Mine områder
Hjelp

Hva er forsinkelsesrenter?

19-11-2021 14:06
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 151 Visninger

Hva er i forsinkelsesrente?

 

Forsinkelsesrente (også kalt morarente) er renten som påløper hvis en faktura ikke er betalt som avtalt. Disse rentene er det den som sender faktura som har krav på.

 

På inkassosaker kan det være avtalt om det er kreditor eller inkassobyrå som beholder forsinkelsesrentene når en sak blir betalt.

 

Når starter forsinkelsesrenten?

 

Forsinkelsesrenter starter å påløpe eller beregnes fra første virkedag etter forfallsdato på første faktura. Hvis ikke er satt på forhånd skal det sendes et skriftlig betalingskrav og renten begynner å løpe minst 30 dager etter sending av kravet.

 

Hvem bestemmer forsinkelsesrenten? 

 

Det er Finansdepartementet som har myndighet til å fastsette forsinkelsesrenten og denne skal være lik Norges Banks styringsrente.

Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår (1. januar og 1.juli) og selv om den fastsettes betyr ikke dette at den nødvendigvis endres. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips