Mine områder
Hjelp

Hva er fravikelse?

14-01-2022 11:14 (Sist oppdatert 14-01-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 468 Visninger

 

Den juridiske betegnelsen for utkastelse er fravikelse, og betyr i praksis at namsmannen tilbakefører disposisjonsretten til en leid bolig fra leieboer til utleier. Loven stiller formelle krav og frister før en begjæring om utkastelse kan sendes.  

For å kunne gjennomføre fravikelse via namsmannen må kontrakten være signert og inneholde en utkastelsesklausul, iht tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, a). Prosessen er tid- og ressurskrevende, og det kan være mange hensyn å ta, både til kreditors rettigheter og til den som leier. 

 

Håndtering av krav knyttet til spesialområder som fravikelse håndteres av rettslig avdeling i Visma. Avdelingen håndterer bl.a:

 

  • Utleggsbegjæringer
  • Forliksklage/tvistesaker
  • Fravikelser
  • Tvangssalg av eiendom, motorvogn og løsøre
  • Realisering av pant og andre prosesser som faller naturlig inn under innfordring.

Avdelingen ivaretar saksbehandlingsprosessen og består av medarbeidere som har personlig inkassobevilling og har lang erfaring og høy kompetanse på området. Før overføring av saker til Visma legges det til rette for at saker med husleie blir med over til vårt fagsystem. Slik sikrer vi at sakene blir behandlet korrekt.

 

Har du krav med husleie og fravikelse er det viktig at du varsler om dette til Visma, slik at vi kan behandle kravet korrekt og løse saken raskere.

 

Andre nyttige artikler:

Hvordan håndteres dette i KreditorWeb? https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-AutoCollect/Slik-besvarer-du-foresporsler-i-Kredit...

Gode rutiner rundt fakturering: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Purring-Inkasso/Gode-rutiner-rundt-fakturering/ta-p/4198... 

 

 

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips