan du registrere i kolonnen Syk %. 

 
HeidiKnutsen
CONTRIBUTOR *
av HeidiKnutsen

Noen smidig måte å registrere Permitteringen under fravær når man har mange ansatte det gjelder for? Med fil?

av Elin Hammerud

Hei @HeidiKnutsen 

Det er mulig å importere en fraværsfila.  Du finner recordbeskrivelse for filformat under Hjelp | Brukerdokumentasjon  i lønn. Velg Recordbeskrivelser i høyre kolonne i brukerveiledningen.  Teknisk hos oss kan bistå med oppsett av fil mot fakturering. 

Ring gjerne inn på 09102 eller send en mail til oss, support.hl@visma.com  🙂 

Randi Gunby
CONTRIBUTOR **
av Randi Gunby

Vi har nå noen ansatte som har blitt delvis permittert. Jeg har ikke brukt å overføre fravær til lønn. Nå har jeg lagt inn permittering under fravær med den % som gjelder og åpen sluttdato. Dere anbefaler her å sende inn A-melding allerede nå og bare ta med arbeidsforhold. Jeg prøvde det nå og fikk opp en A-melding som ikke sier noen ting - er det riktig?? Viser bare hvem som er ansatt og tidspunkt for A-melding. Ingenting som sier noe om at noen er blitt permittert.

av Elisabeth Martinsen

Hei 

 

Når du har registrert fraværet i fraværsmodulen og du genererer, eksporterer og sender inn A-melding kun på arbeidsforhold, vil du ikke se annet enn navnene på de ansatte som er inkludert i innsendingen når du genererer A-melding. For å kunne finne igjen opplysningene sendt i A-meldingen kan du bestille A-melding Avstemmingsrapport (A07-skjema) som du henter fra Altinn. Du bestiller dette skjema i Periodens lønn | Bestille A-melding Avstemmingsrapport og velg aktuell måned, i tillegg til at må du hake av for Arbeidsforhold før du sender inn forespørsel via Altinn Innsending.

 

Deretter kan du hente inn rapporten til lønnssystemet fra Verktøy | Altinn | Altinn Retur dersom ikke denne oppgaven dukker opp automatisk. Høyreklikk på linjen og åpne Excelarket.

 

Den ansattes opplysningene om permitteringsID, datoer etc ligger helt til høyre i excelark 2, som heter "Arbeidsforhold". 

 

 

 

 

HeidiKnutsen
CONTRIBUTOR *
av HeidiKnutsen (Oppdatert ‎18-03-2020 19:08 av HeidiKnutsen )

Takk for svar @Elin Hammerud 

jeg lurer videre på om hvordan det vil se ut hvis jeg får registrert all fravær og sender a-melding nå for arbeidsforholdene, og nå den 25. skal vi lønne for mange av de som er permittert for timer arbeidet i februar. Vi lønner timelønnede på etterskudd og fastlønn på inneværende måned. Vi har både timelønnede og fastlønnede permittert.
Bør jeg vente med a-meldingen pga dette og sende den inn som vanlig etter lønnskjøringen er ferdigstilt eller har det ingneting å si?

av Elin Hammerud

@HeidiKnutsen Du kan gjerne sende en a-melding med kun arbeidsforhold når du får lagt inn permitteringen, og en ny når du har kjørt lønna, det går helt fint!   Du kan sende så mange a-meldinger du vil i måneden. 

 

Ronny Årdal
PARTNER
av Ronny Årdal

Eit lite tips om ein ikkje får lagra permisjonen ein legg inn... Sjekk om du har lagt inn ein feriedag eller anna fråvær fram i tid.
Vi hadde ein sak hos ein kunde no der vi ikkje fekk lagra permisjonen på tre ansatte. Måtte ta vekk ein feriedag som var lagt inn i april. Då fekk ein lagre permisjonen.

Av ein eller annan grunn ser det ut som feilmeldinga om at permisjon må vere siste fravær ikkje viser på fraværskoder som ein har  laga sjølv. I alle fall om nummer er på 20-tallet... Får heller ikkje spørmål om åpent fravær.

Marit Tovseth
CONTRIBUTOR **
av Marit Tovseth

Hei.

Jeg har lagt inn permittering som anbefalt ovenfor. Jeg har ikke lagt inn sluttdato, og fraværet vil gjelde ut i det uendelige.

OK å sende det slik? Man kan fint i etterkant avbryte permitteringen, selv om fravær er overført til lønn? Man trenger ikke kjøre lønnsberegning for å få dette innrapportert?

 

 

 

 

 

av Åse Brørby

@Marit Tovseth Det holder å registrere permitting under fravær registre fravær og ferie. Når du sender inn a-melding med feks kun arbeidsforhold vil denne permiteringen bli med i a-meldingen

Kate Lehne
CONTRIBUTOR *
av Kate Lehne

Hei.

Jeg skal registrere 2 stk personer som er permittert 80% inntil videre. Skal jeg fylle inn 80 i kolonnen "Syk %", eller finnes det andre måter å løse dette på?

av Elin Hammerud

Hei @Kate Lehne 

Ja, du må registrere 80% i kolonne "Syk%".   Om det viser seg at graden øker eller minsker, må du legge inn et nytt fravær med gjeldende datoer for denne graden av fravær. 

 

 

Silje Christensen1
CONTRIBUTOR *
av Silje Christensen1

Hei!

 

Det er en av våre ansatte jeg ikke får rapportert som permittert. Han er også sykemeldt, så jeg vet ikke om det kan ha noe med det å gjøre?

Lene051
CHAMPION *
av Lene051

Må det legges inn prosentsats i syk-kolonene dersom vedkommende er 100 % permittert? 

av Elin Hammerud

Hei @Silje Christensen1

Du skal kunne registrere både permittering og sykefravær, mne du kan ikke ha et åpnet fravær om du skal registrer ett nytt fravær. Hvis det ikke er det som er tilfellet ditt, ring gjerne inn på 09102 så kan vi ble med deg å se på det 🙂 

 

Hei @Lene051 

Blankt i kolonne "Syk%" tilsvarer 100%, så du trenger ikke legge inn 100% nei 🙂 

 

Silje Christensen1
CONTRIBUTOR *
av Silje Christensen1

Tusen takk @Elin Hammerud . Nå fikk jeg for så vidt akkurat beskjed fra NAV om at de ikke skal sendes inn som permittert i a-meldingen før sykemeldingen opphører.

HeidiKnutsen
CONTRIBUTOR *
av HeidiKnutsen

Hei igjen. Hvordan registrerer jeg permitteringen på ansatte som allerede ligger inne med gradert sykefravær. Feks en ansatt som er 30% sykemeldt og nå permittert. Skal jeg fortsatt legge inn permitteringsgrad 100% her?

 

Randi Gunby
CONTRIBUTOR **
av Randi Gunby

Hei igjen. Nå skal jeg prøve å lage lønn for mars måned på de som er delvis permitterte. Vi skal betale lønn t.o.m. 20 mars som da er inkl. de 2 dagene i permitteringsperioden som arbeidsgiver skal dekke. Teller jeg antall arbeidsdager frem til 20/3 og ganger med dagslønnen (vi har fast månedslønn)? Og for perioden etter 20/3 så teller jeg arbeidsdager og tar dagslønn ganget med den prosentsats som de jobber? Det vil jo være 7 arbeidsdager etter 20/3.

Randi Gunby
CONTRIBUTOR **
av Randi Gunby

Vet vi forresten nå om de 20 dagene som statens sier de dekker full lønn for er kalenderdager eller arbeidsdager?

Randi Gunby
CONTRIBUTOR **
av Randi Gunby

Og enda ett spørsmål når jeg nå er i gang 🙂 Mer av den praktiske varianten. Når jeg har regnet ut hva som blir brutto lønn - kan jeg da bare korrigere den faste månedslønnen til det beløpet jeg har kommet frem til eller skal det registreres på en annen måte? Og hva med skatt på de som har tabell - bør jeg korrigere skattetrekket?

av Åse Brørby

Hei@HeidiKnutsen  Hvis personen er 100% permittert fra sin stilling legger du inn 100% i kollonnen syk% på permitteringen

Elisabeth28
CONTRIBUTOR **
av Elisabeth28

Ble litt forvirret her - Elin skriver 

Hei @Lene051 

Blankt i kolonne "Syk%" tilsvarer 100%, så du trenger ikke legge inn 100% nei 

 

Hva er riktig. Jeg har ikke lagt i % på andre enn de som avviker 100%

 

av Åse Brørby

Hei@Elisabeth28 Hvis du ikke legger inn noe i kollonnen syk% er de permittert utifra den deltidsprosenten de har. Eks. har du en ansatt i 80 % stilling og personen er permittert fra hele sin 80% stilling trenger du ikke legge inn noe i kollonnen syk%. Men hvis personen kun er permittert i 50 % av sin 80 % stilling, legger du inn i kollonnen syk % 50

linealm
CONTRIBUTOR *
av linealm

Hei, 

 

Hvordan skal man registrere noen som er gradert syk, også etter permitteringsdato?? 

av Åse Brørby

Hei@linealm Du legger inn sykefraværet med hvor stor grad de er sykmeldt i kollonnen syk%

Turid Ellefsrud Bentsen1
CONTRIBUTOR **
av Turid Ellefsrud Bentsen1

Hei

Kan noen svare på på om de 2+18 dagene den permitterte skal ha full lønn er 20 arbeidsdager eller 20 kalenderdag?

Lene051
CHAMPION *
av Lene051 (Oppdatert ‎27-03-2020 14:10 av Lene051 )

De dagene er de dagene vedkommende skulle vært på arbeid. Altså arbeidsdager.

https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

Marit Tovseth
CONTRIBUTOR **
av Marit Tovseth

Det er stor pågang hos Nav. Svartid ca. 3 dager, så jeg sender en forespørsel her. Eks.: Ved permittering av ansatte, og det er varslet via Fravær, arbeidsforhold etc.: Hvis man ønsker å tilbakekalle de permitterte, holder det at man stopper permisjonen? Eller må man  melde fra på andre måter. Skal eventuelt arbeidstaker foreta seg noe?

av renate michaelsen (Oppdatert ‎30-03-2020 14:19 av renate michaelsen VISMA )

Hei!

 

Snakket med våre advokater og dette er ikke regulert skriftlig noe sted. Det betyr at dere kan informere de ansatte via fellesmøter eller telefon f.eks, og dere kan sette til "til-dato" på permiteringen under fravær. Den ansatte bør gi beskjed til NAV hvis de har søkt om dagpenger.

 

mvh

Renate

Marit Tovseth
CONTRIBUTOR **
av Marit Tovseth

Takk for svar. Det var i forhold til Nav vi lurte litt. Men da vet vi. Det holder at vi i Fravær avslutter permisjonen, sender dette elektronisk via A-melding, og gir den ansatte beskjed om selv å gi melding til Nav hvis de har søkt om dagpenger.

Jannicke9
CONTRIBUTOR *
av Jannicke9

Hei

Jeg har en som jobber 58%, er sykemeldt 36%, og har nå blitt permittert 100%. Sykemeldingen går ut hele april, og hun ble permittert fra 23.mars. Jeg får ikke registret dette i H&L fravær. Ser at det har vært ett problem hos andre også. De har slettet fravær/ferie frem i tid, men kan det gjøres det på sykemeldte også? Da vil vel ikke sykemeldingen bli innrapportert?

Arne Johnsen3
CONTRIBUTOR *
av Arne Johnsen3

Hei,

Jeg har fulgt oppskriften med å legge inn permitteringer i fraværsmodulen på en egen fraværskode for permittering.  Jeg har en klient med 5 ansatte som alle er 100% permittert.  Har sendt inn A Melding med kun arbeidsforhold og hentet en avstemmingsrapport for å sjekke permittering på fane 2 - arbeidsforhold.  Her står det imidlertid ingen opplysninger om permittering.  Hva er det som kan være feil her?

 

av renate michaelsen

Hei Arne!

 

Kan du være snill og ringe oss på tlf: 09102 i morgen tidlig? Eventuelt legge inn en sak her: support.hl@visma.com?

 

Det kan være vi må koble opp og se litt nærmere på dette hos deg.

 

mvh

Renate

av Elin Hammerud

Hei @Jannicke9 

Du skal rapportere permitteringen på samme måte som om de ansatte var på jobb.  Arbeidstaker skal imidlertid informere NAV om endringer som kan ha betydning for stønaden og oppfølgingen vedkommende mottar fra NAV. Slike endringer kan for eksempel være sykdom, ferie eller permisjon.

 

Sykefraværet blir ikke innrapportert i a-meldingen, men du skal kunne registere begge deler. 

Jannicke9
CONTRIBUTOR *
av Jannicke9

Hei

Jeg får ikke registrert både fravær ved sykdom og permittert på samme dag. Hva kan være feil?

Lisbeth Hatlehol
CONTRIBUTOR **
av Lisbeth Hatlehol

Hei.

Vi har en ansatt som er 80% permittert, dette ligger som et åpent fravær. Nå skal han avvikle tre feriedager i forbindelse med påsken, men dette går det ikke an å registrere i Fraværskalenderen. Hvordan gjør vi dette?

Anne Kristin Blomfeldt
CONTRIBUTOR ***
av Anne Kristin Blomfeldt

Hei

Jeg lurer også på dette. Hvordan registrerer man ferie på en som er registrert som permittert? Skal permitteringen stoppes slik at jeg får lagt inn ferie, og så registrere ny permittering fra dagen etter ferien?

av Åse Brørby

Hei @Lisbeth Hatlehol og Hei @Anne Kristin Blomfeldt 

Det går dessverre ikke å legge ett nytt fravær inn i ett åpent fravær. Løsning er å legge permitteringen med en til dato gjerne langt frem i tid hvis dere ikke vet til datoen. Da får dere lov til å legge inn ett nytt fravær inn i samme fraværstilfelle.

Anne Kristin Blomfeldt
CONTRIBUTOR ***
av Anne Kristin Blomfeldt

Jeg har en ansatt som ble permittert 50%  i mars. Hun klagde på dette og fikk medhold av ledelsen. I april korrigerte jeg lønn og nullstilte fraværsmarkeringen ved å legge inn sluttdato lik startdato og permitteringsgrad lik 0. Da jeg sendte a-melding for april 30.4. fikk jeg ingen feilmelding. Idag har jeg registrert flere permitteringer i mai og har sendt a-melding for mai med kun arbeidsforhold. Nå får jeg feilmelding 231 på mai fordi det mangler opplysning om permisjonen hennes. Jeg har prøvd å sende ny a-melding for mars og april, men får hele tiden feilmelding på mai. Hva kan være feil her?

Gunvor B
VISMA
av Gunvor B

Hei @Anne Kristin Blomfeldt 

 

Du kan ta kontakt med vår fagsupport på 09102 eller support.hl@visma.com så skal vi hjelpe deg med dette. Du kan begynne med å ta ut avstemmingsrapporter for mars og april, en for hver mnd og hake for å ta med arbeidsforhold.

Heidi Molland
CONTRIBUTOR *
av Heidi Molland

Ved permittering kan man ta tilbake arbeidstaker - men ikke utover 6 uker.  Teller man da dager - eller gjelder dette fortløpende hele uker ?

Randi Gunby
CONTRIBUTOR **
av Randi Gunby

Hei. Vi har redusert permitteringsprosenten fra mai til 50% - var 90%. Det ble sendt inn A-melding om permitteringsprosenten (90%) i mars via Huldt & Lillevik. De ansatte har sendt inn på meldekortene fra mai at de jobber 50%, men må jeg også sende inn via H&L ny A-melding med den nye permitteringsprosenten?

Gunvor B
VISMA
av Gunvor B

Hei @Randi Gunby 

 

Hvis dette er en varig endring setter du sluttdato på 90% permitteringen, og ny linje med 50% permittering fra riktig dato i mai og sender ny a-melding. Hvis du ikke har sendt inn a-melding for mai så blir endringen med der, hvis du allerede har sendt den kan du sende inn en ny med hake for kun arbeidsforhold.

Marit Tovseth
CONTRIBUTOR **
av Marit Tovseth

Hei

Vi har hatt noen permitteringer hos oss i mars og april. Har ikke fått noen feilmelding på a-melding for mars og april tidligere. Ved innsending a-melding for mai kom feilmelding 231 på en person vedr en bestemt permisjonsID. Vår ansatt har vært gradert permittert og det mangler sluttdato på perioden fra 23.03 - 27.03.20 (mangler denne datoen). Jeg har prøvd å sende ny a-melding for mars og april. Mars er nå ok, men april og mai får jeg ikke til. Ser ovenfor at flere har hatt problemer med dette.

Kan dere hjelpe?

Gunvor B
VISMA
av Gunvor B

Hei @Marit Tovseth 

Du må annullere a-melding for april og mai og sende inn på nytt. Hvis du trenger hjelp til dette kan du ta kontakt med oss på support.hl@visma.com eller ringe inn på tlf 09102. Da er det fint om du har en Teamviewer klart så kobler vi opp og hjelper deg 😊

MaritH1
CONTRIBUTOR **
av MaritH1

Hei,

har forsøkt å lese meg frem til en løsning. har en ansatt hvor vi har glemt å legge inn permittering 01.04. - 19.04.2020.

Må jeg da annullerer hele A-meldingen for april og sende inn på nytt for alle? Eller går det ann å sende på kun en ansatt?

av Elin Hammerud

Hei @MaritH1  

Du kan velge å sende inn for kun denne ansatte under A-melding, velg kun arbeidsforhold og søk opp den ansatte.  Du trenger ikke gjøre noe med tidligere innsendinger.   I utgangspunktet er det ikke nødvendig å sende a-melding tilbake i tid, men akkurat her vil jeg anbefale det siden denne permitteringen kun gjelder for april. 

 
 

a-mld.JPG

LiseKarin
CONTRIBUTOR *
av LiseKarin

Jeg får ikke opp permittering som valg under type når jeg lager en ny fraværtskode.

Der er valgene permisjon med og uten lønn - og de får jeg opp ikke er gyldig etter 2017.

Har akkurat oppgradert så jeg har siste versjon.

Gunvor B
VISMA
av Gunvor B

Hei @LiseKarin 

Øverst i brukertipset står det hvordan du oppretter fraværskode for permittering. Anbefaler også mikrokurset på 3 minutter som ligger i dette brukertipset.

 

Hvis du fremdeles ikke får opp alle fraværstyper må du ta kontakt med oss på support på tlf 09102 hverdager mellom 09-16. 

Vakttelefon HLASP (HL Cloud): 
Bistand kun til påloggingsfeil og tekniske driftsfeil

Telefon: 21 89 63 98 
Hverdager kl. 06-09 og kl. 16-24
Lørdag kl. 10-16 
Søndag kl. 16-22

 

FAQ
Aktuelt brukertips