Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Huldt & Lillevik Lønn
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud for 2 timer siden
En liten guide til hvordan man kan avslutte en bruker og frigjøre lisens på personer koblet med integrasjon mot visma.net. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA for 5 timer siden
Før du skal sette opp en nye kunde med OPG integrasjon til Visma.net, bør du gå gjennom sjekklisten
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA i går
Bruker du Visma Global som ditt økonomisystem? Da kan du lese inn kostnadsbærere direkte til Huldt & Lillevik Lønn og slipper å opprette disse manuelt i lønnssystemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Tom Rune Sollie VISMA ‎05-07-2019 10:50
Er du på farten og må godkjenne timelistene til de ansatte?  Det er enkelt å godkjenne timelistene til de ansatte på mobilen ved å benytte listevisningen i Visma.net Calendar.   Se vedlegg for beskrivelse av hvordan dette gjøres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎03-06-2019 13:06
 Standard filområde i Cloud Lønn finner du via menyen Verktøy|Åpne Standard Filområde. Området heter Q:\HL\HLonn\Dok\, denne stasjonen ligger på vår terminalserver og alle som har tilgang til å kjøre Lønn i Cloud for ditt firma har tilgang til denne stasjonen.   Det tas kontinuerlig backup av denne filstrukturen.   Når du står i explorervinduet du åpner via  Verktøy|Åpne Standard Filområde så har du tilgang til å kopierere filer mellom ditt miljø og Cloud. Du finner dine disker ved å utvide "This PC" i venstre rute.   Du kan også lese timelister eller fraværsfiler direkte inn i Lønn fra ditt miljø ved å utvide  "This PC" og klikke deg inn til riktig fil når du står i Importvinduet på f.eks Periodens Lønn|Importere. Din maskins lokale disk er markert som Local Disk C:, og dine nettverksdisker heter Network Drive... Du kan også overstyre lagringsområde når du eksporter rapporter, bankliste, regnskapsbilag m.m. tilbake til eget miljø ved å bruke denne fremgangsmåten.   NB.  Siden Lønn kjøres via Citrix så er det viktig at du svarer riktig på alle Citrixdialoger som spør om tilgang til dine disker.   Disse Citrixdialogene må man ALLTID svare "Permit all access" på!!  Blir man nektet å eksportere fila, og ikke får opp dialogen i bildet over, så må man lokalisere Citrixikonet nede i Taskbarfeltet, høyreklikke på Citrixikonet og velge "Connection Center" Klikk på Servernavnet over "Huldt & Lillevik Lønn 5.0 -\\Remote" Klikk så på knappen "Preferences" Under "File Access" så skal valget stå på "Read and write".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎29-05-2019 15:04
Fra og med H&L Lønn versjon 5.19.2 vil nå ledeteksten i Kartotek | Firmaoppsett | Oppsett kostnadsfordeling overføres til Expense istedenfor standardnavnet når noe er skrevet i feltet. Dette gjelder når en ikke har Visma Business eller Visma Global integrert.   Overføringen skjer når en klikker "Start synkronisering" i H&L Lønn | Verktøy | Visma.net integrasjon | Synkronisere grunndata.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎25-04-2019 10:19
Dette er startsiden for å sette opp Visma.net Time & Absence for deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn.   Vi anbefaler deg å ta kontakt med din Visma partner for å komme i gang!   Vær også oppmerksom på at det må være et 1-1 forhold mellom lisensen på Huldt & Lillevik Lønn og Visma.net. Dette betyr at en Huldt & Lillevik Lønn lisens (installasjon) ikke kan knyttes opp mot 2 forskjellige Visma.net lisenser (kunder).   NB! Kunder med Visma.net Financial kan ikke starte med Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn!   Fremgangsmåte/Oppsett Gjør nødvendige forberedelser i Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Visma.net Calendar - Forberedelser Huldt & Lillevik Lønn.pdf Dersom du benytter Huldt & Lillevik Cloud (ASP), må du bestille oppsett av Huldt & Lillevik Message Controller og OPG på support.hl@visma.com Kjører du lønn lokalt eller hos ekstern ASP leverandør, må du installere Huldt & Lillevik Message Controller og OPG, se veiledning nederst her.  Sett opp Visma.net Time & Absence mot Huldt & Lillevik Lønn som beskrevet i vedlagte dokument Sett opp Visma.net Calendar mot HL 1.1.pdf   Sluttbrukerveiledning: Det er utarbeidet sluttbrukerveiledning som kan være til hjelp for dine brukere når de skal i gang med Visma.net Time & Absence. Disse finner du som vedlegg til denne artikkelen. Visma.net Calendar - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf (for kunder som bruker Time & Absence) Visma.net Absence - Sluttbrukerdokumentasjon.pdf  (for kunder som kun benytter Absence)   Her kan du lese mer om: Visma.net Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Elin Hammerud VISMA ‎10-04-2019 09:04
For å kunne bytte epostadresse på en ansatt i VismaNet, så må man følge denne veiledningen.   1) Administrator gjør endringen (Gir administrator bedre kontroll slik en sikrer at Lønn oppdateres)   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/)   med en Admin konto. - Administrator går til Admin | Konfigurasjon og deaktiver/haker av for at brukere skal   få lov til   å endre egen epost adresse selv. - Administrator endrer mailadressen for brukeren ved å gå til Admin | Brukere og roller,   klikker seg inn på brukeren det gjelder og endrer epostadressen i feltet "E-postadresse".   Administrator må da oppgi sitt passord en gang og systemet sender mail til bruker som må   akseptere før endringen gjennomføres. - Når endringen i Visma.net er gjennomført kan administrator endre i Lønn    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under   Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.     2) Bruker endrer selv   - Logg inn i Visma.net(https://connect.visma.com/) med en Admin konto. - Gå til Admin/Konfigurasjon og hake av for at brukere skal   få lov til å endre egen epost adresse. - Be brukeren(e) logge inn på https://connect.visma.com/ for å endre epostadressen sin. - Gi beskjed til lønnsansvarlig om å endre til ny epost adresse    under Kartotek|Personer|Telefon/E-post i Lønn 5. - Når lønnsansvarlig har endret epostadressen under Kartotek|Personer|Telefon/E-post   i Lønn 5, så trykker man på lynet under Visma.net integrasjon|Visma.net bruker for   å få riktig kobling igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎01-03-2019 15:57
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎01-03-2019 11:17
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon fra Huldt & Lillevik Lønn. 
Vis hele artikkelen
av Vidar Kristiansen4 VISMA
 Gjør som følger for å frigjøre en bruker fra integrasjonen:   Visma.Net | Settings | Integrasjonsbruker Marker og klikk "Slett" på integrasjonsbrukeren   Lønn | Verktøy | Visma.net integrasjon | Visma.net brukere Klikk "Utfør" for å hente slettestatusen på integrasjonsbrukeren til Lønn 5   Lønn | Verktøy | Visma.net integrasjon | Velge personer Flytt brukeren fra høyre til venstre side   Visma.Net | Admin | Brukere og roller Fjern roller og/eller slett brukeren  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Vidar Kristiansen4 VISMA ‎27-09-2018 10:36
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎12-03-2018 13:57
Etter at du har satt opp Huldt & Lillevik Lønn med OPG integrasjon til Visma.net må du synkronisere grunndata i menyvalg Verktøy | Visma.net integrasjon | Synkronisere grunndata. Her finner du informasjon om når du skal bruke de ulike valgene i dette menyvalget:   Start synkronisering Dette valget MÅ kjøres første gang kunden settes i gang. Denne rutinen henter informasjon fra Visma.net og sender til Huldt & Lillevik Lønn der hvor Huldt & Lillevik Lønn ikke er eier (konti og kostnadsbærere). Rutinen setter utløpsdato på kostnadsbærere i lønn som ikke eksisterer i Global/Business. I tillegg sendes informasjon der Huldt & Lillevik Lønn står som eier. Dersom det finnes lønnsarter og personer i Visma.net som ikke finnes i Huldt & Lillevik Lønn vil disse bli flagget som slettet. Rutinen tar ofte lang tid da den verifiserer og mottar bekreftelse for hver post som synkroniseres. Dette for å sikre konsistente data.   Synkroniser endringer Denne rutinen sender endringer der Huldt & Lillevik Lønn står som eier og henter endringer fra Visma.net der Huldt & Lillevik Lønn ikke står som eier. Rutinen sletter ikke data.   Synkroniser alle data Denne rutinen sender alle data på nytt der Huldt & Lillevik Lønn står som eier og henter alle data på nytt fra Visma.net der Huldt & Lillevik Lønn ikke står som eier. Rutinen sletter ikke data. Denne rutinen kan benyttes dersom en forventet endring ikke blir synkronisert.   NB! Du må kjøre Synkroniser endringer hver gang du har nye data i Huldt & Lillevik Lønn som skal overføres til Visma.net. Ved pålogging til Huldt & Lillevik Lønn vil du få en melding om at data må synkroniseres dersom det er gjort endring i noen av registrene som er synkronisert med Visma.net.   Komplett beskrivelse av hvordan du setter opp integrasjonen finner du  her .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hkerstad VISMA ‎28-11-2017 12:52
Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refunderte øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hkerstad VISMA ‎28-11-2017 12:51
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Huldt & Lillevik Lønn
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Visma.net Payslip krever at alle lønnsarter som er i bruk er definert med gruppering.
Vis hele artikkelen
av Vegar Hole-Stenerud VISMA
Her finner du hjelpedokumenter som skal fylles ut for å gjøre oppsettet av ny kunde enklere for din partner, eller for Huldt & Lillevik sine konsulenter.
Vis hele artikkelen
av Vegar Hole-Stenerud VISMA
Import av reiser fra Visma.net Expense til Huldt & Lillevik Lønn 5.0
Vis hele artikkelen
Nyttige lenker