Mine områder
Hjelp

Hva er en forliksklage?

07-01-2022 13:26 (Sist oppdatert 07-01-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 124 Visninger

Noen ganger hender det at mottaker av faktura ikke er enig og melder innsigelse til kreditor eller inkassobyrået. Om man ikke kommer til enighet kan saken sendes til forliksrådet som en forliksklage. Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet i Norge og hovedoppgaven er å legge til rette for at partene får løst saken på en rimelig og enkel måte.

 

Utfall

Når partene møter i forliksrådet, blir det først forsøkt mekling. Blir man enig om et forlik, blir det satt opp en forliksavtale (rettsforlik). Kommer man ikke til enighet, kan forliksrådet avsi dom hvis begge parter samtykker.

 

Resultat

Resultatet av forliksrådsbehandlingen er rettskraftig. Rettskraftig betyr at dommen er endelig og at avgjørelsen ikke kan overprøves av en annen rettsinstans ved å anke. Etter at dommen er rettskraftig kan Visma be namsmannen om å få betalt det skyldige beløpet via utlegg og få hentet ut penger gjennom pant i eiendom, konto eller andre eiendeler, og ved lønnstrekk.

Bidragsytere
Aktuelt brukertips