Mine områder
Hjelp

Innsigelse på faktura til oppfølging

24-11-2020 14:00 (Sist oppdatert 24-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 837 Visninger

Hva gjør du hvis det oppstår en uenighet om faktura mellom deg og din kunde? 

 

Det viktigste er at oppfølgingen av faktura blir satt på vent frem til uenigheten har blitt avklart. Videre er det forskjell på om det er meldt fra om uenighet om faktura før eller etter den er sendt videre til oppfølging for purring og inkasso. Følgende gjør du hvis det oppstår en uenighet om din faktura: 

Innsigelse før faktura er sendt til oppfølging

 

1. Avklar om kunden din er enig i hele eller deler av kravet. 

 

Dersom det kun er deler av kravet som fører til uenighet har ikke sluttkunde lov til å holde tilbake betaling av hele kravet, men kun den delen de er uenige i. 

 

2. Gi svar på innsigelsen

 

Avklar uenigheten internt og gi en skriftlig tilbakemelding til kunden. Hvis dere ikke er enige i innsigelsen kan dere avvise denne og be om at faktura betales. Informer også om at faktura må betales med mangel på tilbakemelding. Ta vare på denne skriftlige dialogen slik at det eventuelt kan tas med videre i saksgangen. 

 

Obs! Husk at dette kan brukes som dokumentasjon ved en eventuelt sak i forliksrådet, så det er viktig at tilsvar til din kunde er godt og profesjonelt. 

 

3. Send faktura til oppfølging med informasjon om uenighet

 

Det er viktig at vi ved oversending av faktura får beskjed om at dette er en faktura hvor det finnes en uenighet. 

 

Hvis dere ikke får tilbakemelding på svaret til deres kunde kan dere sende faktura over til Visma Financial Solutions for oppfølging. Merk at når det er uenighet om faktura før det sendes over kan det ikke følges opp med normal inkassopågang, men saken må sendes til forliksrådet. Det vil derfor tilløpe kostnader i henhold til dette. 

Innsigelse etter at faktura er sendt til oppfølging

 

Hvis sluttkunde kommer med en innsigelse etter at fakturaen er sendt til oppfølging hos oss er det viktig at vi varsles med en gang slik at saksgangen blir stoppet. Du kan varsle oss om dette via vår Kreditorweb slik eller direkte inne i din Visma AutoCollect. 

 

Hvis sluttkunde leverer innsigelse til oss vil vi pause saken hos oss. Dere vil deretter få et spørsmål om tilsvar til innsigelse på Kreditorweb. Hvis dette ikke blir besvart får dere en påminnelse per e-post. Husk at din kunde får best inntrykk om innsigelsen blir besvart raskt. Dette kan være i form av enighet eller ønske om å ta innsigelsen videre i forliksrådet. 

 

Alle innsigelser skal besvares, selv om dere er uenig i denne. 

 

Hvis vi ikke får tilbakemelding på tvisten fra dere vil saken avsluttes på grunn av manglende tilbakemelding og dere kan bli fakturert for trekk av sak i henhold til deres avtale.  

 

Hvis dere ikke kommer til enighet må saken enten avsluttes eller sendes til forliksrådet. 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips