Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Aktiviteter som opprettes i Aktivitetsregisteret vil automatisk være tilgjengelig gjennom fanekort i de andre modulene i programmet.
Vis hele artikkelen
05-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 28-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 274 Visninger
Ved hjelp av Aktivitetsmodulen kan du holde oversikt over alle aktivitetene som er registrert i Mamut uavhengig av hvilke kontakter eller prosjekter de er knyttet opp mot.
Vis hele artikkelen
05-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 11-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 279 Visninger
Du kan enkelt endre verdier for et utvalg aktiviteter. Du kan for eksempel endre sluttdato, ansvarlig person, endre på prosjekt, aktivitetstype, prioritet eller status. Endringene kan gjøres ved å gå til Vis - Aktivitet - Endre verdier på et utvalg aktiviteter.
Vis hele artikkelen
13-01-2009 08:00 (Sist oppdatert 11-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 262 Visninger
Ved å sette opp leasingselskapet som et hovedkontor, og knytte den ordinære kunden til dette hovedkontoret, vil du kunne sette opp leasing i Mamut One.
Vis hele artikkelen
13-11-2008 08:00 (Sist oppdatert 23-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 362 Visninger
For å legge inn e-post adressen til en kontaktperson, må du åpne Kontaktmodulen og velge fanekortet Kontaktperson.
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 10-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 490 Visninger
I Mamut har du mange muligheter for å effektivisere bedriftens kontaktoppfølging. Nedenfor beskrives hvordan du kan opprette en aktivitet som skal gjelde for et utvalg kontakter. 
Vis hele artikkelen
05-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 431 Visninger
Det er mulig å endre overskrift på dokumentene du har opprettet i Mamut.
Vis hele artikkelen
14-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 13-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 278 Visninger
Dersom du filtrerer på valget Alle inaktive i filteret, kan du ved å skrive ut rapporten Kontaktliste få en oversikt over alle inaktive kontakter.
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 14-08-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 427 Visninger
Jeg ønsker å skrive ut en liste over alle kundene/leverandørene mine
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 19-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 907 Visninger
Det er mulig å slette kontakter i Mamut hvis det ikke er ført noe på de. Kontakter det er gjort føringer på kan settes inaktive.
Vis hele artikkelen
19-09-2005 09:00 (Sist oppdatert 25-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 496 Visninger
Jeg ønsker å legge inn kredittgrense på mine kunder. Hvor kan jeg gjøre det i programmet?
Vis hele artikkelen
20-07-2009 09:00 (Sist oppdatert 11-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 267 Visninger
Ved å sette opp en maks kredittgrense vil det ikke være mulig å fakturere en bestemt kunde som har overskrevet grensen for kreditt.
Vis hele artikkelen
27-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 15-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 522 Visninger
Ved å velge  Fil - Import - Kontakt - Microsoft Outlook  i Mamut kan du importere kontakter fra Outlook. Du har også mulighet for å eksportere. I denne artikkelene finner du detaljert informasjon om hvilke felter som lar seg importere/eksportere.
Vis hele artikkelen
23-06-2010 09:00 (Sist oppdatert 07-12-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 444 Visninger
Årsaken er at listeskilletegnet som benyttes i MS Word, ikke stemmer overens med det som benyttes i operativsystemet og Mamut.
Vis hele artikkelen
22-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 431 Visninger
Måten navn og adresser kommer frem på i de forskjellige rapportene kan redigeres etter eget ønske.
Vis hele artikkelen
14-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 19-04-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 474 Visninger
I Mamut har du muligheten til å bestemme ulike innstillinger for utsendelse av kundestatusfiler. Kundestatusfiler viser historikk og status på f.eks. ordre som kunden har lagt inn. Hvilke felter som skal vises og hvilke kunder som skal motta kundestatusfiler bestemmes i innstillinger for kundestatusfiler.
Vis hele artikkelen
26-04-2005 09:00 (Sist oppdatert 15-08-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 348 Visninger
Opprettelse og redigering av e-postmaler gjøres ved å gå til Vis - E-post - E-postmaler.
Vis hele artikkelen
25-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 05-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 273 Visninger
I et dokument flettet til flere kontakter får jeg ikke endret innflettet tekst.
Vis hele artikkelen
14-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 28-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 277 Visninger
I Mamut har du mulighet for å bestemme at alle nye kunder som opprettes, automatisk skal få innstillingen 'Ja' til factoring. Dette gjøres i firmadatabaseinnstillinger.
Vis hele artikkelen
25-09-2006 09:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 521 Visninger
Jeg ønsker å redigere dokumentmalene jeg finner i kontaktmodulen når jeg trykker på Standard dokument (CTRL+R).
Vis hele artikkelen
25-10-2005 09:00 (Sist oppdatert 10-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 371 Visninger