avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Mamut daTax

Sorter etter:
Du kan enkelt kopiere data i selvangivelsen fra foregående år. Dette gjøres i vinduet der du velger aktiv selvangivelse.  
Vis hele artikkelen
02-08-2012 09:00 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 1 Svar
 • 0 Liker
 • 919 Visninger
I skattemodulen vil det kunne være aktuelt å hente inn sentrale opplysninger fra andre moduler. Selv om disse modulene er integrert i hverandre, er det visse ting du må foreta deg manuelt for at informasjonen skal utveksles.
Vis hele artikkelen
03-06-2011 09:00 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 784 Visninger
Se video her:       Selve opprettelsen av selvangivelsen ledes av en veiviser. Følg veiviserens anvisninger nøye og legg inn korrekt informasjon. Slik går du frem for å opprette en ny selvangivelse. Velg: Gå til - Skatt - Status.  Hvis du ikke har opprettet en selvangivelse fra før, så vil du få frem vinduet Velg/Opprett selvangivelse hvor du kan opprette en ny.   Hvis du har opprettet en selvangivelse fra før, så vil du komme til statusvinduet for skattemodulen. Klikk på navnet til den selvangivelsen som står der fra før under Aktiv selvangivelse øverst i vinduet. Da vil du få frem det samme vinduet som beskrevet ovenfor.   Velg person selvangivelsen skal registreres på øverst i rullegardinen, og klikk knappen Ny. Du får nå opp en veiviser for opprettelse av ny selvangivelse. Klikk Neste i det første vinduet. Velg aktuelt inntektsår og klikk Neste.   Legg inn adresseinformasjon og klikk Neste. Legg inn informasjonen som er beskrevet i vinduet og klikk Neste. Legg inn eventuelle barn ved å klikke knappen Ny, og deretter klikk Neste. Klikk Ferdig for at selvangivelsen skal bli opprettet.   Viktig! Vær nøye når du registrerer personinformasjonen da denne danner grunnlaget for utfylling av selvangivelsen.
Vis hele artikkelen
11-08-2009 09:00 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 789 Visninger
Følgende feilmelding skyldes at du ikke har gitt rettigheter til firmaet ditt på www.altinn.no til å sende inn skjemaer på vegne av deg som privatperson:
Vis hele artikkelen
23-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 07-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 682 Visninger
Kjære kunde!   Over nyttår vil vi gjøre vårt beste for å besvare din henvendelse innen en arbeidsdag, men i første kvartal er det høy aktivitet hos våre kunder med påfølgende stor pågang på vårt kundesenter. Vi iverksetter mange tiltak for å avhjelpe situasjonen. Allikevel vil du som kunde dessverre til tider kunne oppleve noe lengre ventetid hos oss på grunn av den store pågangen.   Svar på dine spørsmål uten ventetid Finn løsningen selv ved hjelp av våre brukertips : En enklere hverdag etter overgang til Visma eAccounting Flytt av data til Visma eAccounting Eksport av kunderegister for import i eAccounting Eksport av produktregister for import i eAccounting Eksport av leverandørregister for import i eAccounting Kom i gang med Visma eAccounting   Årsavslutning i daTax Vi vil gjøre vårt beste til å besvare din henvendelse innen en arbeidsdag.  Visma Mamut Support  ønsker samtidig å tipse deg om at vi har mye nyttig informasjon i vårt community.        Behov for regnskapssupport? Du kan velge mellom flere alternativer - Spør eksperten på vårt Community (krever innlogget bruker)  her Chat med regnskapsfører torsdager 13-16 her   Med ønsker om et godt og effektivt 2018 fra Visma Mamut Support!
Vis hele artikkelen
28-12-2017 15:47 (Sist oppdatert 29-12-2017)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 858 Visninger
Utfylling av selvangivelsen gjøres ved å velge Gå til - Skatt - Selvangivelse. Den kan enten fylles ut ved hjelp av Veiviser, Post for post eller Hurtiglenker.
Vis hele artikkelen
02-08-2012 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 648 Visninger
Fra versjon 11.1 av daTax, er Altinn fullt integrert i programmet, og det kreves ingen egen installasjon for å sende oppgaver til Altinn.
Vis hele artikkelen
23-05-2012 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1362 Visninger
Følgende feilmelding kan skyldes at du har forsøkt å sende inn 3 ganger og det har feilet, at du har lagt inn feil ID eller passord, eller at du ikke har lagt inn organisasjonsnummeret korrekt i daTax:
Vis hele artikkelen
23-05-2012 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 410 Visninger
I skattemodulen finner du de mest vanlige RF-skjemaene klare til utfylling.
Vis hele artikkelen
11-08-2009 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 549 Visninger
Hvis du får meldingen "Form set is deleted. One or more forms in the form set has XML errors" ved innsending av selvangivelse eller andre skjemaer til Altinn, så tyder det på at ett eller flere skjemaer inneholder ugyldige verdier.
Vis hele artikkelen
29-05-2009 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 378 Visninger
27-03-2009 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 414 Visninger
Dersom du opplever at det er differanse mellom skatteberegningen i daTax og informasjonen du har mottatt fra ligningskontoret, bør du kontrollere følgende sjekkpunkter beskrevet nedenfor.    Sjekk at alle opplysninger stemmer overens. Kontroller nøye at opplysningene du har registreret i programmet stemmer overens med opplysningene du har mottatt fra ligningskontoret. Hvis det er avvik vil det også bli avvik i skatteberegningen. Det kan f.eks. hende at du har ført opp et fradrag som du ikke har fått godkjent. Sjekk at skatteklassen stemmer overens.  I daTax bestemmes skatteklassen automatisk ut ifra opplysningene du registrerer. For at riktig skatteklasse skal vises, er det viktig at du registrerer korrekte opplysninger om sivilstand, barn etc. Enslige forsørgere må legge inn barnets inntekt i vedlegget ”Barns inntekt, bidrag og pensjon” for at programmet skal beregne riktig skatteklasse. Når det gjelder ektefeller er det viktig at ALLE tall for eventuelt BEGGE ektefeller legges inn for at korrekt skatteklasse skal bli valgtAntall 12-deler personfradragSjekk at det er korrekt antall 12-deler som er angitt i vedlegget Utland. Hvis du trenger å gjøre endringer kan du registrere korrekt fra og til dato i fanekortet Tolvtedeler. Dersom du har bodd i Norge hele året kan du skrive 01.01.xx – 31.12.xx.
Vis hele artikkelen
27-03-2009 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 469 Visninger
Etter at du har overført informasjon fra næringsregnskapet til skattemodulen er det viktig at du legger inn korrekte beløp for korrigert næringsinntekt og personinntekt slik at de kommer med i grunnlagstallene i selvangivelsen. Slik går du frem: 1. Velg Gå til – Skatt – Selvangivelse. 2. Klikk på pilen ut for post 1.6.1-4 eller post 2.7.1-6 for å åpne vedlegget for Næringsinntekter. 3. Klikk på Ny. 4. Kontroller Driftsform og Næringens art. 5. Fyll ut Korrigert næringsinntekt, post 402 i næringsoppgaven. 6. Fyll ut beløp i feltet Personinntekt fra RF-1224 – Personinntekt. 7. Klikk OK.
Vis hele artikkelen
27-03-2009 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 485 Visninger
Følgende feilmelding kan skyldes at du har forsøkt å sende inn et underskjema alene uten å sende inn hele selvangivelsen:
Vis hele artikkelen
15-05-2007 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 393 Visninger
For å velge ektefelle i selvangivelsen må personen først være opprettet som familiemedlem i klienten.  
Vis hele artikkelen
12-03-2007 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 540 Visninger
For å legge til barn i selvangivelsen må de først være opprettet som familiemedlemmer i klienten.
Vis hele artikkelen
01-03-2007 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 497 Visninger
Sykepenger skal legges inn i post 1.6.3-4 i selvangivelsen.
Vis hele artikkelen
28-02-2007 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 423 Visninger
Foreldrefradrag er fradrag for utgifter til pass og stell av barn som er: 11 år eller yngre, eller 12 år eller eldre og har behov for særskilt omsorg og pleie, f.eks. barn som grunnet handikap må ha kontinuerlig tilsyn. Behovet må sannsynliggjøres ved attest fra lege, barnevern og lignende.
Vis hele artikkelen
27-09-2005 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 509 Visninger
Fremgangsmåten ved deling av næringsinntekt i en arbeidsinntektsdel og en kapitalavkastningsdel kan resultere i at arbeidsinntektsdelen blir negativ. Skattyter får da ingen personinntekt fra foretaket. Slik beregnet negativ personinntekt fra foretak eller selskap kommer ikke til fradrag i personinntekt utenfor foretaket eller selskapet, men skal fremføres til fradrag mot positiv beregnet personinntekt fra samme foretak eller selskap et senere år.
Vis hele artikkelen
27-09-2005 09:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 524 Visninger
Alle andre personlige skattytere enn de som lignes i skatteklasse 0 og 2, skal lignes i skatteklasse 1.
Vis hele artikkelen
14-03-2005 08:00
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 392 Visninger