avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1020 Visninger
Hvem kan kreve standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, og hvilke utgifter inngår i standardfradraget?

Utenlandske arbeidstakere som har midlertidig opphold i Norge i inntil 4 år, kan kreve standardfradrag for utenlandske arbeidstaker de fire første ligningene. Fradraget settes til 15 % av brutto arbeidsinntekt (post 2.5 i selvangivelsen).

Personer som oppholder seg i Norge i mindre enn 6 måneder, har bare krav på standardfradrag, forholdsmessig minste- og personfradrag, mens personer som er skattemessig bosatt i Norge (over 6 måneder) kan velge mellom standardfradraget og fradrag for faktiske kostnader som inngår i standardfradraget. Dagpendlere som har bolig i utlandet anses ikke bosatt i Norge og vil derfor ha krav på standardfradrag selv om arbeidssituasjonen varer i mer enn 4 år.

 

Fradraget føres i post 3.3.7 i selvangivelsen.

Standardfradraget omfatter følgende fradrag:

 

 • faktiske kostnader av den art som inngår i minstefradraget
 • arbeidsreise
 • merkostnader ved opphold utenfor hjemmet
 • gjeldsrenter
 • underholdsbidrag
 • særfradrag for forsørgelse
 • uførhet
 • sykdomsutgifter og alder
 • skattefradrag for BSU
 • foreldrefradrag
 • innbetaling til individuell pensjonsforsikring (IPA)
 • underskudd i virksomhet
 • aksjonærbidrag
 • særskilt fradrag for fiskere mv.

I tillegg til standardfradraget kan man kreve fradrag for disse fradragene: minstefradrag (post 3.2.1), sjømannsfradrag (post 3.2.13), fradragsberettiget tilskudd til norsk offentlig eller privat pensjonsordning i arbeidsforhold (post 3.2.12), fradragsberettiget fagforeningskontigent (post 3.2.11), godtgjørelsesfradrag i skatt på aksjeutbytte (automatisk ved utfylling av post 3.1.4), forsørgerfradrag i skatt for personer som er skattepliktig som bosatt i Norge når barna også bor her (automatisk ved registrering av barn).

Se også Lovdatas internetside om standardfradrag for utenlandske arbeidstakere.