Mine områder
Hjelp

Hva er legalpant?

07-10-2021 12:30
  • 0 Svar
  • 5 liker
  • 299 Visninger

Et vanlig fakturakrav har tre års foreldelsesfrist. Vi kan oppfordre sluttkunden til å betale, men vi kan ikke tvinge ham eller henne. Men dersom vi har sikkerhet, eller pant, i en eiendel som tilhører sluttkunden, har panthaver, altså den som har pantet, større muligheter til å tvinge igjennom et oppgjør. Dette gjøres gjennom tvangssalg.

I panteretten har vi tre typer pant. Utleggspant, avtalepant og legalpant. Nedenfor beskrives legalpant.

 

Legalpant

 

Legalpant er en lovbestemt panterett. Det betyr panteretten oppstår med hjemmel i loven. Her trenger du altså ikke gå veien om namsmannen eller ha en kontraktfestet panterett for å sikre panterettighetene dine.

 

Legalpanteretten går i de aller fleste tilfeller foran de andre panthaverne. Du får altså beste prioritet, selv foran banken som har en kontraktspanterettighet. Og alt dette får du uten å tinglyse panterettighetene. 

 

De vanligste typer legalpant er 

  • Krav på kommunal eiendomsskatt
  • Krav på kommunale avfallsgebyrer, feieavgifter, og vann- og kloakkavgifter
  • Krav på fellesutgifter  i borettslag og sameier

 

Og siden legalpant er lovbestemt, ligger legalpantet til grunn selv før kravet oppstår. 

 

Det betyr at denne typen krav automatisk har førsteprioritets pant i eiendommen som kravet skyldes. 

 

Har ikke sluttkunde betalt for eksempel kommunal eiendomsskatt eller renovasjonsavgiftene sine, kan kommunen sende varsel om tvangssalg, og deretter begjære tvangssalg om sluttkunde fortsatt ikke betaler. Det samme gjelder for fellesutgifter til borettslaget eller sameiet. 

  • Borettslag har legalpant for fellesutgifter oppad begrenset til 2G
  • Sameier har legalpant for fellesutgifter oppad begrenset til 1G. 

 

Det kan være greit å vite at foreldelsesfristen på legalpant er noe kortere enn vanlig pengekrav - den er på to år. Det lovbestemte pantet faller bort hvis du ikke har begjært tvangssalg innen to år etter kravets forfallsfrist

 

Håndtering av krav knyttet til legalpant håndteres av rettslig avdeling i Visma. Avdelingen ivaretar saksbehandlingsprosessen og består av medarbeidere som har personlig inkassobevilling og har lang erfaring og høy kompetanse på området. Før overføring av saker til Visma er det viktig at riktig informasjon blir med over sammen med faktura. Slik sikrer vi at sakene blir behandlet korrekt. 

 

Har du krav med legalpant er det viktig at du varsler om dette til Visma, slik at vi kan behandle kravet deres korrekt og løse saken raskere. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette i KreditorWeb her og Visma Business AutoCollect her. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips