Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Lønnsinnstillinger (Lønn > Innstillinger) Før man bilagsfører lønn i Tripletex er det lurt å se på innstillingene for lønn. I Lønnsinnstillinger administreres alle standardinnstillingene for lønn og lønnsutbetalinger, som blant annet startdato for lønnsutbetaling i Tripletex, måned med halv skatt, måned for utbetaling av feriepenger og feriemåned. Her registreres også selskapets feriepengesats og normaltid. Hvis man begynner å føre lønn midt i et regnskapsår, så er det mulig å registrere historiske lønnsbilag. Disse bilagene påvirker kun lønnsregnskapet, som for eksempel å legge inn lønn og opptjente feriepenger så langt i inneværende året.   I fanen Lønnsarter kan man se en oversikt over alle lønnsartene i Tripletex og hvilken a-meldingskode de er knyttet til. Man kan klikke på lønnsartnummeret for å se oppsettet for lønnsarten. For å sette opp nye lønnsart kan man trykke på Ny lønnsart, er du usikker på hvordan en lønnsart skal settes opp så bør du kontakte regnskapsfører.   Sette opp Altinn-integrasjon Følg denne veiledningen for å sette opp Altinn-integrasjonen slik at du kan hente skattekort og sende inn a-meldinger direkte i systemet. Trykk her:  Altinn-integrasjon   Bestill elektroniske skattekort (Lønn > eSkattekort) For å få lagt inn elektroniske skattekort på selskapets ansatte i Tripletex, må de elektroniske skattekortene bestilles fra Altinn og da må man ha satt opp Altinn integrasjonen først.  Følg veiledning for hvordan man bestiller eSkattekort på selskapets ansatte her:  Elektronisk skattekort   Legge til faste tillegg/trekk (Selskap > Ansatte > trykk på ansattes navn > Arbeidsforhold)  Faste tillegg og trekk registreres per ansatt via ansattdetaljene og fanen Arbeidsforhold. Ta gjerne en titt på Lønnsinnstillinger for å aktivere for fagforeningstrekk og firmabil.  Følg veiledningen for hvordan man legger til faste tillegg/trekk:  Legge til faste tillegg/trekk Følg veiledning for hvordan man legger til utleggstrekk:  Utleggstrekk Følg veiledning for hvordan man legger til firmabil:  Firmabil Følg veiledning for hvordan man legger til fagforeningstrekk:  Fagforeningstrekk   Lønnsutbetaling (Lønn > Ny lønnsutbetaling)  Når man har lagret lønnsinnstillingene og arbeidsforhold kan du bilagsføre lønnen som er utbetalt til de ansatte. Aktiverer du   autopay   har du muligheten til å betale ut lønnen direkte i systemet. Inne på Ny lønnsutbetaling vil man få opp oversikten over alle ansatte sortert på avdelingsnivå. Velg periode øverst til venstre på siden, velg hvilke ansatte det skal utbetales lønn for og klikk på Opprett.   Det vil da opprettes en Lønnsutbetaling under bearbeiding. Lønn, faste tillegg/trekk og skattetrekk vil automatisk legges til.     Utbetaling av lønn Med betalingsløsningen AutoPay vil man kunne utbetale lønn direkte fra Tripletex. Man slipper å gå via nettbanken. Se gjerne egen artikkel om “AutoPay Betalingsflyt”.    Man kan velge å opprette lønnsbilaget uten å genere lønnsslipp - se gjerne egen artikkel om “sending av lønnsslipper”. Hvis man ikke har AutoPay integrert i Tripletex-kontoen, så må man velge "Nettbank" som betalingsform. Da må man passe på at man faktisk utbetaler lønnen på den datoen man oppgir i Tripletex. Betaling av lønn blir registrert i regnskapet og ansattpostene lukkes. Hvis man har AutoPay, vil ansattpostene lukkes automatisk når Tripletex mottar filen fra banken. Med betalingsløsning AutoPay vil lønnen overføres direkte til de ansattes konto og til konto for skattetrekk. Konto for skattetrekk må registreres før pengene kan overføres. Man kan sette opp skattetrekkskontoen ved å gå inn på Selskap > Selskapsinformasjon i hovedmenyen.   Hvis man oppdager en feil etter at lønnsbilaget er opprettet, er det mulig å reversere bilaget i bilagsdetaljene via "Lønn > Lønnsbilag" i hovedmenyen.   En kopi av lønnsbilaget vil da bli opprettet som en ny lønnsutbetaling under bearbeiding slik at bilaget kan bli opprettet på nytt. Send inn a-melding via Altinn-integrasjonen (Lønn > A-melding) Når du har opprettet et bilag for lønnsutbetaling kan du sende inn lønnsinformasjon og arbeidsforhold til Altinn. Her må Altinn-integrasjonen være satt opp under lønnsinnstillinger. Følg veiledningen for å sende inn a-melding til Altinn her: Innsending av a-melding via Altinn-integrasjonen Registrer betaling av skatt, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk (skatt) (Lønn > Betaling av skatt) Når a-melding er sendt med lønnsinformasjon og arbeidsforhold for begge månedene i terminen, så kan du betale skatt, arbeidsgiveravgift og eventuelt utleggstrekk (skatt). Følg veiledningen for hvordan her: Betaling av skattetrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk (skatt)   Import av bilag fra Tripletex Lønn i Mamut Når lønnsutbetalingen er bilagsført opprettes det en terminoppgave. Begge disse kan du importere til Mamut. Gå til fokusområde Tripletex Lønn og klikk på Importer lønnsbilag fra Tripletex Lønn eller gå til Vis - Tripletex Lønn - Importer lønnsbilag fra Tripletex Lønn. En liste over bilag som ikke tidligere er importert og bokført i Mamut vises. Klikk Import for å importere bilagene til Mamut. Bilagene kan importeres til bilagsregistreringen eller til hovedbok i Mamut og du vil se status for import nederst i importvinduet. Ved import til bilagsregistrering, gå til Vis - Regnskap - Bilagsregistrering for å overføre bilagene til Hovedbok. Finn bilagene i bilagsregistreringen: Benytt denne fremgangsmåten hvis bilagene ikke vises i bilagsregistreringen etter importen. Gå til Brukerinnstillinger i bilagsregistreringen. Velg fanen Funksjoner. Klikk på knappen for Vis alle bilag for alle brukere.     Eksport fra Mamut til Tripletex Hvis du etter aktivering av integrasjon har behov for å overføre nye avdelinger, prosjekter og konti som ikke tidligere er overført til Tripletex lønn kan dette gjøres i Mamut via Fokusområdet   Tripletex Lønn og knappen Eksporter til Tripletex Lønn eller via Vis- Tripletex Lønn- Eksporter til Tripletex lønn.    
Vis hele artikkelen
29-10-2021 10:43
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 956 Visninger
Hva gjør jeg ved lønnskjøring i januar for desemberlønnen?  Lønnen må kjøres i Tripletex ettersom Mamut lønn utgår fra og med 01.01.2022. Følg denne veiledningen for ny lønnsutbetaling i Tripletex: Lønnsutbetaling i Tripletex   Hvordan kan jeg opprette historiske lønnsbilag?  Inne på Lønn > Innstillinger > scroll ned til seksjonen Historiske lønnsbilag trykk på Nytt historisk lønnsbilag > huk av for de ansatte dette gjelder og deretter på Opprett. Velg ønsket lønnsarter ved å trykke på Ny rad og deretter fyll ut feltene. Når du har lagret bilaget så vil kun påvirke lønnsregnskapet.     Hvordan legger jeg til fagsystem ID og passord i Tripletex for Altinn-integrasjonen ? I Tripletex heter det Selskaps ID og passord som man lager i Altinn. Disse legger man inn under Lønn > innstillinger > scroll ned til Altinn-seksjonen og legg inn Selskaps ID og passord her. For hvordan man skal sette opp Altinn-integrasjonen og få ID og passord se veiledning her   Hvordan bestiller jeg skattekort på mine ansatte?  For å bestille skatte på dine ansatte må du først og fremst ha satt opp Altinn-integrasjonen. Se her hvordan. Når du har det på plass må du trykke deg inn på Lønn > eSkattekort. Trykk på de tre prikkene og deretter på Logg inn i Altinn. Marker de ansatte du ønsker å hente ut skattekort for > trykk på Bestill skattekort > vent i cirka 10 sekunder > Trykk på Hent skattekort. Du vil nå få en varsling om det er hentet nye skattekort på de ansatte eller ikke i varslingsvinduet oppe i høyre hjørne. For detaljert gjennomgang se her Hvor kan jeg legge inn fravær i Tripletex? For å legge inn fravær som egenmelding og sykemelding må man ha Timeliste-modulen . Der oppretter man egne aktiviteter som de ansatte kan føre timer mot, for eksempel da egenmelding. Permisjonsfravær legger man inn via Arbeidsforhold(Selskap > Ansatte > trykk på ansatt navn > Arbeidsforhold > scroll ned til seksjonen som heter Permisjon).   Hvordan kan jeg reversere lønnsbilag?  For å reversere lønnsbilag må man inn på Lønn > Lønnsbilag. Trykk på lønnsbilagsnr. og nederst på siden vil du se en Reverser-knapp. Trykk på denne. Har du flere ansatte med i lønnsbilaget kan du selv velge om du ønsker å reversere på bilaget for en eller flere av dem. Fjern haken for de du ikke ønsker å reversere lønnsbilag på. Når det er gjort så vil det opprettes en ny lønnsutbetaling (under bearbeiding) inne på Lønn > Lønnsbilag slik at du kan gjøre de endringene du ønsker. Hvordan fungerer OTP i Tripletex? Når du aktiverer Tripletex lønn i Mamut vil pensjonsinnretning bli med over til Tripletex. Trykk deg inn på denne hjelpeartikkelen for å lese hvordan OTP fungerer i Tripletex. Når man aktiverer pensjonsinnretning inne på Lønn > Innstillinger blir man spurt om det skal gjelde for alle ansatte og svarer man ja til det så trenger man ikke gå inn på hver enkelt ansatt.   Trenger jeg å legge inn lønnsarter selv? I Tripletex er det allerede satt opp standard lønnsarter som vi tenker skal holde for de aller fleste selskapene. Om man ønsker så kan man opprette helt nye slik at de passer deres behov. Det gjør man inne på Lønn > Innstillinger > Lønnsart-fanen > trykk på Ny lønnsart helt til høyre på siden. Vi anbefaler at man lar de lønnsartene som er satt opp som standard stå slik de er og da heller opprette nye. Man kan gjøre lønnsarter som ikke er i bruk om til inaktive slik at de ikke dukker opp i nedtrekksmeny for lønnsarter når man skal registrere en ny lønnsutbetaling.   Skal man fylle ut motkonto i lønnsarter i Tripletex? Det skal nesten alltid stå ingen, siden motkontoen er automatisk 2910 da dette er en ansattreskontro. Velger man en motkonto så føres ikke lønnsarten mot ansattreskontro.   Hvordan lønnsremitterer man etter overgang til Tripletex lønn? Når man har aktivert Tripletex lønn i Mamut må man lønnsremittere i Tripletex. Det gjør man ved bruk av Bankintegrasjon via Autopay. Trykk på denne hjelpeartikkelen for å sette opp Bankintegrasjon via Autopay i Tripletex.   Hva gjør man i Tripletex hvis tidligere registrert ansatt begynner på nytt? Har man allerede registrert en ansatt i Tripletex, og personen slutter og deretter starter igjen så trenger man ikke å legge inn personen som en ny ansatt. Du kan da trykke deg inn på Selskap > Ansatte > trykk på Flere valg > huk av for Vis ansatte som har sluttet > trykk deg inn på ansatte og deretter på Arbeidsforhold-fanen. Her inne kan du legge til nytt arbeidsforhold ved å trykke på Nytt arbeidsforhold nederst på siden.     Jeg får feilmeldingen “fødselsnummer/passord eller engangskode er feil” ved Altinn-innlogging. Hva gjør jeg ? I de aller fleste tilfellene så er det en feil i koblingen mellom integrasjonen i Altinn og Tripletex. Her må man sjekke i Altinn at Tripletex er lagt inn korrekt som Datasystem, og at man har de rettighetene som trengs. Følg gjerne denne veiledningen og sett opp integrasjonen på nytt hvis man ikke finner noen feil. Om dette heller ikke hjelper så må man kontakte Altinn, da denne feilmeldingen sendes fra Altinn som en respons på at man forsøker å logge inn i Altinn via Tripletex.   Kan man sende inn bare arbeidsforhold i A-meldingen i Tripletex? Ja, ved å trykke seg inn på Lønn > A-melding huk av for Kun arbeidsforhold. Man får da opp bare arbeidsforholdene, og alt av lønnsinformasjon fjernes fra bildet. Så huker man av de arbeidsforholdene man vil sende inn og trykker deretter på “Send a-melding”.   Jeg ønsker å erstatte allerede innsendt a-melding. Hvordan gjør jeg det? I Tripletex  kan man sende en ny a-melding for perioden man allerede har sendt en a-melding for. Den vil ikke erstatte allerede innsendt a-melding, men vil fungere som et tillegg. For å erstatte allerede innsendt a-melding må man kansellere den før man kan sende en ny med den nye informasjonen man ønsker å ha med i a-meldingen. Det gjøres ved å trykke seg inn på A-meldingen for perioden > trykk på Send kanselleringsmelding > trykk på Hent returmelding. Når status på a-meldingen er endret til “A-melding er opprettet, men ikke sendt inn til Altinn” trykker man på Slett nederst i høyre hjørne. Deretter oppretter du en ny a-melding slik at den nye informasjonen blir med i den. Vi har Mamut og har tatt i bruk tripletex lønn, og jeg lurer på hva som skjer med timer registrert i Mamut?  Blir de med på lønnsbilag automatisk? Timer blir ikke overført til Tripletex. Opptjente feriepenger for en ansatt er feil. Hvordan korrigerer jeg dette? Først må feriepengeprosenten oppdateres. Standardinnstillingene for selskapet administreres via Lønn > Innstillinger. Dersom den ansatte ikke følger standardoppsettet, så må man registrere feriepengeprosenten via ansattdetaljene. Trykk på Selskap > Ansatte, trykk deg inn på den ansatte, velg fanen "Arbeidsforhold" og legg inn feriepengeprosenten i seksjonen Ferie. For å korrigere opptjente feriepenger må det opprettes et nytt lønnsbilag for de ansatte som skal endres. Hvis man ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet er null. Dette gjøres ved å legge til to rader som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten Fastlønn. Du kan se endringen inne på Lønn > Feriepengeliste. Merk at denne automatiske korrigeringen ikke vises før selve lønnsbilaget opprettes.
Vis hele artikkelen
16-03-2021 14:32 (Sist oppdatert 18-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1060 Visninger
Før Tripletex lønn tas i bruk, så bør man være klar over flere forskjeller mellom Mamut lønn og Tripletex lønn. En oversikt følger under.   I Tripletex er det bilagsdato som styrer hvilken måned en lønnskjøring skal innrapporteres i A-meldingen. Les mer om det her: https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=559&contextId=15583044 I Tripletex er konto 2910 en reskontrokonto for ansatte. Les mer om det her: https://tripletex.no/execute/docViewer?articleId=78&contextId=15583044 Feriepengeutbetalingen er mye enklere i Tripletex. Lønnsartene for feriepenger og trekk i lønn for ferie settes automatisk inn i lønnsutbetalingen den måneden man i innstillingene har valgt å gjennomføre feriepengeutbetalingen. Det er støtte for autopay ved utbetaling av lønn i Tripletex. Man slipper altså opp- og nedlastning av filer til nettbanken. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er standardfunksjonalitet i Tripletex, og vil gi ekstra kostnader. Tripletex har bedre håndtering av virksomhetsnumre og mulighet for å opprette nytt arbeidsforhold på eksisterende ansatte. Det er lettere å se  hvilke ansatte som tilhører hvilke virksomhetsnumre, og det er muligt å bytte fra et virksomhetsnummer til et annet på en enkel måte ved å opprette et nytt arbeidsforhold. Har man ansatte som slutter og begynner på nytt kan man også opprette nytt arbeidsforhold enkelt.  Tripletex har automatisk beregning av redusert fastlønn basert på stillingsprosent. Tripletex har automatisk beregning av trekk i lønn ved permisjon. Tripletex har automatisk beregning av finansskatt basert på arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. Tripletex har færre lønnsrapporter enn Mamut. Tripletex har ingen fraværsmodul slik som Mamut har. 
Vis hele artikkelen
18-02-2021 14:31 (Sist oppdatert 22-02-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1423 Visninger
Fra og med versjon 23 av Mamut kom det med en nyere versjon av skriverdriveren for PDF. Dessverre har noen kunder som jobber på terminalservere opplevd at de da kan få feilmelding -60 ved utskrift til PDF.   Nå i versjon 24 er det mulig å komme rundt dette ved å reinstallere den gamle driveren som beskrevet nedenfor.   Man kan aktivere gammel driver slik: Åpne CMD som administrator Gå til C:\Program Files (x86)\Mamut\ via CD-kommandoen (f.eks. CD "C:\Program Files (x86)\Mamut\" ). Skriv inn: install /u Trykk Enter. Last ned filen med den gamle driveren fra https://cdl.mamut.com/BIN/Support/MVP/Acfpdfui.zip Pakk ut filene fra Acfpdfui.zip til en ny mappe. Kopier filene fra mappen over til C:\Program Files (x86)\Mamut\. Overskriv de som har samme navn. Skriv inn dette i CMD-vinduet: install.exe "Mamut Virtual Printer 6;NUL:" /n "MAMUT ASA" /c "07EFCDAB010001001C1D3EB00D028628BC12AD3F25425A81D79594A8E94E27D2EA65928FF08DA65711ADF73113B321C9C1980002E1BE716F194A0FA472A5B4" Trykk Enter. (Om den klager over printername, ignorer dette). Rediger Mamut.ini og under [MAMUT] lag en ny linje og legg til: UseOldPdfDriver=1 Lukk og lagre Mamut.ini. Start programmet Regedit og sjekk om mappen "HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Mamut Virtual Printer 6" eksisterer. Slett den om den finnes. Start Mamut og skriv ut en rapport til PDF.
Vis hele artikkelen
04-01-2021 14:05 (Sist oppdatert 06-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 584 Visninger
Dersom du skal kjøre lønn i Mamut i 2022 må du benytte integrasjonen med Tripletex lønn.
Vis hele artikkelen
22-12-2020 22:33 (Sist oppdatert 22-12-2021)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 8424 Visninger
Enkelte utleggstrekk skal rapporteres i A-meldingen fra og med 2021. Dette gjelder utleggstrekk som i dag blir nedlagt av skatteoppkreveren overfor arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto.
Vis hele artikkelen
22-12-2020 17:00
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 1954 Visninger
Årsak til sluttdato må oppgis i A-meldingen fra og med januar 2021
Vis hele artikkelen
22-12-2020 11:21 (Sist oppdatert 22-12-2020)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1939 Visninger
I denne artikkelen skal vi vise eksempler på hvordan man kan føre innførselsmerverdiavgift ved import av varer, når man har redusert fradrag eller ingen fradrag for innførselsmerverdiavgiften. I noen tilfeller kan man ha et redusert fradrag/ingen fradrag for innførselsmerverdiavgiften, når man importerer varer. Dette må håndteres i forbindelse med bokføring av tolldeklarasjonen.   For nærmere eksempler på bokføring av innførselsmerverdiavgiften, hvor man har fullt fradrag vennligst se følgende link: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Innforsel-av-varer-etter-1-1-2017-bokforingseksempler/ta-p/30551   1. Redusert fradrag for innførselsmerverdiavgiften ved import av varer:   I dette eksempel tas det utgangspunkt i at det skal beregnes en innførselsmerverdiavgift på 25%, mens man kun har fradrag for 50% av denne innførselsmerverdiavgiften.   Gå til Vis - Innstillinger - Firma - Firmainnstillinger - Avgiftsregister Finn avgiftskoden “Import vare, 25% mva”, marker denne og klikk på “Ny” Svar Yes på spørsmålet “Duplisere Import vare, 25% mva” Angi ønsket beskrivelse, samt ønkset forholdstall - i dette eksempel 50% Klikk OK Avgiftskoden ser da slik ut:   Når denne koden benyttes i bilagsregistreringen kan bilaget se slik ut: Dette bilaget vil da fremkomme slik på MVA-meldingen: 2. Ingen fradrag for innførselsmerverdiavgiften ved import av varer:   Det tas også i dette eksemplet utgangspunkt i at det skal beregnes en innførselsmerverdiavgift på 25%.   Dette kan i Mamut ikke håndteres ved hjelp av avgiftskoder, og man må derfor føre tolldeklarasjonen manuelt uten avgiftskode. Her er det da viktig at man husker å velge korrekt MVA Rapportkode på bilagslinjene.   Dette bilaget kan se ut som følger:   Bilag vil framkomme slik på MVA-meldingen:    
Vis hele artikkelen
23-08-2017 16:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1376 Visninger
Dette kurset gir deg en gjennomgang av alle de viktigste elementene og funksjoner i programmet. Vi gjør det enklere for deg å komme i gang og lærer deg å effektivisere din bruk og utnyttelse av programmet. Kurset passer for alle som skal starte opp med programmet eller som nettopp har tatt programmet i bruk.   Du kan enkelt bytte mellom de ulike kapitlene i videoen ved å benytte menyen oppe i venstre hjøren i videoen Kapitel 1 - Introduksjon Kapitel 2 - Skrivebordet Kapitel 3 - Firmainnstillinger Kapitel 4 - Brukerinnstillinger Kapitel 5 - Hvordan komme i gang Kapitel 6 - Rapporter Kapitel 7 - Avslutning                        Trykk på Play-ikonet for å starte kurset!      Vi har en rekke andre relevatne kurs for deg som Mamut kunde. Du vil finne alle om du går til   www.visma.no/kurs Noen utvalgte annbefalinger:   Regnskap i Mamut  Dette er kurset for deg som vil  lære: •  Å bokføre bilag i bilagsregistrering  • Hva en reskontro er, og hvordan den brukes • Enkel avstemming av hovedbokskonto og avgiftsoppgaven   Grunnkurs Lønn Dette er kurset for deg som vil lære: • Enkel registrering av ansatte • Effektiv lønnsregistrering • Full oversikt på dine ansatte   CRM, salg og innkjøp i Mamut Dette er kurset for deg som vil lære: • Å følge opp kundene dine på en bra måte • Effektivt sende tilbud/ordre til dine kunder • Kontroll på innkjøp og lager      
Vis hele artikkelen
04-08-2017 12:19 (Sist oppdatert 16-01-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 989 Visninger
 Vi har fått flere henvendelser fra kunder som lurer en del på elektronisk fakturering. Mye av den tilgjengelige informasjonen i dag er ofte teknisk med mye terminologi og rettet mot fagfolk. Her skal vi forsøke å lage en artikkel som omfatter temaet uten å bli for teknisk, eller fokusere for mye på de forskjellige øknomisystemene men heller eFaktura generelt. Slik vi ser det er det ikke et spørsmål om du skal ta i bruk eFaktura, men heller når. Dette er rett og slett fornuftig på alle måter, og vil spare deg mye tid og penger.   Hva er en elektronisk faktura? Vi begynner først med å klargjøre litt hva er faktisk en elektronisk faktura. En elektronisk faktura er en faktura som sendes fra et økonomisystem og leveres direkte inn i mottakers økonomisystem eller privatkundes nettbank. Det som skjer er at all den informasjonen som ligger i fakturaen du opprettet i ditt system og sender lagres i en fil, og denne filen sendes over internett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen er for eksempel, pris, produkter, forfallsdato, adresse, mottakers navn, osv som du er kjent med fra en tradisjonell papirfaktura, men alt er strukturert på en spesiell måte i filen. Mottakers system åpner da filen, ser på innholdet og oppretter da en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. I en nettbank vil da fakturaen åpnes med alt innhold, klar til å godkjenne til betaling.   Fordelene for Avsender -          Dersom du sender en elektronisk faktura til en mottaker som har registrert seg i   adresseregisteret for elektronisk faktura, vil fakturaen alltid nå frem (hvis ikke får man beskjed) og leveres umiddelbart. Du har altså større kontroll på når fakturaen kommer frem og at fakturaen har kommet frem. -          Du slipper prosessen med å skrive ut, pakk og porto på fakturaene. -          Kortere kredittid. Foreløpige undersøkelser viser at bedrifter som mottar elektroniske fakturaer betaler disse mye oftere på forfall enn for eksempel ved post eller faktura på e-post. Dette fordi fakturaen blir bokført i mottakers system med rett pris og rett   forfallsdato. Dette vil over tid gi avsender bedre likviditeten i bedriften, som er svært viktig. -          Sparer miljøet ved mindre bruk av papir og redusert CO2 utslipp da posten ikke må levere via fly- og biltransport. -          Fremstår som en mer profesjonell bedrift ved å tilby en moderne løsning og sender   du til forbrukerkunder kan du benytte nets sine eFaktura logo.   Fordelene for Mottaker -          Ingen åpning av post -          Ingen scanning av papirfaktura som vedlegg til regnskapet. -          Mottaker vil få fakturaen håndtert av sitt system automatisk, og bokført i regnskapet.   Dette sparer tid. Utsira kommune har undersøkt dette og beregner at de sparer i snitt 18 minutter per faktura. -         Innholdet i eFakturaen leses alltid med 100% kvalitet i motsetning til en tradisjonell   fakturatolk.   Nederst på denne siden har vi laget en kalkulator som viser deg hvor mye din bedrift kan spare ved bruk av e-faktura: http://www.visma.no/efaktura-kalkulator   Krav fra myndigheter? Leverer du varer eller tjenester til staten, er det for avtaler som inngås fra og med 1. juli 2012 helt nye regler. De fakturaene som leveres staten etter denne dato må være en eFaktura. Det kommer også mer og mer krav fra kommuner også til å motta eFakturaer. I Sverige blant annet er det krav for alle bedrifter med mer enn 50 ansatte at de skal sende alle fakturaer elektronisk til andre bedrifter. Lignende krav vil komme til Norge fra myndighetenes side med mål om at alle bedrifter uansett størrelse skal sende elektroniske fakturaer dersom mottaker er en annen bedrift. Dette siste punktet er noe som diskuteres av myndighetene, men det er meget sannsynlig at det vil komme i løpet av få år. Derfor er det en fordel å begynne allerede nå, slik at du har rutiner og systemer på plass slik at du ligger i forkant av eventuelle krav.   Krav fra kunder? Noen større selskaper innfører nå krav at alle som skal levere produkter til de, må kunne levere fakturaen som en eFaktura. Dette er fordi det er en så stor besparelse for de å motta fakturaen slik. Vi forventer at dette kommer til å bli vanligere og vanligere i tiden som kommer.   Faktura på PDF? En kunde stilte spørsmålet; "Men er ikke dette det samme som å sende en faktura på e-post som et PDF vedlegg? Det er jo elektronisk?" Svaret er nei, dette er faktisk ikke en eFaktura. Selv om mottaker har en såkalt fakturatolk, som vil forsøke å åpne PDF filen og tolke innholdet er dette helt forskjellig og har to store svakheter i forhold til eFaktura. Punkt en, e-poster når ikke alltid frem. De kan stoppes i søppelpost filter, eller det kan være problemer med mottakers e-post tjeneste. Punkt to OCR tolken, om man bruker den, tolker ofte innholdet feil, og man ender med å måtte bokføre denne fakturaen manuelt uansett. Denne metoden har heller ikke de store fordelene til eFaktura som er listet over.   Hva med fakturaer til forbrukerkunder, kan jeg sende efakturaer rett til deres nettbank? Både eAccounting og Mamut One støtter å sende efakturaer rett til en forbrukerkundes nettbank. Dette kan lett igangsettes uten behov for support eller konsulent bistand.   Dette høres veldig bra ut, men må da være veldig kostbart? Nei, her er det ingen faste kostnader eller implementeringskostnader. Det koster kun 3 kroner å sende og 3 kroner å motta, og du kan selv bestemme om du vil sende en eFaktura eller velge vanlig post eller e-post. Her der det ingen månedlige kostnader, eller omfattende implementasjonskostnader. Her er det kun 3 kroner per faktura. Alltid gjeldende prisliste ligger   her   Kan jeg sette opp dette uten hjelp? Ja, dette kan du sette opp og aktivere selv. Dette er litt forskjellig fra økonomisystem til økonomisystem.Det er også slik at det er eAccounting og Mamut One som støtter inngående- og utgående faktura, mens daTax støtter kun utgående. Se under for ditt system.   Har du eAccounting klikk   her Har du Mamut One klikk   her Har du daTax klikk   her
Vis hele artikkelen
01-08-2017 09:25 (Sist oppdatert 23-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 701 Visninger
28-07-2017 13:08 (Sist oppdatert 29-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1009 Visninger
28-07-2017 13:05 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1515 Visninger
28-07-2017 12:15 (Sist oppdatert 29-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1075 Visninger
28-07-2017 12:12 (Sist oppdatert 03-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 670 Visninger
28-07-2017 12:11 (Sist oppdatert 16-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 736 Visninger
28-07-2017 12:10 (Sist oppdatert 29-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 884 Visninger
28-07-2017 12:09 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 949 Visninger
28-07-2017 11:50 (Sist oppdatert 16-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 639 Visninger
28-07-2017 11:44 (Sist oppdatert 11-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 767 Visninger
28-07-2017 11:43 (Sist oppdatert 11-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1137 Visninger