cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Får du en melding når du starter Visma Global?

24-04-2018 15:09 (Updated 15-08-2019)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 540 Views

Denne meldingen kommer opp for å informere om at lisensen går ut om X antall dager. Det vil si at dere ikke har en aktiv lisens, som oppdateres automatisk.

 

Du kan sjekke dette under "Vis og Lisensinformasjon". Se på dato for "Last Check Date":

 

Er denne datoen veldig gammel (mer enn 30 dager) så har ikke serveren klart å kontakte lisensserveren til Visma. Prøv å avslutte serverprosessen og starte systemet på nytt. Sjekk datoen igjen. Er den fortsatt gammel? Det kan hende dere har blokkert for RG_srv.exe for å motta inngående kall fra internett, eks brannmur.

 

Du må da få tilsendt ny aktiveringsnøkkel, som du må legge inn. Det samme gjelder hvis du kjører på en eldre versjon av systemet, da må man legge inn en (gammel)lisensfil.

Slik ser det ut hvis dere har eldre versjon:

 

Send en henvendelse til kundesenteret@visma.no/ ring kundesenteret på 09101 dersom du trenger ny nøkkel/aktiveringskode eller har spørsmål til dette. 

 

 

Ofte tilte spørsmål