Mine områder
Hjelp

Hva er Forliksrådet?

11-01-2022 16:35 (Sist oppdatert 11-01-2022)
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 689 Visninger

Hva er Forliksrådet?

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge og har som oppgave å løse konflikter eller uenigheter mellom kreditor og debitor. For at Forliksrådet skal behandle saken må det være meldt en forliksklage av en av partene.

 

Hvem sitter i Forliksrådet?

Alle kommuner skal ha et forliksråd og rådet består av tre medlemmer som er valgt av kommunestyret. 

 

Hva gjør Forliksrådet?

Rådet vil kalle inn alle parter involvert i uenigheten til et rettsmøte.                                                  Partene kan presentere sin sak - Først klager, deretter motparten.                                                  Etter dette vil medlemmene i rådet basert på forklaringene forsøke å få til enighet gjennom ett eller flere forslag.

 

Er beløpet i uenigheten under 200 000 kroner, kan forliksrådet gi en dom dersom én av partene ønsker det. Hvis tvistesummen er 200 000 kroner eller mer, må både kreditor og debitor samtykke for at forliksrådet skal kunne gi en dom.

 

Om partene ikke blir enige kan forliksrådet innstille saken. Det betyr at rådet ikke vil ta stilling til kravet - Det kan også skje hvis forliksrådet mener de ikke har grunnlag for å gi en dom.          Partene kan om ønskelig ta uenigheten til Tingretten om de ønsker det.

 

Om motpart ikke møter og ikke har gyldig grunn kan forliksrådet gi en fraværsdom. Dommen innebærer at den som har krav på betaling kan få hjelp av namsmannen til å drive inn kravet.

 

Om partene blir enige inngår dere et rettsforlik. Om forliket ikke blir overholdt til satt frist kan den som har krav på oppgjør få hjelp av namsmannen til å drive inn kravet.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips