avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Mamut daTax

Sorter etter:
Slik går du frem: 1. Velg Gå til - Faktura - Innstillinger. 2. Klikk knappen Firmaopplysninger. 3. Velg fanekortet Innstillinger. 4. Merk av for Utregning av KID. 5. Velg om du vil bruke enkel eller utfyllende KID-nummer. 6. Skriv inn din kunde-ID hos NETS.      Merk: daTax support vet ikke hva dette nummeret skal være. Her må man høre med banken eller NETS.   7. Klikk OK. Enkel KID = 9 siffer inkl. kontrollsiffer. (Formatet benyttes i både faktura- og medlemsmodulen) Utfyllende KID = 23 siffer (Tallet 3 + 10 sifret fakturanummer + 8 sifret kundenummer + 3 sifret GruppeID +kontrollsiffer) Utfyllende KID (Medlemsmodulen) = 17 siffer (Tallet 4 + 3 sifret KlientID + 7 sifret MedlemsID + 5 sifret KravID + kontrollsiffer)  daTax bruker Modulus 10 og har bare støtte for den. Ved å velge Faktura - Betalingsoppfølging - Innb.  fra Nets vil du kunne lese inn OCR filen du mottar fra banken. 
Vis hele artikkelen
01-02-2016 17:40
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1337 Visninger
Hvis man ved start av fakturamodulen få meldingen "Finner ikke konto i regnskapet!" så kommer det av at en eller flere standardkontoer mangler i kontoplanen. Årsaken til det kan være at kontoene er satt inaktive slik at fakturamodulen ikke finner de.
Vis hele artikkelen
09-05-2014 21:46
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 850 Visninger
Det er flere grunner til at sending av eDokument feiler, men som oftest er årsaken at påkrevd informasjon mangler. Denne artikkelen tar for seg hva du må sjekke om du får meldingen "Sending av eDokument mislyktes"
Vis hele artikkelen
24-04-2014 18:53
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1241 Visninger
Fra versjon 13 av Mamut Datax Software er det mulig å benytte tjenesten Visma eFaktura direkte i programmet.Visma eFaktura er inkludert i din Mamut Serviceavtale. Det er ingen ekstra oppstarts- eller vedlikeholdskostnad. Du betaler kun for de fakturaene du sender. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kommer i gang med eFaktura i ditt daTax-program.
Vis hele artikkelen
23-08-2013 23:48
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2897 Visninger
Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften, noe som blant annet medfører nye krav til innholdet i utgående fakturaer: § 5-1-2 tredje ledd nytt fjerde til sjette punktum skal lyde: Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet "Foretaksregisteret" fremgå av salgsdokumentet, jf. Foretaksregisterloven § 10-2. Videre skal hovedkontorets adresse framgå av salgsdokumentet til slik selger. Dersom slik selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet. Dette innebærer at ved utstedelse av fakturaer fra 7. september 2012 må du sørge for at fakturaen inneholder ordet Foretaksregisteret. I Mamut daTax Software er det foreløpig ikke automatisk støtte for dette, og du må manuelt påføre ordet på rapporten slik at du får med nødvendig informasjon. Fra og med versjon 13 av Mamut daTax Software så vil dette være støttet.
Vis hele artikkelen
24-09-2012 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 814 Visninger
Hvis du opplever problemer med å få skrevet ut faktura etter å ha oppdatert til versjon 12.0.2900, kan dette skyldes at det ikke er lagt inn filbane til rett mappe i daTax eller at filbane mangler.
Vis hele artikkelen
03-10-2011 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 650 Visninger
I tidligere versjoner av daTax har man fått opp et vindu med filplassering når man har valgt å skrive ut faktura til PDF. Fra den nyeste versjonen av daTax, versjon 12.0.2900, får man ikke lenger opp dette vinduet. Du kan nå definere dette under firmaopplysninger.  For å definere filbane til mappe gjør man som følger: 1. Gå til Faktura, og klikk på Innstillinger. 2. Velg Firmaopplysninger. 3. Gå til fanekortet Utskrift. 4. Under Standardkatalog for lagring av PDF, HTML o.l ved utskrift velger du den mappen du ønsker å lagre filene i. 5. Klikk på OK. Det vil nå være enkelt å finne PDF-filene i den definerte mappen, og man kan velge å gi disse nye navn osv. dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
03-10-2011 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 536 Visninger
Slik går du frem:
Vis hele artikkelen
01-08-2011 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 699 Visninger
Dersom du ved fakturering ikke får beregnet moms, bør du sjekke følgende punkter: 
Vis hele artikkelen
19-01-2011 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 541 Visninger
I daTax versjon 4.1.1300 og nyere kan du enkelt eksportere varer til et filformat som kan importeres inn i Mamut Business Software. Du kan sjekke hvilken versjon du har av programmet ved å velge Hjelp - Om programmet i menylinjen.
Vis hele artikkelen
19-01-2011 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 524 Visninger
Det er mulig å søke opp KID-nummer som er blitt brukt på faktura fra daTax. Dette kan være nyttig hvis for eksempel importen fra BBS har feilet.
Vis hele artikkelen
05-07-2010 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 692 Visninger
Denne artikkelen tar for seg hvordan du oppretter en ordre/faktura i ditt daTax-program.
Vis hele artikkelen
26-05-2010 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 720 Visninger
I daTax er det nødvendig å legge inn en kunde i kontaktregisteret før man kan begynne å fakturere i programmet.
Vis hele artikkelen
23-04-2010 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1186 Visninger
I daTax er det nødvendig å legge inn en vare i vareregisteret før man kan begynne å fakturere i programmet. Uavhengig av om du selger varer eller tjenester må disse derfor registrereres i programmets vareregister for å kunne benyttes ved fakturering.
Vis hele artikkelen
23-04-2010 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 622 Visninger
I kontaktkortet kan du sette en kontaktperson som er tilknyttet en kunde som standard referanse for faktura og/eller levering. Standard referanse vil da automatisk være forvalgt når du i ettertid oppretter en ny ordre på kunden, men kan overstyres dersom ønskelig.
Vis hele artikkelen
30-10-2009 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 452 Visninger
I mange tilfeller kan det være ønskelig å vise nettopriser til firmakunder og bruttopriser til privatkunder. I daTax styres dette av hvilken kundetype som er valgt på kontaktkortet.
Vis hele artikkelen
30-10-2009 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 421 Visninger
Slik går du frem:
Vis hele artikkelen
12-08-2009 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 508 Visninger
For at fakturaer/kreditnotaer/rentenotaer samt innbetalinger skal bokføres automatisk i daTax, må fakturaboken være knyttet til et næringsregnskap.
Vis hele artikkelen
16-07-2009 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 415 Visninger
Gjennom Global prisjustering kan du justere prisene for flere varer av gangen. Du kan velge om du ønsker å gjøre dette fordelt på varegrupper, eller for alle varer på én gang. Justeringsfaktoren skrives enten i prosent eller kroner.
Vis hele artikkelen
23-06-2009 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 445 Visninger